THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Khai giảng : 17/03/2020
Lịch học : Thứ 3-5
Giờ học : 18h00 - 21h00
Thời lượng : 30 buổi/ 90 giờ
Phí tham dự : 18,000,000 VNĐ
Phí ưu đãi :