Tác hại của làm việc đa nhiệm

Khả năng tung hứng giữa các công việc là yêu cầu cơ bản khi đi làm, nhưng các nhà nghiên cứu gọi khả năng này dưới một tên khác đó là: đa-nhiệm-mãn-tính (Chronic multitasking). Đa nhiệm có thể gây ra những hậu quả lâu dài đến chức năng của não bộ, giảm khả năng tập trung, trí nhớ và làm giảm cả khả năng chuyển đổi giữa các công việc khác nhau. Hai nhiệm vụ cùng một lúc là giới hạn mà bộ não con người có thể gánh được.

Thuật ngữ đa tác vụ/đa nhiệm hay multitasking thường thấy rất nhiều trong công nghiệp máy tính, đề cập đến khả năng xử lý nhiều thuật toán hay vấn đề trong cùng 1 thời điểm. Nhưng đó là đối với máy tính, còn đối với con người, thường xuyên làm việc kiểu “ đa tác vụ” như thế có thể làm giảm năng suất của bạn. Tại sao? Đơn giản là vì bộ não của bạn sẽ bị quá tải.

Chúng ta hãy cùng tham khảo một infographic về vấn đề này:

(Sưu tầm)

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 280