NHỮNG “CHỈ DẤU” NÀO CHO THẤY SỰ NỔI BẬT CỦA MỘT CHRO?

Theo một nghiên cứu về tâm lý của Russell Reynolds, khi so sánh gần 9.000 Giám đốc Điều hành (CEO) với các Giám đốc Nhân sự (CHRO), cũng như với các thành viên khác trong Ban Giám đốc đã cho thấy rõ rằng CHRO có những đặc điểm rõ ràng và khác biệt.

NỔI BẬT TRONG BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Chỉ có một tỷ lệ nhỏ các chuyên viên nhân sự sẽ trở thành CHRO. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt?

Chủ động

So với đồng nghiệp khác, CHRO chủ động hơn. Thay vì chỉ đơn giản làm việc với những ý tưởng và mô hình đã giúp họ thành công trong quá khứ, họ thường liên tục tìm ra những ý tưởng mới và đưa ra những ý tưởng sâu sắc. Họ thường xuyên nắm bắt & đưa ra những ý tưởng mang tính thực tiễn, thậm chí đột phá cho công việc của mình.

Hiểu về con người và biết cách giải quyết nhiều tình huống khác nhau

Các chuyên viên về nhân sự ở tất cả các cấp giải quyết công việc liên quan đến con người mỗi ngày, nhưng CHRO lại tương tác với từng cá nhân trong tổ chức “vượt ra ngoài” bộ phận của họ. So với các đồng nghiệp của họ, CHRO hiểu mọi người và xử lý tình huống tích cực hơn. Điều này chắc chắn được hỗ trợ bởi tính chủ động trong suy nghĩ của họ.

Xây dựng kế hoạch nhân sự có hệ thống

Các quyết định của nhân sự có một tác động lâu dài đối với tổ chức. Nó ảnh hưởng đến nhân viên đang làm việc hoặc nghỉ việc. CHRO nhận thức được rằng những việc làm của họ có thể đem lại hiệu quả đáng kể trong toàn tổ chức. Vì vậy, họ luôn chủ động tổ chức và xây dựng kế hoạch nhân sự thật bài bản & có hệ thống.

NỔI BẬT TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

Các chuyên viên về nhân sự giải quyết hàng loạt các vấn đề phát sinh liên quan trong suốt sự nghiệp của họ, bao gồm cả sự kết nối giữa các đơn vị kinh doanh với các lãnh đạo chức năng khác. Một chuyên viên nhân sự đạt tới tầm CHRO, họ sẽ có thêm thách thức khi nâng tầm lãnh đạo của mình. Dựa trên phân tích của CHRO và các Giám đốc chức năng khác, rõ ràng rằng CHRO có những đặc điểm tâm lý đặc trưng sau:

Suy nghĩ độc lập

Như đã đề cập trước đó, CHRO luôn có suy nghĩ tích cực và chủ động. Họ là các nhà tư tưởng suy luận mạnh mẽ; liên tục tìm ra những ý tưởng mới và kết nối giữa các bộ phận khác nhau của tổ chức, giữa những người khác nhau, và quan trọng nhất là giữa các cơ hội khác nhau. Họ thấu hiểu tốt về con người và các vấn đề, có thể phát triển một đánh giá rõ ràng về những gì đang thực sự xảy ra.

Giao tiếp thấu cảm

Không có gì ngạc nhiên khi CHRO có sự quan tâm, nhạy cảm và biết cách hỗ trợ cho nhân viên hơn so với các thành viên khác trong Ban Giám đốc. Họ có thể đưa ra các cuộc tranh luận và thảo luận một cách có giá trị đặc biệt về những quyết định của người lao động.

Tạo sự ảnh hưởng ổn định nhất

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, CHRO là một “thành tố” tạo ảnh hưởng ổn định đối với đội ngũ điều hành. Họ hiểu làm thế nào để mọi nhân viên được lắng nghe & gắn bó với nhau, tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân, những va chạm trong công việc. CHRO có một số kỹ năng lắng nghe mạnh mẽ nhất trong Ban Giám đốc và là một cố vấn quan trọng cho Ban Giám đốc về những vấn đề liên quan đến đội ngũ doanh nghiệp.

Nguồn: RussellReynolds.com

 

Chương trình đào tạo

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Chief Human Resources Officer (CHRO)

Góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự
và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam
 

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 88