Mục tiêu là gì? Phân biệt giữa mục tiêu và mục đích

Các mục tiêu thể hiện những quyết định chúng ta đưa ra và cam kết thực hiện để đạt được chúng. Khi các mục tiêu trở thành thước đo thành công duy nhất, chủ thể có thể bị ám ảnh bởi những kết quả muốn đạt được mà không xem xét quá trình dẫn đến đó.

Mục tiêu là gì?

Mục tiêu là một kết quả cụ thể mà một người, một nhóm người hay một tổ chức mong muốn đạt được. Mục tiêu thường được thiết lập trong một khoảng thời gian nhất định, có thể liên quan đến bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, chẳng hạn như sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, giáo dục hoặc các mối quan hệ cá nhân.

Mục tiêu thường được đặt ra dựa trên những ước mơ, sự khát khao, nhu cầu cá nhân hoặc tổ chức. Mục tiêu giúp mỗi người có định hướng và tập trung vào những gì quan trọng, cung cấp động lực và hướng dẫn cho mọi hành động. Nó cũng có thể là công cụ đo lường tiến trình và đánh giá thành công.

Mục tiêu là một kết quả cụ thể mà một người, một nhóm người hay một tổ chức mong muốn đạt được

Mục đích là gì?

Mục đích là một khái niệm trừu tượng, đề cập đến động lực hành động, thể hiện lý trí, đạo đức, trách nhiệm và niềm tin của một cá nhân hoặc tổ chức. Mục đích là sự kết hợp của các giá trị, tầm nhìn và ý nghĩa sâu xa.

Với mục đích, con người được thúc đẩy từ bên trong, sẵn sàng đối mặt với thách thức và vượt qua những khó khăn để thực hiện. Mục đích mơ hồ và có thể không đo lường được, không đạt được, nhưng nó là yếu tố cốt lõi để tạo ra mục tiêu.

Phân loại mục tiêu

 1. Căn cứ vào thời gian
 2. Căn cứ vào chủ thể

Căn cứ vào thời gian

Mục tiêu ngắn hạn

Mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu mà chủ thể đặt ra để đạt được trong một khoảng thời gian ngắn, thường là từ vài ngày đến vài tháng. Chúng thường là những bước nhỏ và cụ thể trên con đường đến mục tiêu dài hạn hoặc mục đích lớn hơn.

Mục tiêu ngắn hạn giúp chủ thể tập trung vào những thành tựu nhỏ và thỏa mãn khi hoàn thành chúng. Bằng cách đặt mục tiêu ngắn hạn và theo dõi tiến trình, chủ thể có thể xác định được những điều cần điều chỉnh hành động để đạt được kết quả tốt hơn.

Ví dụ, một mục tiêu ngắn hạn có thể là hoàn thành một bài tập hay dự án trong vòng một tuần, tăng cường kỹ năng giao tiếp trong vòng một tháng hoặc tiết kiệm 10 triệu trong vòng hai tháng.

Mục tiêu trung hạn

Mục tiêu trung hạn là những mục tiêu mà chủ thể đặt ra để đạt được trong một khoảng thời gian trung bình, thường là vài năm. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi và định hình tiến trình của chủ thể, đồng thời tạo cơ hội để đạt được những thành tựu quan trọng trên con đường đến mục tiêu dài hạn hoặc mục đích tổng thể.

Ví dụ, một mục tiêu trung hạn có thể là tăng lương trong vòng hai năm, giảm 10 cân trong vòng 2 năm. Hay hoàn thành khóa học thạc sĩ Marketing trong vòng 3 năm tới.

Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu dài hạn là mục tiêu mà chủ thể muốn đạt được trong một khoảng thời gian dài, thường là trên 3 năm. Mục tiêu dài hạn có thể khác nhau đối với mỗi người, nhưng chúng thường liên quan đến các mục tiêu lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như kiếm được nhiều tiền hơn, có một sự nghiệp thành công, mua một ngôi nhà, kết hôn và có con, hoặc du lịch vòng quanh thế giới.

Căn cứ vào chủ thể

 • Mục tiêu cá nhân: Là những mục tiêu mà một cá nhân muốn đạt được trong cuộc sống. Chúng có thể liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, chẳng hạn như sự nghiệp, giáo dục, tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, sở thích,...

 • Mục tiêu tập thể: Là những mục tiêu mà một nhóm người muốn đạt được cùng nhau. Mục tiêu tập thể có thể giúp các thành viên trong nhóm có động lực, tập trung và đạt được thành công chung.

Phân loại mục tiêu

Ý nghĩa của việc đặt mục tiêu

 1. Định hướng cho những nỗ lực
 2. Giúp thiết lập các ưu tiên
 3. Hỗ trợ ra quyết định
 4. Thúc đẩy hành động
 5. Giúp chủ thể phát huy hết tiềm năng của mình

Mặc dù các mục tiêu không mô tả phương pháp để đạt được chúng, nhưng chúng định hướng cho những nỗ lực của chủ thể. Trong một kịch bản kinh doanh, các mục tiêu nên được thiết lập để phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. Đối với các cá nhân, mục tiêu tại nơi làm việc phải phù hợp với nguyện vọng nghề nghiệp cuối cùng của họ. Đặt mục tiêu rõ ràng và hấp dẫn mang lại những lợi ích sau:

Định hướng cho những nỗ lực

Khi có mục tiêu rõ ràng và cụ thể, nó giúp chủ thể tập trung vào những gì quan trọng và định hình hành động của mình theo hướng đạt được mục tiêu đó. Nó cung cấp một ý nghĩa cho những gì mà chủ thể đang làm. Khi có mục tiêu, có thể định rõ những bước cụ thể và tiến trình để đạt được nó. Điều này giúp chủ thể tập trung vào hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng và tránh lạc hướng, đi sai đường.

Giúp thiết lập các ưu tiên

Trong khi đặt mục tiêu, cần xem xét nhiều thành tích khác nhau cho tương lai và suy nghĩ xem thành tích nào quan trọng hơn đối với chủ thể. Một khi đã có ý tưởng rõ ràng về điều gì quan trọng hơn và điều gì ít quan trọng hơn, chúng ta sẽ dễ dàng thiết lập các ưu tiên của mình. Sau đó có thể tập trung mọi nỗ lực để đạt được mục tiêu và tránh lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng.

Hỗ trợ ra quyết định

Một mục tiêu rõ ràng cung cấp một khung cơ bản để đánh giá và định hình quyết định. Khi đưa ra quyết định, chủ thể có thể xem xét xem lựa chọn nào sẽ đưa họ đến gần hơn và phù hợp với mục tiêu được ưu tiên nhất.

Bên cạnh đó, mục tiêu cũng giúp chủ thể xác định các lựa chọn và giới hạn trong quyết định. Mục tiêu rõ ràng có thể loại bỏ một số lựa chọn không phù hợp hoặc không tương thích với nó. Điều này giúp tập trung vào những lựa chọn có thể đạt được mục tiêu và đưa ra quyết định dựa trên các tiêu chí đó.

Thúc đẩy hành động

Mục tiêu định hướng hành động bằng cách cung cấp một mục đích và ý nghĩa cho những gì chủ thể làm. Khi có mục tiêu, họ biết rằng hành động mang lại giá trị và đóng góp vào việc tiến gần hơn đến mục tiêu đó. Điều này thúc đẩy động lực và tự chủ hơn trong hành động và đạt được tiến bộ. Ngoài ra, mục tiêu cũng tạo ra một tiêu chuẩn để đánh giá tiến trình và thành công. Điều này cung cấp phản hồi và động lực để tiếp tục hành động, đồng thời có những điều chỉnh nếu cần thiết.

Giúp chủ thể phát huy hết tiềm năng của mình

Đặt ra và làm việc hướng tới các mục tiêu có thể giúp chủ thể nhận ra tiềm năng và khả năng của mình. Họ có thể bắt đầu tin tưởng vào bản thân hơn bao giờ hết, giúp đạt được các mục tiêu đã xác định một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn so với một kịch bản không có mục tiêu xác định.

Ý nghĩa của việc đặt mục tiêu

Phân biệt giữa mục tiêu và mục đích

Mục đích và mục tiêu là hai khía cạnh không thể thiếu của cùng một khái niệm. Để đạt được ý định của mình, chúng ta cần kết hợp cả mục đích và mục tiêu.

Mục đích mà không có mục tiêu chỉ là ý tưởng tồn tại trong tâm trí mà không thực tế. Mục tiêu cung cấp các điểm trung gian, những bước tiến cụ thể để đạt được mục đích. Chúng là những tiêu chí đánh giá và hướng dẫn việc hành động của chúng ta.

Vì vậy, mục đích và mục tiêu cần được kết hợp lại để có thể đạt được ý định, mong muốn của mỗi chủ thể. Mục đích giúp chúng ta nhìn xa hơn và định rõ hướng đi, trong khi mục tiêu cung cấp sự cụ thể hóa và hướng dẫn cho hành động. Bằng cách kết hợp cả hai, chủ thể có cơ sở để tiến xa và đạt được thành công trong hành trình của mình.

Phân biệt

Mục tiêu

Mục đích

Khái niệm

Mục tiêu là một kết quả cụ thể muốn đạt được

Mục đích là lý do tại sao muốn đạt được mục tiêu đó

Định hướng

Tập trung vào kết quả mong muốn

Tập trung vào lợi ích và giá trị cốt lõi

Thời gian

Có thể ngắn hạn hoặc dài hạn

Mục đích thường dài hạn

Tính chất

Phải rõ ràng và cụ thể

Có thể mơ hồ

Kết quả

Có thể đạt được sau một khoảng thời gian nhất định

Có thể là một sứ mệnh lớn và mang tính bền vững

Hướng đi

Tìm kiếm, định hướng, lập kế hoạch và thực hiện

Hoàn thành mục tiêu để đạt được mục đích

Thứ tự

Có sau mục đích

Có trước mục tiêu

Cách đặt mục tiêu hiệu quả

 1. Xác định mục tiêu
 2. Lập kế hoạch hành động
 3. Hành động
 4. Đánh giá tiến độ
 5. Tôn vinh thành tích

Xác định mục tiêu

Mục tiêu cần được định rõ, cụ thể và rõ ràng, có thể dựa trên nguyên tắc đặt mục tiêu SMART. Điều này giúp chủ thể biết chính xác những gì họ muốn đạt được. Ví dụ, thay vì đặt một mục tiêu chung chung như "Tôi muốn làm việc tốt hơn", hãy xác định mục tiêu cụ thể như "Tôi muốn nâng cao kỹ năng xác định mục tiêu của mình trong vòng 1 tháng".

Lập kế hoạch hành động

Khi biết mình muốn đạt được điều gì, hãy tiến hành lập kế hoạch hành động, kế hoạch càng chi tiết, tiến trình càng trở nên rõ ràng hơn. Theo đó:

 • Xác định ưu tiên: Xác định thứ tự ưu tiên của các hoạt động. Điều này giúp chủ thể biết được những gì cần hoàn thành trước và tạo ra một lịch trình hoạt động hợp lý

 • Xác định nguồn lực: Xem xét các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động. Điều này có thể bao gồm thời gian, tiền bạc, kiến thức, kỹ năng hoặc sự hỗ trợ từ người khác

 • Thiết lập mốc thời gian: Xác định các mốc thời gian cho các hoạt động để đạt được mục tiêu. Điều này giúp giữ được tiến độ và đảm bảo chủ thể đang tiến gần đến mục tiêu của mình

Hành động

Bước quan trọng nhất là hành động. Chúng ta không thể đạt được mục tiêu của mình nếu không hành động. Đừng chần chừ, trì hoãn, bước đầu tiên thường là khó khăn nhất, nhưng khi vượt qua nó, chúng sẽ tạo đà và tăng cường động lực để tiếp tục. Quá trình đạt được mục tiêu thường không phải là một hành trình dễ dàng. Có thể có thách thức và trở ngại xuất hiện trên đường đi. Điều quan trọng là kiên nhẫn và kiên trì, vượt qua khó khăn, tiếp tục hành động một cách kiên định.

Đánh giá tiến độ

Đánh giá tiến độ cho phép chúng ta biết được chặng đường đã hoàn thành những gì và còn lại những gì. Dựa trên đánh giá tiến độ, có thể nhận ra những vấn đề, trở ngại trong quá trình và điều chỉnh kế hoạch. Nếu phát hiện bản thân đang chậm trễ hoặc không đạt được tiến độ, hãy thực hiện các biện pháp để bắt kịp và đảm bảo chúng được hoàn thành đúng thời hạn.

Tôn vinh thành tích

Tôn vinh thành tích giúp tạo động lực, sự hứng khởi để tiếp tục phấn đấu và đạt được mục tiêu mới. Đây cũng là một cách giúp ghi nhận công lao và nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra để đạt được mục tiêu. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó cho phép nhìn lại quá trình và nhận ra giá trị của công việc cũng như sự cống hiến của mình.

Cách đặt mục tiêu hiệu quả

Lưu ý khi xác định mục tiêu

 1. Xác định mục tiêu theo khả năng của mình
 2. Đánh giá mục tiêu một cách toàn diện
 3. Thời hạn cụ thể
 4. Hãy tham vọng nhưng không quá tham vọng
 5. Đặt mục tiêu tương quan với cuộc sống thường nhật 

Xác định mục tiêu theo khả năng của mình

Khi mục tiêu khả thi và phù hợp với khả năng hiện tại của chủ thể, nó tạo ra động lực và sự tự tin. Duy trì sự cân bằng và đánh giá khả năng một cách khách quan để đảm bảo mục tiêu vẫn khả thi và có thể đạt được. Nếu mục tiêu không phù hợp với khả năng của chủ thể, có thể dẫn đến cảm giác thất vọng và áp lực quá lớn. Từ đó gây ra cảm giác tự ti và thiếu đi động lực cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó.

Đánh giá mục tiêu một cách toàn diện

 • Mục tiêu cần được đánh giá cả về ưu và nhược điểm, cần đặt mục tiêu trong mối tương quan với chủ thể, hoàn cảnh và những yếu tố liên quan có thể tác động đến nó

 • Mục tiêu cần được định rõ, không chung chung và không có tiêu chí đánh giá cụ thể. Một mục tiêu cụ thể và rõ ràng giúp tăng khả năng thực hiện.

 • Mục tiêu cụ thể và rõ ràng tạo điều kiện cho việc đo lường tiến bộ và định hướng cho chủ thể để hoàn thành mục tiêu đó.

Thời hạn cụ thể

Thời hạn là điểm mấu chốt giúp mục tiêu phân biệt được với mục đích. Thời hạn phải là tiêu chí cốt lõi để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đó. Một thời hạn cụ thể giúp tạo động lực và sự kiên nhẫn. Khi chủ thể biết rằng cần hoàn thành mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ có động lực làm việc chăm chỉ hơn và tập trung hơn để đạt được mục tiêu đó. Một thời hạn rõ ràng cũng cho phép chủ thể theo dõi tiến bộ và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

Hãy tham vọng nhưng không quá tham vọng

Mục tiêu nên thách thức nhưng có thể đạt được. Nếu mục tiêu quá dễ dàng, chủ thể sẽ không cảm thấy có động lực để thúc đẩy hành động. Nếu mục tiêu quá khó khăn, có thể sẽ bỏ cuộc dễ dàng và trở nên tự ti vào bản thân.

Đặt mục tiêu tương quan với cuộc sống thường nhật 

Trong quá trình tiến đến mục tiêu, sẽ luôn có nhiều vấn đề phải giải quyết hàng ngày như chăm sóc gia đình, công việc, học tập,... Điều này đòi hỏi chủ thể phải có một lịch trình linh hoạt, sắp xếp thời gian và không gian để tích hợp các nhiệm vụ thường nhật vào kế hoạch của mình.

Điều quan trọng là cần có sự linh hoạt và sắp xếp thông minh về thời gian. Đôi khi, chúng ta có thể phải điều chỉnh lịch trình đạt mục tiêu để đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm hàng ngày. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc đạt được mục tiêu đòi hỏi sự cân nhắc và cam kết, do đó, khi đặt mục tiêu cần đảm bảo nó tương quan với cuộc sống thường nhật.

Lưu ý khi xác định mục tiêu

Mục tiêu chân chính phải kết nối với tầm nhìn cuộc sống lớn hơn và rộng hơn. Bản thân các mục tiêu không phải là mục đích cuối cùng, chúng được cho là những bước đệm để đạt được điều gì đó lớn hơn.

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & LÀM BÁO CÁO
Action Plan & Performance Report

Giúp nhà quản lý lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, của bộ phận. Kiểm soát thực thi và báo cáo.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 337