GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÀ HÀNH TRÌNH NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÀ HÀNH TRÌNH NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Bạn muốn trở thành một Giám đốc kinh doanh dày dặn kinh nghiệm có thể chinh phục mọi khách hàng? Muốn thành thạo trong việc phá bỏ các rào cản của tổ chức để tạo ra tâm lý kiên định lấy khách hàng làm trung tâm? Muốn thành thạo các kỹ năng thương lượng, tinh thần đổi mới, dịch vụ khách hàng xuất sắc và tư duy dựa trên dữ liệu?…

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Trong nhiều thập kỷ, các doanh nghiệp vẫn luôn nỗ lực giữ chân khách hàng bằng câu thần chú “khách hàng là thượng đế”. Nhưng hiện nay, tình trạng nhân viên đang thiếu hụt và nhu cầu cắt giảm chi phí trong đại dịch đã thách thức nỗ lực này.

“TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG” – TRIẾT LÝ KINH DOANH THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI
“TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG” – TRIẾT LÝ KINH DOANH THÀNH CÔNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Làm thế nào để "be the customer"? Tất cả chúng ta đều biết về sức mạnh của các nhóm tập trung, khảo sát thực địa, hành trình mua hàng của khách hàng, phỏng vấn khách hàng, thậm chí gọi điện khảo sát chính đơn vị của mình bằng cách giả giọng và đưa ra những yêu cầu bất thường. Đây là những việc mà các tổ chức quan tâm đến khách hàng đã thực hiện. Còn các công ty có mức độ tập trung vào khách hàng cao như Ritz-Carlton, Amazon, Chick-fil hay USAA họ đã làm những gì?

CCO CẦN NHỮNG NĂNG LỰC NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM”?
CCO CẦN NHỮNG NĂNG LỰC NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM”?

Để trở thành một Giám đốc Kinh doanh (CCO) đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thái độ và năng ực. Những điều này có thể sẽ thay đổi khác nhau dựa theo cơ cấu tổ chức và ngành hàng. Tuy nhiên, dưới đây là một vài năng lực thiết yếu giúp CCO hoàn thành tốt công việc của họ.

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN