THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Khai giảng : 07/12/2021
Lịch học : Thứ 3-5
Giờ học : 18h00 - 21h00
Thời lượng : 04 buổi/ 12 giờ
Phí tham dự : 3,000,000 VNĐ
Phí ưu đãi : 2,500,000 VNĐ

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 07 ngày.

Download Brochure Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ

Khai giảng: 05/04/2022

(TP.HCM)

Download Brochure Đăng ký tham dự
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

Phần I. Những nhận thức nền tảng quan trọng

 • Vai trò của nhà quản lý trong việc hiện thực hóa mục tiêu;
 • Nguyên tắc tổ chức công việc trong môi trường doanh nghiệp;
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu công việc.

 

Phần II. Giao việc hiệu quả bằng Phân công phân nhiệm 

 • Những nguyên tắc quan trọng trong phân công phân nhiệm;
 • Quy trình phân công phân nhiệm hiệu quả;
 • Phương pháp phân công phân nhiệm;
 • Làm thế nào để biết được nhân viên có đủ năng lực thực thi công việc được giao?
 • Làm thế nào để nhân viên không ngừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu công việc?
 • Thiết lập các công cụ phục vụ phân công phân nhiệm;
 • Thực tế và những sai lầm cần tránh.

 

Phần III. Giao việc hiệu quả bằng Ủy thác công việc 

 • Sự cần thiết phải ủy thác công việc đối với nhà quản lý;
 • Bản chất của ủy thác và những thất bại trong thực tế môi trường doanh nghiệp;
 • Quy trình ủy thác công việc hiệu quả;
 • Chọn việc ủy thác và những sai lầm đáng tiếc;
 • Tiêu chí chọn người ủy thác;
 • Thực hiện công tác ủy thác và mô hình ủy thác.
 • Kiểm soát và đánh giá kết quả trong ủy thác công việc.

 

Phần IV. Gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả "Kỹ năng giao việc" trong môi trường doanh nghiệp

 • Thực tế về "Kỹ năng giao việc" trong môi trường doanh nghiệp;
 • Kỹ thuật gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp.

 

Phần V. Tổng kết chương trình

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE