“TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG” – TRIẾT LÝ KINH DOANH THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI
“TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG” – TRIẾT LÝ KINH DOANH THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Làm thế nào để "be the customer"? Tất cả chúng ta đều biết về sức mạnh của các nhóm tập trung, khảo sát thực địa, hành trình mua hàng của khách hàng, phỏng vấn khách hàng, thậm chí gọi điện khảo sát chính đơn vị của mình bằng cách giả giọng và đưa ra những yêu cầu bất thường. Đây là những việc mà các tổ chức quan tâm đến khách hàng đã thực hiện. Còn các công ty có mức độ tập trung vào khách hàng cao như Ritz-Carlton, Amazon, Chick-fil hay USAA họ đã làm những gì?

CCO CẦN NHỮNG NĂNG LỰC NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM”?
CCO CẦN NHỮNG NĂNG LỰC NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM”?

Để trở thành một Giám đốc Kinh doanh (CCO) đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thái độ và năng ực. Những điều này có thể sẽ thay đổi khác nhau dựa theo cơ cấu tổ chức và ngành hàng. Tuy nhiên, dưới đây là một vài năng lực thiết yếu giúp CCO hoàn thành tốt công việc của họ.

3 VAI TRÒ CỐT LÕI CỦA CCO TRONG DOANH NGHIỆP
3 VAI TRÒ CỐT LÕI CỦA CCO TRONG DOANH NGHIỆP

Giám đốc kinh doanh (Chief Customer Officer – CCO) đang dần chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn. Lý do đến từ việc nhiều công ty nhận ra rằng kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện nếu người lãnh đạo thấu hiểu và nỗ lực thực hiện mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm. Vai trò của các CCO vẫn đang phát triển từng ngày, nhưng 3 gợi ý dưới đây chính là vai trò cốt lõi mà mọi CCO cần hiểu rõ và tập trung cải thiện nhằm giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh nhanh chóng và bền vững.

AI ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG CẢI TIẾN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG?
AI ĐÓNG VAI TRÒ GÌ TRONG CẢI TIẾN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG?

AI (artificial intelligence) hay còn được gọi là Trí tuệ nhân tạo. AI cũng được biết là có khả năng "học tự động", tức nó cho phép máy tính có khả năng học hỏi mà không cần phải lập trình đặc biệt.

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN