Quản lý dự án là gì? Mục tiêu, vai trò, công việc & kỹ năng

Với những biến động liên tục của thị trường, nền kinh tế và xã hội, quản lý dự án giờ đây đã trở thành hoạt động mà hầu hết doanh nghiệp phải quan tâm. Bởi nó quyết định đến khả năng thành công, sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, ở bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào.

Dự án là gì?

Dự án là một công việc hay hoạt động được tiến hành nhằm đạt được một kết quả cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Dự án thường có mục tiêu rõ ràng, phạm vi công việc cụ thể, nguồn lực và lộ trình thực hiện được xác định sẵn. Các dự án có thể có ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ thông tin, xây dựng, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, giáo dục,...

Các dự án có thể nhỏ hoặc lớn, cần phối hợp giữa nhiều thành viên, phụ thuộc vào sự hợp tác và quản lý hiệu quả. Để thành công, dự án thường được chia thành các giai đoạn khác nhau như lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và đánh giá.

Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án (Project Management) là quá trình áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để thực hiện các hoạt động trong một dự án, nhằm đáp ứng các yêu cầu, đạt được mục tiêu trong phạm vi giới hạn về thời gian, chi phí và nguồn lực.

Quản lý dự án bao gồm các hoạt động như xác định mục tiêu dự án, lập kế hoạch, phân công tài nguyên, theo dõi tiến độ, quản lý rủi ro, giám sát chất lượng và tương tác với các bên liên quan. Quản lý dự án thường tuân theo các khái niệm và phương pháp quản lý dự án tiêu chuẩn. Các quản lý dự án cũng sử dụng các công cụ hỗ trợ như biểu đồ Gantt, sơ đồ PERT và phần mềm quản lý dự án để giúp quản lý và theo dõi tiến độ.

Quản lý dự án là quá trình áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để thực hiện các hoạt động trong một dự án, nhằm đáp ứng các yêu cầu, đạt được mục tiêu trong phạm vi giới hạn về thời gian, chi phí và nguồn lực.

Ban quản lý dự án là gì?

Ban quản lý dự án (Project Management Office - PMO) là một nhóm người được thành lập để hỗ trợ việc quản lý dự án trong một tổ chức. PMO có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào quy mô, tính phức tạp và các yêu cầu cụ thể của tổ chức. Có thể được tổ chức theo chức năng, theo dự án hoặc theo khu vực địa lý.

Dù được cấu trúc theo cách nào, Ban quản lý dự án cũng cần được dẫn dắt bởi một nhà quản lý dự án có kinh nghiệm, chuyên môn sâu rộng. Nhà quản lý dự án có trách nhiệm đảm bảo ban quản lý dự án hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Vai trò của quản lý dự án

 1. Đạt được mục tiêu đề ra
 2. Điều phối, phân bổ nguồn lực dự án
 3. Thực hiện đúng tiến độ dự án
 4. Xử lý các vấn đề phát sinh trong dự án
 5. Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan

Quản lý dự án là một chu trình diễn ra liên tục và xuyên suốt vòng đời của dự án. Nó đóng vai trò then chốt quyết định đến sự thành bại của dự án. Trong quy trình này, các nhà quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc:

Đạt được mục tiêu đề ra

Các nhà quản lý dự án có thể giúp đạt được mục tiêu đề ra bằng cách sử dụng các kỹ năng và kiến thức nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng. Họ làm điều này bằng cách xác định và quản lý các nguồn lực của dự án, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án, quản lý rủi ro, các vấn đề phát sinh, đồng thời giao tiếp và hợp tác với các bên liên quan

Điều phối, phân bổ nguồn lực dự án

Trong một số dự án, việc sử dụng các nguồn lực đúng đắn là một khía cạnh quan trọng, đòi hỏi sự điều phối và phân bổ chính xác. Dự án thường sử dụng nhiều nguồn lực từ doanh nghiệp và đôi khi cần phải huy động nguồn lực từ các quan hệ thị trường khác. Để đảm bảo hiệu quả, nguồn lực của dự án cần được phân bổ đúng mức và phù hợp cho từng công việc, giai đoạn cụ thể.

Nhà quản lý dự án có trách nhiệm phân chia nguồn lực của dự án sao cho hợp lý và đúng mục đích. Đảm bảo mỗi công việc và giai đoạn trong dự án nhận đủ nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ mà không gây lãng phí.

Thực hiện đúng tiến độ dự án

Nhà quản lý dự án đóng góp quan trọng trong việc giúp dự án được thực hiện đúng tiến độ. Họ có vai trò chủ động trong lập kế hoạch, quản lý, điều phối các hoạt động dự án để đảm bảo tiến độ được tuân thủ. Bằng cách lập kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời và giám sát thường xuyên, các nhà quản lý có thể đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, tránh gây ra những tổn thất về tiền bạc, công sức của đội ngũ doanh nghiệp.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong dự án

Một trong những vai trò chính của nhà quản lý dự án là giải quyết các khó khăn và vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Thông thường, các nhà quản lý dự án được đào tạo và trang bị các kỹ năng cần thiết để xác định, đánh giá và giải quyết các vấn đề.

Bằng cách xác định các vấn đề sớm trước khi chúng trở nên nghiêm trọng, thông qua việc giám sát chặt chẽ tiến độ dự án, giao tiếp thường xuyên với các bên liên quan, thực hiện các cuộc kiểm tra chất lượng định kỳ. Các nhà quản lý dự án có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp khả thi cho các vấn đề. Giải pháp cần phải hiệu quả, ít tốn kém, có thể được thực hiện trong thời gian và phạm vi dự án cho phép.

Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan

Nhà quản lý dự án có trách nhiệm theo dõi tiến độ và đảm bảo dự án đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Báo cáo tiến độ dự án là một cách để nhà quản lý dự án chia sẻ thông tin với các bên liên quan về tình trạng của dự án, đồng thời nhận được phản hồi và phản hồi từ họ.

Báo cáo tiến độ dự án có thể được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như bảng biểu, đồ thị, văn bản. Nhà quản lý dự án cần lựa chọn hình thức báo cáo phù hợp với mục tiêu và đối tượng tiếp nhận báo cáo.

Báo cáo thường xuyên và hiệu quả sẽ giúp nhà quản lý dự án theo dõi tiến độ và kịp thời phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, đồng thời nhận được phản hồi từ các bên liên quan để cải thiện tiến độ dự án.

Vai trò của quản lý dự án

Mô tả công việc quản lý dự án trong một số lĩnh vực

 1. Ngành xây dựng
 2. Ngành công nghệ thông tin
 3. Marketing
 4. Ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngành xây dựng

Nhà quản lý dự án trong ngành xây dựng là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và điều phối các hoạt động của dự án xây dựng từ giai đoạn đầu tiên đến khi hoàn thành. Công việc của nhà quản lý dự án xây dựng bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

Giai đoạn chuẩn bị

 • Khảo sát hiện trạng và lập báo cáo khảo sát
 • Lập kế hoạch tổng thể cho dự án
 • Lập kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục công việc
 • Lập dự toán chi phí dự án
 • Tìm kiếm và lựa chọn nhà thầu
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà thầu

Giai đoạn thi công

 • Giám sát quá trình thi công của nhà thầu
 • Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị và thi công
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
 • Cập nhật tình hình tiến độ thi công

Giai đoạn hoàn thiện

 • Kiểm tra và nghiệm thu công trình
 • Bàn giao công trình cho chủ đầu tư
 • Bảo hành công trình

Ngành công nghệ thông tin

Công việc của quản lý dự án có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và phạm vi của dự án. Tuy nhiên, một số công việc phổ biến mà nhà quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin thường làm bao gồm:

 • Xác định mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu của dự án. Lập kế hoạch về thời gian, nguồn lực, kỹ thuật và ngân sách cần thiết cho dự án

 • Giám sát tiến độ, quản lý rủi ro và tiến hành điều chỉnh cần thiết để đảm bảo dự án tiến triển tốt

 • Tương tác với khách hàng và các bên liên quan để hiểu và phân tích yêu cầu của họ. Xác định các chức năng, tính năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống/ ứng dụng

 • Phân bổ và quản lý nguồn lực như con người, thiết bị và ngân sách cho dự án

 • Phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ công việc và tạo môi trường làm việc tích cực để đạt được mục tiêu dự án

 • Xác định và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong dự án. Phát triển kế hoạch ứng phó với rủi ro và thực hiện các biện pháp hạn chế để giảm thiểu tác động của chúng.

 • Phối hợp làm việc với các bên liên quan trong dự án, thông báo về tiến trình, vấn đề và kết quả của dự án

 • Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng, thực hiện kiểm tra và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này được tuân thủ

Marketing

Công việc của nhà quản lý dự án trong lĩnh vực Marketing có thể bao gồm:

 • Xác định mục tiêu dự án, bao gồm các chỉ tiêu đo lường và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó

 • Xây dựng kế hoạch chi tiết cho dự án Marketing, bao gồm lịch trình công việc, phân công nguồn lực, xác định ngân sách,...

 • Giám sát tiến độ công việc và tương tác với các bên liên quan để đảm bảo dự án được tiến hành đúng thời hạn và đạt được kết quả mong đợi

 • Phân bổ nguồn lực cho dự án marketing, sử dụng một cách hiệu quả và tuân thủ ngân sách dự án

 • Đánh giá và kiểm soát rủi ro, thiết lập các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu tác động của chúng

 • Duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan, thông báo về tiến độ dự án, báo cáo kết quả cho các bên liên quan, đảm bảo mọi người đang cùng nhau làm việc theo cùng một hướng

 • Đánh giá và rút ra bài học từ dự án, xem xét kết quả, so sánh với mục tiêu ban đầu và đề xuất cải tiến cho những dự án tương lai.

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Hiện nay, các ngân hàng đang đặt nỗ lực vào việc thu hút khách hàng thông qua các chiến lược và dự án hấp dẫn. Vì vậy, công việc quản lý dự án trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đang có tiềm năng phát triển rất tốt.

Một số nhiệm vụ chính của quản lý dự án Tài chính - Ngân hàng:

 • Nắm bắt và cập nhật thông tin về chính sách pháp luật, các vấn đề xã hội và xu hướng mới trong ngành ngân hàng

 • Nghiên cứu và phân tích nhu cầu, tâm lý của khách hàng để đề xuất các chiến lược và kế hoạch nhằm thu hút khách hàng một cách hiệu quả

 • Đề xuất và giám sát hoạt động của nhân viên và các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra

Công việc quản lý dự án trong ngành tài chính - ngân hàng có đặc thù riêng, đòi hỏi sự thách thức và phức tạp, đặc biệt là đối với các dự án lớn. Để thành công trong ngành này, người quản lý dự án cần có kiến thức sâu rộng, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế phong phú. Đồng thời, họ cũng cần không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng mới.

Mô tả công việc quản lý dự án trong một số lĩnh vực

Quy trình 5 giai đoạn quản lý dự án theo ISO

Giai đoạn 1: Khởi động (Initiating)

Khởi động (Initiating) trong quản lý dự án là giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn này, mục tiêu chính là xác định và thiết lập cơ sở cho dự án. Một số hoạt động quan trọng cần thực hiện trong giai đoạn Khởi động bao gồm:

 • Xác định và định nghĩa rõ ràng các kết quả mong đợi, phạm vi, rủi ro, lợi ích, các yếu tố khác liên quan đến dự án

 • Đánh giá khả năng tiếp cận của tổ chức để thực hiện dự án. Xem xét các yếu tố như tài chính, nguồn lực, nhân lực, khả năng quản lý,...

 • Xác định bên liên quan (stakeholders), bao gồm các bên liên quan nội bộ (như các phòng ban trong tổ chức) và bên liên quan bên ngoài (như khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý, cộng đồng)

 • Đánh giá khả năng và tính khả thi của dự án từ các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, môi trường

 • Tạo ra một kế hoạch ban đầu cho dự án, bao gồm việc xác định các giai đoạn, phân công nhiệm vụ, ước tính tài nguyên cần thiết. Kế hoạch ban đầu này sẽ được điều chỉnh và bổ sung trong các giai đoạn tiếp theo của quản lý dự án

 • Xác định người quản lý dự án và các thành viên khác của nhóm dự án, đảm bảo sự rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên.

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch (Planning)

Trong quản lý dự án, giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) là giai đoạn quan trọng để xác định chi tiết các hoạt động, tài nguyên và lịch trình cần thiết để đạt được mục tiêu. Một số công việc cần được thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

 • Xác định mục tiêu dự án: Đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể mà dự án cần đạt được. Mục tiêu này nên được đo lường và có thể định rõ được khi nào dự án được coi là hoàn thành thành công.

 • Xác định phạm vi dự án: Bằng cách xác định công việc cần thực hiện, sản phẩm hoặc dịch vụ cần phát triển, đối tượng khách hàng và ràng buộc dự án.

 • Xác định các bước và công việc: Phân tích các bước cần thiết để hoàn thành dự án và xác định các công việc cụ thể. Tạo ra một bản đồ công việc hoặc sử dụng sơ đồ PERT, Gantt để hỗ trợ việc quản lý thời gian và tài nguyên.

 • Xác định tài nguyên: Nhân lực, vật liệu, công cụ và thiết bị, nguồn tài chính,...

 • Lập lịch dự án: Xác định thời gian bắt đầu – kết thúc của mỗi công việc và thời gian hoàn thành dự án.

 • Ước lượng nguồn lực cần thiết cho mỗi công việc và xác định ngân sách dự án.

 • Định rõ rủi ro: Đề xuất kế hoạch quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động của chúng

 • Xác định các bên liên quan có ảnh hưởng đến dự án và xác định cách tương tác để đảm bảo sự hỗ trợ, cam kết từ phía họ

 • Xác định tiêu chí đánh giá thành công của dự án, cũng như kế hoạch kiểm tra để đảm bảo các yêu cầu và tiêu chí này được đáp ứng

 • Lập kế hoạch giao tiếp cho việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong dự án và các bên liên quan.

Quy trình 5 giai đoạn quản lý dự án theo ISO

Giai đoạn 3: Triển khai (Executing)

Giai đoạn Thực hiện dự án được coi là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình quản lý dự án, vì các hoạt động thực hiện trong giai đoạn này trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đây là giai đoạn mà công tác quản lý dự án cần được thực hiện một cách chặt chẽ và đảm bảo sự hợp tác giữa các bên liên quan để đạt được mục tiêu.

Giai đoạn Thực hiện (Executing) dự án gồm các hoạt động sau:

 • Triển khai hoạt động dự án theo kế hoạch đã lập: Sản xuất sản phẩm, phát triển phần mềm, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án.

 • Theo dõi và giám sát quá trình thực hiện dự án: Đảm bảo các hoạt động được thực hiện trong giai đoạn này tuân thủ các tiêu chuẩn về hiệu suất, đúng tiến độ và sử dụng nguồn lực được cung cấp một cách hiệu quả.

 • Quản lý các thay đổi: Đưa ra dự báo về thời gian và chi phí cho việc thực hiện dự án. Bao gồm việc đánh giá và kiểm soát các yêu cầu thay đổi, ưu tiên công việc quan trọng, thực hiện các biện pháp để điều chỉnh lịch trình và đảm bảo tiến độ dự án.

 • Giao tiếp và phối hợp: Đảm bảo sự liên kết và phối hợp giữa các hoạt động, thành viên trong nhóm dự án và các bên liên quan.

Giai đoạn 4: Giám sát và kiểm soát (Monitoring and Controlling)

Giám sát và kiểm soát (Monitoring and Controlling) là giai đoạn thứ tư trong vòng đời quản lý dự án. Giai đoạn này nhằm đảm bảo rằng dự án đang đi đúng hướng và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể, ở giai đoạn này, người quản lý dự án cần thực hiện các công việc sau:

 • Theo dõi tiến độ dự án: Thường xuyên theo dõi tiến độ của từng công việc, từng giai đoạn để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và có biện pháp xử lý.

 • Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo dự án đáp ứng các yêu cầu về chất lượng đã được xác định trước đó

 • Quản lý chi phí: Theo dõi chi phí thực tế của dự án để đảm bảo không vượt quá ngân sách.

 • Quản lý rủi ro: Theo dõi các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án và có biện pháp phòng tránh, hạn chế rủi ro

 • Quản lý các bên liên quan: Duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan để đảm bảo sự ủng hộ và hợp tác của họ đối với dự án.

Giai đoạn 5: Hoàn thành (Closing)

Giai đoạn Hoàn thành (Closing) là giai đoạn cuối cùng trong quy trình quản lý dự án. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động như hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của dự án, kiểm tra và báo cáo kết quả, phân phối, đánh giá kết quả và rút ra kinh nghiệm.

Cụ thể, các hoạt động cần thực hiện trong giai đoạn này bao gồm:

 • Kiểm tra và báo cáo kết quả: Bao gồm các thông tin về mục tiêu, kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức gặp phải và bài học kinh nghiệm.

 • Đánh giá kết quả và rút ra kinh nghiệm: Đánh giá hiệu quả của dự án, những điểm mạnh, điểm yếu của dự án và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả của các dự án tiếp theo.

Quy trình 5 giai đoạn quản lý dự án theo ISO

Yêu cầu kỹ năng cần có của người làm quản lý dự án

 1. Tầm nhìn xa trông rộng
 2. Trách nhiệm
 3. Chịu áp lực cao
 4. Kỹ năng giao tiếp
 5. Kỹ năng giải quyết vấn đề
 6. Kỹ năng lãnh đạo
 7. Kỹ năng giao việc
 8. Kỹ năng làm việc nhóm

Tầm nhìn xa trông rộng

Một người quản lý dự án có tầm nhìn xa trông rộng có thể nhìn thấy và hiểu được hình dung tổng thể của dự án, nhìn ra các xu hướng tiềm năng và định hướng phát triển tương lai. Tầm nhìn xa trông rộng giúp người quản lý dự án nhận biết các thách thức và cơ hội đến từ môi trường ngoại vi của dự án. Họ có khả năng đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài, như thay đổi trong thị trường, công nghệ mới, hoặc xu hướng xã hội, đối tác đối thủ cạnh tranh và các vấn đề chính trị, từ đó có sự điều chỉnh về kế hoạch và chiến lược dự án để đáp ứng những thay đổi này.

Bên cạnh đó, tầm nhìn xa trông rộng cho phép người quản lý dự án nhìn nhận các mục tiêu và ưu tiên dài hạn của tổ chức hoặc khách hàng. Họ phải có khả năng tương tác với các bên liên quan và các nhóm công việc khác, tạo ra sự kết nối, sự phối hợp chặt chẽ giữa các dự án và các mục tiêu tổng thể của tổ chức.

Trách nhiệm

Người quản lý dự án chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của một dự án, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát và hoàn thành. Họ phải có khả năng đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng thời hạn, đúng ngân sách và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tinh thần trách nhiệm giúp người quản lý xây dựng mối quan hệ tin cậy với các bên liên quan, giải quyết các vấn đề và xung đột một cách hiệu quả, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhóm dự án.

Chịu áp lực cao

Khả năng chịu áp lực cao là một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với người làm quản lý dự án. Lý do là bởi công việc quản lý dự án thường đòi hỏi người làm phải chịu đựng áp lực từ nhiều phía, như thời gian, chi phí, chất lượng và yêu cầu từ các bên liên quan.

Nếu không có khả năng chịu áp lực cao, người quản lý dự án dễ bị căng thẳng, mệt mỏi, dẫn đến hiệu quả công việc giảm sút. Thậm chí, trong một số trường hợp, người quản lý dự án có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.

Yêu cầu cần có của người làm quản lý dự án

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là chìa khóa để thành công trong quản lý dự án, bởi nó giúp truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả giữa các bên liên quan trong dự án, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đội ngũ dự án và các bên liên quan khác. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cũng giúp giải quyết xung đột, vấn đề, xây dựng mối quan hệ và tạo sự tin tưởng. Đồng thời có thể thu thập phản hồi và điều chỉnh dự án khi cần thiết.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong quá trình thực hiện dự án, sẽ có vô vàn vấn đề phát sinh, từ những vấn đề nhỏ như thiếu nguyên liệu, nhân sự đến những vấn đề lớn như thay đổi yêu cầu của khách hàng, sự cố kỹ thuật. Người quản lý dự án cần có khả năng xác định vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời đưa ra giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề đó.

Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp dự án được hoàn thành đúng thời hạn, đúng ngân sách và đạt chất lượng như mong muốn, hạn chế tối đa những rủi ro. Tăng sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan. Kỹ năng này cũng giúp nhà quản lý dự án có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp.

Kỹ năng lãnh đạo

Một người quản lý dự án hiệu quả cần có khả năng lãnh đạo để tạo động lực cho nhóm làm việc, củng cố mối quan hệ giữa các thành viên và định hướng công việc. Điều này tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khích lệ sự hợp tác, đồng thời giúp giải quyết xung đột và thách thức trong quá trình triển khai dự án.

Kỹ năng lãnh đạo cũng giúp nhà quản lý dự án đưa ra quyết định và ưu tiên công việc. Đồng thời biết cách khuyến khích sự phát triển cá nhân và chuyên môn của thành viên trong nhóm, tạo ra cơ hội học tập và thúc đẩy sự tiến bộ.

Kỹ năng giao việc

Một trong những trách nhiệm chính của nhà quản lý dự án là phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có thể hoàn thành chúng đúng hạn.

Kỹ năng giao việc cho phép nhà quản lý dự án thiết lập tiến độ và thời hạn cho từng nhiệm vụ. Đồng thời phân bổ tài nguyên (như nhân lực, vật liệu, ngân sách) một cách hợp lý cho các nhiệm vụ cụ thể. Từ đó giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tránh gây những hiểu lầm, sai sót không cần thiết.

Kỹ năng làm việc nhóm

Nhà quản lý dự án thường phải làm việc với một nhóm người có vai trò và kỹ năng khác nhau để đạt được mục tiêu dự án. Kỹ năng làm việc nhóm giúp họ hiểu và quản lý đội ngũ một cách hiệu quả, tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong nhóm, xử lý xung đột, giao tiếp và lắng nghe hiệu quả, khuyến khích sự hợp tác và cống hiến từ mỗi thành viên.

Một nhà quản lý dự án giỏi là người biết tạo ra môi trường làm việc tích cực, khuyến khích trao đổi ý kiến, xây dựng lòng tin và tạo động lực cho toàn bộ nhóm. Để làm được điều này, nhà quản lý dự án cần có khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, giải quyết xung đột và thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Kỹ năng cần có của người làm quản lý dự án

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phát triển, các dự án trở nên phức tạp và nhiều thách thức hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các nhà quản lý dự án. Để trở thành một nhà quản lý dự án thành công, cần có sự nỗ lực học tập, rèn luyện và cải tiến bản thân liên tục.

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339