Top 9 kỹ năng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Kỹ năng quản lý tài chính rất quan trọng trong cuộc sống cá nhân và kinh doanh nói chung. Quản lý tài chính tốt giúp mỗi người hiểu và điều chỉnh các khía cạnh liên quan đến tiền bạc, bao gồm thu chi, đầu tư, tiết kiệm, vay nợ và lập kế hoạch tài chính. 

Kỹ năng quản lý tài chính là gì?

Kỹ năng quản lý tài chính là khả năng lập kế hoạch, phân bổ, sử dụng và kiểm soát nguồn tài chính một cách hiệu quả. Nhằm tối ưu hóa tài chính cá nhân hoặc tổ chức, giúp đạt được mục tiêu tài chính như tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu hợp lý.

Những kỹ năng này giúp người quản lý tài chính hiểu và kiểm soát được tình hình tài chính, đưa ra quyết định thông minh, đạt được sự ổn định tài chính trong cuộc sống cá nhân hoặc hoạt động kinh doanh.

Kỹ năng quản lý tài chính là khả năng lập kế hoạch, phân bổ, sử dụng và kiểm soát nguồn tài chính một cách hiệu quả.

Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý tài chính

 1. Định hướng tài chính cá nhân
 2. Kiểm soát tài chính
 3. Đầu tư thông minh
 4. Tăng khả năng tiết kiệm
 5. Quản lý nợ và tài chính doanh nghiệp

Định hướng tài chính cá nhân

Kỹ năng quản lý tài chính giúp mỗi người xác định mục tiêu tài chính cá nhân và tạo ra kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó. Bằng cách quản lý thu nhập và chi tiêu một cách thông minh, mỗi người đều có thể tăng khả năng tiết kiệm, đầu tư và đạt được những ước mơ tài chính cá nhân của mình.

Kiểm soát tài chính

Kỹ năng quản lý tài chính giúp chúng ta theo dõi và kiểm soát tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Thông qua việc tạo và duy trì ngân sách, đảm bảo bản thân không chi tiêu quá mức và có đủ tiền để trang trải các chi phí cần thiết.

Đầu tư thông minh

Quản lý tài chính cũng liên quan đến khả năng đầu tư thông minh. Việc nắm vững kiến thức về các lĩnh vực đầu tư khác nhau, đồng thời hiểu rõ về rủi ro và lợi ích, mỗi người có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận trong tương lai.

Tăng khả năng tiết kiệm

Kỹ năng quản lý tài chính giúp nhận biết và giảm bớt các khoản tiêu dùng không cần thiết, đồng thời phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý. Điều này rất hữu ích trong việc tăng khả năng tiết kiệm, tạo ra quỹ dự phòng tương lai.

Quản lý nợ và tài chính doanh nghiệp

Nếu là chủ doanh nghiệp, kỹ năng quản lý tài chính tốt là vô cùng quan trọng. Họ cần biết cách quản lý dòng tiền, xây dựng nguồn vốn, lập kế hoạch tài chính và đảm bảo doanh nghiệp có đủ ngân sách để hoạt động hiệu quả và có thể phát triển bền vững.

Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý tài chính

Top 9 Kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả

 1. Lập kế hoạch tài chính
 2. Quản lý tiền mặt
 3. Quản lý thu nhập và chi tiêu
 4. Đầu tư và quản lý rủi ro
 5. Kiến thức về thuế
 6. Hiểu về tín dụng và vay nợ
 7. Phân tích tài chính
 8. Kỹ năng tính toán
 9. Sử dụng công cụ quản lý tài chính

Lập kế hoạch tài chính

Trong quản lý tài chính, việc lập kế hoạch là một phần quan trọng để định hướng và kiểm soát tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp. Lập kế hoạch giúp xác định mục tiêu tài chính, dự đoán thu nhập và chi tiêu, từ đó đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với mục tiêu đó.

Trong quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng lập kế hoạch giúp:

 • Xác định mục tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chẳng hạn như mua nhà, mua xe, du lịch, nghỉ hưu,...
 • Dự đoán thu nhập và chi tiêu trong tương lai để đảm bảo có đủ tiền để thực hiện các mục tiêu tài chính.
 • Lập ngân sách tài chính để kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền.
 • Đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính hiện tại.

Trong quản lý tài chính doanh nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch giúp:

 • Xác định mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận,...
 • Dự đoán dòng tiền của doanh nghiệp, đảm bảo có đủ tiền để vận hành và phát triển.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính để đạt được các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.
 • Đưa ra các quyết định đầu tư và tài trợ phù hợp với mục tiêu, tình hình tài chính của doanh nghiệp.

>> Xem thêmKỹ năng lập kế hoạch là gì? 8 bước lập kế hoạch hiệu quả

Quản lý tiền mặt

Kỹ năng này liên quan đến việc quản lý, kiểm soát và theo dõi luồng tiền mặt trong một tổ chức hoặc cá nhân. Kỹ năng quản lý tiền mặt đảm bảo rằng tổ chức hoặc cá nhân có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu và cam kết tài chính.

Kỹ năng quản lý tài chính này bao gồm việc theo dõi, quản lý tài khoản ngân hàng và tiền mặt, bao gồm việc kiểm tra và cập nhật số dư, xử lý các giao dịch và rà soát các sao kê tài khoản. Đảm bảo rằng dòng tiền vào và ra được quản lý một cách hiệu quả, bao gồm việc thu hồi nợ, thanh toán nợ, quản lý tài sản và lập kế hoạch chi tiêu. Đưa ra quyết định thông minh về việc sử dụng tiền mặt, ưu tiên các khoản chi tiêu quan trọng và xử lý rủi ro tài chính như lạm phát, biến động thị trường và khủng hoảng tài chính.

Quản lý thu nhập và chi tiêu

Nếu không quản lý tài chính một cách cẩn thận, có thể dễ dàng rơi vào tình trạng nợ nần, gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản nợ và chi tiêu hàng ngày. Quản lý thu nhập và chi tiêu giúp mỗi cá nhân duy trì tình hình tài chính ổn định, tránh những rủi ro tài chính không mong muốn. Quản lý thu nhập và chi tiêu giúp mang lại cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính cá nhân. Chúng ta sẽ biết chính xác bản thân đang chi tiêu bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu và có thể tìm ra những cách để tối ưu hóa quản lý tài chính của mình.

Top 9 Kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả

Đầu tư và quản lý rủi ro

Kỹ năng quản lý tài chính này liên quan đến việc phân tích và lựa chọn các cơ hội đầu tư tiềm năng để tạo ra lợi nhuận. Nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của đầu tư, hiểu về các loại tài sản đầu tư khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các công cụ đầu tư khác. Kỹ năng đầu tư cũng bao gồm việc đánh giá rủi ro và tiềm năng sinh lợi của một khoản đầu tư cụ thể, định lượng lợi nhuận kỳ vọng và đánh giá các yếu tố thị trường, kinh tế ảnh hưởng đến đầu tư.

Kỹ năng quản lý rủi ro là khả năng đánh giá, quản lý các rủi ro tiềm năng trong quá trình đầu tư và quản lý tài chính. Bao gồm việc định rõ mục tiêu đầu tư, xác định ngưỡng rủi ro có thể chấp nhận, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm năng qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, sử dụng các công cụ bảo hiểm hoặc các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả khác.

Kiến thức về thuế

Thuế là một khía cạnh quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Nắm vững kiến thức về thuế giúp mỗi cá nhân hiểu và tuân thủ các quy định thuế, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa khả năng tài chính của bản thân. Điều này có thể bao gồm:

 • Hiểu về cấu trúc hệ thống thuế như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu và thuế bất động sản.
 • Các quy định thuế: Nắm vững các quy định thuế áp dụng cho cá nhân và doanh nghiệp. Bao gồm các khoản miễn thuế, các khoản khấu trừ thuế và các quy định về khai thuế.
 • Kỹ thuật khai thuế: Biết cách tính toán thuế, thời hạn nộp thuế và các quy trình liên quan.

Hiểu về tín dụng và vay nợ

Kỹ năng này liên quan đến hiểu và quản lý tín dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Bao gồm việc đánh giá và xây dựng hồ sơ tín dụng, hiểu về các loại vay nợ và lãi suất, đồng thời quản lý và giảm nợ hiệu quả.

Kiến thức về tín dụng bao gồm việc hiểu về hệ thống đánh giá tín dụng, cách xây dựng và duy trì một hồ sơ tín dụng tốt, cách tác động của tín dụng đến khả năng vay vốn. Điều này có thể giúp mỗi cá nhân đánh giá khả năng vay vốn, xác định mức lãi suất và điều kiện vay, quản lý tín dụng của mình một cách có hiệu quả.

Về vấn đề vay nợ, kiến thức về cách hoạt động của các khoản vay, các loại vay khác nhau, cách tính toán lãi suất và kỳ hạn vay, cách quản lý nợ là quan trọng. Nắm vững kiến thức này sẽ giúp mỗi cá nhân đưa ra quyết định thông minh khi vay vốn, quản lý nợ một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các cam kết tài chính.

Phân tích tài chính

Kỹ năng phân tích tài chính đề cập đến khả năng phân tích và đánh giá các thông tin tài chính, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các chỉ số tài chính khác. Kỹ năng này giúp người quản lý tài chính hiểu rõ về tình hình tài chính hiện tại và đưa ra quyết định thông minh về tài chính trong doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Việc phân tích tài chính có thể bao gồm việc đánh giá hiệu suất tài chính, xác định các vấn đề tiềm ẩn, nhận diện xu hướng và dự đoán tương lai dựa trên dữ liệu tài chính. Ngoài ra, kỹ năng phân tích tài chính cũng giúp người quản lý tài chính đưa ra các dự báo và kế hoạch tài chính hiệu quả.

Kỹ năng tính toán

Trong việc quản lý tài chính, chúng ta có thể cần phải thực hiện các phép tính như tính toán lợi nhuận, lỗ, tỷ suất sinh lời, tỷ lệ tăng trưởng, chi phí và nguồn vốn. Bằng cách áp dụng kỹ năng tính toán, mỗi người sẽ có khả năng đánh giá và phân tích các con số tài chính để ra quyết định thông minh về tài chính, đặt mục tiêu và theo dõi hiệu quả của các hoạt động tài chính.

Ngoài ra, kỹ năng tính toán cũng hỗ trợ trong việc xây dựng và theo dõi ngân sách, quản lý dòng tiền, tính toán chi phí vốn và lãi suất, đánh giá rủi ro tài chính và thực hiện các phân tích định giá. Bằng cách áp dụng các phép tính và công thức tài chính, mỗi người có thể đưa ra các dự đoán, đánh giá tình hình tài chính hiện tại và dự báo tương lai.

Sử dụng công cụ quản lý tài chính

Công nghệ mang lại đa dạng các công cụ quản lý tài chính hiệu quả. Mỗi cá nhân cần biết cách sử dụng các ứng dụng, phần mềm và các dịch vụ tài chính trực tuyến để theo dõi tài khoản, quản lý ngân sách và định kỳ kiểm tra tình hình tài chính

Công cụ quản lý tài chính có thể cung cấp các tính năng như quản lý ngân sách, theo dõi thu chi, lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư và tạo báo cáo tài chính. Bằng cách sử dụng công cụ này, mỗi người có thể theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính hiện tại, đưa ra quyết định thông minh về tiền bạc và tạo ra kế hoạch tài chính dài hạn.

Top 9 Kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả

Nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân

 • Ghi chép chi tiêu: Dành thời gian ghi chép lại tất cả các khoản chi tiêu của bản thân, cho dù là nhỏ nhất. Hoặc có thể sử dụng ứng dụng ghi chép chi tiêu trên các thiết bị điện tử thông minh để theo dõi chi tiêu của mình.

 • Học cách nói không: Hãy luôn sẵn sàng từ chối với những thứ bản thân không thực sự cần. Nếu không thể kiểm soát được chi tiêu của mình, hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua bất cứ thứ gì.

 • Xây dựng thói quen tiết kiệm: Tiết kiệm tiền cần có thời gian và sự kiên trì, hãy bắt đầu với một mục tiêu nhỏ và dần dần tăng mức tiết kiệm theo thời gian.

 • Tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia: Nếu gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ các chuyên gia tài chính. Họ có thể giúp lập kế hoạch tài chính và đưa ra lời khuyên phù hợp với tình hình của bản thân mỗi người.

Cách cải thiện kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả

 1. Xác định nguồn thu nhập và chi tiêu
 2. Thiết lập mục tiêu tài chính
 3. Phân bổ ngân sách
 4. Tiết kiệm
 5. Đầu tư
 6. Giảm nợ
 7. Giáo dục tài chính

Xác định nguồn thu nhập và chi tiêu

Bước đầu tiên để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả là xác định rõ ràng nguồn thu nhập và chi tiêu của bản thân. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình và đưa ra các quyết định phù hợp. Để xác định nguồn thu nhập và chi tiêu, cần liệt kê tất cả các khoản thu nhập, chi tiêu của mình, bao gồm cả thu nhập cố định và thu nhập không cố định.

Thiết lập mục tiêu tài chính

Mục tiêu tài chính sẽ giúp mỗi người định hướng và tập trung nỗ lực để đạt được các mục tiêu đó. Mục tiêu có thể đơn giản như mua điện thoại mới, mua máy ảnh hay lớn hơn như mua xe, mua nhà,... Khi lập mục tiêu tài chính, cần xác định rõ mục tiêu, thời hạn đạt được và số tiền cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Phân bổ ngân sách

Sau khi xác định nguồn thu nhập và mục tiêu tài chính, cần tiến hành phân bổ ngân sách cho các khoản chi tiêu của mình. Điều này sẽ giúp kiểm soát chi tiêu và đảm bảo bản thân đang chi tiêu đúng mục đích. Khi phân bổ ngân sách, nên chia thu nhập của mình thành các khoản sau:

 • Chi tiêu thiết yếu: các khoản chi tiêu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, nước,...
 • Chi tiêu mong muốn: các khoản chi tiêu không cần thiết nhưng mang lại niềm vui và sự hài lòng, chẳng hạn như chi tiêu cho mua sắm, giải trí,...
 • Tiết kiệm: khoản tiền dành dụm để đạt được các mục tiêu tài chính
 • Đầu tư: khoản tiền sử dụng để đầu tư, với mục tiêu gia tăng tài sản và thu nhập trong tương lai.

Tiết kiệm

Tiết kiệm là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của quản lý tài chính cá nhân. Tiết kiệm giúp mỗi người có một khoản dự phòng tài chính cho những trường hợp khẩn cấp, đồng thời đạt được các mục tiêu tài chính của bản thân.

Tùy theo mục tiêu tài chính và khả năng chi tiêu của mỗi cá nhân hoặc doanh nghiệp mà mức độ tiết kiệm sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, mỗi cá nhân hoặc doanh nghiệp nên có kế hoạch tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập mỗi tháng.

Đầu tư

Đầu tư là một cách để gia tăng tài sản và thu nhập trong tương lai. Có nhiều hình thức đầu tư khác nhau, chẳng hạn như đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, đầu tư vàng,... Trước khi đầu tư, cần tìm hiểu kỹ về các hình thức đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu tài chính của mình.

Giảm nợ

Nợ là một gánh nặng tài chính, có thể phải trả lãi suất cao và có thể khiến mỗi cá nhân gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản chi tiêu khác. Giảm nợ sẽ giúp giải phóng tài chính, có thể sử dụng cho các mục tiêu khác như tiết kiệm, đầu tư,...

Có nhiều cách để giảm nợ, chẳng hạn như trả nợ nhiều hơn số tiền tối thiểu, trả nợ trước hạn,...

Giáo dục tài chính

Giáo dục tài chính là quá trình xây dựng kiến thức và kỹ năng về tài chính. Nó giúp mỗi người hiểu về các khái niệm cơ bản về tài chính, như lập kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, đầu tư, tiết kiệm, vay nợ, bảo hiểm và các công cụ tài chính khác. Những kiến thức này mang lại những lợi ích lâu dài như giảm thiểu nợ, tăng khả năng đầu tư, quản lý rủi ro tài chính và xây dựng một tương lai tài chính ổn định hơn.

Cách cải thiện kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả

Một số phương pháp quản lý tài chính phổ biến hiện nay

 1. Quy tắc 50-30-20
 2. Quy tắc 6 cái lọ
 3. Phương pháp Kakeibo

Quy tắc 50-30-20

Quy tắc 50-30-20 là một phương pháp quản lý tài chính cá nhân phổ biến, được đề xuất bởi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trong cuốn sách "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan" năm 2005. Quy tắc này đề xuất phân chia thu nhập thành 3 phần như sau:

 • 50% cho nhu cầu thiết yếu: Bao gồm các chi phí bắt buộc như nhà ở, thực phẩm, điện nước, giao thông, bảo hiểm,...
 • 30% cho nhu cầu cá nhân: Bao gồm các chi phí không bắt buộc nhưng mang lại giá trị cho cuộc sống như giải trí, du lịch, mua sắm,...
 • 20% cho tiết kiệm và đầu tư: Bao gồm các khoản tiết kiệm cho mục tiêu ngắn hạn (như chi phí dự phòng, du lịch,...) và dài hạn (như mua nhà, nghỉ hưu,...).

Quy tắc 50-30-20 là một phương pháp quản lý tài chính đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng. Nó mang lại cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và đảm bảo bản thân đang tiết kiệm đủ tiền để đạt được các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Quy tắc 6 cái lọ

Quy tắc 6 chiếc lọ là một phương pháp quản lý tài chính cá nhân được sáng tạo bởi tác giả Harv Eker, nhà sáng lập Peak Potential Trainning - công ty đào tạo và nghiên cứu tư duy phát triển và làm giàu. Theo quy tắc này, mỗi người chia thu nhập của mình thành 6 phần đựng trong 6 lọ khác nhau, tương ứng với các mục đích sử dụng sau:

 • Lọ chi tiêu cần thiết (55%): Dành cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, sinh hoạt, nhà ở, điện nước, xăng xe,...

 • Lọ tiết kiệm dài hạn (10%): Dành cho việc tiết kiệm và tạo dựng quỹ dự phòng, quỹ hưu trí,...

 • Lọ tự do tài chính (10%): Dành cho các khoản đầu tư để tăng thu nhập, đạt được mục tiêu tài chính trong tương lai.

 • Lọ giáo dục (10%): Dành cho việc học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

 • Lọ hưởng thụ (10%): Dành cho các hoạt động giải trí, mua sắm, du lịch,...

 • Lọ từ thiện (5%): Dành cho các hoạt động giúp đỡ cộng đồng, cưới hỏi,...

Phương pháp Kakeibo

Phương pháp Kakeibo là một phương pháp quản lý tài chính cá nhân truyền thống của Nhật Bản, được sáng tạo bởi nữ nhà báo Hani Motoko vào năm 1904. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc ghi chép chi tiết mọi khoản chi tiêu và tiết kiệm hàng ngày, từ đó giúp người dùng nhận thức rõ hơn về thói quen chi tiêu của mình và đưa ra những điều chỉnh phù hợp để tiết kiệm tiền.

Lời khuyên khi áp dụng phương pháp Kakeibo:

 • Hãy bắt đầu từ những khoản chi tiêu nhỏ và dễ kiểm soát trước.
 • Đừng quá lo lắng nếu không thể thực hiện hoàn hảo phương pháp Kakeibo ngay từ đầu. Hãy kiên trì và dần dần sẽ cải thiện được thói quen chi tiêu của bản thân.

Một số phương pháp quản lý tài chính phổ biến hiện nay

Hãy dành thời gian ghi chép lại tất cả các khoản chi tiêu của bản thân, dù là nhỏ nhất. Việc này giúp mỗi cá nhân nhận thức rõ hơn về thói quen chi tiêu của mình và tìm ra những khoản chi tiêu không cần thiết để cắt giảm. Suy nghĩ về những gì bản thân muốn đạt được về tài chính trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đó có thể là mua nhà, đi du lịch hoặc nghỉ hưu sớm. Nếu gặp khó khăn trong việc cải thiện kỹ năng quản lý tài chính, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tài chính.

Chương trình đào tạo

CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CFO - Chief Financial Officer

“CFO” là một chương trình đặc biệt của PACE, do các chuyên gia của PACE nghiên cứu, thiết kế, biên soạn
và trực tiếp giảng dạy theo mô hình quản trị tài chính “PFMM” (PACE’s Financial Management Model).

Nâng tầm quản trị tài chính của CFO trong thời kỳ mới

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Finance For Leaders

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339