9 Bước lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và hiệu quả 2024

Có thể nói, kế hoạch kinh doanh chính là ngọn đèn soi sáng cho con đường đi đến thành công của một doanh nghiệp. Việc xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh bài bản, toàn diện và chi tiết là một việc quan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp.

Từ điển Collins định nghĩa:
"Một bản kế hoạch chi tiết trong đó nêu rõ các mục tiêu, chiến lược và chiến thuật để đạt được các mục tiêu này với lợi nhuận mong muốn. Kế hoạch kinh doanh thường được lập cho giai đoạn 1 đến 10 năm."

Kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chi tiết mô tả mục tiêu của một doanh nghiệp mới hoặc hiện hữu, các chiến lược để đạt được mục tiêu đó, cấu trúc tổ chức, mô hình kinh doanh, thị trường mục tiêu, dự báo tài chính, phân tích thị trường, kế hoạch marketing - bán hàng và phân tích rủi ro. Nói cách khác, đây là bản đồ đường đi hoặc kế hoạch hành động cho doanh nghiệp, giúp xác định mục tiêu, cách thức đạt được mục tiêu và các nguồn lực cần thiết.

Kế hoạch kinh doanh không chỉ là công cụ quan trọng cho chủ sở hữu doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và điều hành doanh nghiệp một cách có hệ thống mà còn là tài liệu cần thiết khi tìm kiếm vốn đầu tư, thủ tục vay từ các ngân hàng hoặc thu hút các đối tác kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ mô tả rõ ràng:

 • Tóm tắt điều hành: Phác thảo ý tưởng kinh doanh, mục tiêulợi thế cạnh tranh.

 • Mô tả doanh nghiệp: Chi tiết về loại hình doanh nghiệp, lịch sử và cấu trúc pháp lý.

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ: Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

 • Phân tích thị trường: Phân tích thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng và cạnh tranh.

 • Chiến lược và thực hiện: Kế hoạch tiếp thị, bán hàng và các chiến lược phát triển.

 • Kế hoạch tổ chức và quản lý: Cấu trúc tổ chức, đội ngũ quản lý và nhân sự.

 • Dự báo tài chính: Dự báo doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền và phân tích điểm hòa vốn.

 • Phân tích rủi ro: Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và kế hoạch ứng phó.

Kế hoạch kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh của mình, nhận diện được cơ hội và thách thức, đồng thời là công cụ truyền thông hiệu quả với các bên liên quan.

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chi tiết mô tả các mục tiêu kinh doanh, chiến lược và cách thức triển khai để đạt được những mục tiêu đó.

9 Bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

Bước 1: Tóm tắt điều hành

Tóm tắt điều hành giúp doanh nghiệp tổng hợp những yếu tố chính của bản kế hoạch kinh doanh và trình bày một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ, nhằm giúp người đọc hiểu được bản kế hoạch kinh doanh đó. Tóm tắt điều hành thường được đặt ở phần đầu của kế hoạch, bao gồm các yếu tố quan trọng như mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, phương pháp tiếp cận thị trường, sản phẩm/ dịch vụ cung cấp, cấu trúc tổ chức,...

Tóm tắt điều hành giúp người đọc nhìn nhận toàn diện về kế hoạch kinh doanh mà không cần đọc toàn bộ tài liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để giới thiệu bản kế hoạch kinh doanh cho các bên liên quan khác như nhà đầu tư, đối tác hoặc cơ quan tài chính.

Các bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

Bước 2: Xác định mục tiêu kinh doanh

Trong một bản kế hoạch kinh doanh, xác định mục tiêu đặc biệt quan trọng. Điều này đặt ra câu hỏi: Doanh nghiệp muốn đạt được điều gì?. Ở bước này, doanh nghiệp cần:

 • Xác định mục tiêu tổng quát mà doanh nghiệp muốn đạt được. Đó có thể là tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng thị phần, mở rộng sản phẩm/dịch vụ, mở rộng địa điểm kinh doanh, xây dựng thương hiệu, hoặc bất kỳ mục tiêu nào khác liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp.

 • Chia nhỏ mục tiêu chung thành các mục tiêu cụ thể và đo lường được. Các mục tiêu cần tuân theo nguyên tắc SMART, bao gồm rõ ràng, có thể đo lường, có thể đạt được, có thời hạn cụ thể.

 • Đặt một thời hạn cụ thể cho mục tiêu, giúp doanh nghiệp có một khung thời gian để theo dõi và đánh giá tiến bộ của mình. Thời hạn có thể là ngắn hạn (ví dụ: 3 tháng, 6 tháng), trung hạn (ví dụ: 1 năm, 2 năm) hoặc dài hạn (ví dụ: 5 năm, 10 năm).

 • Đánh giá khả năng đạt được mục tiêu dựa trên tài nguyên hiện có, thị trường, cạnh tranh,...

 • Ghi lại mục tiêu kinh doanh một cách rõ ràng và cụ thể trong bản kế hoạch. Mục tiêu này sẽ là hướng dẫn cho các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Bước 3: Nghiên cứu, phân tích thị trường

Đánh giá thị trường để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, sự cạnh tranh và cơ hội tiềm năng. Doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp như phỏng vấn khách hàng tiềm năng, khảo sát thị trường, xem xét dữ liệu thống kê và nghiên cứu các báo cáo ngành.

Bước này giúp doanh nghiệp hiểu rõ về thị trường, bao gồm các yếu tố như:

 • Quy mô thị trường: Thị trường có quy mô bao nhiêu? Có tiềm năng phát triển như thế nào?

 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Họ có nhu cầu và mong muốn gì?

 • Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp là ai? Họ có những ưu điểm và nhược điểm gì?

 • Xu hướng thị trường: Thị trường đang có những xu hướng gì mới?

Bước 4: Phân tích SWOT

Phân tích SWOT trong quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng để đánh giá môi trường nội bộ và ngoại vi của doanh nghiệp. SWOT là viết tắt của Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức). Trong bước này, doanh nghiệp cần

 • Xác định điểm mạnh (Strengths): Đây là các yếu tố tích cực mà doanh nghiệp có, nhưng các đối thủ khác không. Hãy xem xét các tài sản, nguồn lực, kỹ năng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc điểm này có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, thương hiệu mạnh, quy trình sản xuất hiệu quả, hoặc sở hữu đội ngũ nhân viên tài năng.

 • Xác định điểm yếu (Weaknesses): Đây là các yếu tố tiêu cực mà doanh nghiệp cần cải thiện hoặc khắc phục. Xem xét các khía cạnh mà doanh nghiệp không hoàn toàn đáp ứng được hoặc gặp khó khăn, chẳng hạn như hạn chế tài chính, quá trình sản xuất không hiệu quả, thiếu kỹ năng nhân viên, quy trình quản lý không tốt.

 • Xác định cơ hội (Opportunities): Đây là các yếu tố tích cực trong môi trường ngoại vi mà doanh nghiệp có thể tận dụng để phát triển. Tiến hành xem xét các xu hướng thị trường, thay đổi văn hóa tiêu dùng, công nghệ mới, chính sách hỗ trợ từ chính phủ hoặc thị trường mới mà doanh nghiệp có thể mở rộng.

 • Xác định thách thức (Threats): Đây là các yếu tố tiêu cực trong môi trường ngoại vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Chẳng hạn như đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi kỹ thuật, quy định pháp luật mới, khó khăn tài chính hoặc thay đổi trong thị trường tiêu dùng.

SWOT giúp doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để định hình các mục tiêu, chiến lược và hành động trong kế hoạch kinh doanh của mình. Nó cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình hiện tại và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, từ đó tối ưu hóa lợi thế và giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh doanh.

Các bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

Bước 5: Xác định mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh là cách thức mà một doanh nghiệp tạo ra giá trị, phân phối giá trị đó cho khách hàng và thu lợi nhuận. Mô hình kinh doanh bao gồm các yếu tố sau:

 • Lĩnh vực kinh doanh: Sản phẩm/ dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

 • Khách hàng mục tiêu: Những người mà doanh nghiệp muốn phục vụ.

 • Giá trị cung cấp: Những lợi ích mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng.

 • Kênh phân phối: Cách thức mà doanh nghiệp đưa sản phẩm/ dịch vụ đến tay khách hàng.

 • Mối quan hệ với khách hàng: Cách thức mà doanh nghiệp tương tác với khách hàng.

 • Nguồn thu nhập: Phương thức mà doanh nghiệp tạo ra doanh thu.

Bước 6: Xây dựng chiến lược Marketing

Chiến lược Marketing là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh. Nó giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng, kênh truyền thông và ngân sách Marketing. Một chiến lược Marketing hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng tiềm năng, tăng doanh số bán hàng và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Lưu ý rằng, quá trình xây dựng chiến lược Marketing là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự linh hoạt. Doanh nghiệp nên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian để đáp ứng được yêu cầu thị trường và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Bước 7: Xây dựng chiến lược quản lý nhân sự

Dựa trên nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược nhân sự và dự báo nhu cầu nhân sự trong tương lai. Bao gồm việc dự báo về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm,... của nhân lực. Dự báo nhu cầu nhân sự giúp doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực phù hợp.

Song song đó, doanh nghiệp cũng cần xây dựng môi trường làm việc tích cực, bằng cách tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác và phát triển cá nhân. Đảm bảo các chính sách và quy trình của công ty tương thích với nhu cầu và mong muốn của nhân viên.

Các bước xây dựng bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

Bước 8: Thiết lập kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính giúp xác định mục tiêu tài chính cụ thể cho doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời,... Điều này giúp doanh nghiệp biết được những gì họ đang cố gắng đạt được và đề ra kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.

Một kế hoạch tài chính bài bản giúp đánh giá và quản lý nguồn lực tài chính doanh nghiệp, như vốn, tiền mặt, tài sản và nợ. Đây là một bước quan trọng bắt buộc phải có trong một bản kế hoạch kinh doanh, định hướng cho hoạt động tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.

Bước 9: Đánh giá, điều chỉnh lại bản kế hoạch

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc đánh giá và điều chỉnh lại đảm bảo kế hoạch kinh doanh vẫn phù hợp với thực tế và có thể thực hiện được. Trong bước này, doanh nghiệp cần xem xét lại các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, ngân sách,... đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh. Sau đó, đánh giá xem những mục tiêu, chiến lược, kế hoạch,... đó có thực tế hay không, có khả thi hay không. Nếu có những mục tiêu, chiến lược, kế hoạch,... không thực tế hoặc không khả thi, doanh nghiệp cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh

 1. Xác định mục tiêu và hướng đi
 2. Lập kế hoạch tài chính
 3. Quản lý rủi ro
 4. Quản lý dòng tiền hiệu quả
 5. Giao tiếp và hợp tác
 6. Đánh giá và theo dõi

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ cực kỳ quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kể quy mô hoặc ngành nghề. Nó mang lại nhiều lợi ích và có tầm quan trọng đáng kể trong việc định hướng và quản lý hoạt động kinh doanh. Tầm quan trọng của bản kế hoạch kinh doanh chi tiết phải kể đến như:

Xác định mục tiêu và hướng đi

Kế hoạch kinh doanh giúp xác định mục tiêu và định hướng cho doanh nghiệp. Nó giúp các nhà quản lý và chủ sở hữu có cái nhìn tổng quan về nơi họ muốn đưa doanh nghiệp đến và cách để đạt được mục tiêu đó.

Lập kế hoạch tài chính

Kế hoạch kinh doanh giúp xác định nguồn lực cần thiết và lập kế hoạch tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện hiệu quả. Quá trình này bao gồm việc xác định nguồn vốn, dự báo doanh thu và chi phí, thiết lập kế hoạch quản lý tiền mặt.

Quản lý rủi ro

Một bản kế hoạch kinh doanh toàn diện giúp các nhà quản lý nhanh chóng nhận diện và đánh giá những rủi ro tiềm ẩn, đồng thời đề xuất các biện pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro. Điều này giúp tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống không mong muốn và giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

Quản lý dòng tiền hiệu quả

Thiết lập một bản kinh doanh bài bản giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả, có thể bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, tài sản, nợ,... Khi có cái nhìn tổng quan về dòng tiền dự kiến, doanh nghiệp có thể quản lý việc thu nợ, dự trữ tiền mặt và phát triển chiến lược tài chính phù hợp. Bên cạnh đó, kế hoạch kinh doanh cũng giúp dự trù và quản lý chi phí một cách cẩn thận. Bằng cách định rõ các khoản chi tiêu dự kiến, có thể đưa ra các quyết định tài chính thông minh, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và tránh lãng phí.

Giao tiếp và hợp tác

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng để giao tiếp ý tưởng và mục tiêu của doanh nghiệp cho các bên liên quan, như các nhà đầu tư, nhân viên, đối tác kinh doanh và cơ quan quản lý. Nó giúp tạo ra sự hiểu biết chung và tạo sự đồng thuận trong việc phát triển, thực hiện chiến lược kinh doanh.

Đánh giá và theo dõi

Kế hoạch kinh doanh cung cấp một cơ sở để đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh. Giúp đo lường tiến độ đạt được mục tiêu, phân tích hiệu quả của các hoạt động và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

Có thể nói, kế hoạch kinh doanh đóng vai trò then chốt trong việc xác định hướng đi và quản lý hoạt động kinh doanh. Giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng đạt được mục tiêu, tối ưu hóa tài nguyên, quản lý rủi ro và tạo ra cơ hội phát triển. Là công cụ quan trọng để giao tiếp với các bên liên quan và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh. 

Đối với chủ doanh nghiệp, một kế hoạch kinh doanh giúp:

 • Xác định rõ mục tiêu và chiến lược kinh doanh của mình.
 • Đánh giá các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trong thị trường.
 • Huy động vốn từ các nhà đầu tư.
 • Điều hành và quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

Đối với nhân viên:

 • Hiểu rõ mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của công việc của mình đối với sự thành công của doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư:

 • Đánh giá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.
 • Quyết định đầu tư vào doanh nghiệp hay không.

Đối với đối tác kinh doanh:

 • Hiểu rõ mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ khả năng hợp tác của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh

Những thứ cần chuẩn bị khi lên kế hoạch kinh doanh

Để có thể thiết lập một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Tầm nhìn và sứ mệnh: Tầm nhìn là mục tiêu tổng thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai, còn sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp. Hai yếu tố này sẽ giúp xác định được hướng đi và mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.

 • Phân tích thị trường: Nghiên cứu thị trường là bước không thể thiếu nhằm hiểu rõ nhu cầu, xu hướng và đối thủ cạnh tranh. Giúp doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ phù hợp, xác định thị trường mục tiêu và xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả.

 • Phân tích SWOT: Phân tích SWOT giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

 • Kế hoạch sản xuất: Kế hoạch sản xuất sẽ bao gồm các thông tin về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, nguồn nhân lực,...

 • Quản trị rủi ro: Doanh nghiệp buộc phải có kế hoạch quản trị rủi ro để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.

 • Thời gian và nguồn lực: Lập kế hoạch kinh doanh là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực. Các nhà quản lý cần xác định rõ thời gian và nguồn lực mà mình có thể dành cho việc này.

 • Kiến thức và kỹ năng: Đặc biệt là các nhà quản lý, chủ sở hữu, việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết lập kế hoạch kinh doanh là rất quan trọng.

 • Sự hỗ trợ từ các chuyên gia: Nếu không có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp có thể nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia.

Những thứ cần chuẩn bị khi lên kế hoạch kinh doanh

3 Quy tắc xây dựng kế hoạch kinh doanh

 1. Trình bày kế hoạch ngắn gọn, súc tích
 2. Ngôn từ phù hợp với người đọc
 3. Không nên lo lắng khi lập phương án kinh doanh

Trình bày kế hoạch ngắn gọn, súc tích

Một bản kế hoạch dài dòng, lan man khiến người đọc khó chọn lọc thông tin, thậm chí có thể bỏ dở nửa chừng vì quá nhàm chán. Do đó, kế hoạch kinh doanh cần được trình bày ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào trọng tâm.

Ngôn từ phù hợp với người đọc

Kế hoạch kinh doanh có thể được trình bày cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm nhà đầu tư, đối tác, nhân viên,... Do đó, cần lựa chọn ngôn từ phù hợp với đối tượng đọc. Ví dụ, nếu kế hoạch kinh doanh được trình bày cho nhà đầu tư, cần sử dụng ngôn từ chuyên ngành, chính xác, dễ hiểu.

Không nên lo lắng khi lập phương án kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh là một quá trình học hỏi và hoàn thiện. Do đó, không nên quá lo lắng khi lập kế hoạch, mà hãy bắt đầu từ những gì chúng ta biết và có thể thực hiện được. Sau đó, từ từ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

6 Đề mục buộc phải có trong kế hoạch kinh doanh

Trong một bản kế hoạch kinh doanh thông thường, có sáu đề mục bắt buộc quan trọng cần được bao gồm. Dưới đây là danh sách sáu đề mục đó:

 • Tóm tắt kế hoạch kinh doanh (Executive Summary): Đây là phần tóm lược ngắn gọn về kế hoạch kinh doanh, giúp người đọc hiểu được mục tiêu chính, chiến lược và dự định của doanh nghiệp.

 • Mô tả doanh nghiệp (Company Description): Phần này giải thích về doanh nghiệp, bao gồm lịch sử, cấu trúc tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp, thị trường mục tiêu và những yếu tố khác liên quan.

 • Phân tích thị trường (Market Analysis): Nghiên cứu về thị trường mục tiêu, bao gồm kích thước thị trường, xu hướng, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng, cách doanh nghiệp có thể tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường.

 • Chiến lược tiếp thị (Marketing Strategy): Phần này đề cập đến cách doanh nghiệp tiếp cận và tiếp thị sản phẩm/ dịch vụ của mình đến khách hàng mục tiêu. Bao gồm các yếu tố như phân đoạn thị trường, mục tiêu tiếp thị, chiến lược giá cả, phân phối và quảng cáo.

 • Quản lý và tổ chức (Management and Organization): Tập trung vào cấu trúc quản lý của doanh nghiệp, bao gồm các vai trò và trách nhiệm của các thành viên quan trọng trong tổ chức, hoặc thông tin về đội ngũ quản lý hiện tại và sơ đồ tổ chức.

 • Kế hoạch tài chính (Financial Plan): Đây là phần quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh, đề cập đến các khía cạnh tài chính như nguồn vốn khởi nghiệp, dự báo doanh thu và lợi nhuận, dòng tiền, bảng cân đối kế toán và các chỉ số tài chính liên quan.

6 Đề mục buộc phải có trong kế hoạch kinh doanh

Một số lưu ý khi viết kế hoạch kinh doanh

 1. Phác thảo ý tưởng kinh doanh cơ bản
 2. Lên ý tưởng kinh doanh cụ thể
 3. Tìm người có năng lực giỏi để hỗ trợ
 4. Kiểm soát tài chính
 5. Sự minh bạch và trung thực
 6. Sự linh hoạt
 7. Sự nhất quán

Phác thảo ý tưởng kinh doanh cơ bản

Ý tưởng kinh doanh cơ bản giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, hướng đi và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của mình. Bằng cách áp dụng mô hình 5W1H, trả lời các câu hỏi như Cái gì? Tại sao? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? giúp doanh nghiệp phát triển một kế hoạch kinh doanh vững chắc hơn. Đồng thời tránh lãng phí thời gian, tiền bạc cho các hoạt động không cần thiết. Ví dụ, nếu phát hiện ra thị trường mục tiêu của mình quá nhỏ, các nhà quản lý có thể điều chỉnh ý tưởng kinh doanh của mình trước khi bắt đầu thực hiện.

Lên ý tưởng kinh doanh cụ thể

Ý tưởng kinh doanh là nền tảng của kế hoạch kinh doanh, là mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới. Một ý tưởng kinh doanh cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp xác định được thị trường mục tiêu, sản phẩm/dịch vụ, chiến lược kinh doanh,... một cách rõ ràng và chi tiết. Doanh nghiệp cần nhớ rằng, ý tưởng kinh doanh cần giải quyết được một vấn đề hoặc đáp ứng một nhu cầu nào đó của thị trường. Nếu ý tưởng kinh doanh không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thì ý tưởng đó sẽ khó có thể thành công.

Tìm người có năng lực giỏi để hỗ trợ

Một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ không thể thành công nếu không có một đội ngũ thực hiện có năng lực và đồng lòng. Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, các chủ sở hữu cần xác định rõ những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho từng vị trí trong doanh nghiệp. Sau đó, tìm kiếm những người có năng lực phù hợp để đảm nhiệm các vị trí đó.

Kiểm soát tài chính

Kiểm soát tài chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần được lưu ý khi xây dựng kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh là một bản kế hoạch tổng thể cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó bao gồm các mục tiêu, chiến lược và các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu. Kiểm soát tài chính là một phần không thể thiếu của kế hoạch kinh doanh, giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả và đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Sự minh bạch và trung thực

Kế hoạch kinh doanh nên được viết một cách minh bạch và trung thực. Bao gồm việc đưa ra các thông tin và dữ liệu chính xác, không làm lệch lạc thực tế hoặc đánh giá quá mức tiềm năng của doanh nghiệp.

Sự linh hoạt

Kế hoạch kinh doanh nên linh hoạt, có khả năng thích ứng với thay đổi và điều chỉnh trong môi trường kinh doanh biến động liên tục như hiện nay. Đảm bảo đưa ra các phương án dự phòng và kế hoạch thay thế để đối phó với các tình huống không mong đợi.

Sự nhất quán

Kế hoạch kinh doanh nên nhất quán về nội dung, mục tiêu và chiến lược. Các phần khác nhau của kế hoạch nên phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một bức tranh toàn diện và rõ ràng về hoạt động kinh doanh.

Một số lưu ý khi viết kế hoạch kinh doanh

Có rất nhiều lợi ích khi tạo ra và bám sát vào một kế hoạch kinh doanh được hình thành tốt. Chúng bao gồm khả năng suy nghĩ thấu đáo về các ý tưởng trước khi đầu tư quá nhiều tiền và nêu bật mọi trở ngại tiềm ẩn đối với sự thành công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng có thể chia sẻ kế hoạch kinh doanh của mình với những người đáng tin cậy để nhận được phản hồi khách quan của họ.

Chương trình đào tạo

BLP - LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
BLP - Breakthrough Leadership Program

Trở thành LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
với giải pháp đào tạo toàn cầu bằng tiếng Việt
dành cho Doanh Nhân Việt ngay tại Việt Nam.

BLP là chương trình đào tạo danh giá nhất của PACE,
được triển khai bởi PACE và 5 đối tác danh tiếng toàn cầu.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339