Sản xuất là gì? Đặc điểm, vai trò & quy trình sản xuất

Sản xuất là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong đời sống, giúp con người đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần, tạo ra của cải, giá trị, việc làm cho người lao động, xây dựng và phát triển đất nước.

Sản xuất là gì?

Sản xuất là quá trình tạo ra hàng hóa, dịch vụ từ các linh kiện, nguyên liệu, công cụ, lao động, năng lực,... Mục đích của sản xuất là tạo ra những sản phẩm/ dịch vụ phù hợp và có giá trị để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sản xuất đóng vai trò quan trọng trong kinh tế của một quốc gia, đồng thời tạo ra thu nhập và việc làm cho người dân.

Mỗi công ty đều đa dạng và có chiến lược sản xuất cụ thể, nhưng tất cả các doanh nghiệp đều cố gắng kết hợp đầu vào của mình theo cách tối đa hóa lợi nhuận. Các doanh nghiệp phải tính đến một số yếu tố khi quyết định sản xuất bao nhiêu để có lãi, xem xét chi phí của các yếu tố đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Sản xuất là quá trình tạo ra hàng hóa, dịch vụ từ các linh kiện, nguyên liệu, công cụ, lao động, năng lực,...

Các yếu tố trong sản xuất

Theo quan điểm của kinh tế hiện đại, các yếu tố trong sản xuất bao gồm:

 1. Đất đai
 2. Lao động
 3. Vốn hiện vật
 4. Năng lực kinh doanh

Đất đai

Đây là các nguồn lực thiên nhiên được sử dụng trong sản xuất, bao gồm đất, khoáng sản, rừng, biển, sông, hồ,...

Lao động

Đây là sức lao động của con người được sử dụng trong sản xuất. Lao động bao gồm giám đốc, công nhân, nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng,...

Vốn hiện vật

Vốn hiện vật là tất cả chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất, đó có thể là vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, cổ động, hay vốn vay từ ngân hàng, lợi nhuận sử dụng để xoay vòng vốn,... Chi phí này được sử dụng để mua nguyên vật liệu đầu vào, thiết bị, máy móc, nhà xưởng, tiền công cho nhân viên,...

Năng lực kinh doanh

Trong kinh tế học hiện đại, kinh tế tri thức, năng lực kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng được đề cập. Năng lực kinh doanh là việc kết hợp các yếu tố sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm/ dịch vụ phục vụ thị trường tiêu dùng. Điều này được thể hiện rõ nhất thông qua các quyết định mà các doanh nghiệp đưa ra, chẳng hạn như quyết định về sản xuất, mở rộng quy mô, mở rộng thị trường, quản trị rủi ro,...

Các bên liên quan trong sản xuất

Các bên liên quan bên trong:

 • Cổ đông: Là những người sở hữu vốn của doanh nghiệp. Họ có quyền lợi nhận cổ tức và có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp.

 • Nhân viên: Là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất. Họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, số lượng và tiến độ sản xuất.

 • Ban lãnh đạo: Là những người đứng đầu doanh nghiệp và chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chiến lược. Họ có vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

 • Quản lý sản xuất: Những người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các hoạt động sản xuất. Họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, số lượng.

Các bên liên quan bên ngoài:

 • Khách hàng: Là những người sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp. Họ đóng vai trò chủ chốt trong sự thành bại của một doanh nghiệp.

 • Nhà cung cấp: Là những người cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ cho doanh nghiệp. Họ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, dịch vụ cho doanh nghiệp.

 • Đối tác: Là những người cùng hợp tác với doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Họ giúp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

 • Chính phủ: Là cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp.

Các yếu tố trong sản xuất

Đặc điểm của sản xuất

 1. Mục tiêu sản xuất
 2. Sự kết hợp của nguyên liệu và tài nguyên
 3. Sự tương tác giữa các bước
 4. Các yếu tố quyết định
 5. Quản lý chất lượng
 6. Tính liên tục và cải tiến

Mục tiêu sản xuất

Quá trình sản xuất được tiến hành với mục đích chính là tạo ra các sản phẩm/ dịch vụ mang lại giá trị sử dụng. Mục tiêu này có thể bao gồm việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, mục tiêu sản xuất cũng có thể liên quan đến đảm bảo chất lượng cao, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và tạo ra giá trị bền vững.

Sự kết hợp của nguyên liệu và tài nguyên

Quá trình sản xuất cần kết hợp các nguyên liệu, tài nguyên và công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/ dịch vụ cuối cùng. Các nguyên liệu và tài nguyên này có thể bao gồm máy móc, công cụ, nguyên liệu đầu vào, linh kiện, nhân lực, thông tin, hệ thống quản lý,... Sự kết hợp này cần được thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu cũng như tiêu chuẩn chất lượng.

Sự tương tác giữa các bước

Quá trình sản xuất không chỉ là sự thực hiện tuần tự các bước độc lập, mà nó mang tính tương tác giữa các bước khác nhau. Mỗi giai đoạn trong quá trình sản xuất đóng góp vào kết quả cuối cùng và có ảnh hưởng đến hiệu suất, chất lượng của sản phẩm. Sự tương tác giữa các bước thông qua việc truyền đạt thông tin, chuyển giao nguyên liệu, thực hiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, đảm bảo sự liên tục và suôn sẻ của quá trình sản xuất.

Các yếu tố quyết định

Quá trình sản xuất thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như công nghệ, quy trình sản xuất, nguồn lực, quản lý, giám sát. Sự lựa chọn và quản lý hiệu quả của các yếu tố này có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất, năng suất và chất lượng cuối cùng. Để đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu sản phẩm và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực, công nghệ và quy trình sản xuất cần được thiết kế, áp dụng một cách kỹ lưỡng, cẩn thận.

Quản lý chất lượng

Để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng, quá trình sản xuất cần được kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Mục tiêu là đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời triển khai các biện pháp cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Tính liên tục và cải tiến

Sản xuất là một quá trình diễn ra xuyên suốt và yêu cầu sự cải tiến liên tục. Các tổ chức, doanh nghiệp phải theo dõi và đánh giá hiệu suất của quá trình sản xuất, tìm kiếm cơ hội để cải tiến, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm, đồng thời thích nghi với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Quá trình sản xuất là một quá trình phức tạp và đa chiều, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu, tài nguyên và công nghệ để tạo ra các sản phẩm/ dịch vụ có giá trị.

Đặc điểm của sản xuất

Vai trò của sản xuất

 1. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người
 2. Tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động
 3. Tăng trưởng kinh tế
 4. Xuất khẩu và thương mại
 5. Đáp ứng nhu cầu xã hội
 6. Phát triển khoa học - công nghệ

Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người

Sản xuất là hoạt động tạo ra của cải vật chất, bao gồm những thứ cần thiết cho cuộc sống của con người như lương thực, thực phẩm, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại,... Sản xuất còn tạo ra của cải tinh thần, bao gồm những thứ thỏa mãn nhu cầu về tinh thần, văn hóa, nghệ thuật như phim ảnh, âm nhạc, du lịch, spa,...

Tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động

Sản xuất là lĩnh vực kinh tế chủ yếu, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhờ sản xuất, con người có thể có việc làm ổn định, thu nhập này giúp đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày, bao gồm chi tiêu cho thực phẩm, nhà cửa, giáo dục và sức khỏe. Ngoài ra, thu nhập từ việc làm cũng có thể tạo điều kiện cho người lao động tiết kiệm và đầu tư, tạo ra các nguồn tài sản và gia tăng tài sản cá nhân.

Tăng trưởng kinh tế

Sản xuất đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Qua việc sản xuất các mặt hàng và dịch vụ, nền kinh tế có thể mở rộng, gia tăng sản lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sản xuất đồng thời cũng tạo ra giá trị gia tăng trong quá trình chuyển đổi nguyên liệu và thành phẩm. Khi các thành phần được kết hợp và gia công thành sản phẩm hoàn thiện, giá trị của chúng tăng lên. Giá trị gia tăng này tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Xuất khẩu và thương mại

Sản xuất tạo ra hàng hóa, dịch vụ có thể được xuất khẩu và trao đổi trên thị trường quốc tế. Việc tham gia vào hoạt động xuất khẩu và thương mại quốc tế mang lại lợi ích kinh tế và địa vị quốc tế cho một quốc gia.

Đáp ứng nhu cầu xã hội

Từ việc cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến các sản phẩm công nghệ cao hay dịch vụ hiện đại. Sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống đáng sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Sản xuất cũng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như đói nghèo, thất nghiệp, phân biệt vùng miền,... Nhờ sản xuất, con người có thể tạo ra của cải vật chất và tinh thần, nâng cao đời sống của người dân, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

Phát triển khoa học - công nghệ

Sản xuất là động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học - công nghệ. Nhờ sản xuất, con người có nhu cầu cải tiến công cụ lao động, áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Vai trò của sản xuất

Quy trình sản xuất cơ bản

Giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng

Quá trình sản xuất bắt đầu bằng việc phát triển ý tưởng và tầm nhìn cho sản phẩm. Để làm điều này, cần xác định rõ sản phẩm là gì và đối tượng khách hàng mục tiêu là ai. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đánh giá nhu cầu về hàng hóa và nắm bắt hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Để quá trình sản xuất diễn ra thành công, việc nghiên cứu thị trường là rất quan trọng. Qua việc nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp có thể nắm được tình hình cung - cầu sản phẩm, xu hướng tiêu dùng và tâm lý của khách hàng. Đồng thời hiểu rõ các yếu tố và điều kiện để sản xuất hàng hóa, tìm cách tạo ra sự khác biệt so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu, hoàn thiện mẫu sản phẩm

Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật, tính năng, đặc tính của sản phẩm đã được xác định, các nhà thiết kế sẽ phát triển ý tưởng sản phẩm. Ý tưởng sản phẩm cần được thể hiện dưới dạng bản vẽ, mô hình, hoặc mô hình CAD/CAM. Sau đó tạo mẫu sản phẩm, đây là phiên bản vật lý của ý tưởng sản phẩm. Mẫu sản phẩm được sử dụng để kiểm tra tính khả thi của ý tưởng sản phẩm, đồng thời thu thập phản hồi từ khách hàng.

Nghiên cứu, hoàn thiện mẫu sản phẩm là giai đoạn quan trọng, quyết định sự thành bại của cả một quá trình phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp cần đầu tư nguồn lực và thời gian hợp lý cho giai đoạn này để đảm bảo sản phẩm được phát triển và hoàn thiện một cách tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Giai đoạn 3: Kiểm tra mẫu sản phẩm

Tiến hành quá trình kiểm tra chất lượng, hiệu suất, độ bền của sản phẩm. Thử nghiệm sản phẩm giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục các lỗi, khuyết điểm của sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Mẫu sản phẩm cũng được đánh giá hiệu suất để xác định liệu nó hoạt động như mong đợi hay không. Nếu sản phẩm là một thiết bị hoặc máy móc, các thử nghiệm hoạt động có thể được thực hiện để đảm bảo nó hoạt động đúng cách và không có lỗi. Nếu sản phẩm có yếu tố thiết kế hoặc thẩm mỹ quan trọng, mẫu sản phẩm cũng sẽ được đánh giá về mặt thẩm mỹ. Mục tiêu là đảm bảo rằng sản phẩm có vẻ ngoài hấp dẫn và đáp ứng yêu cầu thiết kế đã đề ra. Mẫu sản phẩm cũng cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chuẩn liên quan.

Giai đoạn 4: Tiến hành sản xuất

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, doanh nghiệp tiến hành thu mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp. Nguyên vật liệu cần được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sản xuất. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ cần thiết cho quá trình sản xuất. Đồng thời, đào tạo và huấn luyện nhân viên sản xuất về quy trình sản xuất, cách sử dụng máy móc, thiết bị, đảm bảo an toàn lao động.

Các công đoạn sản xuất được thực hiện theo trình tự đã được quy định. Trong quá trình sản xuất, cần chú ý kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên để kịp thời phát hiện và khắc phục các lỗi sai.

Giai đoạn 5: Giám sát quá trình sản xuất

Để đánh giá những gì đang diễn ra trong quá trình sản xuất và xem xét xem liệu chúng đáp ứng được kỳ vọng và mục tiêu sản xuất hay không, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích kết quả theo từng khoảng thời gian như tuần/ tháng/ quý/ năm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần theo dõi sát sao tình hình thị trường và những thay đổi trong nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng. Nhằm có thể cập nhật thông tin và đưa ra quyết định cải tiến sản phẩm cũng như mở rộng quy mô sản xuất.

Quy trình sản xuất cơ bản

Các loại hình sản xuất phổ biến hiện nay

 1. Sản xuất hàng loạt (Mass Production)
 2. Sản xuất đơn chiếc (Job Production)
 3. Sản xuất theo dự án (Project Production)
 4. Sản xuất liên tục (Continuous production)
 5. Sản xuất gián đoạn (Intermittent production)
 6. Sản xuất để lưu kho (Make to Stock)

Sản xuất hàng loạt (Mass Production)

Sản xuất hàng loạt là loại hình sản xuất phổ biến nhất, được áp dụng trong các ngành sản xuất ô tô, điện tử, may mặc,... Đặc điểm của loại hình sản xuất này là sản xuất một lượng lớn sản phẩm cùng loại, với quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa cao. Qua đó, sản xuất hàng loạt có thể đạt được năng suất cao và chi phí sản xuất thấp.

Sản xuất đơn chiếc (Job Production)

Loại hình sản xuất này được áp dụng trong các ngành sản xuất máy móc, thiết bị,... Đặc điểm của loại hình sản xuất này là sản xuất một lượng nhỏ sản phẩm, với yêu cầu cao về tính chất kỹ thuật và thẩm mỹ. Do đó, sản xuất đơn chiếc đòi hỏi phải có sự linh hoạt cao trong quy trình sản xuất và kỹ năng tay nghề cao của nhân viên.

Sản xuất theo dự án (Project Production)

Loại hình sản xuất này được áp dụng trong các ngành xây dựng, đóng tàu,... Đặc điểm của loại hình sản xuất này là sản xuất một sản phẩm duy nhất, với yêu cầu cao về tính chất kỹ thuật và tính thẩm mỹ. Do đó, sản xuất theo dự án đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban và khả năng quản lý dự án tốt.

Sản xuất liên tục (Continuous production)

Sản xuất liên tục là một phương pháp sản xuất trong đó quá trình sản xuất diễn ra một cách liên tục, không bị gián đoạn và không có sự tách biệt rõ ràng giữa các giai đoạn sản xuất. Thay vì sản xuất theo từng lô hoặc đợt như trong sản xuất rời rạc , sản xuất liên tục thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi quá trình sản xuất ổn định.

Trong sản xuất liên tục, các vật liệu và thành phẩm di chuyển qua các giai đoạn sản xuất một cách liên tục và không ngừng. Các thiết bị và hệ thống sản xuất thường được thiết kế để hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần dừng lại để thiết lập lại hoặc chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Sản xuất gián đoạn (Intermittent production)

Đây là một phương pháp sản xuất trong đó quá trình sản xuất được chia thành các giai đoạn riêng biệt hoặc các lô sản phẩm nhỏ. Thay vì sản xuất liên tục, sản xuất gián đoạn cho phép doanh nghiệp chuyển đổi giữa các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất dựa trên số lượng, đặc điểm, kết cấu của sản phẩm.

Trong sản xuất gián đoạn, một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó quá trình sản xuất tạm dừng để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác hoặc để thực hiện các công đoạn khác trong quá trình sản xuất. Các giai đoạn sản xuất có thể được tổ chức theo một lịch trình cố định hoặc điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường.

Sản xuất để lưu kho (Make to Stock)

Loại hình sản xuất này được áp dụng trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng,... Đặc điểm của loại hình sản xuất này là sản xuất trước một lượng lớn sản phẩm, sau đó lưu kho và bán ra khi có nhu cầu. Do đó, sản xuất để lưu kho đòi hỏi phải có khả năng dự báo nhu cầu thị trường tốt để tránh tình trạng tồn kho quá mức hoặc thiếu hàng.

Bên cạnh các loại hình sản xuất phổ biến trên, còn có một số loại hình sản xuất khác như:

 • Sản xuất theo lô (Batch Production): Đây là loại hình sản xuất kết hợp giữa sản xuất hàng loạt và sản xuất đơn chiếc. Loại hình sản xuất này được áp dụng trong các ngành sản xuất như thực phẩm, đồ uống,...

 • Sản xuất linh hoạt (Flexible Manufacturing): Loại hình sản xuất này cho phép sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, với số lượng ít. Loại hình sản xuất này được áp dụng trong các ngành sản xuất như ô tô, điện tử,...

 • Sản xuất theo nhu cầu (Demand Driven Manufacturing): Loại hình sản xuất này chỉ sản xuất khi có nhu cầu đặt hàng của khách hàng. Loại hình sản xuất này được áp dụng trong các ngành sản xuất như sản xuất theo đơn đặt hàng, sản xuất theo yêu cầu,...

Các loại hình sản xuất phổ biến hiện nay

Trong nền kinh tế thị trường, sản xuất được thực hiện bởi các doanh nghiệp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ có giá cả cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong những năm gần đây, sản xuất tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Ngành sản xuất đã đóng góp đáng kể vào GDP quốc gia và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Song song đó, Việt Nam cũng cần tiếp tục thúc đẩy môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình đào tạo

CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
CPO - Chief Production Officer

Đưa những công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến nhất và hiệu quả nhất của các tập đoàn hàng đầu thế giới
vào doanh nghiệp của mình (bất kể là doanh nghiệp lớn, hay vẫn còn ở quy mô vừa và nhỏ)

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
PROGRAMS ON PRODUCTION MANAGEMENT

Phát triển một thế hệ Chuyên gia Sản xuất mới
với chuyên môn toàn cầu và hiểu biết địa phương.
PACE đối tác toàn cầu của ASCM.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 338