Ban giám đốc là gì? Bao gồm những ai? Nhiệm vụ, chức năng

Ban giám đốc bao gồm giám đốc điều hành, giám đốc chức năng và các chuyên gia về nhiều lĩnh vực khác nhau như Marketing, tài chính, kỹ thuật, kinh doanh,... họ chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của tổ chức, đảm bảo tạo ra lợi nhuận và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Ban giám đốc là gì?

Ban giám đốc là những người chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các hoạt động của một tổ chức. Đây là những cá nhân tiêu biểu được bầu bởi Hội đồng quản trị, bao gồm các vị trí khác nhau như CEO, CCO, CHRO, CMO,... 

Ban giám đốc đại diện cho tổ chức, thực hiện ký kết các hợp đồng, quan hệ pháp luật trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời giúp Hội đồng quản trị thực hiện hóa mọi định hướng, tầm nhìn.

Ban giám đốc là những người chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các hoạt động của một tổ chức

Ban giám đốc gồm những ai?

Giám đốc nội bộ (Inside Director)

Giám đốc nội bộ là thành viên trong Hội đồng quản trị, họ cũng có thể là thành viên trong công ty, bao gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc hoặc các giám đốc chức năng điều hành như CEO, CCO, CFO, CMO,... Giám đốc nội bộ được bổ nhiệm nhờ kinh nghiệm, chuyên môn giỏi, mang lại nhiều thành tựu cho công ty trong thời gian làm việc. Do đó, đây là thành phần nhận được nhiều sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như sự tin tưởng của đội ngũ nhân viên.

Tuy nhiên, giám đốc nội bộ cũng có thể bị sa thải ngay nếu thực hiện những hành vi lạm quyền, ảnh hưởng xấu tới uy tín, hình ảnh cũng như doanh thu của công ty.

Các vị trí chức danh giám đốc:

Giám đốc bên ngoài (Outside Director)

Giám đốc bên ngoài không thuộc trong hệ thống lãnh đạo của công ty ngoài việc là thành viên Ban giám đốc. Các giám đốc bên ngoài thường được chọn bởi Ban quản trị hoặc cổ đông của công ty dựa vào chuyên môn, sự uy tín trong cộng đồng hoặc lĩnh vực kinh doanh liên quan. Vì không tham gia vào hoạt động hằng ngày của tổ chức, nên giám đốc bên ngoài thường sẽ đưa ra những ý kiến, quan điểm độc lập của họ về các vấn đề trong công ty.

Các giám đốc bên ngoài có ưu điểm là ít xung đột lợi ích hơn so với giám đốc nội bộ, đồng thời có thể nhìn nhận bức tranh tổng thể khác với những người trong cuộc.

Các giám đốc bên ngoài có ưu điểm là ít xung đột lợi ích hơn so với giám đốc nội bộ

Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc

Định hướng mục tiêu và chiến lược

Ban giám đốc là những người đứng đầu trong tổ chức, họ có chức năng định hướng mục tiêu và xây dựng chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những định hướng này bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa doanh nghiệp.

Đây là một trong những chức năng trọng tâm của ban giám đốc. Nhờ những định hướng này, ban giám đốc sẽ cùng với cấp dưới của mình thực hiện hóa chiến lược theo từng giai đoạn nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Nếu ban giám đốc không định hướng mục tiêu và chiến lược đúng đắn, tổ chức có thể gặp phải nhiều khó khăn và rủi ro, mất đi đà phát triển, không thể cạnh tranh trên thị trường và khó có thể tồn tại bền vững.

Xây dựng hệ thống quản trị

Xây dựng hệ thống quản trị chặt chẽ, liên kết giữa các phòng ban với nhau sẽ dễ dàng hướng nhân viên theo khuôn khổ các chính sách, tiếp cận từng nhân sự một cách sâu sắc và cá nhân hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống quản trị giúp xây dựng các quy tắc, quy trình, cách thức hoạt động một cách thống nhất và liền mạch. Nhờ vậy có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, mang lại lợi ích, doanh thu cao cho doanh nghiệp.

Tuyển dụng, bồi dưỡng nhân tài

Nếu chỉ bắt đầu tuyển dụng khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức thì doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ rất nhiều nhân tài. Thay vào đó, việc liên tục mở rộng tuyển dụng, thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là rất cần thiết.

Bởi không phải lúc nào cũng có thể tuyển ngay nhân sự để thay thế cho vị trí quản lý bị khuyết, đặc biệt là vị trí đó cần một người có năng lực, phẩm chất, có tầm nhìn và hiểu rõ về doanh nghiệp của mình.

Uỷ quyền công việc

Ban giám đốc là những người phải thường xuyên đi công tác xa, họ có thể vắng mặt tại công ty liên tục nhiều ngày. Do đó, ban giám đốc cần một người đáng tin cậy để ủy quyền mọi công việc. 

Người được ủy quyền phải đủ sức gánh vác mọi trọng trách, chịu được áp lực cao, làm việc với tinh thần trách nhiệm, có khả năng ra quyết định trong trường hợp khẩn cấp, bảo vệ được lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư.

Ban giám đốc cần một người đáng tin cậy để ủy quyền mọi công việc

Giám sát, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban giám đốc là bộ phận đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Họ cần đảm bảo thực hiện đúng đắn quy trình sản xuất, giám sát các hoạt động kinh doanh, tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời họ cũng chịu trách nhiệm kiểm toán hoặc thuê nhân sự thực hiện để đảm bảo quá trình kiểm toán được thực hiện chính xác và đúng thời hạn.

Quản lý khủng hoảng

Trong quá trình quản lý, ban giám đốc sẽ khó tránh khỏi các tình huống bất ngờ, vấn đề phát sinh, khủng hoảng, thị trường thay đổi, sự cố xảy ra. Ban giám đốc cần có sự chuẩn bị và kế hoạch để xử lý những tình huống phát sinh này, đảm bảo giảm thiểu tác động xấu đến hoạt động kinh doanh, giữ được sự uy tín trong lòng khách hàng, cổ đông, đối tác, nhân viên,… 

Ban giám đốc cần có sự chuẩn bị và kế hoạch để xử lý những tình huống phát sinh

Quyền hạn của ban giám đốc trong công ty

Quyền hạn của ban giám đốc trong một công ty thường được quy định trong điều lệ công ty và pháp luật quản lý doanh nghiệp. Một số quyền hạn cơ bản của ban giám đốc trong công ty như:

 • Quyết định chiến lược và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
 • Quyết định về chính sách tài chính, kế toán, thuế, quản trị nguồn nhân lực và các chính sách liên quan khác của công ty.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Ký kết các hợp đồng và thỏa thuận với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.
 • Đại diện cho công ty trong các hoạt động truyền thông, với cổ đông và các bên liên quan khác.
 • Quyết định về việc tổ chức, đầu tư vào các công ty khác.
 • Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định bởi pháp luật và chính sách công ty.

Tùy vào quy định của công ty và pháp luật, quyền hạn của ban giám đốc cũng có thể thay đổi và giới hạn. Ngoài ra, ban giám đốc cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ công ty, cũng như tôn trọng quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan khác.

Quyền hạn của ban giám đốc trong một công ty thường được quy định trong điều lệ công ty và pháp luật quản lý doanh nghiệp

Tố chất để trở thành thành viên ban giám đốc

Tầm nhìn

Tầm nhìn là một tố chất quan trọng để ban giám đốc có thể đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn và phù hợp với mục tiêu của công ty. Ban giám đốc cần có khả năng nhìn xa trông rộng, đánh giá các thay đổi và xu hướng của thị trường, đưa ra các quyết định phù hợp để giúp công ty cạnh tranh và phát triển bền vững trên thị trường.

Tầm nhìn của ban giám đốc cũng cần được chia sẻ và truyền cảm hứng đến toàn bộ nhân viên trong công ty, điều này nhằm giúp đạt được sự đồng thuận và hỗ trợ từ các bộ phận, phòng ban khác nhau.

Lãnh đạo

Khả năng lãnh đạo là không thể thiếu đối với bất kỳ một giám đốc nào. Lãnh đạo xuất sắc có thể tạo động lực cho nhân viên, đưa ra những quyết định đúng đắn và thúc đẩy các hoạt động diễn ra một cách tối ưu nhất.

Lãnh đạo được kết hợp từ nhiều kỹ năng như hoạch định, tổ chức, đánh giá,... Thước đo rõ ràng nhất cho sự thành công của một nhà lãnh đạo là những thay đổi tích cực của tổ chức, hiệu suất của tập thể mà ban giám đốc quản lý.

>> Tham khảo: Khóa học Kỹ năng lãnh đạo SLII của Blanchard®

Chuyên môn

Có chuyên môn về lĩnh vực mà công ty hoạt động sẽ giúp ban giám đốc đưa ra những quyết định hợp lý và có thể giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách hiệu quả.

Đặc biệt, ban giám đốc cần phải có kiến thức tổng quát về các lĩnh vực quản lý, kinh tế, tài chính, luật pháp và các quy trình điều hành công ty, đảm bảo thực hiện mọi hoạt động, tổ chức một cách chặt chẽ và minh bạch.

>> Tham khảo các chương trình đào tạo Giám đốc tại Học Viện Quản Lý PACE:

Ban giám đốc cần phải có kiến thức tổng quát về các lĩnh vực quản lý, kinh tế, tài chính, luật pháp và các quy trình điều hành công ty

Một số câu hỏi thường gặp

Ai bầu ra ban giám đốc công ty?

Ban giám đốc thường được bầu ra bởi Hội đồng quản trị hoặc cổ đông của công ty. Trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị cũng có thể trực tiếp tuyển dụng ban giám đốc mới từ bên ngoài hoặc bổ nhiệm một người trong công ty lên vị trí này.

Cổ đông của công ty cũng có thể bầu ra ban giám đốc thông qua việc bỏ phiếu trong Đại hội đồng cổ đông. Việc bầu ra ban giám đốc thông qua Đại hội đồng cổ đông cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Quy mô công ty nào có ban giám đốc?

Trên thực tế, các công ty có quy mô lớn, có nhiều chi nhánh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ cần có ban giám đốc để quản lý chặt chẽ toàn bộ hoạt động của công ty.

Ban giám đốc có thuê ngoài được không?

Ban giám đốc có thể được thuê ngoài để quản lý hoạt động của công ty. Đây là một giải pháp phổ biến cho các công ty vừa và nhỏ hoặc cho các công ty mới thành lập.

Thực tế, ban giám đốc thuê ngoài có thể sẽ có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, năng lực tốt hơn. Họ có thể cung cấp nhiều giải pháp và chiến lược quản lý hiệu quả, từ đó giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, việc thuê ban giám đốc từ bên ngoài cũng có một số hạn chế như chi phí thuê cao hơn so với việc có ban giám đốc nội bộ, cũng như có thể gây ra sự khó khăn trong việc đồng bộ hoạt động giữa ban giám đốc thuê ngoài và các nhân viên nội bộ của công ty.

Miễn nhiệm ban giám đốc trong trường hợp nào?

Ban giám đốc cũng có thể bị sa thải hoặc bị đình chỉ nếu:

 • Tham gia vào các trường hợp gian lận, thực hiện hành vi sai trái hoặc bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến pháp luật, danh dự và tổn thất của công ty. 
 • Lạm dụng chức quyền và làm việc chống đối lại các lợi ích của cổ đông, đối tác.
 • Sử dụng tài sản của doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích cá nhân.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ của mình hoặc không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, công ty có thể quyết định miễn nhiệm ban giám đốc.
 • Thông đồng hoặc thỏa thuận với các cá nhân bên ngoài chống lại tổ chức.

Tuy nhiên, quyết định miễn nhiệm ban giám đốc là một quyết định quan trọng, do đó công ty cần phải thực hiện các quy trình pháp lý và đảm bảo quyền lợi của ban giám đốc và công ty.

Ban giám đốc cũng có thể bị sa thải hoặc bị đình chỉ

Ban giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các chiến lược đổi mới, quản lý chặt chẽ các hoạt động, xây dựng văn hóa tổ chức tích cực và tạo ra đội ngũ nhân viên năng lượng, tận tâm. Những điều này đóng góp rất lớn vào sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.

Chương trình đào tạo

BLP - LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
BLP - Breakthrough Leadership Program

Trở thành LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
với giải pháp đào tạo toàn cầu bằng tiếng Việt
dành cho Doanh Nhân Việt ngay tại Việt Nam.

BLP là chương trình đào tạo danh giá nhất của PACE,
được triển khai bởi PACE và 5 đối tác danh tiếng toàn cầu.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339