Tin tức


Cha đẻ thuyết canh tranh Michael Porter: Thoát ‘bẫy’ cạnh tranh bằng sự khác biệt

Từ những nghiên cứu thực tế hàng chục năm, GS M. Porter rút ra một kết luận khiến không ít người ngỡ ngàng là muốn tạo ra lợi nhuận lớn nhiều khi phải kiếm từ các khách hàng nhỏ. Muốn giành chiến thắng trong cạnh tranh, cần phải tạo ra sự khác biệt, độc đáo.

Chia sẻ bài viết
Trang trên 28

Videos


Không tìm thấy mẫu tin nào

Đồng hành cùng PACE

Những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã đến Việt Nam theo lời mời của PACE
để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình cùng khai mở một nền quản trị mới tại Việt Nam.
Michael Porter

“Cha đẻ” chiến lược cạnh tranh

Philip Kotler

“Cha đẻ” Marketing hiện đại

Paul Krugman

“Chủ nhân” Nobel kinh tế

Dave Ulrich

“Bộ óc” số 1 thế giới về nhân sự

Stephen M. R. Covey

“Cha đẻ” của phương pháp “The Speed of Trust”

Rich Fernandez

CEO của SIY Leadership Institute