C&B là gì? Vai trò, công việc, kỹ năng của nhân viên C&B

Các chuyên gia C&B phải cập nhật những thay đổi trong luật và quy định lao động ảnh hưởng đến lương và phúc lợi của nhân viên. Họ cũng cần phải hiểu biết về các chương trình phúc lợi khác nhau hiện có và chi phí của các chương trình đó. Đồng thời trang bị khả năng thiết kế các chương trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu của tổ chức và nhân viên. 

C&B là gì?

C&B là viết tắt của Compensation and Benefit, tạm dịch là lương và phúc lợi. Đây là bộ phận chuyên quản lý và giám sát các quyền lợi của người lao động kể từ khi ký kết hợp đồng lao động chính thức. Các khoản này bao gồm Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật.

Bộ phận C&B đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp. Một chính sách lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ nghỉ việc và nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

Vai trò của bộ phận này là đảm bảo quyền lợi và hình thức thưởng phạt được áp dụng theo đúng chính sách, xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán, khiếu nại về lương, thưởng, bảo hiểm, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ việc, nghỉ phép và các chế độ khác của nhân viên trong công ty. Ngoài ra, chuyên viên C&B cũng đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân viên nhằm đảm bảo tính hợp lý và sự hài lòng cao nhất.

C&B là viết tắt của Compensation and Benefit, tạm dịch là lương và phúc lợi

Vai trò của C&B trong doanh nghiệp

 • Xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng: Bộ phận C&B sẽ nghiên cứu, phân tích thị trường lao động để xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp với năng lực của nhân viên và khả năng tài chính của doanh nghiệp.

 • Tổ chức thực hiện thanh toán lương thưởng: C&B sẽ chịu trách nhiệm tính toán, chi trả lương thưởng cho nhân viên theo đúng quy định.

 • Quản lý chế độ phúc lợi: Xây dựng và triển khai các chế độ phúc lợi cho nhân viên, bao gồm bảo hiểm, trợ cấp, đào tạo, nghỉ phép,...

 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc của nhân viên về lương thưởng và phúc lợi: Bộ phận C&B sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhân viên, giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến lương thưởng và phúc lợi.

 • Thu hút nhân tài: Một chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài.

 • Tăng năng suất lao động: Nhân viên được trả lương thưởng và hưởng chế độ phúc lợi tốt sẽ có động lực làm việc cao hơn, từ đó góp phần tăng năng suất lao động.

 • Giảm thiểu chi phí tuyển dụng và đào tạo: Khi nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí tuyển dụng và đào tạo lại các nhân lực mới.

 • Thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên: Nhân viên hài lòng với lương thưởng và phúc lợi sẽ có tinh thần làm việc tốt hơn, từ đó góp phần tạo ra môi trường làm việc tích cực, lành mạnh cho doanh nghiệp.

Để bộ phận C&B có thể phát huy tối đa vai trò của mình, doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng và phúc lợi phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Đồng thời, cần đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho bộ phận C&B để họ có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Vai trò của C&B trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của nhân viên C&B

Quản lý mảng lương

 • Xử lý các văn bản đề xuất tăng lương, các biện pháp kỷ luật và các tài liệu liên quan đến lương.

 • Giám sát việc chấm công và đảm bảo tuân thủ nội quy lao động của nhân viên.

 • Theo dõi và quản lý chế độ nghỉ phép, tăng ca và làm việc ngoài giờ của nhân viên.

 • Làm việc với ngân hàng để thiết lập hồ sơ và cung cấp thẻ ATM cho nhân viên nhận lương.

 • Xây dựng và triển khai chính sách lương thưởng của công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thị trường.

 • Tính toán và chi trả lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động.

 • Theo dõi và cập nhật các quy định về lương thưởng của nhà nước.

 • Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của người lao động về lương thưởng.

Mảng thuế

 • Tư vấn và hướng dẫn nhân viên về vấn đề thuế TNCN.

 • Xác định danh sách nhân sự cần nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để tạo hóa đơn thu nộp thuế.

 • Hướng dẫn nhân viên về hồ sơ và quy trình đăng ký thuế TNCN.

 • Tạo và quản lý biên lai khấu trừ thuế TNCN.

 • Tổng hợp và quản lý dữ liệu thuế TNCN hàng tháng.

 • Lập báo cáo thuế TNCN hàng năm.

 • Tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

 • Hỗ trợ người lao động hoàn thuế thu nhập cá nhân.

 • Theo dõi và cập nhật các quy định về thuế thu nhập cá nhân của nhà nước.

Mảng bảo hiểm & công đoàn

 • Lập hồ sơ và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

 • Theo dõi và cập nhật các quy định về bảo hiểm của nhà nước.

 • Hỗ trợ người lao động giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm.

 • Tham gia các hoạt động của công đoàn.

Mô tả công việc của nhân viên C&B

Yêu cầu cần có của một nhân viên C&B xuất sắc

Kỹ năng tin học văn phòng

Nhân viên C&B thường phải làm việc với các bảng tính và cơ sở dữ liệu để nhập, sắp xếp, phân tích và tạo báo cáo. Kỹ năng tin học văn phòng giúp họ hiểu và sử dụng hiệu quả các công cụ như Microsoft Excel, Google Sheets và các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, nhân viên C&B thường phải chuẩn bị báo cáo và trình bày kết quả cho các bên liên quan, bao gồm cấp quản lý và các bộ phận/ phòng ban khác. Kỹ năng tin học văn phòng giúp họ tạo ra các báo cáo chuyên nghiệp và trình bày thông tin một cách rõ ràng, hấp dẫn.

Tư duy logic, hệ thống

Nhân viên C&B phải có khả năng tư duy hệ thống để thiết lập và quản lý các chính sách phúc lợi cho nhân viên, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, lương hưu và các khoản phúc lợi khác. Sở hữu một tư duy logic giúp người làm C&B đưa ra quyết định có logic và phù hợp với các yếu tố như ngân sách, lợi ích cho nhân viên và các quy định pháp lý.

Song song đó, nhân viên C&B thường phải làm việc với các quy trình và quy định phức tạp liên quan đến việc tính toán và quản lý lương, phúc lợi và các chính sách nhân sự khác. Tư duy logic và hệ thống giúp họ hiểu và áp dụng các quy trình này một cách chính xác và có hệ thống, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và nội quy công ty.

Am hiểu về Luật lao động

Hiểu biết về Luật lao động giúp nhân viên C&B thiết lập và tuân thủ chính sách và quy trình liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế và các phúc lợi theo đúng quy định Pháp luật. Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho nhân viên về các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tiền lương, phúc lợi và các lợi ích theo quy định của Luật lao động. Đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định của Luật lao động trong việc xác định tiền lương, các khoản phụ cấp và các lợi ích khác cho nhân viên. Từ đó có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến Luật lao động một cách hiệu quả và hợp lý.

Kỹ năng tổ chức và quản lý

Kỹ năng tổ chức là cần thiết để nhân viên C&B có thể quản lý một loạt thông tin phức tạp liên quan đến lương, phúc lợi, chính sách và quy trình liên quan. Nhân viên C&B cũng cần phải làm việc với nhiều bên liên quan, bao gồm các bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính, bảo hiểm và các nhà cung cấp bên ngoài. Họ cần phải quản lý các quy trình, thời hạn và các yêu cầu pháp lý liên quan đến C&B. Kỹ năng quản lý bao gồm khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và theo dõi tiến độ để đảm bảo các hoạt động C&B diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Chuyên viên C&B thường xuyên phải tiếp nhận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhân viên, lãnh đạo, các phòng ban,... Kỹ năng giao tiếp tốt giúp chuyên viên C&B có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, từ đó đưa ra quyết định phù hợp, đồng thời biết cách truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu, thuyết phục.

Trong quá trình làm việc, nhân viên C&B cũng có thể phải liên hệ và đàm phán với các bên đối tác như các công ty bảo hiểm, ngân hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán giúp nhân viên C&B xây dựng mối quan hệ tốt và đạt được các thỏa thuận về giá cả, dịch vụ tốt nhất cho nhân viên trong tổ chức.

Khả năng phân tích số liệu và lập báo cáo

Phân tích số liệu và lập báo cáo giúp nhân viên C&B hiểu rõ các xu hướng và mô hình trong lĩnh vực tiền lương và phúc lợi. Dựa trên thông tin này, họ có thể đề xuất và phát triển chính sách, chương trình mới để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nhân viên. Bằng cách theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên, nhân viên C&B cũng có thể đưa ra các cải tiến và điều chỉnh cần thiết.

Tính chất công việc đòi hỏi nhân viên C&B phải chuẩn bị báo cáo, thông tin liên quan đến tiền lương và phúc lợi, nhằm tuân thủ các quy định pháp lý và báo cáo cho các cơ quan chính phủ hoặc bên ngoài. Phân tích số liệu và lập báo cáo chính xác giúp đảm bảo rằng các báo cáo tuân thủ đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu pháp lý cần thiết.

Chịu áp lực cao

Nhân viên C&B phải làm việc với nhiều yếu tố phức tạp như các quy định pháp lý, chính sách công ty, ngân sách và yêu cầu của các bộ phận liên quan. Hoặc trong quá trình làm việc, họ cũng có thể phải đối mặt với sự phản đối hay không hài lòng của nhân viên, đặc biệt là khi có giới hạn về nguồn lực hoặc các chính sách mới được áp dụng. Do đó, kỹ năng chịu áp lực giỏi giúp nhân viên C&B giải quyết các tình huống này một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nhân viên C&B cũng thường phải tuân thủ các thời hạn cụ thể trong việc xử lý tiền lương, phúc lợi và báo cáo liên quan. Việc xử lý lương và phúc lợi là nhạy cảm và yêu cầu tính chính xác cao. Kỹ năng chịu áp lực giúp nhân viên C&B làm việc hiệu quả trong môi trường có áp lực thời gian.

Yêu cầu cần có của một nhân viên C&B xuất sắc

Một số câu hỏi thường gặp về C&B

Học ngành gì ra làm C&B?

Để làm trong lĩnh vực C&B, sinh viên có thể theo học các chuyên ngành liên quan đến quản trị nguồn nhân lực như Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kế toán, Luật, Quản trị kinh doanh,...

Mức lương của nhân viên C&B hiện nay?

Mức lương của nhân viên C&B hiện nay dao động trong khoảng từ 7 đến 30 triệu đồng/ tháng, tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp.

 • Mức lương của nhân viên C&B mới vào nghề thường dao động trong khoảng 7 đến 9 triệu đồng/ tháng.

 • Mức lương của nhân viên C&B có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm dao động trong khoảng 12 đến 15 triệu đồng/tháng.

 • Mức lương của nhân viên C&B có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên thường dao động trong khoảng 15 đến 30 triệu đồng/ tháng.

Ngoài mức lương cơ bản, nhân viên C&B còn được hưởng các khoản phụ cấp và phúc lợi khác như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, thưởng theo hiệu quả công việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...

Một số câu hỏi thường gặp về C&B

Với sự phát triển của nền kinh tế và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, bộ phận C&B sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bởi họ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài. C&B được thực hiện tốt vai trò của mình sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc cạnh tranh, thu hút và giữ chân nhân viên giỏi, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

Chương trình đào tạo

CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
CHRO - Chief Human Resources Officer

Góp phần xác lập & phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về Nhân sự và Quản trị Nhân sự theo xu hướng mới của Thế giới
cho Ngành Quản trị Nhân sự tại Việt Nam trong thời đại mới.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

IHRM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
IHRM - International Human Resource Management

Học Chương trình IHRM để có cơ hội đạt Chứng chỉ Quản trị nhân sự Quốc tế SHRM
- Chứng chỉ nghề nghiệp danh giá nhất trong ngành quản trị nhân sự toàn cầu

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 338