Trách nhiệm cốt lõi của một nhà lãnh đạo

Chiếc ghế lãnh đạo không hề đơn giản, mặc dù không trực tiếp thực hiện công việc, nhưng phải có cái nhìn tổng quan các hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, đây cũng là vị trí gánh vác rất nhiều trọng trách vô cùng quan trọng. Dù quy mô hay loại hình công ty như thế nào, nhà lãnh đạo cũng đều có những trách nhiệm cốt lõi.

Trách nhiệm về tầm nhìn chiến lược

Lãnh đạo phải xác định và định hướng chiến lược của công ty. Nếu không có điều đó, công ty đơn thuần chỉ là một bộ sưu tập các mục tiêu cá nhân được thực hiện theo nguyên tắc.

Trong khi những người khác hỗ trợ hình thành tầm nhìn chiến lược thì lãnh đạo phải có khả năng mô tả các tầm nhìn đó một cách rõ ràng, hấp dẫn và thú vị. Tất cả các nhân viên bên trong tổ chức nên hiểu định hướng đó sẽ ảnh hưởng đến công việc và trách nhiệm của họ như thế nào.

Trách nhiệm về nguồn nhân lực

Quản trị con người luôn là bài toán hóc búa nhất đối với các nhà quản lý, lãnh đạo. Trách nhiệm của lãnh đạo liên quan rất lớn đến cân bằng nguồn lực phù hợp với mục tiêu của công ty.Với đội ngũ phù hợp, mọi công việc đều ổn thỏa ngược lại mọi thứ đều là vấn đề.

Trách nhiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa là một tập hợp các quan điểm, mục tiêu, hành vi và giá trị đặc trưng của công ty. Mỗi một tổ chức đều có văn hóa doanh nghiệp khác nhau và một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp chính là giá trị: lãnh đạo đảm bảo tất cả các giá trị được áp dụng thống nhất từ dưới lên trên, tại tất cả các phòng ban. Một nền văn hóa tốt sẽ tạo cho con người cảm giác an toàn và được tôn trọng, cho phép doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất.

Trách nhiệm trong việc đưa ra các quyết định

Không ai có thể là chuyên gia về mọi lĩnh vực trong doanh nghiệp nhưng các lãnh đạo là người được giao trọng trách trong việc ra quyết định. Nhiều vấn đề đòi hỏi giải pháp ảnh hưởng đến nhiều phòng ban và chỉ lãnh đạo mới có quyền biến nó thành hành động.

Trách nhiệm đảm bảo hiệu suất

Mọi người đều đồng ý rằng lãnh đạo chịu trách nhiệm cuối cùng cho hiệu suất của công ty. Để thành công, nhà lãnh đạo phải có vai trò tích cực trong việc kiểm soát hoạt động. Lãnh đạo cũng là đại diện kết nối giữa các hoạt động nội bộ và các đối tác bên ngoài. Để phát triển thành công, lãnh đạo nên hiểu rõ bức tranh toàn cảnh về các chức năng mà chỉ có lãnh đạo đảm nhiệm, hãy luôn ưu tiên chúng và tìm cách giải quyết cân bằng các vấn đề.

 

Chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Chief Executive Officer

"Góp phần đưa ra lời giải cho bài toán quốc tế hóa
trình độ nguồn nhân lực quản lý và lãnh đạo ở Việt Nam
"

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về chương trình Khóa học Giám đốc Điều hành.

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 280