Kế toán tổng hợp: Vai trò, công việc và kỹ năng cần có

Kế toán tổng hợp đảm nhận các công việc như lập và duy trì sổ sách kế toán, kiểm tra, phân tích số liệu tài chính, lập báo cáo tài chính, quản lý các khoản thu, chi, nhập, xuất,... Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin tài chính và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là bộ phận chịu trách nhiệm tổng thể từ những số liệu chi tiết đến toàn bộ dữ liệu trên sổ kế toán, họ cần ghi chép, phân tích, phản ánh và thống kê tất cả các số liệu, dữ liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính theo chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Đây là bộ phận đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả hoạt động và giải quyết các vấn đề tài chính một cách chính xác. Kế toán tổng hợp cũng có thể được giao nhiệm vụ xác định cách để tiết kiệm tài chính hoặc nâng cao hiệu quả trong tổ chức của họ. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất các hệ thống, phần mềm mới để hợp lý hóa quy trình kế toán, đề xuất thay đổi các chính sách và thủ tục nội bộ.

Kế toán tổng hợp là bộ phận chịu trách nhiệm tổng thể từ những số liệu chi tiết đến toàn bộ dữ liệu trên sổ kế toán

Vai trò của một kế toán tổng hợp

 • Đảm bảo các sổ sách kế toán của doanh nghiệp được cập nhật đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn, cho thấy tính minh bạch và đáng tin cậy của thông tin kế toán

 • Báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính hiện tại

 • Kế toán tổng hợp thường phân tích các tài khoản kế toán để đánh giá hiệu quả kinh doanh, điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các chi phí, lợi nhuận cũng như tài sản của mình, từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp và những điều chỉnh cần thiết

 • Hỗ trợ cho các bộ phận khác về những vấn đề liên quan đến kế toán & tài chính. Với những kiến thức và kinh nghiệm của mình, kế toán tổng hợp có thể giúp các bộ phận khác hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định phù hợp.

>> Đọc thêmBáo cáo tài chính là gì? Quy định của Pháp luật về BCTC

Vai trò của một kế toán tổng hợp

Công việc của một kế toán tổng hợp theo từng giai đoạn

Công việc hàng ngày

 • Thu thập, xử lý và lưu trữ các số liệu, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh

 • Lập phiếu thu - chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,... tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh tình trạng chậm trễ gây thiếu sót trong quá trình khớp quỹ, kiểm kê hàng hóa tồn kho mỗi ngày

 • Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn trước khi đưa vào sổ sách kế toán

 • Xem xét các đơn đặt hàng trước khi xử lý để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các chính sách của công ty

Công việc hàng tháng

 • Quản lý, theo dõi công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, khách hàng

 • Kê khai các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng đó

 • Lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn, các loại thuế đi kèm trong trường hợp doanh nghiệp cần nộp báo cáo theo tháng

 • Tạo bảng tính lương, thời gian tăng ca, các khoản bảo hiểm, tiền thưởng, phụ cấp cần trả cho người lao động

 • Tính giá trị của các hàng hóa tồn kho, giá vốn hàng hóa bán, khấu hao tài sản cố định,...

Nhiệm vụ hàng quý

 • Kiểm tra, rà soát lại các hóa đơn, chứng từ được cập nhật trên sổ kế toán, từ đó lập tờ khai giá trị gia tăng theo quý, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

 • Lập báo cáo tài chính theo quý, báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp trên.

Công việc của một kế toán tổng hợp theo từng quý

Nhiệm vụ hàng năm

Đầu năm

 • Kê khai, nộp thuế môn bài đầu năm cho cơ quan thuế. Thông thường, thời hạn kê khai và nộp thuế vào ngày 31/1, nếu doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn là trong vòng 30 ngày từ khi được cấp giấy phép kinh doanh

 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân (vào tháng 12 hoặc quý 4), tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào quý 4 trong năm trước liền kề

 • Nộp báo cáo tài chính, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước liền kề, thời hạn nộp trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo.

Cuối năm

 • Lập báo cáo tài chính của năm, trong đó bao gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối số phát sinh tài khoản

 • Kiểm kê, đối soát chứng từ, hóa đơn, hạch toán tất cả các hóa đơn giá trị gia tăng còn sót, tránh tình trạng để qua năm mới hạch toán, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

 • Đối chiếu với sổ quỹ, quỹ tồn thực tế, tiến hành kiểm kê kho hàng, tài sản, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đồng thời đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.

Ngoài những công việc theo từng giai đoạn như trên, một kế toán tổng hợp còn phải linh hoạt phối hợp công việc từ kế toán trưởng và các kế toán viên khác, một số nhiệm vụ bao gồm:

 • Đề xuất các phương hướng xử lý công việc liên quan đến kế toán, tài chính còn mắc phải nhiều vấn đề, sai sót của doanh nghiệp

 • Quản lý, kiểm kê các hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán trong thời hạn được quy định

 • Phân tích số liệu trên báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình giải trình, quyết toán thuế tại doanh nghiệp

 • Tiến hành điều chỉnh các nghiệp vụ nộp phạt thuế doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan thuế

 • Tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ đối ngoại như Cục thuế, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng,…

 • Chuẩn bị ngân sách và dự báo nhu cầu dòng tiền trong tương lai thông qua các số liệu bán hàng dự kiến

 • Xem xét các đơn đặt hàng trước khi xử lý nhằm đảm bảo rằng chúng tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp

 • Xem xét dữ liệu tài chính để xác định xu hướng, cơ hội và rủi ro nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

Công việc của một kế toán tổng hợp theo từng năm

Yêu cầu kỹ năng cần có để trở thành kế toán tổng hợp

 1. Học vấn
 2. Kinh nghiệm
 3. Chứng chỉ & Giấy phép
 4. Kỹ năng giao tiếp
 5. Tư duy phản biện
 6. Phân tích dữ liệu
 7. Kỹ năng tổ chức

Học vấn

Kế toán tổng hợp tối thiểu cần có bằng cử nhân. Các chuyên ngành phổ biến nhất cho kế toán tổng hợp là Kế toán, Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng.

Nhiều nhà tuyển dụng thích những ứng viên có bằng Thạc sĩ kế toán hoặc Quản trị kinh doanh với chuyên ngành kế toán. Các chương trình này thường mất hai năm để hoàn thành, bao gồm các khóa học về kế toán, luật kinh doanh, kinh tế, tài chính, quản lý và thuế.

Kinh nghiệm

Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ít nhất là 2 - 3 năm. Kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng kế toán tổng hợp có thể thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, việc có kinh nghiệm cũng giúp kế toán tổng hợp có thể đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc một cách linh hoạt và chính xác hơn.

Chứng chỉ & Giấy phép

Chứng chỉ cho phép mỗi cá nhân chứng minh được kỹ năng và trình độ của mình với các nhà tuyển dụng tại những doanh nghiệp tiềm năng. Kế toán tổng hợp có thể lấy chứng chỉ để có thêm kiến ​​thức lý thuyết, kiểm tra kỹ năng chuyên môn và thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là khả năng truyền đạt thông tin cho người khác một cách rõ ràng và dễ hiểu. Kế toán tổng hợp thường giao tiếp với nhiều người, bao gồm các kế toán viên, quản lý, khách hàng và các chuyên gia tài chính khác. Giao tiếp hiệu quả có thể giúp họ truyền đạt thông tin tài chính phức tạp theo cách mà người khác có thể hiểu được. Nó cũng có thể giúp bộ phận kế toán xây dựng mối quan hệ bền chặt với và làm việc hiệu quả với những người khác để phối hợp giải quyết các vấn đề trong công việc.

Tư duy phản biện

Tư duy phản biện là khả năng phân tích tình huống và đưa ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn. Kế toán tổng hợp sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để đưa ra các quyết định tài chính cho công ty. Chẳng hạn như nếu một công ty có thặng dư tiền mặt, kế toán tổng hợp có thể quyết định đầu tư tiền vào một dự án mới có thể tăng doanh thu trong tương lai. Kế toán tổng hợp sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện để đưa ra những quyết định quan trọng này.

Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu là khả năng giải thích dữ liệu tài chính và rút ra kết luận từ đó. Kế toán tổng hợp thường sử dụng phân tích dữ liệu để xác định xu hướng trong dữ liệu tài chính, điều này có thể giúp họ dự đoán kết quả tài chính trong tương lai. Phân tích dữ liệu cũng có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong hoạt động tài chính của công ty.

Kỹ năng tổ chức

Tổ chức là một kỹ năng quan trọng đối với kế toán, vì nó cho phép họ theo dõi công việc của mình và đảm bảo đã nộp tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết đúng hạn. Kỹ năng tổ chức cũng cho phép kế toán theo dõi hồ sơ tài chính của công ty họ, điều này có thể giúp họ xác định bất kỳ vấn đề hoặc bất kỳ một rủi ro tiềm ẩn nào.

Yêu cầu kỹ năng cần có để trở thành kế toán tổng hợp

Cơ hội và thách thức của một kế toán tổng hợp

Cơ hội của một kế toán tổng hợp

 • Cơ hội nghề nghiệp: Nhu cầu về kế toán tổng hợp luôn tăng cao trong các doanh nghiệp ngày nay, do đó, tăng cơ hội việc làm cho những ai theo nghề này.

 • Tiềm năng thu nhập: Có vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán, kế toán tổng hợp có thể có được mức thu nhập cao.

 • Khả năng phát triển: Kế toán tổng hợp có thể phát triển và thăng tiến lên những chức vụ cao hơn nếu song song phát triển các kỹ năng, cập nhật kiến thức và có tinh thần cầu tiến.

Thách thức của một kế toán tổng hợp

 • Áp lực thời gian: Kế toán tổng hợp thường phải làm việc với nhiều số liệu và báo cáo trong thời hạn ngắn, điều này đòi hỏi họ phải làm việc hiệu quả trong thời gian ngắn.

 • Sự thay đổi liên tục của quy định và luật pháp: Kế toán tổng hợp phải luôn cập nhật với các thay đổi liên tục của quy định và luật pháp liên quan đến kế toán và thuế.

 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: Bộ phận này phải có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán & tài chính của doanh nghiệp.

 • Tính chính xác và trách nhiệm cao: Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ tuyệt đối của các số liệu. Bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào có thể gây hậu quả nặng nề cho doanh nghiệp và kế toán tổng hợp phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Cơ hội và thách thức của một kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp cần thể hiện mọi thông tin tài chính một cách khách quan và trung thực. Nghề kế toán đang phát triển mạnh mẽ nên cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho những ứng viên muốn theo nghề này. Ngày nay, kế toán tổng hợp làm nhiều nhiệm vụ hơn là chỉ với các con số, họ được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, chẳng hạn như phân tích và báo cáo dữ liệu. Với xu hướng này, đòi hỏi kế toán tổng hợp sẽ cần phải thành thạo nhiều chương trình phần mềm khác nhau.

>> Các vị trí kế toán phổ biến:

Chương trình đào tạo

ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Understanding Financial Statements

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339