Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy
của kinh thương toàn cầu đã lần lượt đến Việt Nam (theo lời mời của PACE) để đồng hành cùng
doanh giới trên hành trình góp phần "nâng cao doanh trí" của cộng đồng doanh nghiệp…

Diễn giả đồng hành cùng PACE

Stephen M. R. Covey

“Cha đẻ” của phương pháp “The Speed of Trust”

Videos


Hội thảo quốc tế: “THE SPEED OF TRUST - Từ Văn hóa đáng tin đến Thương hiệu uy tín”

* “Tốc độ của Niềm tin” (The Speed of Trust) là một trong những phương pháp thuyết phục và hiệu quả nhất về cách thức xây dựng thương hiệu và kiến tạo văn hóa doanh nghiệp. Hiện phương pháp nổi tiếng này đang được áp dụng rộng rãi tại hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

Tin tức


NIỀM TIN CỨU RỖI LỢI NHUẬN

Tác giả cuốn sách Tốc Độ Niềm Tin đã có những chia sẻ khá thú vị về tỉ lệ giữa niềm tin của nhân viên và lợi nhuận của doanh nghiệp.

HTV9: “THE SPEED OF TRUST” – GIẢI PHÁP TẠO RA THƯƠNG HIỆU UY TÍN CHO DOANH NGHIỆP VÀ QUỐC GIA

Phương pháp nào để chuyển hóa từ “Văn hóa đáng tin” thành “Thương hiệu uy tín” cho mỗi cá nhân, tổ chức, và quốc gia?

HỌC CÁCH XÂY DỰNG NIỀM TIN

“Niềm tin không chỉ là một loại đức hạnh trong xã hội, mà còn là một lực đẩy kinh tế có thể đo lường được. Không gì có thể sinh lợi bằng bản chất kinh tế của niềm tin. Không có gì chiếm lĩnh vị trí trung tâm đối với lãnh đạo như những mối quan hệ được xây dựng bằng niềm tin. Và niềm tin thật sự là một thứ có thể thay đổi mọi thứ”, Stephen M. R. Covey, tác giả cuốn sách Tốc độ của niềm tin cho biết.

VĂN HÓA ĐÁNG TIN LÀ NỀN TẢNG CHO THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Khả năng thiết lập, phát triển mở rộng cũng như khôi phục niềm tin là năng lực chủ đạo trong doanh nghiệp và cuộc sống.