Kỹ năng phân tích là gì? Cách rèn luyện tư duy phân tích

Kỹ năng phân tích giúp đánh giá thông tin, sự kiện, giải quyết vấn đề và thực hiện các giải pháp tốt nhất. Theo LinkedIn, chúng là một trong 10 kỹ năng mềm được yêu cầu nhiều nhất năm 2023.

Phân tích là gì?

Phân tích là quá trình nghiên cứu, đánh giá và chia nhỏ thông tin hoặc dữ liệu thành các phần nhỏ hơn để hiểu rõ hơn về nó. Quá trình này bao gồm việc xác định các yếu tố cấu thành, mối quan hệ và cơ cấu của một vấn đề hoặc tình huống cụ thể. Mục tiêu của phân tích là để thu thập thông tin chi tiết, xác định mẫu hình, xu hướng, và cuối cùng là đưa ra quyết định hoặc giải pháp dựa trên những hiểu biết sâu sắc được mô tả từ dữ liệu.

Quá trình phân tích đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng tư duy phê phán, khả năng quan sát, và sự sử dụng hiệu quả các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu. Kết quả của quá trình phân tích giúp tạo ra cái nhìn sâu sắc, định hướng hành động và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định.

Kỹ năng phân tích là gì?

Kỹ năng phân tích là khả năng tách rời một vấn đề lớn, phức tạp thành các thành phần nhỏ hơn và hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng. Kỹ năng này bao gồm khả năng thu thập thông tin, phân loại dữ liệu, tìm hiểu các mẫu và xu hướng, đánh giá và xác định các yếu tố quan trọng, rút ra các kết luận logic và suy luận từ dữ liệu.

Tư duy phân tích thường liên quan đến việc thử và sai cũng như các quy trình mang tính hệ thống khác, cho phép người suy nghĩ đưa ra kết luận hợp lý. Những người có kỹ năng tư duy phân tích thực tế có thể nhanh chóng phân tích một tình huống, chủ đề hoặc vấn đề và thường làm việc tốt trong môi trường nhóm để hoàn thành mục tiêu.

Khi sử dụng kỹ năng phân tích, mọi người thường áp dụng các công cụ và phương pháp như phân tích SWOT, phân tích biểu đồ, phân tích SWOT, phân tích PESTEL, phân tích tương quan,...

Yếu tố của Tư duy và kỹ năng phân tích:

 • Quan sát và Thu thập Thông tin: Nhận biết và thu thập dữ liệu liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Phân chia và Phân loại: Chia nhỏ vấn đề hoặc dữ liệu thành các phần nhỏ, phân loại theo các tiêu chí nhất định để dễ dàng quản lý và phân tích.
 • Đánh giá và So sánh: Xem xét từng phần một cách cẩn thận, so sánh và đối chiếu với các thông tin khác để xác định tính hợp lệ, mối quan hệ và tác động.
 • Suy luận và Rút ra Kết luận: Sử dụng lý luận logic để kết hợp các phân tích và đánh giá thành một hiểu biết toàn diện, rút ra kết luận.
 • Áp dụng và Đưa ra Quyết định: Dựa trên kết luận, áp dụng kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra quyết định hoặc giải pháp.

Kỹ năng phân tích là khả năng tách rời một vấn đề lớn, phức tạp thành các thành phần nhỏ hơn và hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng

Tầm quan trọng của kỹ năng phân tích

 1. Hiểu rõ vấn đề
 2. Ra quyết định thông minh
 3. Giải quyết vấn đề
 4. Dự báo, dự đoán
 5. Cải thiện hiệu suất
 6. Phát triển bản thân

Kỹ năng phân tích rất quan trọng vì chúng cho phép mọi người tìm ra giải pháp cho nhiều vấn đề khác nhau và đưa ra quyết định cũng như kế hoạch hành động cụ thể để giải quyết những vấn đề đó. Đây là những kỹ năng quan trọng trong tất cả các ngành, từ khoa học dữ liệu, quản lý dự án, Marketing, luật, y học, nghiên cứu khoa học, kế toán,... Kỹ năng phân tích giúp:

Hiểu rõ vấn đề

Kỹ năng phân tích giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề một cách chi tiết và toàn diện. Bằng cách phân tích thông tin, dữ liệu, có thể tách biệt các thành phần, xác định các mẫu và tương quan, từ đó đưa ra những nhận định chính xác và sâu sắc về vấn đề đang xảy ra. Điều này cũng giúp tập trung vào từng khía cạnh cụ thể và nhận biết được sự ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ hệ thống. Kỹ năng phân tích giúp mỗi cá nhân phát hiện ra các mô hình, xu hướng và điểm mạnh/điểm yếu của vấn đề.

Ra quyết định thông minh

Kỹ năng phân tích là cơ sở quan trọng để ra quyết định thông minh và có căn cứ. Thông qua việc thu thập, phân tích và đánh giá thông tin, mỗi người có thể đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết và dữ liệu chứ không chỉ dựa trên cảm tính hoặc ý kiến cá nhân.

Phân tích cũng giúp đánh giá các rủi ro tiềm năng liên quan đến quyết định. Bằng cách xem xét các khả năng và hậu quả có thể xảy ra, có thể đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định thông minh dựa trên những thông tin này.

Giải quyết vấn đề

Phân tích giúp đánh giá các yếu tố quan trọng và tương quan giữa chúng. Kỹ năng này giúp xác định các giải pháp khả thi dựa trên việc đánh giá các thông tin và dữ liệu. Bằng việc tách rời vấn đề thành các phần nhỏ hơn, chúng ta có thể tìm ra các cách tiếp cận và lựa chọn giải pháp phù hợp, hệ thống.

Dự báo, dự đoán

Kỹ năng phân tích cho phép mỗi người nhìn xa hơn và dự báo các xu hướng, kịch bản và kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và các yếu tố ảnh hưởng, có thể đưa ra những dự đoán và kịch bản khả thi để chuẩn bị cho những thay đổi, biến động xảy ra trong tương lai.

Cải thiện hiệu suất

Kỹ năng phân tích giúp đánh giá và cải thiện hiệu suất trong nhiều lĩnh vực, từ doanh nghiệp đến quản lý dự án và cá nhân. Bằng cách phân tích dữ liệu và mô hình hóa quy trình làm việc, chúng ta có thể tìm ra các điểm yếu, tối ưu hóa hoạt động và đưa ra các cải tiến để đạt được hiệu suất tối ưu..

Phát triển bản thân

Kỹ năng phân tích đòi hỏi khả năng tư duy logic và suy luận. Trong quá trình phân tích, mỗi cá nhân phải xây dựng các mô hình, tạo ra các liên kết logic và đưa ra những kết luận dựa trên dữ liệu. Điều này góp phần giúp chúng ta phát triển khả năng tư duy logic và cải thiện quy trình suy nghĩ của mình.

Tầm quan trọng của kỹ năng phân tích

Các phương pháp tư duy phân tích

Các phương pháp phân tích đa dạng và phức tạp, tùy thuộc vào lĩnh vực áp dụng và mục tiêu cụ thể của quá trình phân tích. Dưới đây là một số phương pháp phân tích phổ biến, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh doanh, tài chính, khoa học dữ liệu, đến xã hội học và nhiều hơn nữa:

Phân tích SWOT

 • Mục đích: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu (nội bộ), cơ hội và mối đe dọa (môi trường bên ngoài) của một tổ chức, sản phẩm hoặc dự án.
 • Ứng dụng: Quản lý chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

Phân tích PESTEL

 • Mục đích: Đánh giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến một tổ chức hoặc dự án bao gồm Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Môi trường và Pháp lý.
 • Ứng dụng: Lập kế hoạch chiến lược, nghiên cứu thị trường.

Phân tích hồi quy

 • Mục đích: Xác định mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập, thường để dự đoán hoặc dự báo.
 • Ứng dụng: Khoa học dữ liệu, nghiên cứu thị trường, tài chính.

Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics)

 • Mục đích: Xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau để rút ra hiểu biết và xu hướng.
 • Ứng dụng: Marketing, phát triển sản phẩm, cải thiện dịch vụ khách hàng.

Phân tích định tính

 • Mục đích: Hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề, ý kiến và xu hướng thông qua việc phân tích dữ liệu không dễ dàng đo lường bằng số.
 • Ứng dụng: Nghiên cứu xã hội học, marketing, nghiên cứu người dùng.

Phân tích bản đồ tư duy

 • Mục đích: Sử dụng bản đồ tư duy để tổ chức và trực quan hóa suy nghĩ hoặc ý tưởng, giúp hiểu và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
 • Ứng dụng: Quản lý dự án, giáo dục, brainstorming.

Mỗi phương pháp phân tích có những công cụ và kỹ thuật riêng biệt, được chọn lọc dựa trên mục tiêu cụ thể của quá trình phân tích. Sự kết hợp của các phương pháp phân tích khác nhau có thể cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về vấn đề được nghiên cứu.

Mối quan hệ giữa xác định, phân tích, trình bày và đánh giá

Mối quan hệ giữa xác định, phân tích, trình bày và đánh giá là các bước liên tiếp trong quy trình giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên thông tin và dữ liệu. Quy trình này tạo nên một chu trình thông tin có cấu trúc, mỗi bước đều phụ thuộc và hỗ trợ cho nhau, giúp cải thiện hiểu biết và đạt được kết quả tốt nhất có thể. 

Xác định

 • Mục tiêu: Nhận diện rõ ràng vấn đề, cơ hội, hoặc mục tiêu cần khám phá hoặc giải quyết.
 • Tầm quan trọng: Là bước đầu tiên và quan trọng nhất, nó định hình toàn bộ quy trình phân tích và đánh giá sau này. Việc xác định chính xác giúp đảm bảo rằng tất cả nỗ lực tiếp theo sẽ được tập trung đúng hướng.

Phân tích

 • Mục tiêu: Phân tích chi tiết vấn đề được xác định, bao gồm việc phân chia thành các phần nhỏ hơn, xem xét dữ liệu, xu hướng, mối quan hệ, và các yếu tố ảnh hưởng.
 • Tầm quan trọng: Cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề, giúp xác định nguyên nhân cốt lõi và tiềm năng giải pháp. Phân tích đúng đắn tạo nền tảng vững chắc cho quyết định và hành động sau này.

Trình bày

 • Mục tiêu: Trình bày kết quả phân tích một cách rõ ràng và có tổ chức, thường thông qua báo cáo, trình bày, hoặc biểu đồ.
 • Tầm quan trọng: Giúp chia sẻ thông tin và hiểu biết với người khác, tạo điều kiện cho thảo luận, phản hồi, và đưa ra quyết định. Trình bày hiệu quả tăng cường khả năng thuyết phục và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Đánh giá

 • Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của giải pháp, quyết định, hoặc kết quả phân tích, bao gồm cả việc xem xét các hậu quả và kết quả không mong muốn.
 • Tầm quan trọng: Cung cấp thông tin phản hồi quan trọng để cải thiện và điều chỉnh chiến lược hoặc hành động tiếp theo. Đánh giá là bước cuối cùng nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chu trình tiếp theo, giúp liên tục cải thiện và học hỏi từ kinh nghiệm.

Mối quan hệ giữa xác định, phân tích, trình bày và đánh giá tạo thành một chu trình lặp đi lặp lại, mỗi lần qua lại làm tăng cường hiểu biết và khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn. Quy trình này không chỉ giúp đưa ra quyết định và giải pháp tốt hơn mà còn hỗ trợ phát triển kỹ năng tư duy phản biện và tư duy phân tích.

Các kỹ năng cần có khi phát triển kỹ năng phân tích

 1. Kỹ năng giao tiếp
 2. Tư duy sáng tạo
 3. Tư duy phản biện
 4. Phân tích dữ liệu
 5. Kỹ năng nghiên cứu
 6. Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng giao tiếp

Một kỹ năng bị đánh giá thấp là khả năng truyền đạt những phân tích đã được tiến hành. Khả năng xác định vấn đề và tìm ra giải pháp sẽ vô ích nếu kết luận và phát hiện không thể được truyền đạt một cách hiệu quả đến những người ra quyết định.

Những phát hiện từ việc phân tích có thể cần phải được trình bày thông qua một buổi thuyết trình hoặc một cuộc họp. Phân tích có thể cần phải được trình bày dưới dạng văn bản, thông qua báo cáo hoặc email. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng cực kỳ quan trọng khi phát triển kỹ năng phân tích tổng thể.

Tư duy sáng tạo

Một kỹ năng quan trọng khác là khả năng suy nghĩ sáng tạo. Nhiều vấn đề đòi hỏi tư duy “sáng tạo” để tìm ra giải pháp tối ưu. Giải pháp rõ ràng có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả nhất và do đó, điều quan trọng là phải nghĩ ra được những giải pháp sáng tạo.

Tư duy phản biện

Tư duy phản biện đặc biệt quan trọng để có được kỹ năng phân tích tổng thể mạnh mẽ. Nó đề cập đến việc phân tích khách quan một vấn đề phức tạp để đưa ra những phán đoán mang tính xây dựng.

Những người có tư duy phản biện hiệu quả có thể suy nghĩ rõ ràng, hợp lý và hiểu được mối quan hệ logic giữa các điểm dữ liệu và ý tưởng. Để tìm ra giải pháp hợp lý, tư duy phê phán là một kỹ năng rất quan trọng cần được rèn luyện, mài dũa liên tục.

Phân tích dữ liệu

Dữ liệu rất quan trọng trong tất cả các ngành, đặc biệt là khả năng phân tích khối lượng lớn dữ liệu, xác định các mô hình và xu hướng. Vì vậy, việc hiểu được nguyên tắc thống kê và phân tích định lượng ngày càng trở nên quan trọng. Phân tích dữ liệu đang dần trở nên quan trọng hơn trong lĩnh vực tài chính khi các xu hướng như giao dịch kỹ thuật và đầu tư định lượng tiếp tục phát triển phổ biến.

Kỹ năng nghiên cứu

Việc áp dụng kỹ năng phân tích đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính tò mò. Nếu một vấn đề được giải quyết nhanh chóng mà không xem xét tất cả các thông tin liên quan thì rất khó có khả năng đó sẽ là giải pháp hiệu quả nhất. Vì vậy, việc đưa ra một giải pháp hiệu quả đòi hỏi phải dành thời gian để tìm hiểu thêm về vấn đề trước khi cố gắng giải quyết nó.

Nghiên cứu yêu cầu thu thập thông tin và dữ liệu liên quan, sau đó tổng hợp trước khi phân tích. Thu thập dữ liệu và nghiên cứu kỹ lưỡng một chủ đề là điều quan trọng để có thể áp dụng các kỹ năng phân tích tốt.

Kỹ năng tổ chức

Trang bị kỹ năng tổ chức giúp tăng khả năng xác định mục tiêu, đặt ưu tiên và làm việc hiệu quả với tài nguyên có sẵn là một kỹ năng quan trọng. Mỗi người cần biết quản lý thời gian, tổ chức hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất trong phân tích.

Các kỹ năng cần có khi phát triển kỹ năng phân tích

Cách rèn luyện kỹ năng phân tích

 1. Đọc nhiều hơn
 2. Chơi trò chơi "cân não"
 3. Học cách quan sát
 4. Viết nhật ký
 5. Đặt câu hỏi nhiều hơn
 6. Thảo luận và tranh luận
 7. Học từ nguồn tài nguyên trực tuyến
 8. Luyện tư duy phản biện
 9. Đánh giá kết quả và cải thiện

Đọc nhiều hơn

Đọc sách, báo, tạp chí,... là một cách tuyệt vời để mở rộng kiến thức và rèn luyện khả năng tư duy. Khi đọc, chúng ta hãy cố gắng tập trung vào việc hiểu ý chính, phân tích các luận điểm, lập luận của tác giả, đồng thời đưa ra ý kiến, suy nghĩ của riêng mình, có thể là phản biện lại với ý kiến của tác giả.

Chơi trò chơi "cân não"

Các trò chơi như cờ vua, cờ vây, Sudoku,... đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ logic và đưa ra quyết định nhanh chóng. Đây là những trò chơi rất tốt để rèn luyện kỹ năng phân tích.

Học cách quan sát

Quan sát là một kỹ năng quan trọng giúp thu thập thông tin và phân tích vấn đề. Hãy tập trung vào việc quan sát chi tiết, ghi nhớ những gì mình thấy và suy nghĩ về ý nghĩa của chúng.

Viết nhật ký

Viết nhật ký là ghi lại các sự kiện, suy nghĩ, cảm xúc và quan sát hàng ngày trong cuộc sống. Thói quen này sẽ tự tạo ra một tài liệu mô tả chi tiết về cuộc sống của bản thân mỗi người. Phân tích nhật ký đòi hỏi xem xét các xu hướng, mô hình và mối quan hệ giữa các sự kiện và trạng thái tâm trí. Bằng cách đọc lại nhật ký, có thể nhận biết các mô-típ, xu hướng hoặc thông tin khác màn bản thân có thể đã bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp hiểu rõ hơn về bản thân, nhận thức về các mô hình hoặc hành vi không mong muốn, tạo ra cơ hội để thay đổi và phát triển.

Đặt câu hỏi nhiều hơn

Khi đặt câu hỏi, chúng ta tạo ra một cơ hội để phân tích thông tin, hiểu rõ vấn đề hơn và tìm kiếm các phương án và giải pháp khác nhau. Các câu hỏi có thể giúp phân loại thông tin quan trọng và không quan trọng, phát hiện mâu thuẫn hoặc logic trong các luận điểm, đặt các giả định để kiểm tra tính hợp lý của chúng.

Ngoài ra, việc đặt câu hỏi cũng có thể tạo ra một môi trường học tập tích cực. Bằng cách đặt câu hỏi, điều này khuyến khích sự tham gia và tương tác, tạo điều kiện cho việc trao đổi ý kiến và thảo luận với người khác. Từ đó giúp mở rộng kiến thức và giúp phát triển khả năng phân tích, suy luận.

Thảo luận và tranh luận

Tham gia vào các cuộc thảo luận, tranh luận với người khác. Đây là cách tốt để trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi và phản biện. Lắng nghe quan điểm khác nhau và học cách đưa ra lập luận logic, có căn cứ.

Học từ nguồn tài nguyên trực tuyến

Hiện nay, có nhiều khóa học trực tuyến và tài liệu học tập miễn phí về kỹ năng phân tích. Chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm các khóa học, tài liệu hoặc video hướng dẫn để nâng cao kỹ năng phân tích của bản thân.

Luyện tư duy phản biện

Tư duy phản biện giúp đánh giá chính xác thông tin, xử lý những thông tin mâu thuẫn và đưa ra quyết định thông minh. Tiến hành thực hiện các bài tập và hoạt động như giải câu đố logic, đọc sách về tư duy phản biện và tham gia vào các hoạt động nhóm để rèn luyện tư duy phản biện.

Đánh giá kết quả và cải thiện

Luôn tự đánh giá kết quả sau mỗi hoạt động phân tích. Xem xét những điểm mạnh và điểm yếu của quá trình phân tích của bản thân và cố gắng cải thiện từng ngày.

Cách rèn luyện kỹ năng phân tích

Kỹ năng phân tích cho phép chúng ta đi sâu vào chi tiết, tìm ra mối liên hệ giữa các yếu tố và nhận biết các xu hướng, mẫu thường xuyên xuất hiện. Việc này mang lại cái nhìn toàn diện hơn về tình hình và phân tích được những nguyên nhân, hậu quả tiềm ẩn. Kỹ năng này cũng cho phép chúng ta phát hiện ra những vấn đề tiềm tàng và đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời trước khi chúng trở thành vấn đề lớn hơn.

Kỹ năng phân tích là một công cụ quan trọng trong việc hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp. Nó mang lại những lợi ích to lớn, từ việc cải thiện quyết định, tối ưu hóa hoạt động đến việc tạo ra những ý tưởng sáng tạo. Với kỹ năng phân tích, chúng ta có thể đạt được hiệu quả và thành công trong nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực vào sự phát triển cá nhân, tổ chức.

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Thinking methods and Problem Solving Skills

Khóa học kỹ năng về phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề tại PACE
giúp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và khả năng ra quyết định hiệu quả.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339