Ngành quản trị kinh doanh là gì? Học ra trường làm nghề gì?

Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành học hot nhất hiện nay, thu hút đông đảo thí sinh đăng ký mỗi năm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhận định cho rằng ngành học này không tập trung vào một chuyên môn nhất định, khó xin việc làm, khiến nhiều bạn trẻ băn khoăn khi lựa chọn.

Trên thực tế, Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học có nhu cầu nhân lực cao, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế phát triển. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhu cầu nhân lực ngành Quản trị kinh doanh năm 2022 là khoảng 2,2 triệu nhân lực.

Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động của một tổ chức nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quá trình này liên quan đến việc đưa ra quyết định chiến lược để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, bao gồm tài chính, nhân sự và tài nguyên vật lý. Bên cạnh việc thiết lập mục tiêu, phát triển kế hoạch hành động, tổ chức nguồn lực để thực hiện các kế hoạch, lãnh đạo và hướng dẫn nhân viên, kiểm soát hoặc đánh giá hiệu suất để đảm bảo rằng mục tiêu được đạt được.

Quản trị kinh doanh không chỉ giới hạn trong phạm vi các công ty và doanh nghiệp lớn mà còn áp dụng cho các tổ chức vừa và nhỏ, thậm chí cả các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ. Nó bao gồm nhiều chức năng khác nhau, từ kế hoạch hóa chiến lược, quản lý tài chính, quản trị marketing và bán hàng, quản lý nhân sự, đến quản lý dự án và sản xuất.

Mục tiêu chính của quản trị kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận, tăng cường sự hài lòng của khách hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo ra giá trị cho cổ đông cũng như các bên liên quan khác. Để làm được điều này, nhà quản trị cần phải có kiến thức sâu rộng về thị trường, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, cũng như khả năng phân tíchgiải quyết vấn đề.

Ngành Quản trị kinh doanh là gì?

Ngành Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực học thuật và chuyên môn, nghiên cứu về các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý áp dụng trong việc điều hành và phát triển các tổ chức kinh doanh. Đây là một ngành học đa dạng, bao gồm nhiều chủ đề như kế hoạch hóa chiến lược, quản lý tài chính, tiếp thị, quản lý nhân sự, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro, và nhiều hơn nữa.

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích, lập kế hoạch và giải quyết các vấn đề kinh doanh; đồng thời, họ cũng sẽ học cách đưa ra quyết định chiến lược, lãnh đạo và quản lý nhân sự, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển doanh nghiệp.

Các chương trình đào tạo trong ngành Quản trị kinh doanh thường bao gồm cả lý thuyết và thực hành, với các dự án thực tế, thực tập tại doanh nghiệp và các phương pháp học tập tương tác nhằm mục đích chuẩn bị sinh viên cho môi trường làm việc thực tế. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước đến các tổ chức phi lợi nhuận. Ngành này tập trung vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược trong kinh doanh, quản lý tài chính, Marketing, quản trị nhân sự,... nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

Quản trị kinh doanh là quá trình thực hiện các hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đề ra

Ngành Quản trị kinh doanh học gì?

 1. Phân tích hoạt động kinh doanh
 2. Quản trị chiến lược
 3. Quản trị tài chính
 4. Quản trị nhân sự
 5. Quản trị Marketing
 6. Quản trị rủi ro
 7. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 8. Quản trị dự án
 9. Quản trị tài chính và đầu tư
 10. Luật doanh nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý

Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học rộng, đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý trong các doanh nghiệp. Nội dung đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng có thể bao gồm các lĩnh vực chính sau:

Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh giúp sinh viên hiểu về cách đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Thông qua môn học này, sinh viên có thể nắm được:

 • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản khi phân tích hoạt động kinh doanh
 • Phương pháp và kỹ thuật phân tích hoạt động kinh doanh
 • Thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh
 • Sử dụng kết quả phân tích để đưa ra các quyết định kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh giúp sinh viên phát triển các kỹ năng phân tích và ra quyết định. Những kỹ năng này là vô cùng cần thiết cho các nhà quản trị kinh doanh tương lai.

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược cung cấp cho sinh viên kiến thức về bản chất, vai trò và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh. Trong khía cạnh này, sinh viên sẽ được cung cấp:

 • Các khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược: chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, lợi thế cạnh tranh,...
 • Các mô hình quản trị chiến lược: mô hình SWOT, mô hình 5 lực lượng Porter, mô hình McKinsey 7S,...
 • Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh: phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, lựa chọn chiến lược, triển khai chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược
 • Các chiến lược kinh doanh cụ thể: chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược đa dạng hóa,...

>> Đọc thêm: Quản trị chiến lược là gì? Vai trò và quy trình quản trị chiến lược doanh nghiệp

Quản trị tài chính

Trong ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính là một chuyên ngành quan trọng, được đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản trị tài chính xuất sắc. Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị tài chính sẽ được cung cấp:

 • Kiến thức nền tảng về quản trị tài chính: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, tài chính công,...
 • Kỹ năng phân tích tài chính: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích hiệu quả đầu tư, phân tích rủi ro tài chính,...
 • Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định tài chính: Lập dự toán ngân sách, ra quyết định đầu tư,...
 • Kỹ năng quản trị tài chính: Kỹ năng quản lý vốn, quản lý tài sản, quản lý công nợ,...

>> Đọc thêmQuản trị tài chính là gì? Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc

Quản trị nhân sự

Trong chuyên ngành Quản trị nhân sự, sinh viên sẽ được tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý, phát triển và tương tác với nguồn nhân lực trong tổ chức. Một số chủ đề chính mà sinh viên sẽ học bao gồm:

 • Kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự: Khái niệm, nguyên tắc, chức năng và nhiệm vụ của quản trị nhân sự
 • Kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ, phúc lợi, quan hệ lao động,...
 • Kiến thức pháp luật liên quan đến quản trị nhân sự: Quy định pháp luật liên quan đến quản trị nhân sự như luật lao động, bảo hiểm xã hội,...
 • Quản lý hiệu suất và giải quyết mâu thuẫn: Sinh viên sẽ học cách quản lý hiệu suất nhân viên, giải quyết mâu thuẫn lao động, xử lý tình huống khó khăn và xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Đây chỉ là một số chủ đề chính và nội dung cụ thể có thể khác nhau tùy theo chương trình đào tạo của từng trường Đại học, Cao đẳng hoặc khoa học kinh doanh.

>> Đọc thêmQuản trị nhân sự là gì? Tầm quan trọng, chức năng và vai trò

Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học rộng, đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý trong các doanh nghiệp

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing là một lĩnh vực đa dạng và thú vị trong ngành Quản trị kinh doanh, các kỹ năng, kiến thức được học trong môn này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về việc phân tích thị trường, xây dựng chiến lược tổng thể và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Quản trị Marketing là một chuyên ngành quan trọng để sinh viên hiểu về các nguyên tắc và chiến lược quảng cáo, tiếp thị và bán hàng. Khi học môn này, sinh viên sẽ được tiếp cận với các kiến thức về:

 • Kiến thức nền tảng về marketing: Khái niệm, nguyên tắc, chiến lược, chiến thuật Marketing cơ bản
 • Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động marketing: Nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, phát triển sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến thương mại, quảng cáo, truyền thông,...
 • Kiến thức về các xu hướng Marketing, công nghệ mới: Digital Marketing, Marketing cá nhân hóa, Marketing trải nghiệm,...

Quản trị rủi ro

Trong ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro tập trung vào việc hiểu và quản lý các rủi ro mà doanh nghiệp có thể đối mặt trong hoạt động kinh doanh. Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về:

 • Khái niệm, bản chất và tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong kinh doanh.
 • Các loại rủi ro trong kinh doanh: rủi ro tài chính, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro chiến lược, rủi ro pháp lý, rủi ro môi trường, rủi ro nhân sự,...
 • Đánh giá rủi ro
 • Chiến lược quản trị rủi ro, công cụ và phương pháp quản lý rủi ro

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Với vai trò là cầu nối giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một chuyên ngành yêu cầu sự năng động, thoải mái và thích ứng nhanh. Trong chuyên ngành này, sinh viên sẽ được học về các hoạt động liên quan đến việc vận chuyển, lưu trữ, quản lý hàng hóa, dịch vụ trong suốt quá trình từ nhà cung cấp đến khách hàng.

Một số môn học tiêu biểu trong chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng:

 • Nhập môn quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị logistics
 • Quản trị vận tải
 • Quản trị kho bãi
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng bền vững

Quản trị dự án

Nội dung của Quản trị dự án trong ngành Quản trị kinh doanh thường bao gồm các phần sau:

 • Khái niệm và vai trò của quản trị dự án: Sinh viên sẽ được tìm hiểu về khái niệm, vai trò, các thành phần và quy trình quản trị dự án

 • Các kỹ năng quản trị dự án: Lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện dự án, theo dõi và kiểm soát dự án,...

 • Các mô hình quản trị dự án: Sinh viên sẽ được tìm hiểu các mô hình quản trị dự án phổ biến, như mô hình thác nước, mô hình lặp, mô hình Agile

 • Các công cụ và kỹ thuật quản trị dự án: Công cụ và kỹ thuật quản trị dự án hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Quản trị tài chính và đầu tư

Quản trị tài chính và đầu tư đào tạo ra những chuyên gia có khả năng quản lý và phân phối nguồn tài chính của doanh nghiệp, tổ chức một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh.

Trong chương trình học này, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cơ bản như:

 • Kiến thức về tài chính doanh nghiệp: Nguyên tắc, khái niệm, phương pháp và kỹ thuật quản lý tài chính doanh nghiệp, chẳng hạn như lập kế hoạch tài chính, quản trị ngân quỹ, quản trị tài sản và vốn, quản trị tín dụng, quản trị rủi ro tài chính.

 • Kiến thức về tài chính cá nhân: Lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư,...

 • Kiến thức về đầu tư: Phân tích tài chính, phân tích rủi ro, lựa chọn chiến lược đầu tư,...

Luật doanh nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý

Luật doanh nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để hiểu được các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, từ đó có thể xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và hiệu quả.

 • Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp: Khái niệm, loại hình, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, thủ tục thành lập và giải thể doanh nghiệp

 • Các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh: Quy định pháp luật về đầu tư, thương mại, hợp đồng, lao động, thuế, tài chính,...

 • Quản trị rủi ro pháp lý: Khái niệm, nguyên tắc, phương pháp quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp.

Về cơ bản, đây chỉ là khối kiến thức nền tảng trong ngành Quản trị kinh doanh. Trên thực tế, tùy thuộc vào mục đích cũng như định hướng của mỗi trường mà các môn học chuyên sâu trong các chuyên ngành nhỏ sẽ khác nhau.

Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học rộng, đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý trong các doanh nghiệp

Học Quản trị kinh doanh ra làm gì?

 1. Quản lý doanh nghiệp
 2. Quản lý tài chính
 3. Quản trị nhân sự
 4. Marketing
 5. Khởi nghiệp

Quản trị kinh doanh là một ngành học tập về các quy trình và nguyên tắc cơ bản để quản lý một doanh nghiệp. Ngành này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và điều hành các hoạt động kinh doanh, từ quản lý tài chính, Marketing đến quản lý nhân sự và chiến lược kinh doanh.

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể tham gia vào nhiều vai trò khác nhau trong doanh nghiệp, chẳng hạn:

Quản lý doanh nghiệp

Chương trình học Quản trị kinh doanh thường cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và quản lý các hoạt động kinh doanh, từ quản lý nhân sự, tài chính, tiếp thị, sản xuất và vận hành. Cử nhân ngành này có thể trở thành một nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp.

Bằng cách nắm vững các nguyên tắc quản lý và phát triển doanh nghiệp, hiểu về quy trình quyết định, phân tích thị trường, lập kế hoạch chiến lược và quản lý tài chính. Sinh viên có thể nung nấu quyết tâm trở thành một nhà quản lý cấp cao. Ngoài ra, chương trình học Quản trị kinh doanh còn giúp sinh viên mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp, kết nối với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Điều này sẽ giúp họ có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm và phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, để trở thành một quản lý doanh nghiệp thành công, việc học bổ sung và tích lũy kinh nghiệm thực tế là rất quan trọng. Ngoài việc học trong giảng đường, hãy tìm kiếm cơ hội thực tập, tham gia các dự án doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới liên kết trong ngành.

Quản lý tài chính

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong lĩnh vực tài chính, xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn vốn, đầu tư và chiến lược tài chính của trong doanh nghiệp. Tài chính trong à một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của kinh doanh. Vì vậy, học Quản trị kinh doanh ra làm quản lý Tài chính là hoàn toàn khả thi.

Trong chương trình dạy học của nhiều trường Đại học, chuyên ngành này trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức chuyên môn sâu rộng về:

 • Kế toán tài chính
 • Phân tích tài chính
 • Quản lý dòng tiền
 • Quản lý ngân quỹ
 • Quản lý rủi ro tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Tài chính quốc tế

Chính vì vậy, có thể nói, sinh viên học chuyên ngành này kết hợp với tố chất có sẵn và được va chạm cọ xát trong thực tế sẽ có đủ khả năng để đảm nhiệm các vị trí quản lý tài chính trong doanh nghiệp, chẳng hạn như:

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực học rộng lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành sâu rộng thuộc vào nhiều lĩnh vực khác nhau

Quản trị nhân sự

Học Quản trị kinh doanh ra có thể trở thành một chuyên gia quản trị nhân sự, liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, quản lý mối quan hệ lao động và xây dựng một môi trường làm việc tích cực.

Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh bao gồm các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quản lý nhân sự. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các vị trí quản lý nhân sự từ cấp thấp đến cấp cao, như:

Để có cơ hội làm quản lý nhân sự, ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, sinh viên cũng cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, khả năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề,...

Marketing

Trong chương trình học Quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được tiếp cận với các khái niệm cơ bản trong Marketing như nghiên cứu thị trường, quảng cáo, quan hệ công chúng, quản lý thương hiệu,... Kỹ năng phân tích và đánh giá các chiến lược tiếp thị hiện có, cũng như tìm hiểu về quy trình lên kế hoạch Marketing và thực hiện chiến dịch.

Những kiến thức và kỹ năng này chính là nền tảng quan trọng để người học trở thành một Marketer giỏi. Một số vị trí trong Marketing mà sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhiệm như:

 • Giám đốc Marketing
 • Trưởng phòng Marketing
 • Chuyên viên Marketing
 • Chuyên viên Social Media Marketing
 • Chuyên viên SEO
 • Chuyên viên Content Marketing
 • Chuyên viên Event Marketing, PR

Mặc dù học Quản trị kinh doanh có thể là một bước khởi đầu tốt để theo đuổi sự nghiệp Marketing, nhưng việc thành công trong vai trò này còn phụ thuộc vào tư duy, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế của mỗi người sau khi tốt nghiệp.

Khởi nghiệp

Học Quản trị kinh doanh là một nền tảng vững chắc để khởi nghiệp. Chương trình học Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong kinh doanh, bao gồm:

 • Kiến thức về các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như tài chính, Marketing, kế toán, quản trị nhân sự,...
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
 • Các kỹ năng mềm quan trọng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề,...

Những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về kinh doanh, từ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và xây dựng doanh nghiệp của mình thành công. Ngoài ra, học Quản trị kinh doanh cũng giúp sinh viên có cơ hội kết nối với những người có cùng chí hướng, từ đó tạo dựng mạng lưới quan hệ trong kinh doanh. Đây là một lợi thế lớn cho các nhà khởi nghiệp, bởi mạng lưới quan hệ giúp họ tiếp cận với nguồn vốn, khách hàng, đối tác,... một cách dễ dàng hơn.

Việc học Quản trị kinh doanh có thể cung cấp cho người học nền tảng vững chắc để bắt đầu một doanh nghiệp. Nhưng thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, cũng như khả năng của mỗi người trong việc áp dụng kiến thức và học hỏi từ trải nghiệm thực tế.

Học Quản trị kinh doanh ra khởi nghiệp

Quản trị kinh doanh bao gồm những chuyên ngành nào?

 1. Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp
 2. Chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế
 3. Chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn
 4. Quản trị kinh doanh thương mại
 5. Marketing

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực học rộng lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành sâu rộng thuộc vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Các trường Đại học có thể có các chương trình đào tạo theo các chuyên ngành riêng biệt trong Quản trị kinh doanh. Một số chuyên ngành có thể có trong ngành Quản trị kinh doanh:

Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp

Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp là một chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tổng quát về quản trị kinh doanh. Chương trình bao gồm các môn học cơ bản về quản trị kinh doanh như kế toán, tài chính, marketing, nhân sự, quản trị chiến lược,... giúp sinh viên có được nền tảng vững chắc về các lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh.

Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp phù hợp với những sinh viên muốn phát triển năng lực quản lý tổng quát, có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp, từ quản lý cấp trung đến cấp cao. Chương trình này cũng là lựa chọn tốt cho những sinh viên chưa có định hướng cụ thể về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Một số môn học thường gặp trong chuyên ngành này bao gồm:

 • Kế toán
 • Tài chính
 • Marketing
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị sản xuất
 • Quản trị vận tải
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị rủi ro
 • Quản trị công nghệ thông tin

Ngoài ra, các trường Đại học còn cung cấp các môn học chuyên ngành hoặc môn học tự chọn để sinh viên có thể phát triển các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu hơn.

Chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế

Chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về kinh doanh quốc tế, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế.

Chương trình học thường bao gồm các môn học về:

 • Kinh tế học quốc tế
 • Tài chính quốc tế
 • Marketing quốc tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
 • Quản trị nhân lực quốc tế
 • Quản trị rủi ro quốc tế
 • Luật kinh doanh quốc tế
 • Văn hóa kinh doanh quốc tế

Với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân lực có kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế để có thể cạnh tranh hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn là một ngành học chuyên đào tạo về các kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ quản lý kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Ngành học này cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về quản trị kinh doanh, đồng thời đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực cụ thể trong ngành nhà hàng, khách sạn như quản lý khách sạn, quản lý nhà hàng, quản lý bếp, quản lý nhân sự, quản lý tài chính,...

Chương trình đào tạo của ngành học này thường bao gồm các môn học cơ bản như kinh tế học, quản trị kinh doanh, marketing,... và các môn học chuyên ngành như quản trị khách sạn, quản lý nhà hàng, quản lý bếp, quản lý nhân sự,...

Người học ngành quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn có thể làm việc tại các vị trí quản lý trong các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, resort,... Hoặc thậm chí là có thể khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

Quản trị kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh thương mại là một ngành học đào tạo các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, Marketing, quản lý kho, nghiên cứu thị trường,... nhằm giúp sinh viên trở thành những nhà quản lý kinh doanh thương mại chuyên nghiệp, có khả năng quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về kinh doanh, bao gồm:

 • Kiến thức về kinh tế, tài chính, kế toán, Marketing, quản trị nhân sự,...
 • Kiến thức về luật kinh doanh, thương mại quốc tế,...
 • Kiến thức về công nghệ thông tin trong kinh doanh

Marketing

Chuyên ngành Marketing cung cấp một khung kiến thức toàn diện về các phương pháp và chiến lược tiếp thị hiện đại. Bao gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng, thiết kế chương trình phân phối sản phẩm, tổ chức phân phối sản phẩm, định giá sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tổ chức sự kiện,...

Các môn học chuyên ngành trong Marketing cung cấp kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực như quản trị marketing, quản trị bán hàng, hành vi người tiêu dùng, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá và phân phối, quảng cáo và khuyến mãi, Marketing quốc tế, marketing dịch vụ, PR cùng nhiều môn học liên quan. Tổng hợp các kiến thức này giúp sinh viên hiểu rõ về quá trình tiếp thị và phát triển thương hiệu, từ đó xây dựng được các chiến lược hiệu quả trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay.

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực học rộng lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành sâu rộng thuộc vào nhiều lĩnh vực khác nhau

Tại sao nên chọn ngành Quản trị kinh doanh?

 1. Khả năng ứng dụng cao
 2. Cơ hội việc làm rộng mở
 3. Tiềm năng phát triển
 4. Thúc đẩy học tập
 5. Tư duy khởi nghiệp

Khả năng ứng dụng cao

Quản trị kinh doanh có khả năng ứng dụng cao. Bởi ngành học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và điều hành doanh nghiệp, bao gồm:

Ngành Quản trị kinh doanh đặc biệt phổ biến vì nó cung cấp cho sinh viên một nền tảng sâu rộng kiến thức về kinh doanh, cung cấp các kỹ năng quản lý tổ chức, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, Marketing, phân tích dữ liệu, cùng nhiều kỹ năng quan trọng như tư duy phân tích, khả năng ứng phó, đàm phán, thuyết phục, giao tiếp,... Những kỹ năng này có thể được ứng dụng trong nhiều tình huống và vị trí công việc khác nhau.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng số hóa, ngành Quản trị kinh doanh cũng đang chuyển hướng và hòa nhập với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, big data, blockchain và Digital Marketing. Điều này mở ra nhiều cơ hội mới cho người làm việc trong lĩnh vực này.

Cơ hội việc làm rộng mở

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay. Số lượng doanh nghiệp đăng tuyển nhân viên ngành Quản trị kinh doanh luôn ở mức cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Khi nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp mở rộng hoạt động và cần nhân sự để quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh. Khi các công ty mở rộng quy mô, cơ hội việc làm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng tăng lên.

Song song đó, sự phát triển của thương mại quốc tế và toàn cầu hóa kinh tế đã mở ra cơ hội mới cho các chuyên gia quản trị kinh doanh. Các công ty đang mở rộng hoạt động của họ trên toàn cầu và cần nhân sự có kiến thức, kỹ năng để làm việc trong môi trường đa văn hóa, quản lý các thị trường quốc tế.

Một số công việc phổ biến mà sinh viên ngành Quản trị kinh doanh có thể làm sau khi ra trường:

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh cũng có thể tự khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp riêng của mình. Tuy nhiên, để có thể có được cơ hội việc làm tốt, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các hoạt động ngoại khóa, thực tập tại doanh nghiệp.

Tiềm năng phát triển

Quản trị kinh doanh là một lĩnh vực quan trọng trong mọi loại hình kinh doanh. Các doanh nghiệp cần người có kiến thức và kỹ năng quản lý để điều hành và phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, luôn có nhu cầu về các chuyên gia quản trị kinh doanh trong các tổ chức.

Minh chứng cho ngành Quản trị kinh doanh có tiềm năng phát triển cao:

 • Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển. Điều này kéo theo nhu cầu nhân lực ngành Quản trị kinh doanh ngày càng cao.

 • Ngành Quản trị kinh doanh là ngành học tổng hợp, đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nhà quản lý. Do đó, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp, từ quản lý, Marketing, tài chính, nhân sự,...

 • Ngành Quản trị kinh doanh có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương cạnh tranh.

 • Sự tiến bộ trong công nghệ và sự phát triển của kỹ thuật số đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành Quản trị kinh doanh. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, big data, blockchain và truyền thông xã hội đã thay đổi cách thức quản lý kinh doanh, tạo ra nhiều lĩnh vực mới cần đến sự chuyên gia về Quản trị kinh doanh.

Thúc đẩy học tập

Vì ngành học này cung cấp thông tin đa dạng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, sinh viên có rất nhiều lựa chọn để tiếp tục chuyên sâu trong hệ thạc sĩ. Trong đó phải kể đến như Thạc sĩ Marketing, Thạc sĩ Kinh tế,... Để đáp ứng sự quan tâm của nhiều người, các trường đại học cung cấp các chương trình học đa dạng và linh hoạt, với cơ hội nhận học bổng.

Các chương trình đào tạo MBA thường yêu cầu học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, dự án nghiên cứu hoặc thực tập tại các doanh nghiệp. Các hoạt động này giúp học viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới quan hệ. Sở hữu tấm bằng MBA sẽ giúp học viên mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Tư duy khởi nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp, bao gồm:

 • Kiến thức về kinh tế, thị trường, tài chính, marketing, quản trị nhân sự,...
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo,...
 • Kỹ năng thực hành, làm việc nhóm,...

Những kiến thức và kỹ năng này giúp sinh viên có thể:

 • Nhận diện cơ hội kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Quản lý và vận hành doanh nghiệp
 • Phát triển doanh nghiệp

Ngoài ra, chương trình đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh cũng thường xuyên cập nhật các xu hướng kinh doanh mới nhất, giúp sinh viên có thể bắt kịp với sự thay đổi của thị trường. Điều này cũng góp phần tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tư duy khởi nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên ngành Quản trị kinh doanh đều có tư duy khởi nghiệp. Tư duy khởi nghiệp là một đặc điểm cá nhân, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính cách, năng lực, môi trường,... Do đó, sinh viên nên giữ tâm thế thoải mái khi theo đuổi ngành học có tính chất rộng mở này.

Tại sao nên chọn ngành Quản trị kinh doanh?

Tố chất của người làm Quản trị kinh doanh

 1. Đam mê kinh doanh
 2. Xông xáo, không ngại khó
 3. Làm việc với con số
 4. Linh hoạt, nhạy bén, thực tế
 5. Thích ứng nhanh chóng

Đam mê kinh doanh

Đam mê kinh doanh đồng nghĩa với việc sẵn lòng vượt qua khó khăn và thử thách để đạt được mục tiêu. Không ngại giao hàng, không e dè khi giới thiệu sản phẩm. Đặt công sức vào việc tư vấn và bán hàng cho khách hàng, luôn cập nhật những biến động của thị trường.

Đam mê kinh doanh thường đánh thức niềm đam mê, nhiệt huyết và cam kết với công việc. Nó có thể thúc đẩy mỗi người để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực kinh doanh, đưa ra các ý tưởng sáng tạo và đối mặt với thách thức một cách kiên nhẫn. Khi có đam mê với những gì bản thân làm, mỗi người sẽ tự động tìm hiểu và rèn luyện bản thân để trở thành một người quản trị tốt hơn.

Tất nhiên, không phải ai làm Quản trị kinh doanh cũng cần có đam mê kinh doanh. Quan trọng nhất là phải có sự hứng thú, tò mò với việc tìm hiểu về kinh doanh, sẵn lòng đầu tư thời gian và nỗ lực để phát triển các kỹ năng quản lý, kinh doanh cần thiết.

>> Đọc thêmTop 13+ Kỹ năng kinh doanh cho nhân viên Sales chuyên nghiệp

Xông xáo, không ngại khó

Người làm Quản trị kinh doanh thường cần có sự quyết đoán và can đảm để đối mặt với những thách thức, khó khăn trong công việc. Kinh doanh là một lĩnh vực đầy cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng, vì vậy sự xông xáo và tinh thần sẵn lòng đối mặt với khó khăn rất cần thiết. Đối với những người quản trị kinh doanh thành công, khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin là rất quan trọng để giải quyết vấn đề và tận dụng cơ hội kinh doanh.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không phải tất cả mọi người đều có tính cách và phong cách quản lý giống nhau. Một số người có tính cách hướng nội hơn có thể có xu hướng thích làm việc trong môi trường yên tĩnh và tránh rủi ro. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, việc sẵn lòng thích nghi và học hỏi để vượt qua khó khăn là quan trọng để thành công trong vai trò quản trị kinh doanh.

Làm việc với con số

Dữ liệu là một công cụ quan trọng trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Người làm Quản trị kinh doanh cần có khả năng thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu một cách hiệu quả để hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các quyết định kinh doanh cũng thường dựa trên các dữ liệu và phân tích. Thích làm việc với các con số giúp họ đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả.

Nếu đang phân vân xem có nên theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh, hãy cân nhắc khả năng và sở thích của bản thân đối với các con số. Nếu không thích làm việc với con số, cá nhân mỗi người vẫn có thể thành công trong ngành này, nhưng cần phát triển các kỹ năng khác để bù đắp cho sự thiếu hụt này.

Linh hoạt, nhạy bén, thực tế

Thị trường kinh doanh luôn thay đổi và phát triển. Các xu hướng mới, công nghệ mới và thay đổi trong hành vi người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Tính cách linh hoạt, nhạy bén giúp người làm Quản trị kinh doanh nhận biết các thay đổi và điều chỉnh chiến lược để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ví dụ, trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh gay gắt, biến động của thị trường,... Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần có những người lãnh đạo có tầm nhìn, linh hoạt đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu.

Thích ứng nhanh chóng

Cạnh tranh trong doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, người làm Quản trị kinh doanh cần có khả năng thích ứng với các biến đổi trong cách thức hoạt động của đối thủ cạnh tranh, tìm ra cách để cải thiện và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Song đó, công nghệ cũng đang thay đổi mạnh mẽ cách thức kinh doanh của các doanh nghiệp. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa ảnh hưởng không nhỏ đến mô hình kinh doanh hiện tại. Người làm Quản trị kinh doanh cần thích ứng với công nghệ mới, tìm cách áp dụng chúng để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp.

Tố chất của người làm Quản trị kinh doanh

Các kỹ năng mà cử nhân ngành Quản trị kinh doanh cần trang bị

 1. Kỹ năng lãnh đạo
 2. Kỹ năng ra quyết định
 3. Kỹ năng bán hàng
 4. Kỹ năng giao tiếp
 5. Kỹ năng đàm phán thương lượng
 6. Kỹ năng phân tích
 7. Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 8. Kỹ năng tổ chức
 9. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với bất kỳ ai muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Các nhà lãnh đạo giỏi có thể truyền cảm hứng và động viên người khác, tạo ra tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng, đồng thời đưa ra quyết định sáng suốt. Họ cũng có thể xử lý tốt căng thẳng và áp lực, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

Kỹ năng ra quyết định

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, các doanh nghiệp cần có những nhà quản trị có khả năng đưa ra quyết định chính xác và kịp thời để đạt được mục tiêu của mình.

Các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh cần trang bị kỹ năng ra quyết định để có thể đảm nhận các vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp. Họ có thể sẽ phải đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến tài chính, marketing, nhân sự, sản xuất,... Kỹ năng ra quyết định tốt sẽ giúp đưa ra các quyết định sáng suốt, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu và lợi nhuận.

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng bán hàng sẽ giúp tương tác với khách hàng, xây dựng mối quan hệ và tạo ra doanh số bán hàng cho công ty. Trong kinh doanh, bán hàng được coi là yếu tố sống còn, chính vì vậy, sở hữu cho mình kỹ năng bán hàng xuất sắc sẽ giúp các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tạo ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng, có nhiều cơ hội phát triển hơn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh đều cung cấp các khóa học về kỹ năng bán hàng. Do đó, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh nên chủ động trang bị các kỹ năng này thông qua các khóa học chuyên biệt, các hoạt động ngoại khóa hoặc tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.

Kỹ năng giao tiếp

Trong môi trường kinh doanh, giao tiếp là chìa khóa để thành công. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp:

 • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và cấp trên
 • Truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả
 • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho người khác
 • Đàm phán và thuyết phục
 • Giải quyết xung đột

Kỹ năng đàm phán thương lượng

Kỹ năng thương thảo, đàm phán là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh, giúp các nhà quản trị đạt được mục tiêu của mình và giải quyết các xung đột giữa các bên.

 • Đàm phán hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác
 • Đàm phán mức lương, thưởng, thăng chức với nhân viên
 • Đàm phán các chính sách, quy định của công ty
 • Đàm phán các vấn đề liên quan đến pháp lý, tài chính, nhân sự,...

Kỹ năng thương thảo, đàm phán giúp các nhà quản trị:

 • Thu được những lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp
 • Giải quyết các xung đột một cách hiệu quả
 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác

Kỹ năng phân tích

Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và cạnh tranh, các doanh nghiệp cần phải dựa trên dữ liệu và thông tin để đưa ra những quyết định đúng đắn. Do đó, các cử nhân Quản trị kinh doanh cần có khả năng phân tích dữ liệu, thông tin để:

 • Xác định các vấn đề và cơ hội kinh doanh
 • Đánh giá các lựa chọn và đưa ra quyết định
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các quyết định

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Trong bất kỳ ngành kinh doanh nào, khách hàng đều là trung tâm của mọi hoạt động. Do đó, các nhà quản trị kinh doanh cần có khả năng thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Đặc biệt là trong một thị trường cạnh tranh ngày nay, các doanh nghiệp cần cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất để thu hút và giữ chân họ. Do đó, các nhà quản trị kinh doanh cần có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng này giúp mỗi người có thể lên kế hoạch, phân bổ nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả. Kỹ năng tổ chức giúp các nhà quản trị kinh doanh có thể xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cần thực hiện, cũng như lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đó một cách tối ưu. Đồng thời phân bổ nguồn lực một cách hợp lý cho các nhiệm vụ, đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện với chi phí thấp nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong thế giới kinh doanh luôn thay đổi, các nhà quản trị phải luôn sẵn sàng đối mặt với những vấn đề mới. Những người có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt sẽ có khả năng xác định vấn đề một cách nhanh chóng, kịp thời, đồng thời tìm ra giải pháp tối ưu và phù hợp nhất với tình huống.

Trong nhiều trường hợp, các nhà quản trị kinh doanh phải đưa ra quyết định ngay lập tức, ngay cả khi họ không có đủ thông tin. Khi giải quyết vấn đề, họ cần giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan khác như nhân viên, khách hàng và đối tác. Những người có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt sẽ có khả năng giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn, đồng thời thuyết phục người khác tin tưởng vào giải pháp của mình.

Các kỹ năng mà cử nhân ngành Quản trị kinh doanh cần trang bị

Nên học ngành Quản trị kinh doanh ở đâu?

Nếu muốn học Quản trị kinh doanh một cách bài bản và chuyên sâu, người học nên lựa chọn học tại các trường Đại học, Cao đẳng uy tín. Ở đây, sinh viên sẽ được tiếp cận với kiến thức chuyên môn từ các giảng viên giàu kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, học viên cũng có thể học Quản trị kinh doanh trực tuyến. Đây là một lựa chọn phù hợp cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian để đến trường. Tuy nhiên, khi học trực tuyến, cá nhân mỗi người cần có ý thức tự giác, kỷ luật cao độ và nỗ lực học tập để có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Một số nền tảng học Quản trị kinh doanh uy tín phải kể đến như:

 • Các trường Đại học, Cao đẳng uy tín
 • Các chương trình đào tạo quốc tế: MBA của Harvard Business School, MBA của Stanford Graduate School of Business, MBA của London Business School,...
 • Các nền tảng học trực tuyến: Coursera, edX, Udemy,...

Cơ hội việc làm của ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành học có nhu cầu nhân lực cao nhất hiện nay. Theo ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP.HCM, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2025, TP.HCM dự kiến sẽ cần tuyển dụng khoảng 270.000 vị trí việc làm liên quan đến ngành Quản trị kinh doanh.

Có nhiều lý do khiến ngành Quản trị kinh doanh có nhu cầu nhân lực cao.

 • Thứ nhất, nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển, dẫn đến sự gia tăng của các hoạt động kinh doanh

 • Thứ hai, các công ty đang ngày càng tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động, điều này đòi hỏi các chuyên gia quản trị kinh doanh có kỹ năng và kiến thức chuyên môn sâu rộng

 • Thứ ba, công nghệ đang thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp, tạo ra nhu cầu về các chuyên gia quản trị kinh doanh có thể hiểu và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm của ngành Quản trị kinh doanh

Mức lương của ngành Quản trị kinh doanh là bao nhiêu?

Mức lương của ngành Quản trị kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, năng lực của bản thân,... Tuy nhiên, nhìn chung, mức lương của ngành này khá cao và có xu hướng tăng lên theo thời gian.

Theo các vị trí đăng tuyển trên trang tuyển dụng TopCV, mức lương trung bình của ngành Quản trị kinh doanh tại Việt Nam hiện nay dao động từ 8 đến 30 triệu đồng/ tháng, tùy theo vị trí công việc. Cụ thể, mức lương của một số vị trí trong ngành Quản trị kinh doanh như sau:

 • Chuyên viên: Từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng
 • Trưởng phòng: Từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng
 • Giám đốc: Lương phụ thuộc vào lợi nhuận doanh nghiệp, trung bình thường hơn 40 triệu đồng/ tháng

Sinh viên mới tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể nhận được mức lương khởi điểm từ 6 đến 7 triệu đồng/ tháng. Sau khi tích lũy dày dạn kinh nghiệm và nâng cao năng lực bản thân, mức lương sẽ còn tăng thêm nhiều.

Một số câu hỏi thường gặp về ngành Quản trị kinh doanh

 1. Học Quản trị kinh doanh thi khối nào?
 2. Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh?
 3. Các trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh?

Học Quản trị kinh doanh thi khối nào?

Hiện nay, ngành Quản trị kinh doanh được nhiều trường Đại học, Cao đẳng đào tạo với nhiều tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất là các tổ hợp môn như:

 • A00: Toán - Lý - Hóa
 • A01: Toán - Lý - Anh
 • C00: Văn - Sử - Địa
 • D01: Văn - Toán - Anh
 • D07: Toán - Hóa - Anh

Tùy theo năng lực và sở thích, thí sinh có thể lựa chọn tổ hợp môn phù hợp để thi vào ngành Quản trị kinh doanh.

Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh?

Năm 2023, điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh dao động từ 15 đến 27.95 điểm, tùy thuộc vào trường và khối xét tuyển. Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của một số trường đại học top đầu:

 • Đại học Kinh tế Quốc dân: 27.95 điểm (khối A00)
 • Đại học Ngoại thương: 27.75 điểm (khối A00)
 • Học viện Tài chính: 27.5 điểm (khối A00)
 • Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: 27 điểm (khối A00)
 • Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh: 26.75 điểm (khối A00)

Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh năm 2023 có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2022. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành Quản trị kinh doanh vẫn rất cao.

Một số câu hỏi thường gặp về ngành Quản trị kinh doanh

Các trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Việt Nam?

Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành đào tạo phổ biến bậc nhất tại Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng đào tạo ngành này, với nhiều hình thức đào tạo khác nhau, từ đào tạo chính quy đến đào tạo từ xa.

Danh sách một số trường đại học đào tạo ngành Quản trị kinh doanh uy tín tại Việt Nam:

 • Đại học Ngoại thương: Là trường đại học hàng đầu về kinh tế tại Việt Nam, Đại học Ngoại thương có chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh được đánh giá cao về chất lượng và khả năng ứng dụng thực tiễn

 • Đại học Kinh tế Quốc dân: Là trường đại học công lập lớn nhất Việt Nam về kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là một trong những trường đào tạo Quản trị kinh doanh uy tín nhất hiện nay

 • Đại học Quốc gia: Bao gồm nhiều trường Đại học, Cao đẳng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, trong đó có Đại học Kinh tế, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội,...

Ngoài ra, còn có nhiều trường đại học khác cũng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh uy tín, như: Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Tài chính,...

Khi lựa chọn trường Đại học, Cao đẳng, sinh viên cần cân nhắc các yếu tố như:

 • Chất lượng đào tạo: Tìm hiểu về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất,...

 • Uy tín của trường đại học: Uy tín của trường đại học cũng là một yếu tố quan trọng, giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Vị trí địa lý: Vị trí địa lý của trường đại học cũng cần được cân nhắc, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi người.

Các trường đào tạo ngành Quản trị kinh doanh nổi tiếng thế giới

Các trường chuyên Quản trị Kinh doanh ở Bắc Mỹ:

 • Harvard Business School (HBS)
 • Stanford Graduate School of Business (GSB)
 • Wharton School of the University of Pennsylvania
 • MIT Sloan School of Management
 • Columbia Business School

Các trường chuyên Quản trị Kinh doanh ở Châu Âu:

 • London Business School (LBS)
 • INSEAD
 • HEC Paris
 • IE Business School
 • IMD

Các trường chuyên Quản trị Kinh doanh ở Châu Á:

 • CEIBS
 • INSEAD Asia Campus
 • National University of Singapore (NUS) Business School
 • The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Business School
 • University of Tokyo Graduate School of Economics

Ngoài ra, còn có một số trường đại học khác cũng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh nổi tiếng như:

 • University of Chicago Booth School of Business
 • Yale School of Management
 • University of California, Berkeley Haas School of Business
 • New York University Stern School of Business
 • Michigan Ross School of Business

Lưu ý:

 • Đây chỉ là danh sách một số trường đại học tiêu biểu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.
 • Khi lựa chọn trường đại học, bạn nên cân nhắc các yếu tố như: chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học phí, vị trí địa lý, v.v.
 • Bạn nên tham khảo thêm thông tin từ website của trường, các trang đánh giá giáo dục, và hỏi ý kiến của các anh chị đi trước.

Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành đào tạo phổ biến bậc nhất tại Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng đào tạo ngành này, với nhiều hình thức đào tạo khác nhau, từ đào tạo chính quy đến đào tạo từ xa.

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, sự gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự thay đổi của công nghệ sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, với công nghệ thay đổi nhanh chóng, tác động đến mọi khía cạnh của đời sống kinh doanh. Các doanh nghiệp giờ đây cần những chuyên gia Quản trị kinh doanh có khả năng nắm bắt và ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hóa hoạt động của mình.

>> Tham khảo: Top 20+ cuốn sách hay về kinh doanh nổi tiếng nên đọc

Chương trình đào tạo

CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH
CCO - Chief Customer Officer

Khóa học CCO góp phần xây dựng một lực lượng phát triển kinh doanh chuyên nghiệp
cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Khởi đầu thế hệ CCO mới với Tinh thần mới, Con người mới cho nền kinh thương mới.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
Professional Selling Skills

Khóa học đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp do PACE tổ chức, giúp học viên thấu hiểu về khách hàng, để từ đó biết cách bán hàng thành công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 345