Sự kiện sắp diễn ra

Live Webinar: Làm thế nào để trở thành Master Trainer?
Live Webinar: Làm thế nào để trở thành Master Trainer?
  • Tổ chức: Học Viện Quản Lý PACE & Hệ Sinh Thái Quản Trị Toàn Cầu Của PACE
  • Hình thức:
    Via Zoom (Tham dự trực tuyến thông qua nền tảng Zoom)
  • Phí tham dự : Miễn phí
Đăng ký tham dự
25/08
2022

Tin tức


Trang trên 33

Videos


Sách và chấn hưng giáo dục 2012

Sau gần 5 năm ra đời (năm 2007), Dự án văn hóa - giáo dục Sách Hay (www.SachHay.org) đã triển khai nhiều hoạt động góp phần làm giàu thêm kho kiến thức của cộng đồng và nâng cao nền tảng tri thức của xã hội.

Chia sẻ bài viết

Đồng hành cùng PACE

Những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã đến Việt Nam theo lời mời của PACE
để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình cùng khai mở một nền quản trị mới tại Việt Nam.
Michael Porter

“Cha đẻ” chiến lược cạnh tranh

Philip Kotler

“Cha đẻ” Marketing hiện đại

Paul Krugman

“Chủ nhân” Nobel kinh tế

Dave Ulrich

“Bộ óc” số 1 thế giới về nhân sự

Stephen M. R. Covey

“Cha đẻ” của phương pháp “The Speed of Trust”

Rich Fernandez

CEO của SIY Leadership Institute