Tổng giám đốc là gì? Phân biệt tổng giám đốc và giám đốc

Tổng giám đốc có vai trò trong việc quản lý doanh thu, chi phí cho một doanh nghiệp, thực hiện giám sát toàn bộ chức năng từ tiếp thị bán hàng đến các hoạt động hằng ngày của tổ chức. Song song đó, người nắm giữ vai trò này còn chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, điều phối, ủy thác đội ngũ nhân sự, đưa ra quyết định quan trọng để đạt được lợi nhuận tối đa.

Tổng giám đốc là gì?

Tổng giám đốc (General manager - GM) là vị trí quản lý cao nhất trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức, thường phụ trách việc điều hành tổng thể và định hướng chiến lược cho doanh nghiệp. Người giữ chức vụ này có trách nhiệm chính trong việc quyết định các chính sách kinh doanh, lập kế hoạch phát triển, đảm bảo mục tiêu tổng thể của công ty được thực hiện một cách hiệu quả.

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động rộng rãi của một doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động hàng ngày, các quyết định tài chính và các khía cạnh hành chính. Họ giám sát các nhà quản lý thường xuyên và tuân theo chỉ đạo của các giám đốc điều hành cấp cao, tạo nên một phần trong cơ cấu phân cấp của công ty. Các doanh nghiệp bao gồm các thành viên nhóm ở nhiều cấp độ khác nhau, như tổng giám đốc, để tổ chức các bộ phận, phân công nhiệm vụ và hoạt động một cách hiệu quả.

Tổng giám đốc (General manager - GM) là vị trí quản lý cao nhất trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức, thường phụ trách việc điều hành tổng thể và định hướng chiến lược cho doanh nghiệp

Phân biệt tổng giám đốc và giám đốc

Tổng Giám đốc và Giám đốc đều là những người điều hành kinh doanh của doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về quyền và nhiệm vụ.

Đối với cả hai chức danh này nhiệm kỳ đều không quá 5 năm, và có thể được bổ nhiệm lại, số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc và giám đốc đều không được đồng thời đảm nhận vị trí này ở công ty khác.

 

Tổng giám đốc

Giám đốc

Vai trò

Đứng đầu toàn bộ tổ chức, chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động và chiến lược của công ty

Thường đứng đầu một bộ phận hoặc phòng ban cụ thể, chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả của bộ phận đó

Quyền hạn

Có quyền ra quyết định cao nhất trong toàn bộ công ty

Quản lý và ra quyết định trong phạm vi được giao, nhưng không nhất thiết có quyền cuối cùng

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm chính về kết quả hoạt động của công ty trước cổ đông và ban lãnh đạo

Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của bộ phận hoặc phòng ban mình quản lý trước Tổng giám đốc và ban lãnh đạo

Điều hành

Thường không tham gia trực tiếp vào quản lý hàng ngày của công ty, nhưng có thể đưa ra các hướng dẫn chiến lược và quyết định quan trọng

Trực tiếp tham gia vào quản lý hàng ngày của bộ phận hoặc phòng ban mình đứng đầu, đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch hoạt động được thực hiện

Đại diện

Đại diện cho doanh nghiệp trong các vấn đề chiến lược, kinh doanh và pháp lý

Thường đại diện cho bộ phận hoặc phòng ban mà họ đứng đầu trong các vấn đề liên quan đến bộ phận đó

Mối quan hệ

Thường báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị và cổ đông

Thường báo cáo cho Tổng giám đốc hoặc Hội đồng quản trị và cổ đông thông qua Tổng giám đốc

Vai trò của tổng giám đốc trong doanh nghiệp

 1. Lãnh đạo và định hướng chiến lược
 2. Đại diện công ty
 3. Tạo ra nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh
 4. Quản lý rủi ro
 5. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cổ đông

Lãnh đạo và định hướng chiến lược

Tổng giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và triển khai chiến lược kinh doanh cho tổ chức. Việc định hình chiến lược không chỉ ảnh hưởng đến các quyết định hàng ngày mà còn định hướng tương lai lâu dài của công ty. Tổng giám đốc cần phải có tầm nhìn xa, hiểu biết sâu rộng về thị trường và khả năng dự báo các xu hướng để từ đó đưa ra các chiến lược đúng đắn, đảm bảo sự cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình.

Đại diện công ty

Tổng giám đốc là gương mặt đại diện của công ty trước công chúng và các bên liên quan khác như nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng. Vị trí này yêu cầu GM phải có khả năng giao tiếp hiệu quả, truyền đạt các giá trị, mục tiêu và thành tựu của công ty một cách rõ ràng và thuyết phục. Việc đại diện công ty một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy giúp xây dựng hình ảnh uy tín của doanh nghiệp trong mắt công chúng.

Tạo ra nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố then chốt quyết định môi trường làm việc và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cũng như sự gắn bó của nhân viên. Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng một nền văn hóa tích cực, khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và trách nhiệm. Bằng cách làm gương và thiết lập các chính sách phù hợp, GM góp phần tạo nên một môi trường làm việc đoàn kết và hiệu quả.

Quản lý rủi ro

Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động, quản lý rủi ro trở thành một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ của tổng giám đốc. GM phải đánh giá và phản ứng với các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, từ rủi ro tài chính, pháp lý cho đến rủi ro về truyền thông, uy tín thương hiệu. Việc xác định, đánh giá và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro giúp bảo vệ công ty trước các tác động tiêu cực, đảm bảo sự ổn định.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cổ đông

Cổ đông là những người đầu tư vốn vào công ty và có quyền lợi liên quan trực tiếp đến sự thành công của doanh nghiệp. Tổng giám đốc cần duy trì mối quan hệ tốt với cổ đông bằng cách cung cấp thông tin minh bạch, thường xuyên và chính xác về tình hình kinh doanh và các quyết định quan trọng. Sự hài lòng và tin tưởng của cổ đông vào quản lý của GM sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính và khả năng huy động vốn của công ty.

Vai trò của tổng giám đốc trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ, chức năng của tổng giám đốc

 1. Ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh
 2. Cố vấn chiến lược cho chủ tịch
 3. Xây dựng, tổ chức cơ cấu doanh nghiệp
 4. Xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác

Ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh

Trong vai trò của một tổng giám đốc, chức năng ra quyết định là hết sức trọng yếu và tác động sâu rộng đến mọi mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng giám đốc không chỉ là người định hướng chiến lược, mà còn là người có trách nhiệm cuối cùng trong việc quyết định những sự lựa chọn quan trọng liên quan đến các phương án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm và chiến lược xây dựng thương hiệu.

Quyết định của tổng giám đốc phải dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về dữ liệu thị trường, xu hướng ngành, tài chính doanh nghiệp và cả những dự báo về tương lai. Đòi hỏi tổng giám đốc phải có một cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và thị trường, cũng như khả năng nhận định chính xác các rủi ro và cơ hội. Quá trình ra quyết định bao gồm việc đánh giá các lựa chọn, lựa chọn phương án tối ưu và sau đó là triển khai quyết định đó một cách hiệu quả.

Ngoài ra, tổng giám đốc cũng cần phải xem xét đến yếu tố con người trong quy trình ra quyết định. Họ cần phải tương tác và trao đổi với các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo rằng mọi quyết định đều được thông qua một cách minh bạch và có sự đồng thuận. Nâng cao hiệu quả thực thi chiến lược, tăng cường sự gắn kết và động lực làm việc cho toàn thể nhân viên.

Cố vấn chiến lược cho chủ tịch

Tổng giám đốc, với vị trí là người đứng đầu hoạt động hàng ngày và có cái nhìn tổng quan về mọi mặt của doanh nghiệp, về cả sản xuất, tiếp thị đến tài chính và nhân sự, sở hữu kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng để phân tích, đánh giá và đưa ra những dự đoán chính xác về xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.

Khi đảm nhận vai trò cố vấn, Tổng giám đốc sẽ tập hợp và phân tích các dữ liệu, thông tin từ các bộ phận trong công ty để hình thành những đánh giá toàn diện về tình hình hiện tại và các cơ hội, thách thức trong tương lai. Họ cần đảm bảo những thông tin này được trình bày một cách khoa học và có cơ sở, đồng thời đề xuất các chiến lược, hướng đi mới mẻ và phù hợp để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Từ những phân tích và đánh giá đó, Tổng giám đốc sẽ tham mưu cho Chủ tịch trong việc ra quyết định chiến lược, lựa chọn thị trường mục tiêu, định hình sản phẩm, đến các quyết định đầu tư và phát triển kinh doanh. Việc cố vấn này không chỉ dựa trên dữ liệu mà còn phải dựa trên khả năng nhận định về mặt nhân sự và tài chính, đảm bảo sự phù hợp giữa các kế hoạch chiến lược với tài nguyên và khả năng thực thi của doanh nghiệp.

Xây dựng, tổ chức cơ cấu doanh nghiệp

GM có trách nhiệm thiết lập cấu trúc quản lý hiệu quả, quyết định cách thức phân chia vai trò, trách nhiệm giữa các phòng ban và các cá nhân trong công ty. Đảm bảo sự linh hoạt và thích ứng với môi trường kinh doanh đang không ngừng thay đổi. Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn và bổ nhiệm các vị trí quản lý trong doanh nghiệp, những người sẽ dẫn dắt các phòng ban tổ chức. Do đó, Tổng giám đốc phải có cái nhìn nhạy bén trong việc nhận diện tài năng và khả năng lãnh đạo phù hợp cho từng vị trí.

Song đó, Tổng giám đốc cũng phải đảm bảo các chính sách, quy định được thiết kế để phù hợp với cấu trúc tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Bao gồm việc phát triển và thực thi các chính sách nhân sự, chính sách đãi ngộ, các quy định nội bộ khác nhằm thúc đẩy sự cam kết và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên.

Xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác

Xây dựng, duy trì các mối quan hệ hợp tác đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh, đồng thời củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Tổng giám đốc cần phải không ngừng giao tiếp và tương tác với các đối tác, cổ đông và các bên liên quan khác để hình thành một mạng lưới hỗ trợ vững chắc. Điều này đòi hỏi khả năng thấu hiểu nhu cầu và kỳ vọng của các bên, biết cách thể hiện và định vị giá trị mà công ty mang lại sao cho phù hợp với lợi ích của mọi người.

Nhiệm vụ, chức năng của tổng giám đốc

Quyền hạn của tổng giám đốc trong doanh nghiệp

Tổng giám đốc trong doanh nghiệp có quyền hạn cao trong doanh nghiệp, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Quyền hạn của họ bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh sau:

 • Quản lý hoạt động kinh doanh: Tổng giám đốc có quyền quyết định các chiến lược và kế hoạch kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu và chỉ tiêu được đặt ra phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp.

 • Đầu tư và phát triển: Họ có thể quyết định các khoản đầu tư và dự án phát triển để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc cải thiện hiệu quả công ty.

 • Quản lý nhân sự: Tuyển dụng hoặc thay đổi vị trí công tác cho nhân viên dưới quyền, trừ những người thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị. Bao gồm cả việc đánh giá hiệu suất và xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự.

 • Cố vấn chiến lược: Cố vấn cho chủ tịch và các thành viên khác của ban lãnh đạo trong các quyết định chiến lược, góp phần vào việc định hình tương lai của công ty.

Mặc dù Tổng giám đốc có quyền lực lớn trong việc điều hành doanh nghiệp, quyền hạn của họ vẫn đứng dưới Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch có thể có tiếng nói cuối cùng trong một số quyết định quan trọng hoặc những vấn đề cần sự đồng thuận của Hội đồng quản trị.

Tố chất, yêu cầu cần có của một tổng giám đốc

 1. Yêu cầu cơ bản
 2. Đạo đức nghề nghiệp tốt
 3. Có tầm nhìn chiến lược
 4. Trí tuệ cảm xúc

Yêu cầu cơ bản

 • Kinh nghiệm: GM thường cần có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Trình độ học vấn: Trình độ học vấn cao, ít nhất là cử nhân, thạc sĩ.
 • Kỹ năng chuyên môn: Trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh.
 • Mạng lưới quan hệ: Mạng lưới quan hệ rộng rãi để kết nối với các đối tác, nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng.

Đạo đức nghề nghiệp tốt

Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản cho mọi hành vi của một tổng giám đốc. Người có đạo đức nghề nghiệp tốt không chỉ tuân thủ pháp luật và các quy định của ngành, mà còn duy trì nguyên tắc công bằng, minh bạch trong mọi quyết định và giao dịch. Giúp xây dựng niềm tin nội bộ trong công ty, củng cố mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Có tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược là khả năng nhìn xa trông rộng, định hướng phát triển doanh nghiệp trong dài hạn. Một tổng giám đốc có tầm nhìn chiến lược sẽ phát triển các kế hoạch và mục tiêu rõ ràng để đạt được sự phát triển bền vững. Việc này đòi hỏi khả năng phân tích thị trường, đánh giá cạnh tranh, nhận diện cơ hội cũng như thách thức. Tầm nhìn chiến lược cũng giúp tổng giám đốc truyền cảm hứng và định hướng cho toàn thể nhân viên, thúc đẩy họ đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức.

Trí tuệ cảm xúc

Trong quản lý, trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận thức và quản lý cảm xúc của bản thân và người khác một cách hiệu quả. Một tổng giám đốc với trí tuệ cảm xúc cao có thể giao tiếp và tương tác với nhân viên một cách hiệu quả, giải quyết xung đột và tạo dựng một môi trường làm việc tích cực, hợp tác. Tố chất này còn giúp họ trong việc đàm phán và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan, từ đối tác đến khách hàng, đóng góp vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

Tố chất, yêu cầu cần có của một tổng giám đốc

8 Kỹ năng mà tổng giám đốc cần trang bị

 1. Kỹ năng lãnh đạo
 2. Kỹ năng giao tiếp
 3. Kỹ năng đàm phán, thương lượng
 4. Kỹ năng ra quyết định
 5. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 6. Kỹ năng thích ứng
 7. Kỹ năng quản lý thời gian
 8. Kỹ năng số

Kỹ năng lãnh đạo

Tổng giám đốc cần phải có khả năng truyền cảm hứng và khơi gợi niềm đam mê trong công việc cho đội ngũ nhân viên, bao gồm việc thiết lập một tầm nhìn rõ ràng, khiến nhân viên tin tưởng vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Lãnh đạo không phải là chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiệm vụ mà là việc xây dựng niềm tin và tạo ra một môi trường làm việc, nơi mà mọi người cảm thấy được đánh giá cao và khích lệ để phát triển.

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả không chỉ giới hạn ở việc truyền đạt thông tin mà còn bao gồm cả khả năng lắng nghe và hiểu ý kiến của người khác. Kỹ năng này giúp tổng giám đốc nhận được phản hồi từ nhân viên và các bên liên quan khác, từ đó tinh chỉnh chiến lược và quyết sách cho phù hợp. Khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và có sức thuyết phục cũng rất cần thiết trong các cuộc họp, thuyết trình trước hội đồng quản trị hay toàn thể nhân viên doanh nghiệp.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng

Trong môi trường kinh doanh, tổng giám đốc cần có kỹ năng đàm phán để đạt được những điều kiện tốt nhất cho công ty mình, dù là trong các thỏa thuận với nhà cung cấp, đối tác chiến lược hay trong các cuộc đàm phán hợp đồng lao động. Khả năng này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các điều kiện thị trường, khả năng đánh giá nhanh các lợi ích và rủi ro, cùng khả năng đạt được thỏa hiệp mà vẫn đảm bảo lợi ích lâu dài cho công ty.

Kỹ năng ra quyết định

Quyết định phải được đưa ra dựa trên một quá trình phân tích và đánh giá kỹ lưỡng các lựa chọn. Theo đó, tổng giám đốc phải có khả năng tư duy phân tích, đánh giá nhanh chóng, chính xác các thông tin và dữ liệu. Kỹ năng ra quyết định còn bao gồm khả năng đối mặt và xử lý các hậu quả của quyết định đó.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Khi xảy ra sự cố hoặc vấn đề, tổng giám đốc cần phải nhanh chóng xác định nguyên nhân và tìm kiếm các giải pháp thực tiễn. Kỹ năng này đòi hỏi sự sáng tạo trong việc tìm kiếm các phương án khác nhau và khả năng đánh giá hiệu quả của từng phương án đó trong bối cảnh thực tế của công ty.

Kỹ năng thích ứng

Thế giới kinh doanh liên tục thay đổi, đòi hỏi tổng giám đốc phải thích nghi với các xu hướng mới, công nghệ mới và các thách thức không lường trước được. Kỹ năng này liên quan đến việc liên tục cập nhật kiến thức, sẵn sàng thử nghiệm các phương pháp mới và điều chỉnh các chiến lược kinh doanh để phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản lý thời gian hiệu quả giúp tổng giám đốc có thể xác định được các ưu tiên, phân bổ thời gian phù hợp cho các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tiến độ của các dự án. Tổng giám đốc cần tổ chức, lập kế hoạch và điều phối công việc một cách khoa học, chặt chẽ, giảm thiểu áp lực công việc và tăng hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp.

Kỹ năng số

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ hiện nay, kỹ năng số rất cần thiết đối với một tổng giám đốc, việc thành thạo các công cụ công nghệ thông tin giúp tổng giám đốc quản lý và điều hành công ty hiệu quả. Kỹ năng số không chỉ giới hạn ở việc sử dụng phần mềm văn phòng như Excel hay PowerPoint một cách thành thạo, mà còn bao gồm việc hiểu biết về các nền tảng quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, và thậm chí là AI, để có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời.

8 Kỹ năng mà tổng giám đốc cần trang bị

Mức lương trung bình của Tổng giám đốc hiện nay

Mức lương trung bình của Tổng giám đốc tại Việt Nam hiện nay khoảng 2,174,841,837 VND mỗi năm, tương đương khoảng 93,500 USD. Mức lương này có thể dao động từ 1,298,380,576 VND đến 3,597,188,398 VND mỗi năm tùy thuộc vào kinh nghiệm, ngành nghề và quy mô công ty​ (ERI Economic Research Institute)​.

Hàng tháng, thu nhập trung bình của một Tổng giám đốc ở Việt Nam vào khoảng 37,800,000 VND, với biên độ từ 20,000,000 VND đến 57,500,000 VND​ (SalaryExplorer)​.

Tổng giám đốc được ví như “đầu tàu” chèo lái doanh nghiệp. Trong vai trò này, tổng giám đốc phải có khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt, cũng như điều hướng và thích nghi với thị trường liên tục thay đổi. Một người tổng giám đốc giỏi không chỉ tập trung vào việc tăng trưởng kinh doanh, mà còn phải quan tâm đến sự phát triển của nhân viên, xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực và bền vững.

Chương trình đào tạo

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CEO - Chief Executive Officer

Chương trình CEO của PACE là chương trình đào tạo CEO đầu tiên tại Việt Nam,
có bề dày triển khai hơn 2 thập kỷ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kể từ ngày ra đời, CEO luôn là chương trình phát triển năng lực quản trị và lãnh đạo
được doanh nhân lựa chọn theo học nhiều nhất.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

BLP - LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
BLP - Breakthrough Leadership Program

Trở thành LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
với giải pháp đào tạo toàn cầu bằng tiếng Việt
dành cho Doanh Nhân Việt ngay tại Việt Nam.

BLP là chương trình đào tạo danh giá nhất của PACE,
được triển khai bởi PACE và 5 đối tác danh tiếng toàn cầu.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339