5 CÁCH CẢI THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
5 CÁCH CẢI THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

Sự kém hiệu quả khiến ngành công nghiệp sản xuất luôn rơi vào tình trạng khó khăn. Các kỹ sư và nhà quản lý dành cả ngày để xem các sự kiện và số liệu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết cách đưa ra một kế hoạch khả thi để khắc phục các vấn đề mà họ có thể giải quyết trong nhiều năm.

ĐÂU LÀ “SỨC MẠNH” GIÚP CPO CHINH PHỤC THÁCH THỨC?
ĐÂU LÀ “SỨC MẠNH” GIÚP CPO CHINH PHỤC THÁCH THỨC?

CPO là người quản lý sản phẩm cấp cao nhất và định hướng phát triển sản phẩm kết hợp với nhu cầu khách hàng nhằm phù hợp với chiến lược doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu lớn và đầy thách thức này, các CPO cần phải chịu trách nhiệm về những quy trình sau đây.

4 CHỈ SỐ THÀNH CÔNG TRONG QUY TRÌNH THU MUA MÀ CPO CẦN THEO DÕI
4 CHỈ SỐ THÀNH CÔNG TRONG QUY TRÌNH THU MUA MÀ CPO CẦN THEO DÕI

Mọi thành viên trong C-suite của một tổ chức đều muốn biết: Việc thu mua đóng góp như thế nào vào mục tiêu và tổng thể chiến lược của doanh nghiệp?

12 ĐIỀU CPO NÊN LÀM TRONG 30 NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG TY
12 ĐIỀU CPO NÊN LÀM TRONG 30 NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG TY

Ông Ken Norton – người đã có hơn 13 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại Google Ventures (nay được gọi là GV), đã tư vấn cho hàng loạt doanh nghiệp trong việc quản lý sản xuất và hỗ trợ tổ chức các hội thảo hữu ích. Ông đã chia sẻ một vài phương pháp “khởi động” hiệu quả trong 30 ngày đầu tiên dành cho các CPO. Theo đó, các CPO cần phải chú trọng phát triển theo công thức 3P: People/ Con người; Product/ Sản phẩm; Personal/ Cá nhân.

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN