Kỹ năng viết báo cáo: Ý nghĩa, cấu trúc và cách viết báo cáo

Kỹ năng viết báo cáo tốt là cách để mỗi người chứng minh năng lực, kiến thức chuyên môn của mình trong một lĩnh vực cụ thể. Việc viết báo cáo tốt không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu về chủ đề mà còn yêu cầu khả năng phân tích, tổ chức thông tin và áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Báo cáo là gì?

Báo cáo là một tài liệu hoặc bài viết đăng ký thông tin, dữ liệu và kết quả của một hoạt động, một sự kiện, một nghiên cứu hoặc một công việc cụ thể. Nó thường được viết để trình bày các thông tin quan trọng và chi tiết về một vấn đề cụ thể, được sử dụng để chia sẻ thông tin, phân tích và đưa ra đề xuất hoặc quyết định.

Báo cáo thường bao gồm các thành phần như tiêu đề, mô tả vấn đề hoặc mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hoặc hoạt động, dữ liệu thu thập được, kết quả và phân tích, kết luận hoặc đề xuất. Báo cáo có thể được viết trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế,...

Mục đích chính của báo cáo là cung cấp thông tin chính xác, logic và có cấu trúc về một vấn đề cụ thể cho người đọc hoặc người sử dụng báo cáo. Nó giúp truyền tải thông tin một cách rõ ràng và có thể hỗ trợ quyết định, phân tích hoặc đánh giá trong một lĩnh vực nào đó.

Kỹ năng viết báo cáo là gì?

Kỹ năng viết báo cáo là khả năng trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, khách quan và đầy đủ thông tin về một vấn đề nào đó. Một báo cáo được coi là tốt khi đáp ứng được các tiêu chí về tính chính xác, tính đầy đủ, tính mạch lạc và tính rõ ràng. Việc viết báo cáo đòi hỏi kỹ năng tổ chức thông tin, lựa chọn các chi tiết quan trọng, phân tích và tổng hợp dữ liệu, đồng thời trình bày các ý kiến một cách có cấu trúc.

Kỹ năng viết báo cáo là khả năng trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, khách quan và đầy đủ thông tin về một vấn đề nào đó.

Tầm quan trọng của kỹ năng viết báo cáo

 1. Truyền đạt thông tin
 2. Ghi lại và phân tích dữ liệu
 3. Đánh giá và quyết định
 4. Giao tiếp hiệu quả
 5. Xây dựng uy tín và chuyên môn

Truyền đạt thông tin

Báo cáo là một phương tiện để truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và cụ thể. Viết báo cáo tốt giúp người đọc hiểu và tiếp thu thông tin một cách dễ dàng, đảm bảo thông điệp chính được truyền đạt đúng ý.

Ghi lại và phân tích dữ liệu

Khi tiến hành một dự án, nghiên cứu hoặc công việc, việc viết báo cáo giúp ghi lại và phân tích những dữ liệu thu thập được. Báo cáo cung cấp một cách tiếp cận có tổ chức để trình bày kết quả, so sánh và rút ra những kết luận từ dữ liệu đã thu thập.

Đánh giá và quyết định

Viết báo cáo có thể giúp đánh giá và đưa ra quyết định trong nhiều tình huống. Bằng cách phân tích và tổ chức thông tin một cách cẩn thận, báo cáo cung cấp cho người đọc những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chính xác và có căn cứ.

Giao tiếp hiệu quả

Viết báo cáo tốt là một kỹ năng giao tiếp quan trọng. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ chính xác, cấu trúc logic và phong cách viết phù hợp, người viết báo cáo có thể giao tiếp ý kiến, thông tin và kết quả một cách hiệu quả đến người đọc.

Xây dựng uy tín và chuyên môn

Kỹ năng viết báo cáo tốt là một cách để xây dựng uy tín và chuyên môn trong lĩnh vực của mỗi người. Khi trình bày một báo cáo được nghiên cứu kỹ lưỡng và có những thông tin chính xác, điều này thể hiện sự chuyên môn và tinh tế trong công việc của họ. Từ đó giúp xây dựng uy tín cá nhân và sự tin tưởng từ phía độc giả, đồng nghiệp.

Tầm quan trọng của kỹ năng viết báo cáo

Các loại báo cáo phổ biến hiện nay

Báo cáo là một thông tin cung cấp cho người đọc về một vấn đề, một sự kiện, một quá trình,... Báo cáo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, giáo dục, y tế,... Một số loại báo cáo phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Báo cáo tài chính: Đây là loại báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp, tổ chức. Báo cáo tài chính bao gồm các loại sau:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh: Báo cáo này thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định.

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo này thể hiện dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định.

  • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu: Báo cáo thể hiện sự thay đổi của vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định.

  • Bảng cân đối kế toán: Báo cáo thể hiện tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 • Báo cáo công việc: Đây là loại báo cáo được sử dụng để tổng hợp kết quả thực hiện công việc của một cá nhân, một nhóm hoặc một tổ chức. Báo cáo công việc thường được báo cáo theo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) hoặc đột xuất.

 • Báo cáo nghiên cứu: Cung cấp kết quả của một nghiên cứu, thường được sử dụng trong lĩnh vực khoa học, giáo dục,...

 • Báo cáo thống kê: Cung cấp thông tin về một vấn đề nào đó dựa trên dữ liệu thống kê, thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội,...

 • Báo cáo giải trình: Đây là loại báo cáo được sử dụng để giải trình về một vấn đề nào đó, thường được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật, hành chính,...

Các loại báo cáo phổ biến hiện nay

Cấu trúc cơ bản của một báo cáo

Cấu trúc cơ bản của một báo cáo có thể khác nhau tùy thuộc vào loại báo cáo và ngữ cảnh cụ thể. Một cấu trúc cơ bản mà mỗi người có thể áp dụng trong việc viết một báo cáo như sau:

 • Tiêu đề: Báo cáo nên có một tiêu đề rõ ràng và ngắn gọn, mô tả nội dung chính của báo cáo.

 • Mục lục: Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.

 • Tóm tắt/Abstract: Phần này cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về nội dung và mục tiêu của báo cáo.

 • Giới thiệu: Trình bày ngắn gọn về mục đích, phạm vi của báo cáo, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quan về các vấn đề chính sẽ được thảo luận.

 • Phân tích và kết quả: Đây là phần trung tâm của báo cáo, trong đó trình bày các dữ liệu, thông tin và phân tích liên quan đến chủ đề. Người báo cáo nên sắp xếp thông tin theo một cách có tổ chức và logic, sử dụng các đồ thị, biểu đồ và bảng số liệu nếu cần thiết. Cung cấp kết quả của phân tích và giải thích ý nghĩa của chúng.

 • Thảo luận: Trong phần này, có thể đưa ra nhận định và ý kiến cá nhân về kết quả mà bản thân đã thu được từ phần phân tích. Đồng thời, đưa ra lập luận logic và giải thích ý nghĩa của các kết quả so với mục tiêu ban đầu của báo cáo.

 • Kết luận: Tóm tắt lại những điểm chính đã được trình bày trong báo cáo và rút ra kết luận dựa trên các phân tích, thảo luận đã được thực hiện.

 • Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tham khảo đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và trích dẫn theo một định dạng thích hợp.

 • Phụ lục (nếu có): Đây là phần tùy chọn, nơi người viết có thể đính kèm các tài liệu bổ sung, bảng dữ liệu chi tiết hoặc thông tin kỹ thuật không thích hợp để đưa vào phần chính của báo cáo.

Lưu ý: cấu trúc này chỉ là một mô hình chung và có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của báo cáo và quy định của tổ chức hoặc viện nghiên cứu mà người viết đang viết báo cáo cho.

Cấu trúc cơ bản của một báo cáo

8 Kỹ năng cần thiết để viết báo cáo tốt

 1. Nắm vững mục tiêu báo cáo
 2. Nghiên cứu và thu thập thông tin
 3. Tổ chức thông tin
 4. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xá c
 5. Tạo cấu trúc câu hợp lý
 6. Sử dụng ví dụ và minh họa
 7. Kiểm tra và chỉnh sửa
 8. Tích cực lắng nghe phản hồi

Nắm vững mục tiêu báo cáo

Việc nắm vững mục tiêu báo cáo là một trong những kỹ năng quan trọng để viết một báo cáo tốt. Mục tiêu báo cáo là mục đích chính mà người viết muốn đạt được thông qua việc viết báo cáo đó. Nắm vững mục tiêu giúp họ tập trung và xác định phạm vi của báo cáo, từ đó tổ chức thông tin một cách logic và hiệu quả.

Nghiên cứu và thu thập thông tin

Kỹ năng nghiên cứu và thu thập thông tin tốt giúp người viết có thể xác minh và sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy. Đảm bảo báo cáo mang tính chính xác và đáng tin cậy, từ đó tăng cường sự tin tưởng và uy tín trong mắt độc giả. Qua quá trình nghiên cứu, người viết sẽ có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu về chủ đề mà mình viết báo cáo. Giúp họ có cái nhìn tổng quan và hiểu biết sâu hơn, từ đó giúp bạn viết báo cáo một cách rõ ràng và chi tiết hơn.

Tổ chức thông tin

Báo cáo cần được tổ chức một cách logic và có cấu trúc rõ ràng. Sắp xếp thông tin theo một thứ tự và sử dụng các tiêu đề, đoạn văn và mục lục để giúp người đọc dễ dàng theo dõi nội dung.

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xá c

Viết báo cáo đòi hỏi truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và chính xác đến độc giả. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác giúp tránh những hiểu lầm trong việc truyền đạt ý kiến, thông tin và phân tích. Khi viết báo cáo, người viết cần trình bày ý kiến, số liệu, kết quả nghiên cứu hoặc các thông tin quan trọng theo thứ tự và dễ hiểu.

Tạo cấu trúc câu hợp lý

Cấu trúc câu hợp lý cũng giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu thông tin được truyền đạt. Việc sắp xếp các ý kiến, thông tin, luận điểm theo một trình tự logic và có liên kết sẽ giúp báo cáo trở nên trôi chảy, dễ tiếp cận hơn đối với người đọc hơn.

Hơn nữa, việc sắp xếp thông tin một cách có trật tự và mạch lạc giúp tăng tính thuyết phục của báo cáo, khiến người đọc tin tưởng và hiểu rõ hơn về các điểm chính được trình bày.

Sử dụng ví dụ và minh họa

Khi trình bày ý kiến hoặc luận điểm trong báo cáo, sử dụng ví dụ và minh họa có thể hỗ trợ người viết chứng minh những quan điểm của mình. Những ví dụ cụ thể và minh họa thực tế cung cấp bằng chứng thuyết phục cho quan điểm họ đưa ra.

Kiểm tra và chỉnh sửa

Kỹ năng kiểm tra và chỉnh sửa rất quan trọng để đảm bảo báo cáo không có lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc thiếu tính logic. Khâu đọc lại báo cáo và chỉnh sửa kỹ lưỡng trước khi nộp rất quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua.

Tích cực lắng nghe phản hồi

Việc lắng nghe phản hồi tích cực giúp thu thập thông tin, ý kiến và góp ý từ người khác, từ đó cải thiện chất lượng báo cáo. Kỹ năng này cũng giúp người viết xác định các vấn đề cần được đề cập trong báo cáo và tăng tính thích ứng của nó với mục tiêu và độc giả.

Những kỹ năng trên cung cấp một cơ sở tốt để viết báo cáo chất lượng. Tuy nhiên, viết báo cáo cũng là một quá trình học tập liên tục, mỗi cá nhân cần không ngừng cố gắng phát triển kỹ năng viết của mình thông qua thực hành và phản hồi từ người khác.

8 Kỹ năng cần thiết để viết báo cáo tốt

Quy trình 7 bước viết một báo cáo chuyên nghiệp

Bước 1: Xác định mục đích của báo cáo

Mục đích của báo cáo sẽ quyết định nội dung và cách trình bày của báo cáo. Dựa trên câu hỏi và đối tượng người đọc, xác định mục tiêu chính của báo cáo. Mục tiêu có thể là trình bày thông tin, phân tích dữ liệu, đưa ra khuyến nghị, hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu. Ở bước này, người viết cần xác định:

 • Báo cáo được viết cho ai?
 • Báo cáo được viết để làm gì?
 • Báo cáo cần cung cấp những thông tin gì?

Bước 2: Nghiên cứu chủ đề

Tùy thuộc vào mục đích của báo cáo, người viết cần thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, như tài liệu tham khảo, dữ liệu thực nghiệm, phỏng vấn,... Việc nghiên cứu và thu thập thông tin kỹ lưỡng sẽ giúp có được cơ sở vững chắc để viết báo cáo.

Sau khi thu thập dữ liệu, tiến hành phân tích và đánh giá dữ liệu để trả lời các câu hỏi nghiên cứu và chứng minh điểm quan điểm của bản thân. Sắp xếp và tổ chức thông tin thu thập được vào một cấu trúc logic. Xác định các phần chính của báo cáo như mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và kết luận.

Bước 3: Lập dàn ý

Dàn ý giúp sắp xếp các ý tưởng một cách logic và khoa học. Dàn ý của báo cáo thường bao gồm:

 • Mở đầu: Giới thiệu về chủ đề báo cáo, mục đích và đối tượng của báo cáo.
 • Nội dung: Trình bày chi tiết các thông tin liên quan đến chủ đề của báo cáo.
 • Kết luận: Tóm tắt lại nội dung chính của báo cáo và đưa ra kết luận.

Bước 4: Viết bản nháp

Từ dàn ý đã có, tiến hành viết bản nháp đầu tiên của báo cáo. Hãy viết một cách tự nhiên và mạch lạc, không cần quá chú trọng đến hình thức. Nên nhớ bản nháp báo cáo sẽ là nền tảng để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo. Do đó, người viết nên dành thời gian để viết nháp và brainstorm tất cả ý tưởng trong đầu ra giấy.

Bước 5: Phân tích, ghi lại kết quả

Nếu báo cáo bao gồm dữ liệu, người viết cần phân tích và ghi lại kết quả một cách rõ ràng và chính xác. Ở bước này có thể sử dụng các biểu đồ, bảng biểu để giúp người đọc dễ dàng hình dung được các dữ liệu.

Bước 6: Đề xuất các giải pháp

Sau khi phân tích dữ liệu, bước này người viết đã có đủ cơ sở để trình bày những giải pháp để giải quyết những vấn đề được đưa ra trước đó. Chẳng hạn như phân tích về biến đổi khí hậu, người viết có thể đề xuất tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, tức là những nguồn năng lượng không thải ra khí nhà kính, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện, năng lượng địa nhiệt,...

Bước 7: Chỉnh sửa và hoàn thành báo cáo

Giai đoạn cuối trong quá trình viết báo cáo là chỉnh sửa một cách kỹ lưỡng. Trong quá trình này, cần tập trung vào việc sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả và sai sót đánh máy. Ngoài ra, người viết cũng cần kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của các trích dẫn, đọc lại toàn bộ báo cáo để đảm bảo rằng nội dung được trình bày một cách mạch lạc và logic. Trong trường hợp báo cáo dự kiến sẽ được nhiều độc giả đọc, có thể xem xét yêu cầu người khác đọc và đưa ra ý kiến về độ dễ đọc của nội dung.

Về phân phối báo cáo, có nhiều hình thức khác nhau phụ thuộc vào ngành nghề cụ thể. Có thể gửi báo cáo qua email cho người giám sát, trình bày trong cuộc họp nhân viên hoặc xuất bản trên tạp chí. Quá trình phân phối không quan trọng là như thế nào và ở đâu, mục tiêu chính luôn là tạo ra một tài liệu ngắn gọn, đầy đủ thông tin và hiệu quả để góp phần tăng năng suất.

Quy trình 7 bước viết một báo cáo chuyên nghiệp

Mẹo viết báo cáo chuyên nghiệp, hiệu quả

 • Xác định mục tiêu: Trước khi bắt đầu viết, hãy xác định rõ mục tiêu và thông điệp chính của báo cáo. Việc này giúp người viết tập trung vào những thông tin quan trọng và tránh viết lan man, không trọng tâm.

 • Tìm hiểu đối tượng đọc: Cố gắng hiểu rõ đối tượng đọc của báo cáo để có thể trình bày thông tin một cách phù hợp. Đồng nghĩa với việc sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc và thuật ngữ phù hợp với độc giả.

 • Sắp xếp cấu trúc logic: Báo cáo nên được tổ chức một cách logic và có cấu trúc rõ ràng. Sử dụng các tiêu đề, đoạn văn và định dạng để tạo ra sự liên kết, dễ đọc.

 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác: Viết báo cáo chuyên nghiệp đòi hỏi sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác và tránh sử dụng từ ngữ không chuyên môn. Tránh viết dài dòng và hãy tập trung vào việc truyền đạt ý kiến một cách ngắn gọn, hiệu quả.

 • Dùng các tài liệu tham khảo: Nếu có, hãy sử dụng các tài liệu tham khảo và nguồn tin đáng tin cậy để làm nền tảng cho báo cáo.

 • Chú trọng đến định dạng và ghi chú: Đảm bảo báo cáo có định dạng chuyên nghiệp với font chữ và kích thước phù hợp. Sử dụng ghi chú và chú thích khi cần thiết để cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích.

 • Kiểm tra và chỉnh sửa: Trước khi nộp báo cáo, hãy dành thời gian để kiểm tra và chỉnh sửa kỹ lưỡng. Xem xét lại ngữ pháp, chính tả, cấu trúc câu và đảm bảo rằng thông tin được trình bày một cách rõ ràng và logic.

 • Đưa ra các khuyến nghị và kết luận: Cuối báo cáo, hãy tóm tắt lại các điểm chính và đưa ra các khuyến nghị cụ thể dựa trên nội dung đã trình bày. Kết luận nên phản ánh sự tổng kết và nhấn mạnh lại ý kiến chính của báo cáo.

 • Lưu ý về độ dài: Cố gắng giữ báo cáo ngắn gọn và tập trung vào những thông tin quan trọng nhất. Tránh việc lặp lại thông tin hoặc đi vào chi tiết không cần thiết.

Mẹo viết báo cáo chuyên nghiệp, hiệu quả

Kỹ năng viết báo cáo là một kỹ năng quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu đến công việc. Một người viết báo cáo giỏi không chỉ biết cách tạo ra một cấu trúc hợp lý, mà còn có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu một cách kỹ lưỡng. Họ biết cách xác định mục tiêu của báo cáo, lựa chọn thông tin quan trọng nhất để trình bày. Sự tỉ mỉ và chi tiết trong việc nghiên cứu, thu thập thông tin cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp báo cáo trở nên chính xác và đáng tin cậy hơn.

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & LÀM BÁO CÁO
Action Plan & Performance Report

Giúp nhà quản lý lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, của bộ phận. Kiểm soát thực thi và báo cáo.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339