Kỹ năng xác định mục tiêu: Ý nghĩa, nguyên tắc và cách rèn luyện

Kỹ năng xác định mục tiêu rất cần thiết đối với mỗi cá nhân. Kỹ năng này giúp định hướng, tạo động lực, tập trung năng lượng, thời gian và tài nguyên vào những hoạt động quan trọng nhất. Điều này giúp tăng hiệu suất và đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn.

Kỹ năng xác định mục tiêu là gì?

Kỹ năng xác định mục tiêu là khả năng nhận biết, xác định và thiết lập mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, phù hợp với bản thân và có thời hạn. Kỹ năng này rất quan trọng trong việc giúp mỗi người định hướng, tạo động lực để phấn đấu và đạt được thành công.

Mục tiêu là những gì mà chúng ta muốn đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, có thể liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ học tập, công việc, tài chính, sức khỏe đến các mối quan hệ cá nhân.

Kỹ năng xác định mục tiêu là khả năng nhận biết, xác định và thiết lập mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, phù hợp với bản thân và có thời hạn

Ý nghĩa của kỹ năng xác định mục tiêu

 1. Hướng dẫn hành động
 2. Tập trung và định hình ưu tiên
 3. Động lực và tham vọng
 4. Cải tiến, phát triển

Kỹ năng xác định mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công và hài lòng trong cuộc sống. Kỹ năng này giúp mỗi cá nhân tập trung, tăng cường động lực và hiệu suất làm việc để đạt được những thành tựu đáng kể.

Hướng dẫn hành động

Kỹ năng xác định mục tiêu giúp mỗi người nhìn xa trước và xác định được những hướng đi cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Nó giúp tạo ra một lộ trình rõ ràng và có kế hoạch để tiến tới mục tiêu của mình.

Tập trung và định hình ưu tiên

Khi có mục tiêu rõ ràng, chúng ta có xu hướng tập trung vào những hoạt động quan trọng nhất để đạt được mục tiêu đó. Bằng cách phân chia thời gian, năng lượng và tài nguyên của mình một cách hiệu quả, đồng thời ưu tiên công việc quan trọng hơn.

Động lực và tham vọng

Mục tiêu thúc đẩy chúng ta làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn hơn để đạt được nó. Mục tiêu cũng giúp duy trì đam mê và tham vọng trong quá trình tiến tới thành công. Mỗi cá nhân sẽ có lý do tuyệt vời để làm việc chăm chỉ và vượt qua khó khăn trên con đường đến thành công. Mục tiêu hợp lý và hấp dẫn có thể truyền cảm hứng, khích lệ chúng ta tiến lên phía trước.

Cải tiến, phát triển

Mục tiêu giúp chúng ta phát triển bản thân về nhiều mặt. Khi nỗ lực để đạt được mục tiêu, chúng ta sẽ học hỏi được những điều mới, phát triển những kỹ năng mới và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Ý nghĩa của kỹ năng xác định mục tiêu

Nguyên tắc của kỹ năng xác định mục tiêu

 1. Tích cực
 2. Tương thích
 3. Tuân thủ nguyên tắc SMART
 4. Linh hoạt
 5. Kế hoạch cụ thể

Tích cực

Khi xác định mục tiêu, hãy đảm bảo rằng chúng mang tính tích cực và hướng đến sự phát triển cá nhân. Mục tiêu tích cực sẽ giúp chúng ta có động lực và cảm thấy hạnh phúc khi đạt được chúng.

Tương thích

Mục tiêu cần phù hợp và tương thích với những giá trị, đam mê và mục tiêu lớn hơn của bản thân. Điều này giúp đảm bảo mục tiêu hợp nhất với hướng đi tổng thể của cuộc sống và sự phát triển cá nhân.

Tuân thủ nguyên tắc SMART

 • Mục tiêu phải cụ thể (Specific): Mục tiêu cần được xác định rõ ràng, dễ hiểu, không chung chung. Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu "Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn", có thể đặt mục tiêu "Tôi muốn kiếm được 100 triệu đồng trong vòng 1 năm".

 • Mục tiêu phải đo lường được (Measurable): Mục tiêu cần có thể đo lường được bằng các chỉ số cụ thể. Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu "Tôi muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp", nên đặt "Tôi muốn tăng điểm số đánh giá kỹ năng giao tiếp của mình lên 2 điểm trong vòng 3 tháng".

 • Mục tiêu phải khả thi (Achievable): Mục tiêu cần phù hợp với khả năng và nguồn lực của bản thân, tổ chức. Ví dụ, nếu chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh, không thể đặt mục tiêu "Tôi sẽ nói tiếng Anh thành thạo trong vòng 1 tháng".

 • Mục tiêu phải phù hợp (Relevant): Mục tiêu cần phù hợp với các mục tiêu lớn hơn của bản thân, tổ chức. Ví dụ, nếu mục tiêu lớn là trở thành một nhà lãnh đạo, có thể đặt mục tiêu "Tôi sẽ được thăng chức lên vị trí quản lý trong vòng 2 năm".

 • Mục tiêu phải có thời hạn (Time-bound): Mục tiêu cần có thời hạn cụ thể để thúc đẩy hành động. Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu "Tôi muốn giảm cân", nên đặt mục tiêu "Tôi sẽ giảm 5 kg trong vòng 3 tháng".

>> Đọc thêmMục tiêu SMART là gì? Nguyên tắc & cách đặt mục tiêu smart

Linh hoạt

Kỹ năng xác định mục tiêu cũng bao gồm khả năng điều chỉnh và thay đổi mục tiêu khi cần thiết. Đôi khi, trong quá trình tiến triển, chúng ta có thể nhận thấy mục tiêu ban đầu không còn phù hợp hoặc cần điều chỉnh. Trong trường hợp đó, cần linh hoạt và sẵn sàng thay đổi để đạt được thành công.

Kế hoạch cụ thể

Một kế hoạch cụ thể giúp chỉ rõ các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Nó giúp chúng ta biết phải làm gì, khi nào và cách thực thực hiện. Một kế hoạch bài bản cũng giúp ước lượng thời gian, nguồn lực và công việc cần thiết để đạt được mục tiêu. Đồng thời cho phép mỗi người theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả, bằng cách so sánh những gì đã đạt được với kết quả ban đầu, chúng ta có thể xem xét liệu có cần điều chỉnh các hoạt động để tiến gần hơn đến mục tiêu không.

Nguyên tắc của kỹ năng xác định mục tiêu

5 Bước xác định mục tiêu hiệu quả

Bước 1: Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu có thể đạt được trong vòng 1 năm hoặc ít hơn. Mục tiêu dài hạn là những mục tiêu có thể đạt được trong vòng 5 năm hoặc hơn.

Việc xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống. Từ đó, xây dựng kế hoạch và hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu đó.

 • Giúp định hướng rõ ràng
 • Tập trung và nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu
 • Đo lường sự tiến bộ của bản thân.

Bước 2: Phân tích nguồn lực, yếu tố rủi ro

Sau khi đã xác định được mục tiêu, bước tiếp theo cần thực hiện là phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và kết quả của việc đạt được mục tiêu đó. Các yếu tố này có thể được chia thành hai nhóm chính:

Nguồn lực: là những yếu tố cần thiết để hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu, bao gồm:

 • Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân
 • Tài chính, vật chất
 • Thời gian
 • Mạng lưới quan hệ

Yếu tố rủi ro: là những yếu tố có thể gây trở ngại hoặc cản trở cho việc thực hiện mục tiêu, bao gồm:

 • Những thay đổi của môi trường bên ngoài

 • Những hạn chế của bản thân

 • Những khó khăn trong quá trình thực hiện

Việc phân tích nguồn lực, yếu tố rủi ro giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về những điều cần có và những điều cần tránh trong quá trình thực hiện mục tiêu. Từ đó, có thể đưa ra những kế hoạch và giải pháp phù hợp để đảm bảo mục tiêu được thực hiện thành công. Có thể trả lời các câu hỏi như:

 • Để đạt được mục tiêu, cần những nguồn lực nào?

 • Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện mục tiêu?

 • Những yếu tố nào có thể gây trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu?

 • Làm thế nào để giải quyết những yếu tố rủi ro này?

Bước 3: Lập danh sách công việc cần làm

Dựa trên mục tiêu đã được xác định, hãy phân tích và chia nhỏ mục tiêu thành các công việc nhỏ hơn, cụ thể và có thể thực hiện được. Mỗi công việc nhỏ cần có một đầu ra cụ thể, có thể đo lường được.

Sau khi đã phân tích thành các công việc nhỏ, tiến hành xác định thứ tự thực hiện các công việc. Việc này giúp mỗi người có kế hoạch thực hiện mục tiêu một cách khoa học và hiệu quả. Đối với mỗi công việc nhỏ, cần xác định thời hạn thực hiện cụ thể. Nhằm quản lý thời gian và đảm bảo hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Bước 4: Thiết lập nguyên tắc cho bản thân

Hãy nghĩ về những điều quan trọng với bản thân, những giá trị mà mình muốn theo đuổi cùng những mục tiêu muốn đạt được. Việc thiết lập nguyên tắc giúp:

 • Xác định mục tiêu rõ ràng và phù hợp với bản thân. Khi có những nguyên tắc riêng, chúng ta dễ dàng loại bỏ những mục tiêu không phù hợp với bản thân, hoặc những mục tiêu không mang lại giá trị thực sự.

 • Lên kế hoạch và hành động hiệu quả. Nguyên tắc giúp xác định được thứ tự ưu tiên, cũng như các bước đi cụ thể để đạt được mục tiêu.

 • Giữ vững động lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Khi có những nguyên tắc riêng, điều này thúc đẩy động lực và kiên trì hơn để theo đuổi mục tiêu, ngay cả khi gặp khó khăn.

Bước 5: Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh

Việc đánh giá hiệu quả và điều chỉnh mục tiêu cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ để đảm bảo mục tiêu được thực hiện hiệu quả. Việc đánh giá này giúp chúng ta xác định được:

 • Mục tiêu đã đạt được hay chưa?
 • Mục tiêu đạt được ở mức độ nào?
 • Có những khó khăn, trở ngại nào trong quá trình thực hiện mục tiêu?
 • Cần có những điều chỉnh nào để mục tiêu được thực hiện hiệu quả hơn?

Và việc điều chỉnh nhằm:

 • Thích ứng với những thay đổi của môi trường bên ngoài
 • Đảm bảo mục tiêu vẫn phù hợp với các yếu tố như nguồn lực, thời gian, năng lực thực hiện
 • Tăng khả năng đạt được mục tiêu.

5 Bước xác định mục tiêu hiệu quả

Cách rèn luyện kỹ năng xác định mục tiêu

 1. Thành thật với bản thân
 2. Tìm kiếm sự hỗ trợ
 3. Sử dụng kỹ thuật ghi chú và theo dõi tiến trình
 4. Liên tục đánh giá lại mục tiêu và sự tiến bộ
 5. Học từ thất bại
 6. Tự thưởng

Thành thật với bản thân

Việc thành thật với bản thân rất quan trọng để có thể định hình mục tiêu phù hợp với giá trị, niềm tin và khả năng của mình. Đừng đặt ra những mục tiêu quá cao hoặc quá thấp so với khả năng của bản thân. Hãy thành thật với bản thân về những gì mình có thể và không thể làm được. Đồng thời nhìn nhận những thành công và thất bại một cách khách quan, nhận ra những thay đổi cần thiết và sẵn lòng điều chỉnh chiến lược khi cần.

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Khi đối mặt với khó khăn và thách thức trong quá trình đạt được mục tiêu, sự hỗ trợ từ người khác có thể cung cấp động lực và hỗ trợ tinh thần. Họ có thể khích lệ, động viên và giúp mỗi người vượt qua những trở ngại để tiếp tục hành trình đạt được mục tiêu của mình.

Tìm kiếm sự hỗ trợ cũng có thể giúp mở rộng mạng lưới quan hệ, xây dựng mối liên kết với những người có cùng quan tâm và mục tiêu. Điều này có thể mở ra cơ hội mới, mang lại lợi ích trong tương lai và tạo ra một môi trường hỗ trợ trong quá trình đạt được mục tiêu.

Sử dụng kỹ thuật ghi chú và theo dõi tiến trình

Có một hệ thống ghi chú, lịch biểu hoặc ứng dụng quản lý thời gian có thể giúp mỗi người dễ dàng theo dõi và đánh giá tiến trình của mình. Việc ghi chú mục tiêu và theo dõi tiến trình cũng giúp chúng ta có thể nhìn thấy những tiến bộ mà bản thân đã đạt được. Điều này có thể tạo ra động lực và sự tự tin để tiếp tục nỗ lực và hoàn thành mục tiêu.

Liên tục đánh giá lại mục tiêu và sự tiến bộ

Theo thời gian, có những mục tiêu sẽ phải thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại. Kết quả cuối cùng cũng có thể không giống với những gì ban đầu đặt ra, nhưng đôi khi điều này có thể là tích cực. Để học hỏi từ những sai lầm cũng như thành công trong việc đạt được mục tiêu, hãy liên tục đánh giá lại mục tiêu và sự tiến bộ của bản thân trong suốt hành trình thiết lập mục tiêu đó.

Học từ thất bại

Không sợ thất bại. Hãy coi những trở ngại và thất bại là cơ hội học hỏi và cải thiện. Sử dụng chúng để điều chỉnh và đi tiếp đến những mục tiêu mới.

Tự thưởng

Đặt các phần thưởng cho bản thân khi bạn đạt được mục tiêu quan trọng. Điều này sẽ tạo động lực và sự hứng thú để tiếp tục nỗ lực.

Tham khảo thêm về bản thân:

Cách rèn luyện kỹ năng xác định mục tiêu

Những sai lầm cản trở mỗi người thành thạo kỹ năng xác định mục tiêu

 • Đặt mục tiêu không thực tế: Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi đặt mục tiêu. Nhiều người thường đặt ra những mục tiêu quá cao hoặc quá xa vời, khiến họ dễ dàng nản lòng và bỏ cuộc giữa chừng. Để tránh sai lầm này, nên đặt ra những mục tiêu có thể thực hiện được, phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân.

 • Bỏ qua các mục tiêu mang lại niềm vui cho bản thân: Mục tiêu không chỉ là những mục tiêu mang tính chất công việc hay học tập. Mỗi người cũng nên đặt ra những mục tiêu mang lại niềm vui và sự hứng thú cho bản thân, giúp chúng ta có thêm động lực để phấn đấu và đạt được thành công.

 • Không đặt thời gian hoàn thành cho mục tiêu: Việc không đặt thời gian hoàn thành cho mục tiêu sẽ khiến chúng ta dễ dàng trì hoãn và quên đi mục tiêu của mình. Để tránh sai lầm này, nên đặt ra thời hạn cụ thể cho từng mục tiêu, tránh bỏ quên hoặc xao nhãng việc thực hiện.

 • Không đánh giá cao thất bại: Thất bại là một phần tất yếu của mọi khía cạnh trong cuộc sống. Thay vì né tránh thất bại, mỗi chúng ta nên coi đó là một cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Khi thất bại trong việc đạt được một mục tiêu nào đó, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

 • Đặt “Mục tiêu của người khác”: Mục tiêu của chúng ta nên xuất phát từ mong muốn và nguyện vọng của bản thân, chứ không phải là những mục tiêu mà người khác đặt ra cho mình.

 • Không đánh giá tiến độ: Việc không đánh giá tiến độ sẽ khiến chúng ta không biết mình đang đi đúng hướng hay không. Để tránh sai lầm này, nên thường xuyên đánh giá tiến độ của mình và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Những sai lầm cản trở mỗi người thành thạo kỹ năng xác định mục tiêu

Kỹ năng đặt mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và định hướng lộ trình của mỗi cá nhân. Bằng cách thiết lập những mục tiêu rõ ràng, phù hợp, chúng ta có khả năng thúc đẩy động lực và tập trung vào những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Đồng thời biết cách tận dụng tối đa thời gian, năng lực của mình để tạo ra kết quả tốt hơn.

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & LÀM BÁO CÁO
Action Plan & Performance Report

Giúp nhà quản lý lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, của bộ phận. Kiểm soát thực thi và báo cáo.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 346