Phát triển đội ngũ bán hàng chiến thắng

Theo thống kê của trang Web SalesOverDrive, để có thể tìm và thuê được một người bán hàng B2B chuyên nghiệp, người tuyển dụng có thể sẽ phải tìm kiếm trung bình từ 100 đến 300 ứng cử viên.

Thật không đơn giản đơn giản để tìm kiếm và phát triển một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Không những vậy, trong những người được chọn qua mỗi cuộc tuyển dụng lớn, thường chỉ có một phần ba thành công. 2 trong số 10 người thành công đó tạo ra 60 đến 80% tổng mức thu nhập mới.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - CCO

(CHIEF CUSTOMER OFFICER)

Với nhận thức sâu sắc về những thay đổi của ngành quản trị bán hàng tại Việt Nam và trên thế giới, các chuyên gia của PACE đã nghiên cứu và biên soạn Chương trình đào tạo Giám đốc Kinh doanh (CCO). Chương trình đặc biệt này được triển khai nhằm góp phần xây dựng một lực lượng phát triển kinh doanh chuyên nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 88