Kế hoạch công việc: Vai trò, phương pháp và cách thiết lập

Trước khi hoàn thành được mục tiêu công việc của mình, chúng ta cần lập kế hoạch làm thế nào để đạt được chúng. Kế hoạch công việc tạo ra một lộ trình rõ ràng mà các nhóm dự án có thể đi theo để đạt được các mục tiêu của mình. Dọc theo con đường đó sẽ là các nguồn lực, các ràng buộc và các yếu tố quản lý công việc khác cần được mô tả trong kế hoạch công việc.

Kế hoạch công việc là gì?

Kế hoạch công việc là một tài liệu mô tả chi tiết về các hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu công việc, bao gồm công cụ quản lý thời gian, tài nguyên, người chịu trách nhiệm và các yêu cầu khác giúp người làm việc có thể tổ chức, phối hợp và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Kế hoạch công việc có thể được lập cho cá nhân, nhóm hoặc tổ chức.

Kế hoạch công việc là một tài liệu mô tả chi tiết về các hoạt động cần thực hiện để đạt được mục tiêu công việc, bao gồm công cụ quản lý thời gian, tài nguyên, người chịu trách nhiệm và các yêu cầu khác giúp người làm việc có thể tổ chức, phối hợp và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Tầm quan trọng của kỹ năng lập kế hoạch công việc

Lập kế hoạch công việc giúp mỗi cá nhân xác định mục tiêu, phân tích các nhiệm vụ cần thực hiện, ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết, đồng thời theo dõi và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Vai trò của kỹ năng lập kế hoạch công việc phải kể đến như:

 1. Quản lý thời gian hiệu quả
 2. Đạt được mục tiêu
 3. Giảm căng thẳng và stress
 4. Định hướng và tổ chức

Quản lý thời gian hiệu quả

Lập kế hoạch giúp mỗi người xác định những công việc quan trọng và ưu tiên chúng dựa trên mức độ quan trọng và thời gian cần thiết để hoàn thành. Từ đó có thể tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất và tránh lãng phí thời gian cho những công việc không cần thiết. Một bản kế hoạch công việc chỉn chu cũng giúp phân chia thời gian một cách hợp lý giữa các nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta có thể xác định thời gian cần dành cho mỗi công việc và lập lịch làm việc theo đúng thời gian đã định. Giúp tránh việc dành quá nhiều thời gian cho một công việc cụ thể và bỏ qua những nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

Đạt được mục tiêu

Kế hoạch công việc giúp thiết lập những mục tiêu rõ ràng và xác định các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Khi có một kế hoạch rõ ràng, chúng ta dễ dàng hướng dẫn và tự động hóa quá trình làm việc của mình, từ đó tạo ra sự tập trung, tăng cường hiệu quả và năng suất.

Giảm căng thẳng và stress

Lập kế hoạch công việc giúp kiểm soát thời gian một cách hiệu quả hơn. Mỗi người có thể ước tính thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và phân bổ thời gian một cách hợp lý. Khi có sự kiểm soát về thời gian, chúng ta có thể tránh việc phải làm việc quá sức, làm việc quá giờ và tạo ra thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Khi cảm thấy bản thân mình làm việc một cách hiệu quả, mỗi người có thể giảm căng thẳng và stress.

Định hướng và tổ chức

Kỹ năng lập kế hoạch giúp mỗi người có cái nhìn tổng quan về công việc và định hướng rõ ràng cho hoạt động của mình. Nó cũng cung cấp một khung thời gian để các thành viên có thể phối hợp công việc và giao tiếp với nhau một cách hiệu quả.

Một kế hoạch công việc hoàn chỉnh cũng cung cấp một tiêu chuẩn để đánh giá tiến độ làm việc. Chúng ta có thể so sánh những gì đã được thực hiện với kế hoạch ban đầu và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời hạn.

Tầm quan trọng của kỹ năng lập kế hoạch công việc

9 Bước lập kế hoạch công việc chi tiết hiệu quả

 1. Bước 1: Xác định mục tiêu
 2. Bước 2: Liệt kê công việc cần làm theo ngày/quý/tháng/năm
 3. Bước 3: Phân chia công việc
 4. Bước 3: Ưu tiên công việc
 5. Bước 4: Xác định thời gian
 6. Bước 6: Ứng dụng kỹ thuật quản lý thời gian
 7. Bước 7: Ghi chú và theo dõi tiến độ
 8. Bước 8: Điều chỉnh
 9. Bước 9: Đánh giá và rút kinh nghiệm

Bước 1: Xác định mục tiêu

Đầu tiên, xác định mục tiêu cụ thể mà bản thân muốn đạt được. Điều này giúp tập trung vào những gì quan trọng và định hình được kế hoạch tổng thể. Mục tiêu là đích đến mà chúng ta muốn đạt được, là lý do để bạn bắt đầu hành động. Một kế hoạch công việc hiệu quả phải tuân theo nguyên tắc SMART, có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp với thực tế và có thời hạn thực hiện.

Bước 2: Liệt kê công việc cần làm theo ngày/quý/tháng/năm

Liệt kê các đầu mục công việc và xác định các bước cụ thể để hoàn thành mỗi công việc đó. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ ràng về quy trình và công việc cần làm.

 • Theo ngày: Liệt kê các công việc cần hoàn thành trong một ngày cụ thể. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trước.

 • Theo quý/tháng: Đối với các công việc dài hạn hoặc dự án có thời gian kéo dài, có thể liệt kê công việc theo quý hoặc tháng. Chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các phần nhỏ hơn và gán thời hạn cụ thể cho mỗi phần.

 • Theo năm: Đối với các mục tiêu và kế hoạch dài hạn, có thể liệt kê công việc theo năm. Xác định mục tiêu lâu dài và chia nhỏ chúng thành các mục tiêu con cụ thể để hoàn thành trong từng giai đoạn.

Bước 3: Phân chia công việc

Trước tiên, xem xét tất cả các công việc cần hoàn thành. Lưu ý các nhiệm vụ, công việc, dự án hoặc mục tiêu chính mà mình đang làm. Sau đó ghi chú ngắn gọn cho mỗi công việc để có thể hiểu rõ từng nhiệm vụ cụ thể.

Xác định các tiêu chí phân loại công việc, chẳng hạn như mức độ ưu tiên, quan trọng, khẩn cấp, loại công việc, thời gian hoàn thành, độ phức tạp, nguồn lực cần thiết và tầm quan trọng. Dựa trên các tiêu chí đã xác định, phân loại các công việc vào các danh mục tương ứng. Ví dụ: công việc cấp cao, công việc cần hoàn thành trong thời gian ngắn, công việc quan trọng nhưng không gấp, công việc có thể giao cho người khác thực hiện,...

Khi xây dựng một kế hoạch, có thể phân loại các công việc thành 4 loại sau:

 • Khẩn cấp và quan trọng: Đây là những công việc cần được thực hiện ngay lập tức vì tính khẩn cấp và quan trọng của chúng.

 • Khẩn cấp nhưng không quan trọng: Đây là những công việc có tính khẩn cấp nhưng không đòi hỏi độ quan trọng cao. Chúng có thể được ủy quyền hoặc giao cho người khác thực hiện.

 • Không khẩn cấp nhưng quan trọng: Đây là những công việc không đòi hỏi tính khẩn cấp, nhưng vẫn có ý nghĩa và tầm quan trọng. Khi xây dựng kế hoạch, cần xem xét và quyết định liệu có thực hiện ngay hay để thực hiện trong tương lai.

 • Không khẩn cấp và không quan trọng: Đây là những công việc không đòi hỏi tính khẩn cấp và không mang lại giá trị quan trọng đáng kể. Chúng có thể được lên lịch để thực hiện trong thời gian tới.

9 Bước lập kế hoạch công việc chi tiết hiệu quả

Bước 3: Ưu tiên công việc

Xác định các công việc quan trọng và ưu tiên theo thứ tự ưu tiên. Đặt những công việc quan trọng hơn ở đầu danh sách để đảm bảo hoàn thành những việc quan trọng trước.

Bước 4: Xác định thời gian

Dựa trên thứ tự ưu tiên, xác định thời gian và ngày hạn hoàn thành cho mỗi công việc. Lập lịch, phân chia thời gian giúp quản lý công việc một cách hiệu quả và đảm bảo bản thân có đủ thời gian để hoàn thành công việc quan trọng.

Bước 6: Ứng dụng kỹ thuật quản lý thời gian

Áp dụng các kỹ thuật quản lý thời gian, chẳng hạn như kỹ thuật Pomodoro để tăng hiệu suất làm việc. Bao gồm việc làm việc trong khoảng thời gian ngắn, tách riêng thời gian nghỉ ngơi, và tập trung vào công việc trong thời gian chỉ định.

Bước 7: Ghi chú và theo dõi tiến độ

Xác định các chỉ số hoặc tiêu chí để đánh giá tiến độ công việc, như thời gian hoàn thành, số lượng công việc đã hoàn thành, hay bất kỳ yếu tố nào phù hợp với công việc của bản thân. Sau đó ghi nhận và cập nhật tiến độ công việc, điều này giúp theo dõi tiến trình và đánh giá sự tiến bộ của dự án.

Bước 8: Điều chỉnh

Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Nếu có sự thay đổi hoặc trục trặc xảy ra, hãy điều chỉnh kế hoạch và ưu tiên lại công việc để đảm bảo tiến trình công việc không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Bước 9: Đánh giá và rút kinh nghiệm

Sau khi hoàn thành công việc, hãy đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm từ quá trình lập kế hoạch và thực hiện công việc. Nhằm mục đích cải thiện quy trình và kế hoạch cho các công việc tương lai.

9 Bước lập kế hoạch công việc chi tiết hiệu quả

Phương pháp xây dựng kế hoạch công việc

 1. 5W1H2C5M
 2. Sơ đồ Gantt
 3. Sơ đồ PERT
 4. Mô hình SWOT
 5. Phương pháp Kaizen
 6. Phương pháp Agile

5W1H2C5M

5W1H (What, Why, Who, When, Where, How):

 • What (Cái gì): Xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ cần hoàn thành. Đặt câu hỏi "Cái gì?" để xác định rõ công việc cần thực hiện.

 • Why (Tại sao): Xác định lý do và mục tiêu công việc. Đặt câu hỏi "Tại sao?" để hiểu rõ lý do và giá trị của nhiệm vụ.

 • Who (Ai): Xác định người chịu trách nhiệm và các bên liên quan trong công việc.

 • When (Khi nào): Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, cũng như các mốc thời gian quan trọng.

 • Where (Ở đâu): Xác định địa điểm thực hiện công việc cụ thể.

 • How (Như thế nào): Xác định quy trình và phương pháp để thực hiện công việc.

2C5M (Control, Check, Man, Money, Material, Machine , Method):

 • Control (Kiểm soát): Phương pháp này tập trung vào tính chất công việc nhằm nhận biết các khía cạnh cần được kiểm tra. Đồng thời, việc lập bảng tiêu chuẩn đánh giá sẽ đo lường kết quả của công việc, giúp kiểm soát và theo dõi tiến trình thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

 • Check (Kiểm tra): Xác định xem công việc có cần kiểm tra hàng ngày hay không, và liệt kê các nội dung cần kiểm tra cùng với người chịu trách nhiệm chính. Việc phân chia trách nhiệm và đảm bảo không có thiếu sót trong quá trình kiểm tra được thể hiện qua việc liệt kê người chịu trách nhiệm trong công việc đó.

 • Man (Nhân lực): Đánh giá xem những người tham gia công việc có đáp ứng được tiêu chí về trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực hay không.

 • Money (Ngân sách): Xác định chi phí dự kiến cho công việc và tìm hiểu về thời gian giải ngân. Mang lại cái nhìn rõ ràng về nguồn lực tài chính có sẵn và xác định thời gian, quy mô phân bổ nguồn lực tài chính phù hợp.

 • Material (Hệ thống cung ứng): Xác định tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung ứng phù hợp với kế hoạch nhân sự, cung cấp đúng lúc và đảm bảo chất lượng các nguồn lực cần thiết như vật liệu, thiết bị hoặc dịch vụ.

 • Machine (Máy móc): Xác định xem các thiết bị kỹ thuật hiện có có đáp ứng yêu cầu của công việc hay không.

 • Method (Phương pháp): Xác định phương pháp vận hành nhân sự để đạt được tối ưu, yếu tố này cần xem xét quy trình, quy định, công nghệ cần được áp dụng trong công việc.

Sơ đồ Gantt

Sơ đồ Gantt là một công cụ hữu ích trong việc lập kế hoạch và quản lý công việc. Sơ đồ này thể hiện trực quan các công việc cần thực hiện, thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.

 • Xác định các công việc: Đầu tiên, liệt kê tất cả các công việc cần thực hiện trong dự án. Phân loại chúng thành các công việc con hoặc công việc phụ thuộc vào nhau.

 • Xác định thời gian: Xác định thời gian dự kiến để hoàn thành mỗi công việc, bằng cách xem xét các yếu tố như nguồn lực có sẵn, độ ưu tiên và các ràng buộc khác.

 • Xác định mối quan hệ giữa các công việc: Xác định mối quan hệ giữa các công việc, bao gồm các công việc có thể thực hiện đồng thời, công việc phụ thuộc và các công việc có thể bắt đầu sau khi một công việc khác hoàn thành.

 • Tạo sơ đồ Gantt: Sử dụng phần mềm hoặc công cụ trực tuyến để tạo sơ đồ Gantt. Đưa ra các công việc và thời gian tương ứng của chúng trên trục thời gian theo đúng thứ tự và mối quan hệ.

 • Theo dõi và cập nhật: Theo dõi tiến độ thực tế của các công việc và cập nhật sơ đồ Gantt khi cần thiết. Giúp chúng ta theo dõi tiến trình dự án và xác định bất kỳ sự chậm trễ hay thay đổi nào, từ đó có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Phương pháp xây dựng kế hoạch công việc

Sơ đồ PERT

Sơ đồ PERT (Program Evaluation and Review Technique) là một công cụ quản lý công việc được sử dụng để xác định và lập kế hoạch các công việc cần thực hiện trong dự án. Đây là một phương pháp đồ họa, dựa trên mạng, để xác định thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án và quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.

Để áp dụng sơ đồ PERT trong xây dựng kế hoạch công việc, có thể tuân theo các bước sau:

 • Đầu tiên, cần xác định tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành dự án. Liệt kê chúng một cách chi tiết và chắc chắn rằng không có công việc nào bị bỏ sót.

 • Đối với mỗi công việc, xác định thời gian ước tính cần thiết để hoàn thành nó. Thời gian này có thể được xác định dựa trên kinh nghiệm trước đó, tư vấn từ các chuyên gia hoặc thông qua việc phân tích công việc cụ thể.

 • Xác định quan hệ phụ thuộc: Xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. Quan hệ phụ thuộc này có thể là "công việc A phải hoàn thành trước công việc B" hoặc "công việc A và công việc B có thể được thực hiện song song." Xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc là cần thiết để xây dựng sơ đồ PERT.

 • Sử dụng các thông tin về thời gian thực hiện và quan hệ phụ thuộc, xây dựng sơ đồ PERT bằng cách biểu diễn mỗi công việc bằng một nút và kết nối các nút với nhau dựa trên quan hệ phụ thuộc. Sơ đồ PERT sẽ cho thấy quan hệ giữa các công việc và thời gian dự kiến hoàn thành mỗi công việc.

 • Dựa trên sơ đồ PERT, tính toán thời gian dự án bằng cách xác định thời gian sớm nhất và thời gian trễ nhất cho mỗi công việc. Thời gian sớm nhất là thời gian tối thiểu để hoàn thành dự án, trong khi thời gian trễ nhất là thời gian tối đa mà một công việc có thể bị trễ mà không ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án.

 • Khi dự án bắt đầu thực hiện, cần theo dõi tiến độ thực hiện công việc theo sơ đồ PERT và cập nhật thông tin liên quan. Đảm bảo dự án được thực hiện theo kế hoạch và phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Lưu ý: sơ đồ PERT không chỉ cung cấp kế hoạch thời gian, mà còn giúp xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và hiểu rõ mối liên hệ giữa chúng. Điều này cho phép đánh giá tác động của việc trễ hoặc thay đổi một công việc lên toàn bộ dự án và thực hiện điều chỉnh cần thiết.

Mô hình SWOT

Mô hình SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) được sử dụng để phân tích tình hình nội và ngoại vi của một tổ chức, dự án hoặc cá nhân. Áp dụng mô hình SWOT trong xây dựng kế hoạch công việc có thể giúp định hình chiến lược và ưu tiên công việc dựa trên những yếu tố quan trọng. Cách áp dụng mô hình SWOT trong xây dựng kế hoạch công việc:

 • Strengths (Điểm mạnh): Đánh giá những điểm mạnh của bản thân, tổ chức hoặc dự án. Điểm mạnh có thể bao gồm kỹ năng, tài sản, nguồn lực, sự chuyên môn, quy trình hiệu quả, hoặc bất kỳ yếu tố nào mà bản thân cho là ưu điểm so với đối thủ hoặc người khác. Xác định những điểm mạnh này sẽ giúp tập trung vào những lợi thế và tận dụng chúng trong kế hoạch công việc.

 • Weaknesses (Điểm yếu): Đánh giá những điểm yếu của bản thân, tổ chức hoặc dự án. Điểm yếu có thể bao gồm thiếu kỹ năng, hạn chế tài chính, thiếu nguồn lực, quy trình không hiệu quả hoặc bất kỳ yếu tố nào gây trở ngại đối với thành công của công việc. Xác định những điểm yếu này giúp mỗi người tìm cách cải thiện hoặc tìm giải pháp để vượt qua chúng.

 • Opportunities (Cơ hội): Xác định các cơ hội trong môi trường ngoại vi mà bản thân có thể tận dụng. Các cơ hội có thể bao gồm thị trường mới, xu hướng công nghệ, thay đổi chính sách,... có thể tận dụng để đạt được mục tiêu của mình.

 • Threats (Thách thức): Xác định các thách thức hoặc rủi ro trong môi trường ngoại vi. Các thách thức có thể bao gồm sự cạnh tranh khốc liệt, thay đổi kỹ thuật, thay đổi chính sách,... nhằm phòng ngừa rủi ro và phát triển kế hoạch phù hợp.

Phương pháp Kaizen

Phương pháp Kaizen xuất phát từ Nhật Bản, là một triết lý quản lý tập trung vào cải tiến liên tục và tiến bộ trong mọi khía cạnh của công việc. Mặc dù nó thường được áp dụng trong quá trình sản xuất và quản lý chất lượng, nhưng cũng có thể áp dụng trong lập kế hoạch công việc.

 • Tập trung vào những vấn đề nhỏ, dễ giải quyết. Không cần phải cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hãy tập trung vào những vấn đề nhỏ, dễ giải quyết trước, sau đó mới dần dần mở rộng phạm vi cải tiến.

 • Tạo động lực cho mọi người tham gia. Sự tham gia của mọi người là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của quá trình cải tiến. Hãy tạo động lực cho mọi người tham gia bằng cách giải thích lợi ích của cải tiến, trao quyền cho mọi người đưa ra ý tưởng, đồng thời khen thưởng những nỗ lực cải tiến.

 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các cải tiến. Sau khi áp dụng các cải tiến, hãy theo dõi và đánh giá hiệu quả của các cải tiến đó. Nếu các cải tiến không mang lại hiệu quả, hãy sẵn sàng thay đổi hoặc điều chỉnh các cải tiến đó.

Với những ưu điểm như tập trung vào những vấn đề nhỏ, dễ giải quyết, tạo động lực cho mọi người tham gia, và theo dõi, đánh giá hiệu quả, phương pháp Kaizen có thể giúp chúng ta lập kế hoạch công việc hiệu quả hơn.

Phương pháp Agile

Phương pháp Agile có những đặc điểm chính sau:

 • Tập trung vào đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt đối với sự thay đổi. Agile cho phép dự án tiến hành theo từng giai đoạn nhỏ, gọi là "sprints", và cho phép điều chỉnh, thay đổi yêu cầu hay ưu tiên trong quá trình phát triển.

 • Đặt khách hàng là trung tâm và tạo cơ chế liên tục để thu thập phản hồi từ khách hàng. Điều này đảm bảo dự án phát triển theo hướng chính xác và mang lại giá trị thực cho khách hàng.

 • Khuyến khích sự tương tác và làm việc nhóm hiệu quả. Agile tạo điều kiện cho nhóm tự quản lý và có quyền ra quyết định về cách thức thực hiện công việc, tạo sự sáng tạo và tận dụng tối đa tài năng và kinh nghiệm của từng thành viên.

 • Sử dụng các cuộc họp ngắn hàng ngày để kiểm soát tiến độ công việc và đảm bảo mọi người đồng lòng. Sự kiểm soát liên tục giúp phát hiện sớm các vấn đề và tìm cách giải quyết chúng trong quá trình phát triển dự án.

Phương pháp xây dựng kế hoạch công việc

Kỹ năng cần có để xây dựng kế hoạch công việc hiệu quả

Để xây dựng kế hoạch công việc hiệu quả, mỗi người nên trang bị một số kỹ năng cơ bản sau đây:

 1. Quản lý thời gian
 2. Lập kế hoạch
 3. Kỹ năng giao tiếp
 4. Kỹ năng xử lý tình huống
 5. Kỹ năng xác định mục tiêu
 6. Nhạy bén, linh hoạt

Quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian giúp xác định được các mục tiêu và ưu tiên công việc cần thực hiện. Từ đó giúp tập trung vào những công việc quan trọng và khẩn cấp nhất, tránh bị phân tán và lãng phí thời gian. Kỹ năng này đồng thời cũng giúp theo dõi và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết, đảm bảo kế hoạch luôn phù hợp với thực tế và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Lập kế hoạch

Một kế hoạch tốt giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng bằng cách loại bỏ sự mơ hồ và tăng tính tổ chức. Chúng ta không phải băn khoăn về việc làm gì tiếp theo hay lãng phí thời gian suy nghĩ về việc cần làm. Kỹ năng lập kế hoạch sẽ chỉ ra một hướng dẫn rõ ràng để chúng ta tập trung vào việc thực hiện công việc.

Kỹ năng giao tiếp

Khi xây dựng kế hoạch công việc, có thể cần truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả đến các thành viên trong nhóm hoặc các bên liên quan khác. Kỹ năng giao tiếp giúp chúng ta diễn đạt ý kiến, mục tiêu, nhiệm vụ,... của kế hoạch một cách dễ hiểu và nhất quán.

Kỹ năng xử lý tình huống

Trong quá trình thực hiện kế hoạch công việc, có thể xảy ra các tình huống bất ngờ hoặc thay đổi. Kỹ năng xử lý tình huống giúp chúng ta thích ứng nhanh chóng và đưa ra quyết định sáng suốt khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. Đồng thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn và phát triển các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Kỹ năng xác định mục tiêu

Kỹ năng đặt mục tiêu giúp bạn xác định những gì bạn muốn đạt được và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu cần phải cụ thể, đo lường được và thời hạn xác định để giúp bạn tập trung và đo lường tiến độ.

Nhạy bén, linh hoạt

Khả năng linh hoạt, nhạy bén giúp chúng ta đối phó với những thay đổi bất ngờ, ưu tiên lại công việc và thích ứng với các tình huống mới. Chúng ta cần biết làm việc hiệu quả trong môi trường thay đổi và tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Kỹ năng cần có để xây dựng kế hoạch công việc hiệu quả

Sai lầm khi xây dựng kế hoạch công việc

 • Thiếu sự cụ thể: Kế hoạch công việc cần phải được mô tả chi tiết và rõ ràng. Thiếu thông tin cụ thể về các nhiệm vụ, thời gian, nguồn lực và mục tiêu có thể dẫn đến hiểu lầm và sự bất đồng giữa các thành viên trong nhóm làm việc.

 • Thiếu ước lượng thời gian: Một sai lầm phổ biến là hiểu lầm về thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Thường xuyên xảy ra trường hợp rằng các công việc được lập lịch quá sát với nhau hoặc ước lượng thời gian không chính xác, dẫn đến áp lực, căng thẳng và chậm tiến độ.

 • Không ưu tiên công việc quan trọng: Một số người có xu hướng tập trung vào các nhiệm vụ nhỏ và dễ dàng hoàn thành, trong khi bỏ qua các công việc quan trọng và ưu tiên cao. Điều này có thể dẫn đến việc không hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong thời gian quy định.

 • Thiếu tính linh hoạt: Kế hoạch công việc cần phải linh hoạt để điều chỉnh và thích ứng với các thay đổi không mong đợi. Nếu không có tính linh hoạt, một sự cố bất ngờ hoặc sự thay đổi có thể làm lung lay toàn bộ kế hoạch và gây ra trục trặc trong tiến trình làm việc.

 • Chỉ tập trung vào kết quả mà xem nhẹ quá trình: Cả quá trình và kết quả đều là yếu tố cốt lõi trong một bản kế hoạch công việc. Nếu chỉ tập trung vào kết quả mà xem nhẹ quá trình, chúng ta có thể đang bỏ sót nhiều vấn đề mà lâu dần có thể có những tác động tiêu cực đến công việc.

 • Không xem xét tài nguyên và khả năng: Kế hoạch công việc cần phải cân nhắc đến tài nguyên và khả năng có sẵn, bao gồm cả nhân lực, ngân sách và thiết bị. Nếu không có sự đánh giá cẩn thận, có thể xảy ra tình huống tài nguyên không đủ hoặc không thể sử dụng hiệu quả.

 • Không có sự chuẩn bị cho các phương án dự phòng: Bất cứ kế hoạch nào cũng cần có bản dự phòng để ứng phó với những việc không lường trước.

Sai lầm khi xây dựng kế hoạch công việc

Một kế hoạch công việc thông minh và chi tiết sẽ giúp xác định ưu tiên và phân chia công việc một cách hợp lý. Bằng cách tạo ra một kế hoạch công việc cụ thể, các thành viên trong tổ chức có thể thấy rõ mục tiêu của mình, hiểu rõ nhiệm vụ cần thực hiện và có thể ứng phó với các tình huống không mong đợi một cách linh hoạt.

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, kế hoạch công việc đóng vai trò vô cùng quan trọng để đạt được thành công và tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Kế hoạch công việc không chỉ giúp xác định mục tiêu và hướng đi cho nhân viên mà còn đảm bảo sự tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả và tạo động lực để đạt được kết quả tốt nhất.

>> Xem thêm các chủ đề về kế hoạch:

Chương trình đào tạo

MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
MMM - Management For Middle Managers

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Quản Lý Cấp Trung,
được PACE thiết kế, biên soạn và đào tạo theo
mô hình bản quyền PACE's MMM Model.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH & LÀM BÁO CÁO
Action Plan & Performance Report

Giúp nhà quản lý lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức, của bộ phận. Kiểm soát thực thi và báo cáo.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339