Giá trị cốt lõi là gì? Xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Các giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp giúp xác định con đường đúng đắn để hoàn thành các mục tiêu, cung cấp những nguyên tắc cụ thể mà tất cả nhân viên đều có thể áp dụng, làm hướng dẫn cho vai trò cụ thể của họ và văn hóa làm việc lớn hơn.

Để hiểu rõ về "giá trị cốt lõi," ta cần phân tích và hiểu biệt lập giữa hai khái niệm: "giá trị" và "cốt lõi."

Giá trị là gì?

"Giá trị" là một khái niệm đa diện, liên quan đến sự quan trọng, hữu ích, hoặc giá trị mà một cá nhân, tổ chức, hoặc xã hội gán cho một đối tượng, hành động, hoặc ý tưởng. Giá trị phản ánh những ưu tiên, niềm tin và mục tiêu đang được theo đuổi. Trong kinh doanh, giá trị thường được liên kết với sự hài lòng của khách hàng, giá trị thị trường, hoặc lợi ích mà sản phẩm và dịch vụ mang lại.
Dưới đây là một số cách hiểu cơ bản về "giá trị":

Trong kinh tế và kinh doanh

 • Giá trị Tiện Ích: Là đo lường của lợi ích hoặc sự hài lòng mà một sản phẩm hay dịch vụ mang lại cho người tiêu dùng. Nó phản ánh sự sẵn lòng của người tiêu dùng trả một số tiền nhất định để nhận được lợi ích đó.
 • Giá trị Thị Trường: Được xác định bởi giá mà một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được bán hoặc mua trong một thị trường cạnh tranh, phản ánh sự cung và cầu.
 • Giá trị Thêm: Là giá trị được tạo ra thông qua quá trình sản xuất hoặc qua các dịch vụ, biểu hiện qua sự khác biệt giữa giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ và chi phí của nguồn lực sử dụng để sản xuất nó.

Trong Triết học

 • Giá trị Đạo Đức: Là các chuẩn mực và nguyên tắc hướng dẫn hành vi đúng đắn hoặc sai trái, tốt hoặc xấu trong xã hội hoặc cá nhân.
 • Giá trị Tinh Thần: Liên quan đến ý nghĩa sâu sắc và mục đích của cuộc sống, bao gồm niềm tin tôn giáo, tìm kiếm hạnh phúc, và sự thỏa mãn nội tâm.

Trong cuộc sống hàng ngày

 • Giá trị Cá Nhân: Là những gì mỗi cá nhân coi trọng và ưu tiên trong cuộc sống của mình, bao gồm gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, hoặc giáo dục.
 • Giá trị Xã Hội: Là những gì được coi là quan trọng và có ý nghĩa đối với một nhóm người hoặc cộng đồng, như công bằng, tự do, và bình đẳng.

Mỗi người có thể hiểu và đánh giá "giá trị" dựa trên quan điểm cá nhân, văn hóa và bối cảnh xã hội mà họ thuộc về. Trong bất kỳ trường hợp nào, khái niệm về "giá trị" phản ánh sự đánh giá, quan tâm và ưu tiên của con người đối với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và hoạt động kinh tế.

Cốt lõi là gì?

"Cốt lõi" là một khái niệm dùng để chỉ phần quan trọng, chính yếu, tinh túy, hoặc nguyên tắc cơ bản của một vấn đề, tổ chức, hoặc hệ thống. Đây là những điểm chính, nền tảng mà mọi thứ xây dựng hay tương tác dựa vào. "Cốt lõi" thường thể hiện sự quan trọng và không thể thiếu của một yếu tố trong ngữ cảnh cụ thể.

Ví dụ "cốt lõi" 1 số khía cạnh:

Khía cạnh doanh nghiệp:

 • Giá trị cốt lõi: Một công ty công nghệ có thể coi "đổi mới liên tục" là giá trị cốt lõi, luôn khuyến khích nhân viên tạo ra các ý tưởng mới và nâng cao sản phẩm.
 • Nguyên tắc hoạt động: Một doanh nghiệp bán lẻ có thể tập trung vào "tận hưởng trải nghiệm mua sắm" nhưng thực hiện nó thông qua việc cung cấp dịch vụ chất lượng và thân thiện với khách hàng.

Khía cạnh Dự án:

 • Mục tiêu cốt lõi: Trong dự án xây dựng, mục tiêu cốt lõi có thể là hoàn thành công trình một cách an toàn và đúng tiến độ.
 • Yếu tố quyết định: Trong dự án phát triển phần mềm, yếu tố cốt lõi có thể là tính ổn định và bảo mật của sản phẩm.

Khía cạnh Cá nhân:

 • Giá trị cá nhân: Đối với một người kỹ sư, giá trị cốt lõi có thể là "sáng tạo và đổi mới", luôn tìm kiếm cách giải quyết vấn đề một cách mới mẻ.
 • Kỹ năng cốt lõi: Một giáo viên có thể phát triển "kỹ năng giao tiếp" như là cốt lõi của mình để truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả.

Khía cạnh Tổ chức phi lợi nhuận:

 • Sứ mệnh cốt lõi: Một tổ chức phi lợi nhuận làm việc trong lĩnh vực giáo dục có thể có sứ mệnh cốt lõi là "cung cấp cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người, không phân biệt địa vị".

"Cốt lõi" là một khái niệm dùng để chỉ phần quan trọng, chính yếu, tinh túy, hoặc nguyên tắc cơ bản của một vấn đề, tổ chức, hoặc hệ thống

Khái niệm các giá trị cốt lõi (Core Values)

Giá trị cốt lõi là gì?

Giá trị cốt lõi (Core Values) là tập hợp những nguyên tắc, niềm tin và tôn chỉ cơ bản mà một tổ chức, một nhóm người hoặc một cá nhân coi trọng và tuân thủ trong mọi hoạt động và quyết định. Giá trị cốt lõi thể hiện bản chất và đạo đức của thực thể đó, định hình cách họ tương tác với môi trường xung quanh và xác định hướng đi của họ.

Mục tiêu của việc xác định giá trị cốt lõi nhằm tạo nên một hướng dẫn chung và sâu sắc về cách cá nhân hoặc tổ chức nên hành động, đối xử và ra quyết định trong mọi khía cạnh của cuộc sống và hoạt động. Việc này giúp xác định những nguyên tắc căn bản và định hướng chung, tạo nên tầm nhìn và mục tiêu toàn cầu.

Giá trị cốt lõi có thể áp dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau, bao gồm tổ chức doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình và cá nhân:

 • Đối với cá nhân: giá trị cốt lõi dựa trên những nguyên tắc và đức tính mà mỗi người coi trọng, xác định cách họ hành động và định hình danh phận cá nhân.

 • Đối với một doanh nghiệp: giá trị cốt lõi thường định hình văn hóa tổ chức, tạo nên hướng dẫn cho quyết định kinh doanh và thể hiện cam kết với khách hàng và cộng đồng.

 • Trong môi trường xã hội: giá trị cốt lõi có thể liên quan đến đạo đức, tôn trọng và sự bình đẳng. Với gia đình, giá trị cốt lõi thể hiện trong cách nuôi dạy con cái và xây dựng mối quan hệ gia đình khắng khít.

Giá trị cốt lõi là những niềm tin, lý tưởng được hình thành một nội quy chung, thống nhất để tổ chức phát triển

Giá trị cốt lõi của con người là gì?

Giá trị cốt lõi của con người là tập hợp những nguyên tắc, đức tính và quan điểm mà mỗi người mang trong lòng và thể hiện qua hành động, quan hệ và quyết định trong cuộc sống. Đây là những khía cạnh cơ bản của bản sắc và đạo đức cá nhân, định hình cách họ tương tác với thế giới xung quanh.

Những giá trị cốt lõi của con người:

 • Tôn trọng: Sự tôn trọng đối với bản thân và người khác, thể hiện qua việc trị trọng, lắng nghe và xem xét quan điểm của người khác.

 • Trung thực: Khả năng thể hiện sự trung thực và thẳng thắn trong cách tư duy, hành động và giao tiếp.

 • Tự kỷ luật: Khả năng kiểm soát và tự quản lý bản thân để đạt được mục tiêu và duy trì sự đồng nhất trong hành vi.

 • Đồng cảm: Khả năng cảm thông và chia sẻ cảm xúc của người khác, tạo sự gắn kết và ủng hộ trong mối quan hệ.

 • Trách nhiệm: Sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình, đối diện với hậu quả của chúng.

 • Học hỏi: Tính ham muốn học hỏi, khám phá kiến thức mới và phát triển kỹ năng.

 • Sáng tạo: Khả năng tư duy sáng tạo, thể hiện qua việc tạo ra giải pháp mới và khám phá các ý tưởng độc đáo.

 • Khoan dung: Sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và giá trị của người khác.

Những giá trị này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân mà còn góp phần tạo nên môi trường xã hội tốt hơn, xây dựng các mối quan hệ chất lượng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi của trường học là gì?

Giá trị cốt lõi của một trường học là tập hợp các nguyên tắc, tôn chỉ và quan điểm cơ bản mà trường học đặt ra và tuân thủ trong quá trình giáo dục và hình thành bản sắc của học sinh. Những giá trị này thường định hình văn hóa và môi trường học tập của trường, cũng như xác định cách trường tương tác với học sinh, giáo viên và cộng đồng.

Những giá trị cốt lõi của trường học:

 • Học tập và Sáng tạo: Khuyến khích học sinh và giáo viên tham gia vào quá trình học tập liên tục và thúc đẩy tư duy sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.

 • Tôn trọng và Đoàn kết: Xây dựng môi trường tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích tinh thần đoàn kết trong cả học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên.

 • Phát triển cá nhân: Hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân, để họ trở thành những công dân tự tin và có ích cho xã hội.

 • Trách nhiệm xã hội: Khuyến khích ý thức trách nhiệm xã hội từ học sinh thông qua các hoạt động tình nguyện và học tập về các vấn đề xã hội.

 • Hợp tác và Giao tiếp: Xây dựng kỹ năng hợp tác và giao tiếp trong học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên, tạo môi trường hỗ trợ và thúc đẩy sự trao đổi ý kiến.

 • Tự giác và tự quản lý: Khuyến khích học sinh phát triển sự tự giác và khả năng tự quản lý trong việc học tập và cuộc sống hàng ngày.

 • Đa dạng và Kính trọng: Tạo môi trường đa dạng về văn hóa, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích sự kính trọng đối với mọi thành viên trong cộng đồng học đường.

Những giá trị cốt lõi của trường học giúp xây dựng một môi trường học tập tích cực, tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và định hình bản sắc của học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trong trường học.

Giá trị cốt lõi của trường học

Giá trị cốt lõi của nhân viên là gì?

Giá trị cốt lõi của nhân viên là những nguyên tắc, đức tính và hành vi mà mỗi thành viên trong tổ chức coi trọng và thể hiện trong quá trình làm việc. Đây là những yếu tố cơ bản định hình văn hóa tổ chức và góp phần vào sự thành công và phát triển của công ty.

Những giá trị cốt lõi của nhân viên:

 • Chuyên nghiệp: Sự cam kết với chất lượng công việc, thái độ chuyên nghiệp và đạo đức làm việc.

 • Tận tụy: Sự cam kết và lòng trung thành với công việc, tỏ ra đáng tin cậy và trách nhiệm.

 • Hợp tác: Khả năng làm việc cùng đồng nghiệp và các phòng ban khác nhau, tạo ra môi trường hợp tác và thúc đẩy sự đoàn kết.

 • Sáng tạo: Khả năng đưa ra ý tưởng mới, cải tiến và thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc.

 • Tự tạo động lực: Khả năng tự động thúc đẩy bản thân và duy trì động lực trong công việc hàng ngày.

 • Học hỏi: Tích cực tìm kiếm học hỏi, phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức.

 • Tôn trọng: Sự tôn trọng đối với đồng nghiệp, cấp trên, và tạo ra môi trường làm việc tích cực.

 • Tích cực: Thái độ tích cực đối diện với thách thức, sẵn sàng đối mặt và giải quyết vấn đề.

 • Thăng tiến: Sự mong muốn và nỗ lực để phát triển bản thân, cải thiện hiệu suất làm việc và thăng tiến trong sự nghiệp.

Các giá trị cốt lõi này giúp tạo nên một đội ngũ nhân viên mạnh mẽ, tương tác hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự thành công của tổ chức. Chúng cũng thể hiện tinh thần đồng thuận và hướng tới mục tiêu chung của công ty.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì?

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là những nguyên tắc cốt yếu và tôn chỉ mà doanh nghiệp đề cao và tuân thủ trong mọi hoạt động của mình. Đây là những điểm mấu chốt định hình văn hóa tổ chức và hướng dẫn quyết định của các thành viên trong tổ chức. Giá trị cốt lõi thường không thay đổi theo thời gian và không bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của môi trường kinh doanh.

Một số giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

 • Chất lượng: Cam kết cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với chất lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 • Tận tâm với khách hàng: Tập trung vào việc hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo mối quan hệ lâu dài.

 • Sáng tạo: Khuyến khích sự sáng tạo và khám phá giải pháp mới để phát triển và cải tiến.

 • Trách nhiệm xã hội: Cam kết đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường, làm việc vì lợi ích cộng đồng.

 • Tích hợp đội ngũ nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích hợp tác và phát triển cá nhân.

 • Sự minh bạch: Thể hiện sự minh bạch và trung thực trong các giao dịch kinh doanh.

 • Tầm nhìn: Xác định mục tiêu và hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

 • Tối ưu hóa hiệu suất: Sử dụng tài nguyên, nguồn lực một cách hiệu quả để tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý.

Khi giá trị cốt lõi được thể hiện một cách thực tế trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, nó có thể giúp xây dựng lòng tin từ phía khách hàng, tạo dựng hình ảnh tích cực trong cộng đồng và thu hút và duy trì nhân tài tốt. Đồng thời, giá trị cốt lõi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược phát triển và quyết định dài hạn của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Yếu tố hình thành nên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Để xây dựng được giá trị cốt lõi trung thực, khả thi và tích cực, doanh nghiệp cần tổng hợp những thông tin từ yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể:

Yếu tố khách quan

Yếu tố khách quan bao gồm phản hồi của nhân viên, kỳ vọng, nhu cầu của khách hàng,... Giá trị cốt lõi bị chi phối bởi yếu tố khách quan do việc xác định những giá trị này là cho toàn bộ tổ chức và những đối tượng liên quan. Nếu như giá trị này được xác định dựa trên quá trình khảo sát khách hàng, sự tổng hợp ý kiến của nhân viên thì sẽ mang lại tính khả thi cao hơn. Đồng thời điều này cũng xác định được rõ bước nền tảng đưa các hoạt động kinh doanh tiến tới thành công.

Yếu tố chủ quan

Yếu tố chủ quan bao gồm những ý tưởng của nhà lãnh đạo doanh nghiệp, mong muốn thể hiện trong giá trị cốt lõi, những giá trị mà tổ chức có thể mang lại cho khách hàng, cộng đồng. Mục đích của việc xây dựng giá trị cốt lõi là để xác định đích đến cho doanh nghiệp, đây cũng là động lực, một nguyên tắc thúc đẩy quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, tác động bởi yếu tố chủ quan.

Yếu tố hình thành nên giá trị cốt lõi

Ý nghĩa giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

 1. Kim chỉ nam cho mọi hành động trong doanh nghiệp
 2. Đồng nhất giữa các thông điệp Marketing
 3. Gắn kết đội ngũ nhân viên
 4. Thu hút và giữ chân nhân tài
 5. Giá trị cốt lõi giúp nhân viên hành xử đúng đắn

Kim chỉ nam cho mọi hành động trong doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi có vai trò là kim chỉ nam cho mọi hành động của doanh nghiệp, khi giá trị này được truyền đạt một cách nhất quán, rõ ràng, đội ngũ nhân viên sẽ hiểu ra trách nhiệm, vị trí của bản thân trong tổ chức. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ biết đâu là quyết định đúng đắn để hướng tới sứ mệnh, đạt những mục tiêu đề ra.

Đồng thời, giá trị cốt lõi còn là nền tảng để hình thành nên đạo đức kinh doanh. Nếu một doanh nghiệp lấy “Chất lượng” làm giá trị cốt lõi, họ sẽ đảm bảo được sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Đồng nhất giữa các thông điệp Marketing

Giá trị cốt lõi giúp đồng nhất các thông điệp Marketing nếu được xây dựng và thực hiện đúng cách. Khi doanh nghiệp có giá trị cốt lõi rõ ràng và được nhân viên hiểu rõ, các thông điệp Marketing sẽ trở nên nhất quán hơn, đồng thời giúp xây dựng hình ảnh đồng nhất và đáng tin cậy trong tâm trí khách hàng.

Ví dụ, nếu giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là "Tận tâm với khách hàng", thì tất cả các chiến lược Marketing sẽ được thiết kế để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất có thể. Các thông điệp sẽ được phát triển để truyền tải về sự tận tâm với khách hàng, từ các quảng cáo, nội dung và các chiến dịch khác trong các kênh Marketing của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị cốt lõi có thể hỗ trợ đồng nhất các thông điệp Marketing, doanh nghiệp cần phải thực hiện giá trị này một cách có chủ ý và nhất quán. Nếu các hoạt động của tổ chức không phù hợp với giá trị cốt lõi, thì thông điệp Marketing sẽ không đồng nhất, giảm sự tin tưởng của khách hàng.

Gắn kết đội ngũ nhân viên

Một bộ giá trị cốt lõi đúng đắn là tiêu chí giúp nhân viên và khách hàng hiểu được doanh nghiệp đang đại diện cho điều gì? Có đang đi đúng hướng hay không? Từ đó tạo ra sự tin tưởng cho khách hàng, mang lại cảm giác an toàn cho đội ngũ nhân viên. Đồng thời thúc đẩy sự tương tác, động lực làm việc cho nhân viên, nâng cao năng suất và chất lượng, giúp mọi người trong tổ chức tương trợ lẫn nhau, tạo ra một môi trường làm việc tích cực, năng động.

Thu hút và giữ chân nhân tài

Hầu hết lực lượng lao động đều mong muốn gắn bó với những công ty với quy mô chặt chẽ, chuyên nghiệp và có một giá trị cốt lõi chất lượng. Chính vì vậy, giá trị cốt lõi sẽ giúp doanh nghiệp trở nên uy tín, thu hút, chiêu mộ được nhân tài, từ đó có thể tìm ra những nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức.

Giá trị cốt lõi giúp nhân viên hành xử đúng đắn

Khi doanh nghiệp có những giá trị quan rõ ràng, đội ngũ nhân viên sẽ hiểu rõ ràng bản thân đang đại diện cho điều gì. Giá trị cốt lõi sẽ là những tiêu chí hướng dẫn nhân viên hành xử đúng đắn tại nơi làm việc.

Trong một môi trường biến động liên tục về kinh tế, xã hội như ngày nay, một giá trị cốt lõi là rất quan trọng và cần thiết. Bởi vì nhân viên luôn có niềm tin vào những nguyên tắc đạo đức mà doanh nghiệp đã tuyên bố, cũng như lòng tin của mỗi cá nhân vào nhân sinh quan tốt đẹp.

Ý nghĩa giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Các nguyên tắc cần xác định khi xây dựng giá trị cốt lõi

 1. Tôn trọng giá trị văn hóa đã đề ra
 2. Tập trung vào giá trị cốt lõi trọng tâm
 3. Cần đặt mục tiêu rõ ràng
 4. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, cởi mở
 5. Súc tích, dễ hiểu, dễ nắm bắt
 6. Thức thời theo tình hình thực tế

Tôn trọng giá trị văn hóa đã đề ra

Giá trị văn hoá trong một doanh nghiệp thường xuất phát từ những nhà lãnh đạo. Nếu những giá trị ngầm được tạo ra không thực sự phù hợp với những giá trị được truyền đạt thì sự mâu thuẫn này có thể gây ra những vấn đề rắc rối, nhầm lẫn trong nội bộ doanh nghiệp.

Chính vì vậy, bước đầu tiên khi xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là công nhận, tôn trọng những giá trị hiện có. Trước khi có đáp án về giá trị doanh nghiệp là gì, nhà lãnh đạo nên xem xét về những giá trị đã ăn sâu vào văn hoá doanh nghiệp tới thời điểm hiện tại. Tổ chức đã làm những gì để có được những thành quả như bây giờ? Điều gì giúp thu hút, giữ chân nhân tài ở lại với doanh nghiệp?

Giá trị ngầm phải xuất phải từ sự chân thành, tôn trọng để tạo nên tính thống nhất trong tổ chức. Giá trị cốt lõi không phải là những điều dùng để đánh bóng tiểu sử doanh nghiệp, mà đây là một quá trình xây dựng và bảo vệ một nền văn hoá thực sự.

Tập trung vào giá trị cốt lõi trọng tâm

Giá trị cốt lõi là những đặc tính riêng biệt của một doanh nghiệp. Muốn nhân viên gắn bó và cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp, nhà lãnh đạo cần phải xây dựng giá trị dựa vào phong cách làm việc chung của tất cả mọi người. Có như vậy, đội ngũ nhân viên mới đồng lòng, hợp tác và gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Cần đặt mục tiêu rõ ràng

Song song với những giá trị cốt lõi, doanh nghiệp cần đặt những mục tiêu hoạt động rõ ràng. Hai yếu tố này với những đặc tính riêng, sẽ bổ sung và hoàn thiện cho nhau, nhờ đó nâng cao hiệu suất cho đội ngũ nhân viên, cùng nhau đưa tổ chức phát triển, vững mạnh hơn nữa.

Khi xây dựng giá trị cốt lõi, doanh nghiệp cần đặt mục tiêu rõ ràng

Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, cởi mở

Một môi trường làm việc lành mạnh, cởi mở, thân thiện giữa các thành viên với nhau chính là mong muốn của đại đa số nhân viên, cũng như mục tiêu quan trọng khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong một tổ chức, mỗi người một tính cách, một phương pháp làm việc khác nhau nên rất dễ xảy ra những mâu thuẫn. 

Nếu doanh nghiệp nuôi dưỡng được một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở thì đội ngũ nhân viên có thể thoải mái trong việc chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm, thông tin với nhau. Nhờ đó tạo ra một môi trường lành mạnh, doanh nghiệp có thể dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra nhờ sự gắn kết của tất cả các thành viên.

Súc tích, dễ hiểu, dễ nắm bắt

Giá trị cốt lõi được hình thành khi mới thành lập công ty nhưng sẽ gắn bó với doanh nghiệp về lâu dài, đó không chỉ là những thông điệp cho nhiều thế hệ nhân viên, mà còn dành cho các khách hàng, công đồng. Chính vì vậy, giá trị cốt lõi phải súc tích, dễ hiểu để tất cả mọi đối tượng đều có thể nắm bắt.

Nếu nội dung giá trị cốt lõi quá dài, người đọc sẽ cảm thấy nhanh chán chứ đừng nói đến việc nắm bắt để tin tưởng, để áp dụng. Chẳng hạn như Microsoft, giá trị của họ rất ngắn, rất dễ hiểu:

 • Đa dạng và hoà nhập
 • Sự đổi mới
 • Môi trường
 • Tính toán đáng tin cậy… 

Thức thời theo tình hình thực tế

Thị trường thay đổi liên tục, điều kiện kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp cũng thay đổi. Chính vì vậy, những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp cũng có thể cần phải thay đổi để đáp ứng với tình hình thực tế. Việc định kỳ đánh giá lại giá trị cốt lõi, văn hoá doanh nghiệp là điều cần thiết. Nếu còn phù hợp, doanh nghiệp lại tiếp tục áp dụng, nếu có sự thay đổi, doanh nghiệp cần có thời gian nghiên cứu để cải tiến những giá trị cốt lõi cho phù hợp hơn.

Thông thường trong thực tế, doanh nghiệp chỉ bổ sung thêm những giá trị cốt lõi chứ không xoá bỏ hay thay thế, bởi những giá trị cũ đã là một phần trong doanh nghiệp, tạo ra được niềm tin lớn cho đội ngũ nhân viên, cộng đồng. Nếu thay thế hoặc xoá bỏ, điều này sẽ gây ra sự xáo trộn trong những định hướng triển khai công việc của đội ngũ nhân viên. Chính vì vậy, nên cân nhắc thêm những giá trị cốt lõi nhằm giữ vững vị thế doanh nghiệp cũng như phù hợp hơn với những thay đổi của thị trường.

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp có thể cần phải thay đổi để đáp ứng với tình hình thực tế

Ứng dụng giá trị cốt lõi vào các hoạt động trong doanh nghiệp

 1. Đối với phát triển sản phẩm
 2. Đối với quảng cáo và truyền thông
 3. Đối với tuyển dụng và quản lý nhân sự

Đối với phát triển sản phẩm

Khi áp dụng giá trị cốt lõi vào chiến lược phát triển sản phẩm, doanh nghiệp có thể định hướng và tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất của sản phẩm, từ đó mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. Đồng thời, khi tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp cũng có thể tạo ra sản phẩm vượt trội, khác biệt và độc đáo hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Ngoài ra, việc ứng dụng giá trị cốt lõi vào phát triển sản phẩm cũng giúp tạo ra sự nhất quán giữa sản phẩm và thương hiệu, từ đó tăng tính nhận diện của sản phẩm.

Đối với quảng cáo và truyền thông

Giá trị cốt lõi giống như một thông điệp, đây là một cách hiệu quả để giúp tăng tính nhận diện và sự độc đáo của thương hiệu, đồng thời tạo ra ấn tượng sâu sắc, gây ảnh hưởng tích cực đến khách hàng. Khi Marketing và truyền thông được thiết kế dựa trên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, điều này giúp tạo ra sự nhất quán giữa thông điệp, từ đó giúp tăng độ tin cậy của thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Ngoài ra, việc ứng dụng giá trị cốt lõi vào quảng cáo truyền thông cũng giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn, tạo ra sự kết nối giữa khách hàng và thương hiệu, giúp tăng tính tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp.

Đối với tuyển dụng và quản lý nhân sự

Trong việc tuyển dụng và quản lý nhân sự, giá trị cốt lõi sẽ giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn, tạo ra một văn hóa doanh nghiệp nhất quán, tập trung vào những giá trị cơ bản mà tổ chức mong muốn mang lại cho nhân viên của mình.

Khi tuyển dụng nhân sự mới, giá trị cốt lõi giúp xác định những ứng viên có các giá trị phù hợp với tổ chức và có thể đóng góp vào tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng nhân viên mới có thể phát triển và thăng tiến trong một môi trường tương thích với giá trị cốt lõi của tổ chức.

Khi quản lý nhân sự, việc áp dụng giá trị cốt lõi giúp định hướng và tập trung vào những yếu tố quan trọng, giúp xác định mục tiêu và hành động của nhân viên trong khuôn khổ của những giá trị đó. Nó cũng giúp tạo ra một văn hóa doanh nghiệp chung, đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đều hiểu và đồng thuận với các giá trị cốt lõi của tổ chức. Điều này giúp họ cảm thấy có mục tiêu và có những đóng góp ý nghĩa cho tổ chức.

Ứng dụng giá trị cốt lõi vào các hoạt động trong doanh nghiệp

Sự liên quan của Giá trị cốt lõi với tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi là ba khía cạnh quan trọng trong việc xác định hướng đi và mục tiêu dựa trên nguyên tắc của một tổ chức, doanh nghiệp. Sự liên quan giữa chúng thể hiện mối tương quan sâu sắc giữa các yếu tố cốt lõi trong việc hình thành và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi và Tầm nhìn

Liên quan: Giá trị cốt lõi thể hiện các nguyên tắc và tiêu chuẩn mà tổ chức tôn trọng và tuân theo. Tầm nhìn là hình ảnh hoặc mục tiêu lớn mà tổ chức muốn đạt được trong tương lai.

Mối quan hệ: Giá trị cốt lõi có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của tầm nhìn. Tầm nhìn thường phản ánh mục tiêu cao cả của tổ chức và được xây dựng dựa trên các giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi có thể hướng dẫn quyết định về việc xây dựng và theo đuổi tầm nhìn.

Giá trị cốt lõi và Sứ mệnh

Liên quan: Giá trị cốt lõi định hình những nguyên tắc cơ bản của tổ chức và cách tổ chức hoạt động. Sứ mệnh thể hiện mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chính của tổ chức trong việc đáp ứng nhu cầu và mong muốn của cộng đồng hoặc khách hàng.

Mối quan hệ: Giá trị cốt lõi có thể hỗ trợ việc xác định và định hình sứ mệnh. Sứ mệnh thường phản ánh mục tiêu cụ thể mà tổ chức đang thực hiện trong thời điểm hiện tại và sẽ được thực hiện dựa trên các giá trị cốt lõi.

Sự liên quan của Giá trị cốt lõi với tầm nhìn và sứ mệnh

Một số tuyên bố về giá trị cốt lõi của các công ty hàng đầu thế giới

Microsoft đề cao 3 giá trị cốt lõi

 • Respect (Tôn trọng): "We recognize that the thoughts, feelings, and backgrounds of thers are as important as our own" - Chúng ta nhận ra rằng suy nghĩ, cảm xúc và hoàn cảnh của người khác cũng quan trọng như của chính mình.
 • Integrity (Chính trực): We are honest, ethical, and trustworthy" - Chúng ta sống và làm việc trung thực, có đạo đức và đáng tin cậy.
 • Accountability (Trách nhiệm): "We accept ful responsibility for out decision actions, and results" -  Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các quyết định, hành động và kết quả của mình.

Adidas – “Thể thao là nền tảng cho tất cả những gì chúng ta làm”

Thương hiệu giày nổi tiếng thế giới Adidas lấy những giá trị cốt lõi như sau làm nền tảng:

 • Sự đam mê - Cam kết đầu tư không ngừng nghỉ vào thương hiệu, sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh
 • Sự sáng tạo - Sản phẩm hoàn toàn hướng tới khách hàng, luôn cải thiện chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng, mang lại những giá trị tốt nhất có thể
 • Sự đa dạng - Tiên phong trong thiết kế kiểu dáng, những tính năng mới của sản phẩm
 • Sự toàn vẹn - Nỗ lực hết sức để đạt được những kết quả tài chính tốt nhất. Có trách nhiệm với xã hội, môi trường, đảm bảo cân bằng lợi ích xã hội, bảo vệ môi trường.

Google – “10 điều đúng đắn chúng tôi tin tưởng”

Gã khổng lồ công nghệ Google với những tôn chỉ về giá trị cốt lõi:

 • Tập trung vào khách hàng
 • Đề cao giá trị thời gian - Nhanh lúc nào cũng tốt hơn chậm
 • Tập trung vào thực hiện một sản phẩm thật tốt
 • Bình đẳng trong mọi việc
 • Trở nên vĩ đại nhưng không dừng lại
 • Không cố định một vị trí, thiết bị khi làm việc
 • Kiếm tiền nhưng không làm việc xấu
 • Khám phá vượt ra ngoài biên giới
 • Thông tin là vô hạn
 • Chỉ tuyệt vời thôi thì chưa đủ

Tuyên bố về giá trị cốt lõi của Coca-Cola

Coca-Cola đã xác định 5 giá trị cốt lõi chính:

 • Tinh thần kinh doanh: Chúng tôi là một công ty kinh doanh và chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để đổi mới và phát triển.
 • Trách nhiệm: Chúng tôi tin rằng chúng ta có trách nhiệm với người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng và môi trường của mình.
 • Chất lượng: Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất.
 • Sự đổi mới: Chúng tôi luôn tìm kiếm những cách mới để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Tính bền vững: Chúng tôi cam kết hoạt động một cách bền vững và giảm tác động môi trường của mình.

Tuyên bố về giá trị cốt lõi của Apple

5 giá trị cốt lõi nền tảng của mọi thứ Apple làm và chúng giúp Apple trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới:

 • Sáng tạo: Apple luôn tìm kiếm những cách mới để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Đơn giản: Apple tin rằng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất là những sản phẩm và dịch vụ đơn giản và dễ sử dụng.
 • Chất lượng: Apple cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất.
 • Tính bền vững: Apple cam kết hoạt động một cách bền vững và giảm tác động môi trường của mình.
 • Trách nhiệm xã hội: Apple tin rằng chúng ta có trách nhiệm với người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng và môi trường của mình.

Một số tuyên bố về giá trị cốt lõi của các công ty hàng đầu thế giới

Một số câu hỏi thường gặp về giá trị cốt lõi

 1. Giá trị cốt lõi của sản phẩm là gì?
 2. Giá trị cốt lỗi của thương hiệu là gì?
 3. Giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là gì?
 4. Quy tắc ứng xử và giá trị cốt lõi khác nhau như thế nào?
 5. Một doanh nghiệp nên có bao nhiêu giá trị cốt lõi?

1. Giá trị cốt lõi của sản phẩm là gì?

Giá trị cốt lõi của sản phẩm là những lợi ích và đặc điểm chính mà sản phẩm mang lại cho khách hàng, gồm những điểm mà sản phẩm độc đáo và tạo nên sự khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Giá trị này là lý do mà khách hàng quyết định mua sản phẩm và sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của họ.

Ví dụ, đối với một điện thoại thông minh, giá trị cốt lõi có thể bao gồm hiệu suất mạnh mẽ, camera chất lượng cao, tích hợp nhiều tính năng tiện ích, và thiết kế sang trọng. Đối với một ứng dụng phần mềm, giá trị cốt lõi có thể nằm ở giao diện dễ sử dụng, tính năng độc đáo giúp tối ưu hóa công việc, và khả năng tương thích trên nhiều nền tảng.

Giá trị cốt lõi của sản phẩm giúp xác định nét độc đáo và lý do khách hàng chọn sản phẩm đó thay vì các sản phẩm khác trên thị trường.

2. Giá trị cốt lõi của thương hiệu là gì?

Giá trị cốt lõi của thương hiệu là những nguyên tắc, tư tưởng và yếu tố cốt lõi mà thương hiệu đại diện và đem đến cho khách hàng, gồm những khía cạnh quan trọng nhất của thương hiệu, thể hiện tinh thần và nền tảng giúp thương hiệu nổi bật và tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

Giá trị cốt lõi của thương hiệu thường điều hướng hành vi của thương hiệu, xác định cách thương hiệu tương tác với khách hàng, cách thương hiệu cung cấp giá trị và cảm xúc cho khách hàng. Những giá trị cốt lõi này thường được phản ánh trong thông điệp quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ và tất cả các hoạt động của thương hiệu.

Ví dụ, giá trị cốt lõi của một thương hiệu thời trang có thể bao gồm sự sáng tạo, phong cách tự do và chất lượng cao. Đối với một thương hiệu thực phẩm hữu cơ, giá trị cốt lõi có thể liên quan đến bền vững, chất lượng dinh dưỡng và đối xử công bằng với người sản xuất.

Giá trị cốt lõi của thương hiệu là một phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và danh tiếng của thương hiệu trong tâm trí của khách hàng.

3. Giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là gì?

Giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là những nguyên tắc, tư duy và hành vi cốt lõi mà mọi thành viên trong tổ chức đều tin tưởng và tuân theo, gồm những yếu tố căn bản xác định cách doanh nghiệp hoạt động, tương tác với nhau và tạo mối quan hệ với khách hàng cũng như cộng đồng.

Ví dụ về các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp:

 • Tính chân thực: Tôn trọng sự chân thật trong tất cả các tương tác, luôn trung thực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

 • Tích cực và nhiệt huyết: Tạo năng lượng tích cực và nhiệt huyết trong công việc hàng ngày, thể hiện tinh thần sẵn sàng đối mặt với thách thức.

 • Sáng tạo: Khuyến khích tư duy sáng tạo, khả năng tìm ra giải pháp mới và tạo ra giá trị độc đáo.

 • Hợp tác: Xây dựng môi trường hợp tác, tôn trọng ý kiến của nhau và làm việc nhóm để đạt được mục tiêu chung.

 • Trách nhiệm: Đảm bảo đối xử công bằng, tuân thủ luật pháp và đảm bảo trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

 • Khách hàng là trọng tâm: Tập trung vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng, luôn đặt họ lên hàng đầu.

 • Phát triển cá nhân: Khuyến khích phát triển cá nhân và hỗ trợ nhân viên để đạt được tiềm năng tốt nhất của họ.

 • Chất lượng: Cam kết đem đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, tạo sự tin tưởng từ phía khách hàng.

 • Kết nối và tôn trọng: Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng, tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt.

 • Tự đặt ra thách thức: Khích lệ nhân viên đặt ra thách thức cho bản thân và tự mình vượt qua giới hạn.

Những giá trị cốt lõi này giúp xác định văn hóa doanh nghiệp, tạo sự nhất quán trong hành vi của toàn bộ tổ chức và hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu mạnh mẽ và tạo niềm tin từ khách hàng và cộng đồng.

Một số câu hỏi thường gặp về giá trị cốt lõi

4. Quy tắc ứng xử và giá trị cốt lõi khác nhau như thế nào?

Yếu tố

Giá Trị Cốt Lõi

Quy Tắc Ứng Xử

Định nghĩa

Là những nguyên tắc, niềm tin sâu sắc của một cá nhân hoặc tổ chức, thường không thay đổi theo thời gian.

Là các hướng dẫn về cách cư xử và hành động trong một tình huống cụ thể.

Bản chất

Là nguyên tắc căn bản và tôn thờ, hướng dẫn hành động và quyết định lớn trong cuộc sống.

Phản ánh cách mà một người hoặc tổ chức đối xử với nhau và với môi trường xung quanh.

Thay đổi

Thường ít thay đổi theo thời gian và duy trì tính ổn định.

Có thể thay đổi tùy theo tình huống và ngữ cảnh.

Phụ thuộc

Dựa vào tầm nhìn, triết lý, và niềm tin cốt lõi của cá nhân hoặc tổ chức.

Phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu cụ thể.

Tính linh hoạt

Thường ít linh hoạt, tạo nên sự ổn định và nhất quán.

Thay đổi để thích nghi với tình huống biến đổi.

Ví dụ

- Tôn trọng người khác.

- Trung thực trong mọi tình huống

- Không nói dối.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc cơ bản và niềm tin của một tổ chức

5. Một doanh nghiệp nên có bao nhiêu giá trị cốt lõi?

Tuỳ vào mục đích, tầm nhìn và sứ mệnh mà mỗi doanh nghiệp sẽ có số lượng giá trị cốt lõi khác nhau. Tuy nhiên, thường thì một doanh nghiệp nên có từ 3 đến 7 giá trị cốt lõi.

Để xác định số lượng giá trị cốt lõi phù hợp, doanh nghiệp cần cân nhắc đến nhiều yếu tố như lĩnh vực hoạt động, văn hóa doanh nghiệp, khách hàng mục tiêu. Khi lựa chọn giá trị cốt lõi, chỉ nên tập trung vào những giá trị cốt lõi thật sự quan trọng đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp, những giá trị này phải được chấp nhận và gắn kết bởi tất cả nhân viên trong doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp quá nhiều giá trị cốt lõi, có thể dẫn đến sự mờ nhạt và khó thực hiện. Trường hợp nếu quá ít giá trị cốt lõi, doanh nghiệp có thể bị giới hạn trong phạm vi hoạt động và thiếu những nguyên tắc cần thiết để định hướng hành động của nhân viên.

Chương trình đào tạo

MBC - QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA
MBC - Management By Culture | PACE

Cách thức Xây dựng & Chuyển đổi Văn hóa Doanh nghiệp
trong một thế giới đầy biến động và trong một thời đại
mà con người ngày càng trở nên độc lập và tự do hơn.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 345