Project Manager là gì? Vai trò và yêu cầu cần có của một PM

Project Manager lãnh đạo toàn bộ đội nhóm, xác định mục tiêu dự án, liên lạc với các bên liên quan và theo dõi dự án cho đến khi kết thúc. Dù thực hiện một chiến dịch Marketing, xây dựng một tòa nhà, phát triển hệ thống máy tính hay tung ra một sản phẩm mới, Project Manager đều phải chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của chúng.

Project Manager là gì?

Project Manager (PM) là người chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và hoàn thành các dự án. Họ là người kết nối giữa khách hàng, các thành viên trong nhóm dự án và các bên liên quan để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách và đáp ứng các yêu cầu.

Project Manager đóng vai trò chủ đạo trong toàn bộ phạm vi dự án, đội nhóm, nguồn lực, ngân sách dự án cũng như sự thành công hay thất bại của dự án. Để thành công trong vai trò của mình, người quản lý dự án phải thành thạo trong việc điều phối nguồn lực, quản lý ngân sách, đo lường và theo dõi tiến độ dự án cũng như giao tiếp với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan. Họ cũng đánh giá rủi ro và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong suốt vòng đời của dự án, đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến các ưu tiên phức tạp và cạnh tranh nhằm nỗ lực đạt được kết quả mong muốn của dự án.

Project Manager (PM) là người chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và hoàn thành các dự án

Vai trò của Project Manager

 1. Lập kế hoạch dự án
 2. Quản lý nguồn lực
 3. Lãnh đạo và quản lý nhóm
 4. Quản lý rủi ro
 5. Quản lý tiến độ
 6. Giao tiếp
 7. Kiểm soát chất lượng

Project Manager (Quản lý dự án) đóng vai trò quan trọng và đa nhiệm trong quá trình quản lý dự án. Bao gồm:

Lập kế hoạch dự án

Project Manager có trách nhiệm xác định phạm vi, mục tiêu, các công việc cần thực hiện, lịch trình, nguồn lực và ngân sách cho dự án. Họ cần thiết lập kế hoạch chi tiết để đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Quản lý nguồn lực

Project Manager phải quản lý nguồn lực của dự án, bao gồm con người, vật liệu, thiết bị, ngân sách,... Họ cần xác định và cấp phát tài nguyên một cách phù hợp nhằm đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả mong đợi.

Lãnh đạo và quản lý nhóm

Project Manager cần lãnh đạo và quản lý nhóm làm việc trong dự án. Bao gồm các hoạt động như phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ công việc, xây dựng môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên nhóm.

Quản lý rủi ro

Project Manager có vai trò xác định và đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó. Theo đó, họ cần theo dõi, giám sát, kiểm soát các rủi ro trong suốt quá trình triển khai dự án, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả cuối cùng.

Quản lý tiến độ

Project Manager đóng vai trò quản lý tiến độ của dự án. Họ phải đảm bảo công việc được thực hiện theo kế hoạch và căn cứ vào tiến độ, điều chỉnh và tái lập kế hoạch khi cần thiết để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn đã đặt ra.

Giao tiếp

Project Manager đóng vai trò là người liên lạc chính giữa các bên liên quan trong dự án, bao gồm các thành viên nhóm, khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Họ là cầu nối giúp truyền đạt thông tin, giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các bên liên quan.

Kiểm soát chất lượng

Project Manager phải đảm bảo rằng sản phẩm/ dịch vụ cuối cùng đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Theo đó, cần thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng, theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo rằng chất lượng được duy trì trong suốt quá trình dự án.

Nhìn chung, Project Manager đóng vai trò là quản lý và điều hành dự án từ đầu đến cuối. Đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đã đề ra trong quản lý nguồn lực, lãnh đạo nhóm, quản lý rủi ro, quản lý tiến độ, giao tiếp hiệu quả và kiểm soát chất lượng.

Vai trò của Project Manager

Mô tả công việc của Project Manager

 1. Hoạch định kế hoạch
 2. Quản lý nguồn lực, giao tiếp với các bên liên quan
 3. Quản lý ngân sách, chất lượng, tiến độ của dự án
 4. Quản trị rủi ro

Hoạch định kế hoạch

 • Gặp gỡ với các bên liên quan để thảo luận về mục tiêu và phạm vi dự án

 • Tổ chức các buổi làm việc để thu thập thông tin và phản hồi từ các bên liên quan

 • Phân tích các yêu cầu của dự án

 • Xác định các hoạt động cần thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của dự án

 • Lập lịch trình các hoạt động

 • Xác định nguồn lực, ngân sách cần thiết cho dự án

 • Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm dự án

 • Trình bày kế hoạch dự án cho các bên liên quan

Quản lý nguồn lực, giao tiếp với các bên liên quan

 • Dựa trên kế hoạch dự án, Project Manager cần xác định nhu cầu về nhân sự, vật tư, tài chính,... để thực hiện dự án

 • Theo dõi, giám sát việc sử dụng nguồn lực để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách

 • Đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro liên quan đến nguồn lực để đảm bảo dự án được thực hiện suôn sẻ

 • Dựa trên nhu cầu của các bên liên quan, Project Manager cần xây dựng phương tiện giao tiếp phù hợp để đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng và đầy đủ

 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao tiếp để đảm bảo sự hài lòng của các bên liên quan

 • Xây dựng kế hoạch dự phòng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Quản lý ngân sách, chất lượng, tiến độ của dự án

 • Theo dõi tiến độ dự án một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn

 • Giám sát và kiểm soát ngân sách dự án, tối ưu hóa chi phí và sớm phát hiện các dấu hiệu của hành vi gian lận hoặc lạm dụng tài sản để có biện pháp xử lý kịp thời

 • Đo lường và đánh giá hiệu quả của dự án

Quản trị rủi ro

 • Xác định những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án. Rủi ro có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

  • Các yếu tố nội bộ: Doanh nghiệp, nhóm dự án, quy trình, công nghệ,...

  • Các yếu tố bên ngoài: Kinh tế, chính trị, xã hội, tự nhiên,...

 • Phân tích rủi ro để đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của chúng

 • Tránh cho rủi ro xảy ra bằng cách thực hiện các biện pháp như thay đổi quy trình, đào tạo nhân viên, dự trữ nguồn lực, mua bảo hiểm,... Đề xuất các biện pháp toàn diện với cấp trên để ứng phó với rủi ro khi chúng xảy ra

 • Theo dõi các rủi ro đã được xác định và đánh giá xem các biện pháp quản lý rủi ro có hiệu quả hay không. Nếu rủi ro vẫn còn hoặc có nguy cơ xảy ra cao, Project Manager cần điều chỉnh kế hoạch quản lý rủi ro cho phù hợp.

Mô tả công việc của Project Manager

Yêu cầu cần có của một Project Manager

 1. Kiến thức
 2. Kinh nghiệm
 3. Ngoại ngữ
 4. Trách nhiệm, chỉn chu

Kiến thức

Project Manager là người chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch, triển khai và quản lý dự án. Họ cần có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • Kiến thức chuyên môn: Dựa trên lĩnh vực của dự án, Project Manager cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó. Ví dụ, nếu dự án liên quan đến công nghệ, Project Manager cần có kiến thức về lập trình, thiết kế, phát triển phần mềm,...

 • Kiến thức về quản lý dự án: Kiến thức về các nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật quản lý dự án. Biết lập kế hoạch, phân tích rủi ro, quản lý tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.

 • Kiến thức về quản lý con người: Project Manager cần có kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và quản lý nhân sự. Biết cách xây dựng và quản lý đội ngũ, giải quyết xung đột và thúc đẩy nhân viên hoàn thành mục tiêu.

 • Kiến thức về kinh doanh: Hiểu biết về kinh doanh để có thể kết nối dự án với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, biết cách lập ngân sách, quản lý chi phí và tối ưu hóa hiệu quả dự án.

Vốn kiến thức sâu rộng giúp Project Manager đưa ra quyết định chính xác, hiệu quả và đảm bảo thành công của dự án. Môi trường kinh doanh luôn thay đổi, do đó Project Manager cần có khả năng cập nhật kiến thức và kỹ năng để đáp ứng những yêu cầu mới.

Kinh nghiệm

Thông thường, các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án trong lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm này sẽ giúp ứng viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý một dự án thành công. Đối với các dự án đặc thù, như công nghệ thông tin, xây dựng, y tế, quảng cáo, kinh nghiệm làm việc trong ngành hoặc lĩnh vực tương tự là một lợi thế.

Ngoại ngữ

Ngày nay, ngoại ngữ là một yếu tố cần thiết, trong hầu hết mọi lĩnh vực, ngành nghề. Khả năng ngoại ngữ trong nhiều trường hợp có thể là một yêu cầu quan trọng đối với một Project Manager, chẳng hạn:

 • Quản lý dự án đa quốc gia: Trong trường hợp dự án liên quan đến các bên liên quan từ các quốc gia khác nhau, khả năng giao tiếp, hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa của các bên liên quan có thể là rất quan trọng để đảm bảo sự hiểu rõ và tương tác tốt.

 • Đội làm việc đa ngôn ngữ: Nếu dự án có đội làm việc đa ngôn ngữ, việc có khả năng giao tiếp và hiểu biết các ngôn ngữ khác nhau sẽ giúp Project Manager liên lạc, làm việc hiệu quả với các thành viên trong nhóm.

 • Khách hàng quốc tế: Trong trường hợp các khách hàng hoặc đối tác quan trọng đến từ các quốc gia khác, khả năng nói và viết thành thạo các ngôn ngữ là yếu tố bắt buộc.

 • Thông tin và tài liệu: Tài liệu, tài nguyên hoặc thông tin quan trọng liên quan đến dự án được viết bằng ngôn ngữ ngoại ngữ. Khả năng đọc và hiểu các ngôn ngữ này sẽ giúp Project Manager thu thập thông tin và tài liệu một cách hiệu quả.

Trách nhiệm, chỉn chu

Vai trò của một Project Manager đòi hỏi sự trách nhiệm và khả năng tổ chức công việc một cách chỉn chu. Họ là người đảm nhận vai trò lãnh đạo và quản lý dự án, đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án được thực hiện đúng thời hạn, trong ngân sách và đạt được mục tiêu đề ra.

Sự trách nhiệm của Project Manager bao gồm việc xác định và phân chia công việc cho các thành viên, theo dõi tiến độ của dự án, giám sát các hoạt động hàng ngày và đảm bảo rằng mọi việc được tiến hành theo kế hoạch.

Để đạt được mục tiêu của dự án, Project Manager phải có khả năng tổ chức công việc một cách chỉn chu. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch chi tiết, xác định các phương pháp và quy trình làm việc hiệu quả, cân nhắc các ràng buộc và tài nguyên có sẵn, đưa ra quyết định thông minh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình dự án.

Yêu cầu cần có của một Project Manager

Kỹ năng mà một Project Manager xuất sắc sở hữu

 1. Kỹ năng lãnh đạo
 2. Kỹ năng lập kế hoạch
 3. Kỹ năng giao tiếp
 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 5. Kỹ năng tổ chức
 6. Kỹ năng quản trị rủi ro

Kỹ năng lãnh đạo

Một Project Manager cần có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng cho các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu chung. Theo đó, họ cần có tầm nhìn, truyền đạt mục tiêu rõ ràng, tạo động lực cho mọi người phối hợp làm việc hiệu quả. Một Project Manager xuất sắc phải có khả năng hình dung ra kết quả cuối cùng của dự án và truyền đạt tầm nhìn đó cho các thành viên trong nhóm. 

Kỹ năng lập kế hoạch

Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu, phạm vi, thời gian, nguồn lực và các hoạt động cần thiết để hoàn thành dự án thành công. Kỹ năng này giúp Project Manager:

 • Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án
 • Phân tích và đánh giá các yêu cầu của dự án
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch về thời gian, tài chính, nhân sự,...
 • Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch dự án khi cần thiết.

Một kế hoạch chi tiết, chỉn chu sẽ giúp Project Manager đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ, hạn chế tối đa các rủi ro về thời gian và ngân sách. Kế hoạch cũng giúp Project Manager xác định rõ các mục tiêu và các bước cần thực hiện. Tập trung nguồn lực và nỗ lực vào các hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu của dự án.

Kỹ năng giao tiếp

Trong vai trò này, Project Manager thường phải liên lạc và tương tác với nhiều bên liên quan, bao gồm thành viên trong nhóm dự án, khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Do đó, khả năng giao tiếp hiệu quả là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự hiểu biết chính xác, sự phối hợp hiệu quả và thành công của dự án.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong quá trình quản lý dự án, Project Manager thường phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức. Lúc này, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của dự án.

Kỹ năng giải quyết vấn đề bao gồm khả năng xác định và phân tích vấn đề, thu thập thông tin liên quan, đưa ra các giải pháp khả thi, đánh giá và lựa chọn giải pháp tốt nhất, triển khai các biện pháp để giải quyết vấn đề. Project Manager cần có khả năng nhìn nhận toàn diện vấn đề, tìm ra nguyên nhân gốc rễ và hiểu rõ các yếu tố liên quan. Họ cũng cần có khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao, nắm bắt thông tin nhanh chóng và đưa ra quyết định một cách hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức

Công việc của một Project Manager là quản lý một dự án từ đầu đến cuối, bao gồm nhiều nhiệm vụ, công việc và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan khác nhau. Do đó, Project Manager cần có kỹ năng tổ chức tốt để có thể quản lý hiệu quả các nguồn lực, thời gian và công việc của dự án.

Kỹ năng tổ chức giúp Project Manager:

 • Lập kế hoạch và phân công công việc hiệu quả
 • Theo dõi tiến độ dự án và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn
 • Quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh
 • Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan

Kỹ năng quản trị rủi ro

Kỹ năng quản trị rủi ro là một phần quan trọng trong vai trò của Project Manager, nhằm đảm bảo các rủi ro trong dự án được quản lý một cách hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực và tăng khả năng thành công của dự án.

Theo đó, họ phải có khả năng nhận biết, xác định mức độ ảnh hưởng và xác suất xảy ra của từng rủi ro. Từ đó, phát triển các biện pháp giảm thiểu, lập kế hoạch ứng phó khi rủi ro xảy ra.

Khi rủi ro xảy ra, Project Manager phải có khả năng xử lý tình huống tốt, đưa ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn và làm việc với các thành viên dự án để tìm ra các giải pháp thích hợp. Thường xuyên theo dõi và kiểm soát các rủi ro trong suốt quá trình dự án.

Kỹ năng mà một Project Manager xuất sắc sở hữu

Lộ trình trở thành Project Manager

 1. Lấy bằng cử nhân
 2. Chứng nhận
 3. Tích lũy kinh nghiệm
 4. Mạng lưới mối quan hệ
 5. Tham gia học tập liên tục
 6. Xây dựng kỹ năng quản lý

Lấy bằng cử nhân

Project Manager bắt đầu sự nghiệp bằng cách lấy bằng cử nhân, bởi đây là yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu cho công việc. Các chuyên ngành liên quan khác mà ứng viên có thể theo đuổi bao gồm Marketing, quản lý dự án hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực mà bản thân dự định làm việc, chẳng hạn như kỹ thuật hoặc CNTT.

Chứng nhận

Đạt được chứng chỉ quản lý dự án giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động, đây cũng có thể là yêu cầu của một số nhà tuyển dụng. Hiện nay, có rất nhiều chứng chỉ quản lý dự án khác nhau, mỗi chứng chỉ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Một số chứng chỉ phổ biến bao gồm:

 • Chứng chỉ Project Management Professional (PMP) của Viện Quản lý Dự án (PMI): Đây là chứng chỉ quản lý dự án được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Để có được chứng chỉ này, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm, học vấn và vượt qua kỳ thi PMP

 • Chứng chỉ Certified Associate in Project Management (CAPM) của PMI: Dành cho các Project Manager có kinh nghiệm dưới 4 năm

 • Chứng chỉ Certified Scrum Master (CSM) của Scrum Alliance: Đây là chứng chỉ dành cho các Project Manager sử dụng phương pháp Scrum để quản lý dự án

 • Chứng chỉ Certified Product Owner (CPO) của Scrum Alliance: Chứng chỉ dành cho các Project Manager đóng vai trò Product Owner trong dự án Scrum.

Tích lũy kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc sâu rộng có thể là một phần đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị trở thành một Project Manager. Khi quyết định bản thân muốn làm việc trong lĩnh vực nào, hãy tìm kiếm các vị trí cấp đầu vào có thể mang lại kinh nghiệm quản lý dự án trong ngành đó. Ví dụ: nếu muốn làm người quản lý dự án CNTT, hãy bắt đầu bằng một công việc ở cấp độ đầu vào liên quan đến máy tính để phát triển kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật của bản thân.

Mạng lưới mối quan hệ

Mạng lưới mối quan hệ rất quan trọng đối với Project Manager vì nhiều lý do, chẳng hạn:

 • Tiếp cận thông tin và cơ hội mới
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ và tư vấn từ những người có kinh nghiệm
 • Xây dựng mối quan hệ với các nhà tuyển dụng tiềm năng
 • Gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu nghề nghiệp

Tham gia học tập liên tục

Việc học hỏi liên tục rất quan trọng đối với Project Manager vì mỗi người có thể trải nghiệm nhiều loại dự án khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình. Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ hiện tại có thể giúp mỗi người quản lý hiệu quả các nhóm đa dạng và cho phép nâng cao kỹ năng, giúp trở thành người quản lý dự án xuất sắc hơn.

Xây dựng kỹ năng quản lý

Các kỹ năng quản lý có thể được học hỏi và phát triển thông qua giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm làm việc. Có nhiều chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý dự án cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành Project Manager. Ngoài ra, Project Manager cũng có thể tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, hội thảo hoặc các chương trình phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng của mình.

Việc xây dựng kỹ năng quản lý là một quá trình lâu dài và cần sự nỗ lực của bản thân. Nếu Project Manager có thể kiên trì và nỗ lực, họ sẽ có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành một Project Manager thành công.

Lộ trình trở thành Project Manager

Project Manager trong một số lĩnh vực phổ biến

 1. Lĩnh vực xây dựng
 2. Lĩnh vực IT
 3. Lĩnh vực tài chính ngân hàng
 4. Lĩnh vực Marketing

Lĩnh vực xây dựng

Project Manager trong lĩnh vực xây dựng là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, giám sát và hoàn thành các dự án xây dựng. Họ là cầu nối giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng.

Công việc của một PM lĩnh vực xây dựng bao gồm:

 • Phân tích yêu cầu của chủ đầu tư và lập kế hoạch dự án

 • Lựa chọn nhà thầu phù hợp và đàm phán hợp đồng

 • Giám sát tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

 • Báo cáo tình hình dự án cho chủ đầu tư

Lĩnh vực IT

Công việc của một Project Manager trong lĩnh vực IT bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và điều hành các hoạt động trong dự án từ đầu đến cuối. Vai trò chính của họ là đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng nguồn lực được giao. Các nhiệm vụ cụ thể của Project Manager IT có thể bao gồm:

 • Điều phối các hoạt động, xác định mục tiêu, lập lịch trình, ước lượng nguồn lực cần thiết và xác định các rủi ro tiềm năng.

 • Quản lý nhóm làm việc, bao gồm nhân viên IT và các bên liên quan như nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.

 • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành theo đúng quy định.

 • Nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm tàng trong dự án, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo dự án không bị chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn không đáng có.

 • Liên lạc với các bên liên quan, báo cáo tiến độ và tình hình dự án, đưa ra thông tin và giải thích trạng thái của dự án cho các bên liên quan.

 • Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn đặt ra.

Lĩnh vực tài chính ngân hàng

Project Manager lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các dự án trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Các dự án này có thể liên quan đến phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới, triển khai hệ thống công nghệ mới hoặc cải thiện quy trình hoạt động.

Công việc của một Project Manager lĩnh vực tài chính - ngân hàng bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch dự án, bao gồm phạm vi, thời gian, ngân sách và chất lượng dự án.

 • Lập kế hoạch và quản lý nguồn lực, như nhân sự, tài chính, các tài nguyên liên quan

 • Quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

 • Giám sát tiến độ và đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách, và chất lượng.

 • Cung cấp báo cáo và kết quả dự án cho các bên liên quan.

Lĩnh vực Marketing

Project Manager lĩnh vực Marketing là người chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án Marketing trong một doanh nghiệp. Công việc cụ thể của Project Manager lĩnh vực Marketing bao gồm:

 • Phối hợp với các bên liên quan để xác định mục tiêu và phạm vi của dự án

 • Lập kế hoạch và ngân sách cho dự án

 • Tuyển dụng và quản lý các thành viên trong nhóm dự án

 • Theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

 • Báo cáo kết quả dự án cho ban lãnh đạo

Project Manager trong một số lĩnh vực phổ biến

Nhiệm vụ chính xác của Project Manager sẽ phụ thuộc vào ngành, tổ chức và loại dự án mà họ được giao nhiệm vụ. Nhưng nhìn chung, tất cả người quản lý dự án đều chia sẻ trách nhiệm trong vai trò thường được gọi là “Vòng đời dự án”, bao gồm Khởi đầu, Lập kế hoạch, Thực hiện và giám sát, Kết thúc.

Project Manager có thể là một nghề nghiệp đầy thử thách, nhưng vị trí này sẽ không phải đối mặt với những thử thách đó một mình. Project Manager thường xuyên làm việc cùng với các thành viên trong nhóm và sử dụng phần mềm, công cụ trực tuyến được thiết kế đặc biệt để hợp lý hóa quy trình. Phần mềm quản lý dự án cụ thể tùy thuộc vào dự án hoặc doanh nghiệp nhưng thường sẽ bao gồm khả năng theo dõi thời gian và ngân sách, tạo kế hoạch và báo cáo, quản lý hóa đơn và chia sẻ lịch trình giữa các thành viên trong nhóm.

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 328