Quản lý sản xuất là gì? Công việc và kỹ năng cần có

Hầu hết các xí nghiệp, nhà máy đều có vị trí chịu trách nhiệm quản lý sản xuất. Bộ phận này đóng vai trò quyết định quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trơn tru, hiệu quả. Giúp doanh nghiệp chủ động, giảm thiểu tối đa rủi ro và tiết kiệm chi phí.

Quản lý sản xuất là gì?

Quản lý sản xuất là quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất chất lượng, hiệu quả về tài chính và thời gian, đáp ứng nhu cầu thị trường. Gồm các khâu lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguồn lực, kiểm soát chất lượng, tối ưu hóa quy trình, kiểm soát sản phẩm, quản lý rủi ro và tối ưu hóa sản xuất theo chuỗi cung ứng.

Quản lý sản xuất rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nhân viên quản lý sản xuất là gì?

Nhân viên quản lý sản xuất là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức, giám sát và điều phối các hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Họ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo hàng hóa và dịch vụ được sản xuất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu an toàn, vệ sinh, số lượng, chất lượng và thời hạn.

Nhân viên quản lý sản xuất có thể làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất công nghiệp, sản xuất thực phẩm, may mặc,... Đây là một vị trí công việc có nhiều cơ hội phát triển, với mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Nhân viên quản lý sản xuất là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức, giám sát và điều phối các hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp

Vai trò của quản lý sản xuất với doanh nghiệp

 1. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 2. Tối ưu hóa chi phí sản xuất
 3. Nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ
 4. Tăng năng suất lao động
 5. Tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh

Cung cấp hàng hóa, dịch vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Quản lý sản xuất là người trực tiếp lên kế hoạch sản xuất, điều phối các nguồn lực sản xuất để đảm bảo hàng hóa, dịch vụ được sản xuất đúng tiến độ, số lượng và chất lượng. Giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa, ảnh hưởng đến uy tín và doanh số của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa chi phí sản xuất

Quản lý sản xuất có nhiệm vụ tìm kiếm và áp dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất mới để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách, tăng cường lợi thế cạnh tranh.

Nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ

Vai trò giám sát các quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ luôn đạt tiêu chuẩn cũng do vị trí quản lý sản xuất đảm nhiệm. Từ đó, doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, gây dựng sự uy tín cho doanh nghiệp và tăng cường lòng trung thành của khách hàng.

Tăng năng suất lao động

Quản lý sản xuất có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tay nghề, từ đó tăng năng suất lao động. 

Tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh

Trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất cũng là một vai trò quan trọng của vị trí này. Giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của đội ngũ nhân viên, đồng thời giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, cháy nổ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò của quản lý sản xuất với doanh nghiệp

Mô tả công việc của quản lý sản xuất

 1. Lập kế hoạch, quản lý hoạt động sản xuất
 2. Giám sát, kiểm soát hoạt động sản xuất
 3. Quản lý máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu
 4. Tuyển dụng, đào tạo nhân sự

Lập kế hoạch, quản lý hoạt động sản xuất

 • Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích các đơn đặt hàng từ khách hàng

 • Làm việc với khách hàng để thương thảo và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân sách, thời gian sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dựa trên tình hình hiện tại của doanh nghiệp

 • Xây dựng kế hoạch và lịch trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp

 • Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trong quá trình sản xuất

 • Lập kế hoạch về nguyên vật liệu, nhân sự và thiết bị cần thiết cho từng đơn đặt hàng, nhằm đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục

 • Đảm bảo tuân thủ kế hoạch sản xuất theo tiến độ, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và nằm trong ngân sách của doanh nghiệp

 • Đánh giá khối lượng công việc hiện tại và lập kế hoạch sản xuất cho các đơn đặt hàng mới, đảm bảo quá trình công việc không bị chồng chéo.

Giám sát, kiểm soát hoạt động sản xuất

 • Quản lý các đơn đặt hàng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất khi cần thiết

 • Phân công công việc phù hợp cho bộ phận sản xuất

 • Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn sản xuất và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

 • Giám sát quy trình sản xuất và hoạt động của nhân viên để đảm bảo việc sử dụng nguyên vật liệu hợp lý và sản xuất hàng hóa theo hướng dẫn

 • Phát hiện kịp thời các sản phẩm lỗi và tiến hành điều tra các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục nhanh chóng

 • Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo quá trình sản xuất tuân thủ các yêu cầu về an toàn

 • Xác định các máy móc mới cần thiết để phục vụ công việc và sắp xếp nhân sự phù hợp cho từng nhiệm vụ

 • Theo dõi tiến độ hoạt động sản xuất, đặt mục tiêu chất lượng cho bộ phận sản xuất, thực hiện đánh giá và giám sát kịp thời.

Mô tả công việc của quản lý sản xuất

Quản lý máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu

 • Tổ chức quy trình sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ cho các máy móc, thiết bị sản xuất

 • Lên kế hoạch mua sắm thiết bị, máy móc mới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và đề xuất cho cấp trên để được phê duyệt

 • Tổ chức quá trình bàn giao kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy móc mới cho nhân viên và công nhân trong nhà máy.

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự

 • Sắp xếp vị trí, chức vụ và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền và tổ chức kiểm tra năng lực nghề nghiệp

 • Dựa trên tình hình sản xuất và nhu cầu thực tế, lập kế hoạch và hợp tác với phòng nhân sự để tuyển dụng nhân sự cần thiết để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

 • Tham gia vào quá trình phỏng vấn để lựa chọn những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới, đánh giá và đào tạo nhân viên tiềm năng

 • Tổ chức theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của công nhân sản xuất, đề xuất các chế độ khen thưởng phù hợp nhằm động viên và thúc đẩy năng suất làm việc.

Mô tả công việc của quản lý sản xuất

Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp

Định kỳ đánh giá năng lực sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp định rõ thị trường tiềm năng và xác định nhu cầu, xu hướng của thị trường. Cho phép doanh nghiệp đánh giá và cân nhắc với khả năng sản xuất của mình, đảm bảo có thể đáp ứng được mức độ mong muốn.

Hoạch định kế hoạch về nguyên vật liệu

Dựa vào đánh giá nhu cầu tiềm năng của thị trường và kinh nghiệm thực tế trong quá trình sản xuất, nhà quản lý cần lập kế hoạch về nguyên vật liệu cần thiết để thực hiện quy trình sản xuất theo kế hoạch. Bằng cách tính toán nhu cầu sản xuất, doanh nghiệp có thể:

 • Xác định lượng nguyên vật liệu cần sử dụng
 • So sánh với lượng tồn kho hiện có
 • Tính toán lượng nguyên vật liệu còn thiếu và cần bổ sung

Quản lý giai đoạn sản xuất

Nhà quản lý sản xuất cần quản lý giai đoạn sản xuất để đảm bảo quá trình này diễn ra hiệu quả và đạt được kết quả mong đợi. Quản lý giai đoạn sản xuất giúp nhà quản lý kiểm soát và giám sát chặt chẽ từng bước của quy trình, từ sản xuất, đến kiểm tra chất lượng và kiểm soát tiến độ sản xuất.

Quản lý giai đoạn sản xuất cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quan về quy trình sản xuất, giúp họ xác định và giải quyết các vấn đề có thể xảy ra. Đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện theo kế hoạch, đạt được chất lượng sản phẩm mong muốn và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Quản lý chất lượng sản phẩm

Quản lý chất lượng sản phẩm là một phần quan trọng trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn đặt ra trước đó.

Quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm việc xác định và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm, theo dõi quá trình sản xuất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng, giám sát phản hồi từ khách hàng về chất lượng sản phẩm. Nếu có bất kỳ sự cố nào liên quan đến chất lượng sản phẩm, nhà quản lý sản xuất cần nhanh chóng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Định giá sản phẩm

Quản lý giá thành sản phẩm là một phần quan trọng trong quản lý sản xuất. Để đảm bảo tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường, việc định giá sản phẩm không chỉ dựa trên chi phí nguyên vật liệu, máy móc và lao động, mà còn phải xem xét các yếu tố khác như giá cả của đối thủ. Trước khi tung sản phẩm ra thị trường hoặc ký hợp đồng, nhà quản lý sản xuất cần tiến hành nghiên cứu cẩn thận để xác định giá thành hợp lý.

Quản lý giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lợi nhuận, tạo ra sự hấp dẫn của sản phẩm trong mắt khách hàng và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh. Qua việc nghiên cứu kỹ càng và xác định giá thành đúng đắn, nhà quản lý có thể đảm bảo sự thành công và bền vững của sản phẩm trên thị trường.

Quản lý sau sản xuất

Sau khi hoàn thành các đơn đặt hàng và hợp đồng, nhà quản lý vẫn phải tiếp nhận và xử lý các phản hồi từ khách hàng. Đây là một giai đoạn quan trọng trong quản lý sản xuất, vì việc đáp ứng và xử lý phản hồi khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp có thể nâng tầm giá trị doanh nghiệp.

Bảo hành sản phẩm đúng quy định và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu bảo hành cũng là một phần quan trọng của việc xử lý phản hồi từ khách hàng. Đảm bảo khách hàng nhận được sự hỗ trợ và sự chăm sóc sau bán hàng, giúp xây dựng lòng tin, lòng trung thành từ phía khách hàng.

Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả

 1. Tổ chức dây chuyền
 2. Sản xuất theo nhóm
 3. Sản xuất đơn chiếc

Thông thường có 3 phương pháp quản lý sản xuất phổ biến, bao gồm:

Tổ chức dây chuyền

Tính liên tục là một đặc điểm cơ bản trong sản xuất dây chuyền. Để đảm bảo tính liên tục, cần phải chia nhỏ quy trình sản xuất thành các bước và sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý, liên quan chặt chẽ đến thời gian sản xuất. Mỗi bộ phận làm việc được phân công chuyên trách cho một bước cụ thể, được trang bị máy móc, dụng cụ và thiết bị chuyên dụng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả. Tổ chức dây chuyền thường thấy trong các nhà máy, xưởng sản xuất có nhiều công nhân như giày da,...

Sản xuất theo nhóm

Thay vì tạo ra các quy trình và thiết kế riêng cho từng chi tiết cá biệt, phương pháp này tập trung vào việc tổng hợp các chi tiết có tính chất tương đồng và thực hiện chung cho cả nhóm. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thiết kế quy trình và bố trí dụng cụ, máy móc.

Các chi tiết trong cùng một nhóm được gia công đồng thời và máy móc chỉ được điều chỉnh một lần để phù hợp với yêu cầu của nhóm chi tiết đó. Giúp tăng cường hiệu suất sản xuất và sự linh hoạt trong quá trình gia công.

Sản xuất đơn chiếc

Sản xuất đơn chiếc là một loại hình sản xuất trong đó mỗi sản phẩm được sản xuất riêng lẻ, từ đầu đến cuối. Loại hình sản xuất này thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm có tính chất sửa chữa, hoặc sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Các đặc điểm chính của sản xuất đơn chiếc bao gồm:

 • Số lượng sản phẩm được sản xuất rất nhỏ, thường chỉ một đến vài chục chiếc.

 • Số chủng loại sản phẩm rất nhiều, các sản phẩm không lặp lại hoặc lặp lại không theo chu kỳ.

 • Quy trình sản xuất linh hoạt, có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng sản phẩm.

 • Máy móc và thiết bị được bố trí theo dây chuyền sản xuất linh hoạt, có thể dễ dàng di chuyển để phù hợp với từng loại sản phẩm.

Phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả

Kỹ năng cần có của nhân viên quản lý sản xuất

 1. Thành thạo các tiêu chuẩn sản xuất
 2. Có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ
 3. Có khả năng chịu áp lực công việc
 4. Có tinh thần học hỏi và đổi mới
 5. Kỹ năng lãnh đạo
 6. Kỹ năng giao tiếp
 7. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 8. Kỹ năng làm việc nhóm
 9. Kỹ năng công nghệ

Thành thạo các tiêu chuẩn sản xuất

Bất kể làm việc trong ngành nào, người quản lý sản xuất đều yêu cầu phải thông thạo các tiêu chuẩn sản xuất khác nhau để sản xuất ra sản phẩm theo yêu cầu. Ngoài ra, người quản lý sản xuất còn trau dồi và thực hiện các biện pháp để đảm bảo các tiêu chuẩn sản xuất cần thiết. Điều này đòi hỏi phải nắm vững các tiêu chuẩn sản xuất liên quan đến ngành cụ thể mà nhân viên quản lý sản xuất làm việc.

Có trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ

Trách nhiệm là yếu tố cần thiết đối với bất kỳ vị trí nào, đặc biệt là đối với vị trí quản lý sản xuất. Nhân viên quản lý sản xuất chịu trách nhiệm cho toàn bộ quy trình sản xuất, từ việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, đến kiểm tra chất lượng sản phẩm. Họ phải đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đúng thời hạn, đúng chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tỉ mỉ và cẩn thận là những phẩm chất giúp nhân viên quản lý sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, có rất nhiều chi tiết nhỏ cần được quan tâm. Nếu không tỉ mỉ và cẩn thận, sản phẩm có thể bị lỗi, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và có thể có những tác động tiêu cực đến khách hàng.

Có khả năng chịu áp lực công việc

Trong quá trình làm việc, nhân viên quản lý sản xuất thường xuyên phải đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng như:

 • Áp lực về tiến độ sản xuất: Doanh nghiệp thường đặt ra các mục tiêu sản xuất cụ thể, nhân viên quản lý sản xuất cần phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu đó trong thời gian quy định.

 • Áp lực về chất lượng sản phẩm: Sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp, khách hàng.

 • Áp lực về chi phí sản xuất: Doanh nghiệp luôn muốn giảm thiểu chi phí sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận.

 • Áp lực về nhân sự: Nhân viên quản lý sản xuất cần phải quản lý và điều hành một đội ngũ nhân viên sản xuất.

Để có thể vượt qua những áp lực này, nhân viên quản lý sản xuất cần có khả năng chịu áp lực công việc tốt. Khả năng chịu áp lực công việc thể hiện ở khả năng giữ bình tĩnh, tập trung và xử lý hiệu quả các tình huống căng thẳng.

Có tinh thần học hỏi và đổi mới

Trên thực tế, môi trường sản xuất liên tục thay đổi và phát triển, với sự ra đời của công nghệ mới, tiến bộ trong quy trình và phương pháp sản xuất. Để đáp ứng được các thách thức này, nhân viên quản lý sản xuất cần có khả năng học hỏi và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi.

Khả năng học hỏi cho phép nhân viên quản lý sản xuất nắm bắt kiến thức mới, cập nhật về các xu hướng và tiến bộ trong ngành sản xuất. Từ đó có thể áp dụng những kiến thức mới vào thực tế và nâng cao hiệu suất sản xuất.

Yêu cầu cần có của nhân viên quản lý sản xuất

Kỹ năng lãnh đạo

Nhà quản lý sản xuất cần có khả năng xác định mục tiêu cụ thể cho đội ngũ, đảm bảo mọi người đều hiểu và cam kết với mục tiêu đó. Bao gồm việc hướng dẫn nhân viên về quy trình làm việc, công nghệ và quy chuẩn chất lượng, quản lý tài nguyên như nguồn nhân lực, vật liệu, thiết bị và thời gian, khả năng giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.

>> Xem thêm: 7 Kỹ năng lãnh đạo đặc biệt dành cho Nhà lãnh đạo hiện đại

Kỹ năng giao tiếp

Quản lý sản xuất thường phải làm việc với đội ngũ nhân viên trong các phòng ban khác. Do đó, kỹ năng giao tiếp xuất sắc giúp họ truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, hiệu quả, đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên. Bên cạnh đó, vị trí này cũng thường phải phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp để đảm bảo việc sản xuất diễn ra suôn sẻ. Kỹ năng giao tiếp giúp họ thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thương lượng điều kiện hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các bên liên quan.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Quản lý sản xuất là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi nhân viên quản lý phải có khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, từ các vấn đề nhỏ như máy móc hỏng hóc đến các vấn đề lớn hơn như thay đổi yêu cầu của khách hàng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp nhân viên quản lý:

 • Xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
 • Phát triển các giải pháp hiệu quả
 • Thực hiện các giải pháp một cách tối ưu

Kỹ năng làm việc nhóm

Nhân viên quản lý sản xuất thường làm việc với một nhóm nhân viên trong quá trình sản xuất. Kỹ năng làm việc nhóm giúp họ tương tác và hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm, xây dựng một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự đóng góp của tất cả mọi người. Kỹ năng này cũng giúp họ xây dựng lòng tin, tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển cá nhân của từng thành viên trong nhóm.

Kỹ năng công nghệ

Thông thường, người quản lý sản xuất sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để đánh giá và cải thiện chức năng tổng thể của quy trình sản xuất. Khả năng sử dụng các thiết bị sản xuất khác nhau là điều cần thiết để thành công trong sự nghiệp quản lý sản xuất. Ngoài ra, công việc này còn đòi hỏi khả năng học hỏi các công nghệ và thiết bị kỹ thuật mới.

Kỹ năng cần có của nhân viên quản lý sản xuất

Vị trí quản lý sản xuất trong một số lĩnh vực phổ biến

 1. Lĩnh vực may mặc
 2. Lĩnh vực thực phẩm
 3. Nhà máy sản xuất

Lĩnh vực may mặc

 • Lập kế hoạch sản xuất, bao gồm các thông tin như: loại sản phẩm, số lượng sản phẩm, thời gian sản xuất, nguồn lực cần thiết,...

 • Điều phối sản xuất, đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra trơn tru và đúng tiến độ. Họ cần phối hợp với các bộ phận liên quan, như bộ phận thiết kế, bộ phận cắt may, bộ phận kiểm tra chất lượng,... để đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo đúng yêu cầu

 • Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng khâu, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất

 • Quản lý nguồn lực sản xuất, bao gồm nguyên liệu, máy móc, thiết bị, nhân sự,...

 • Quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn chất lượng của ngành may mặc

 • Tìm cách tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu chi phí.

Lĩnh vực thực phẩm

 • Xác định lượng sản phẩm cần sản xuất, lập lịch sản xuất, phân bổ nguồn lực, đưa ra các yêu cầu về nguyên liệu và quy trình sản xuất

 • Quản lý quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm

 • Thực hiện kiểm tra chất lượng, giám sát quy trình kiểm soát chất lượng

 • Quản lý nguồn lực, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu, lao động và thiết bị sản xuất, giảm thiểu lãng phí

 • Quản lý vệ sinh, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho nhân viên

 • Phân công công việc, đào tạo và giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên

 • Xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng, tránh làm gián đoạn quá trình sản xuất.

Nhà máy sản xuất

Quản lý sản xuất là một vị trí quan trọng trong các nhà máy, công xưởng sản xuất, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các quy trình sản xuất. Công việc của quản lý sản xuất trong các nhà máy bao gồm:

 • Lập kế hoạch sản xuất: Dựa trên nhu cầu của thị trường và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý sản xuất sẽ lập kế hoạch sản xuất chi tiết, bao gồm các nội dung như số lượng sản phẩm cần sản xuất, thời gian sản xuất, nguyên vật liệu cần thiết, nhân công cần thiết,...

 • Điều phối sản xuất: Điều phối các hoạt động sản xuất diễn ra theo kế hoạch, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Giám sát quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu

 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Tìm cách cải thiện quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất

 • Quản lý nhân sự sản xuất: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự sản xuất.

Vị trí quản lý sản xuất trong một số lĩnh vực phổ biến

Nhân viên quản lý sản xuất dành phần lớn thời gian trong ngày làm việc của họ trong nhà máy hoặc cơ sở sản xuất. Trong một ngày làm việc, quản lý sản xuất có thể gặp gỡ các nhà quản lý và các bên liên quan trong kinh doanh để giải thích kết quả, đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả chung của quy trình kinh doanh.

Để quản lý sản xuất hiệu quả, doanh nghiệp cần có một chiến lược rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và các yếu tố cần đạt được. Đồng thời, doanh nghiệp cần có đội ngũ quản lý sản xuất có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, am hiểu về các quy trình sản xuất, các công nghệ mới và xu hướng thị trường. Trong thời đại công nghệ 4.0 và công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên toàn cầu, quản lý sản xuất đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo. Các doanh nghiệp cần áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chương trình đào tạo

CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
CPO - Chief Production Officer

Đưa những công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến nhất và hiệu quả nhất của các tập đoàn hàng đầu thế giới
vào doanh nghiệp của mình (bất kể là doanh nghiệp lớn, hay vẫn còn ở quy mô vừa và nhỏ)

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
PROGRAMS ON PRODUCTION MANAGEMENT

Phát triển một thế hệ Chuyên gia Sản xuất mới
với chuyên môn toàn cầu và hiểu biết địa phương.
PACE đối tác toàn cầu của ASCM.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339