TRIỂN KHAI OKR & KPI

Khai giảng: 20/08/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
20/08/2024
Phí tham dự
7.000.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
6.500.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Ba-Thứ Năm
Giờ học
18:00 - 21:00

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Thông điệp chương trình

70% thất bại của các doanh nghiệp không phải do tầm nhìn sai hay chiến lược kém, mà do năng lực thực thi và hệ thống đo lường kết quả kém hiệu quả.

Peter Drucker, “Cha đẻ” của Quản trị Kinh doanh Hiện đại, từng nói: “Cái gì không đo lường được thì khó mà quản trị được; cái gì không đo lường được thì cũng khó mà cải tiến được”. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng: 70% thất bại của các doanh nghiệp không phải do tầm nhìn sai hay chiến lược kém, mà do năng lực thực thi và hệ thống đo lường kết quả kém hiệu quả. Trên thực tế, công tác đo lường kết quả/ đo lường thành tích (Performance Management) thông qua hệ thống OKR và KPI đang được thực hiện thiếu hiệu quả trong rất nhiều tổ chức trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Vậy làm thế nào để có thể xây dựng và triển khai hệ thống OKR và KPI hiệu quả? Câu trả lời nằm trong chương trình đào tạo “Triển khai OKR & KPI” do Học viện Quản lý PACE (nơi có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quản trị) thiết kế, biên soạn và triển khai.

Thông tin chương trình

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH OKR & KPI

Chương trình này được thiết kế dành cho:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp (HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Quản Trị...);
 • Giới lãnh đạo nhân sự và quản trị nhân sự của các doanh nghiệp;
 • Những ai quan tâm đến việc xây dựng hệ thống đo lường mục tiêu / kết quả hoạt động của tổ chức, bộ phận và cá nhân.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành thành công chương trình, người tham dự có thể:

 • Nhận biết được bản chất của OKR và KPI trong mối quan hệ với Quản lý hiệu quả hoạt động (Performance Management);
 • Trình bày được mô hình xây dựng và vận hành hệ thống OKR và KPI để quản lý hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp;
 • Sử dụng hệ thống OKR & KPI để quản lý hiệu quả công việc của nhân viên, bộ phận và tổ chức.

Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan về hệ thống OKR và KPI

 • Thống nhất các khái niệm liên quan đến Performance Management;
 • Theo dõi và đo lường những kết quả mong đợi trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng hệ thống OKR và KPI;
 • Giới thiệu tài liệu mô tả về OKR & KPI để tham khảo.

Phần 2: Xây dựng hệ thống OKR

 • Nguyên lý thiết lập hệ thống OKR;
 • Mô hình thiết lập hệ thống OKR;
 • Thiết lập hệ thống mục tiêu;
 • Thiết lập hệ thống kết quả trọng yếu;
 • Thực hành bài tập, phân tích & đúc kết.

Phần 3: Xây dựng hệ thống KPI

 • Nguyên lý thiết lập hệ thống KPI;
 • Tiến trình thiết lập hệ thống KPI trong doanh nghiệp;
 • Quy trình soạn lập KPI trong doanh nghiệp:
  • Mô tả về những kết quả mong đợi;
  • Thấu hiểu các thước đo trực tiếp & thước đo thay thế/ gián tiếp;
  • Lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp với từng mục tiêu;
  • Hình thành các thước đo tổng hợp (khi cần thiết);
  • Thiết lập chỉ tiêu và ngưỡng giới hạn;
  • Xác định & văn bản hóa hệ thống KPI.
 • Thực hành thiết lập KPI cho doanh nghiệp.

Phần 4: Vận hành Hệ thống OKR và KPI

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (Management Information System);
 • Xây dựng hệ thống báo cáo kết quả thực hiện;
 • Phân tích dữ liệu và sử dụng trong hoạt động quản trị;
 • Mẫu biểu quan trọng cần tham khảo.

Phần 5: Tổng kết chương trình & định hướng ứng dụng

Các chương trình đào tạo sắp khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn quản trị

PACE Consulting (Tư vấn) là một trong 3 hoạt động cốt lõi của PACE [cùng với PACE Training (Đào đạo) và PACE Books (Xuất bản)]. Dịch vụ Tư vấn của PACE Consulting gồm:

 • Tư vấn Tái tạo Toàn diện Doanh nghiệp
 • Tư vấn Hoạch định & Triển khai Chiến lược
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý
 • Tư vấn Vận hành Nhà máy Xuất sắc
 • Tư vấn xây dựng Hệ thống KPI
 • Tư vấn Đánh giá Nhân sự / Năng lực
 • Tư vấn xây dựng Khung năng lực
 • Tư vấn xây dựng Chiến lược Đào tạo
 • Tư vấn xây dựng Văn hóa Học tập
Xem thêm

Tủ sách Doanh trí

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và lãnh đạo, về kinh tế và kinh doanh, về văn hóa và giáo dục, những cuốn sách gối đầu giường của giới kinh thương toàn cầu, do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Xem thêm