Làm thế nào để tăng cường hiệu quả lãnh đạo?

Các nhà lãnh đạo vĩ đại không phải vốn sinh ra đã như vậy. Theo Marshall Goldsmith, nhà lãnh đạo được tạo thành , nói đúng hơn là được tự tạo nên thông qua 5 bước đơn giản sau đây.

Marshall Goldsmith

Một câu hỏi đã được đặt ra từ lâu, đó là: Chúng ta chịu ảnh hưởng nhiều bởi tự nhiên hay sự nuôi dưỡng? Tương tự đối với khả năng lãnh đạo, câu hỏi sẽ là: Các nhà lãnh đạo vĩ đại được sinh ra hay được tạo nên? Đó là một trong những câu hỏi phổ biến nhất trong quá trình phát triển khả năng lãnh đạo.

Chúng ta hãy bắt đầu với định nghĩa về “nhà lãnh đạo”. Một người bạn tốt và cũng là người cố vấn dày dạn kinh nghiệm của tôi, Tiến sĩ Paul Hersey, định nghĩa lãnh đạo là “làm việc cùng và thông qua những người khác để đạt được các mục tiêu.” Như vậy, bất kỳ ai ở vị trí mà các thành quả đạt được đòi hỏi sự hỗ trợ từ những người khác có thể đóng vai trò của một nhà lãnh đạo. Tôi thích định nghĩa này bởi vì nó hỗ trợ cho triết lý “khả năng lãnh đạo ở mọi cấp độ” - mà rất quan trọng trong giới nhân viên trí thức ngày nay.

Thật ra, hàng triệu người đang làm việc cùng và thông qua những người khác để đạt các mục tiêu là các nhà lãnh đạo rồi. Việc họ có nghĩ chính họ là nhà lãnh đạo hay không (không nói đến họ là những nhà lãnh đạo to lớn hay tai hại) lại là vấn đề khác.

Vậy những người đang ảnh hưởng đến người khác có thể trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả hơn không? Câu trả lời là “có thể” nhưng chưa đủ thuyết phục.

Cộng sự của tôi - Howard Morgan và tôi đã thực hiện một nghiên cứu về chương trình phát triển lãnh đạo gồm hơn 86.000 người tham gia ở 8 công ty lớn. Những khám phá có được sau nghiên cứu này của chúng tôi có tính thuyết phục cực kỳ cao. Các nhà lãnh đạo tham gia vào một chương trình phát triển đã nhận được hồi âm 360-độ, chọn ra các lĩnh vực quan trọng để cải tiến, thảo luận về những vấn đề này với các cộng sự và theo sát họ trên một cơ sở thống nhất (nhằm kiểm tra tiến trình). Họ được đánh giá là có thể đột nhiên trở thành nhà lãnh đạo giỏi hơn. Đây không phải là đánh giá chủ quan mà là đánh giá từ các cộng sự làm việc với họ từ 6-18 tháng sau chương trình phát triển đầu tiên.

Năm cách trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hơn 

Các lãnh đạo mà tham gia vào các chương trình phát triển tương tự và nhận được hồi âm tương tự nhưng lại không theo sát sau đó, thì được ngầm xem như là đã được cải thiện. Sau đây là một số cách cụ thể để tăng cường hiệu quả lãnh đạo của bạn:

1. Xem các phản hồi 360-độ về mức độ hiệu quả hiện tại của bạn mà được đánh giá bởi các đồng sự bạn tôn trọng.

2. Chọn cách ứng xử quan trọng nhất đối với sự thay đổi - những ứng xử mà bạn tin sẽ cải thiện hiệu quả lãnh đạo của mình, chẳng hạn như “trở thành một người lắng nghe hiệu quả hơn” hay “ra quyết định kịp thời hơn”.

3. Thường xuyên hỏi các cộng sự về các đề nghị để bạn có thể thực hiện công việc tốt hơn theo ứng xử mà bạn chọn để thay đổi.

4. Lắng nghe các ý kiến - đừng cam kết thay đổi mọi thứ - và thực hiện thay đổi mà bạn tin sẽ tăng cường hơn nữa hiệu quả của mình.

5. Theo dõi và đo lường sự thay đổi hiệu quả của bạn theo thời gian.

Các nhà lãnh đạo được sinh ra hay được tạo nên? Nếu bạn đang làm việc cùng và thông qua những người khác để đạt được các mục tiêu, bạn đã là một nhà lãnh đạo rồi đấy. Dứt khoát là bạn cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn.

(Theo BusinessWeek)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO

(CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

Trong số hơn 110 chương trình đào tạo mà PACE đã và đang triển khai thành công trong suốt hơn một thập niên qua, Chương trình đào tạo Giám Đốc Điều Hành (CEO) là một trong số 5 chương trình đào tạo đặc biệt nhất do PACE nghiên cứu, thiết kế và biên soạn theo mô hình quản trị chuyên biệt của PACE. Chương trình này cũng nhằm góp phần "khởi đầu cho một thế hệ CEO mới" của Việt Nam, đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng Doanh giới Việt Nam trên chặng đường “quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cao cấp” (nhất là nhân lực quản lý và nhân lực lãnh đạo).

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 88