Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2001)
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC”
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO”
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “NHÂN SỰ - NHÂN LỰC”
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN”
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “TIẾP THỊ - BÁN HÀNG”
BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP”
SẮP KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (Live Learning) 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CMO - GIÁM ĐỐC MARKETING (Live Learning) 15/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH (Live Learning) 04/12/2021 Thứ 7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG (Live Learning) 13/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LEAN SIX SIGMA (Live Learning) 28/05/2022 Thứ 7-CN BROCHURE ĐĂNG KÝ
KPI - XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI (Live Learning) 06/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp (Live Learning) 14/12/2021 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẬN TÂM (Live Learning) 06/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ (Live Learning) 04/12/2021 Thứ 7-CN BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN TỐI ƯU (Live Learning) 05/12/2021 Chủ Nhật BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Live Learning) 11/01/2022 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG (Live Learning) 04/12/2021 Thứ 7-CN BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (Live Learning) 19/12/2021 Chủ Nhật BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ (Live Learning) 07/12/2021 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN (Live Learning) 08/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ (Live Learning) 05/12/2021 Chủ Nhật BROCHURE ĐĂNG KÝ