CÔNG TY CỦA BẠN THỰC SỰ ĐẠI DIỆN CHO ĐIỀU GÌ?
CÔNG TY CỦA BẠN THỰC SỰ ĐẠI DIỆN CHO ĐIỀU GÌ?

Khi bạn sắp xếp các giá trị của tổ chức phù hợp với cả chiến lược và giá trị của nhân viên tạo ra cái mà chúng tôi gọi là sự đồng nhất các giá trị - bạn gặt hái đủ loại lợi ích: mức độ hài lòng trong công việc cao hơn, doanh thu thấp hơn, tinh thần đồng đội tốt hơn, giao tiếp hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, đàm phán hiệu quả hơn và có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là sự đa dạng, công bằng và hòa nhập hơn. Phát hiện yêu thích của chúng tôi liên quan đến tác động của sự liên kết giá trị đối với doanh thu của các giám đốc điều hành. Khi chúng tôi nghiên cứu các bộ phận của một tổ chức đa đơn vị, chúng tôi nhận thấy rằng các COO có sự liên kết giá trị thấp cần tăng lương 40% để có khả năng ở lại công việc của họ như những người có sự liên kết giá trị cao. Hãy tưởng tượng rằng: Sự gia tăng liên kết các giá trị có tác động lớn như mức tăng 40%.

TÁI TẠO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
TÁI TẠO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Khi các tổ chức cố gắng xây dựng các lợi thế cạnh tranh mới trong một thế giới bị ám ảnh bởi số hóa, họ đã dần nhận ra cốt lõi sự tái tạo của một doanh nghiệp nằm ở các nhà lãnh đạo.

OKR & KPI: 3 TƯ DUY HIỆU QUẢ DÀNH CHO NHÀ LÃNH ĐẠO
OKR & KPI: 3 TƯ DUY HIỆU QUẢ DÀNH CHO NHÀ LÃNH ĐẠO

Trong vài thập kỷ trở lại đây, hoạt động tư vấn OKR và KPI giữ một vai trò khá quan trọng đối với các doanh nghiệp trên thế giới.

TRONG KHỦNG HOẢNG, CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI BA SẼ ƯU TIÊN LẮNG NGHE
TRONG KHỦNG HOẢNG, CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI BA SẼ ƯU TIÊN LẮNG NGHE

Kể từ năm 2020, các nhà lãnh đạo đã phải điều hướng những thay đổi và khủng hoảng lớn. Làm thế nào họ làm điều đó? Các chuyên gia cho rằng khả năng lãnh đạo khủng hoảng một cách hiệu quả liên quan đến việc lắng nghe người khác.

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN