Giám đốc nhân sự (CHRO) là gì? Mô tả nhiệm vụ, công việc

Đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực gì, quy mô lớn hay nhỏ, việc quản lý nhân sự là điều bắt buộc. Đây là một chức năng với nhiều thử thách, cần sử dụng với nhiều kinh nghiệm, kỹ năng.

Cách xây dựng, nuôi dưỡng và thúc đẩy đội ngũ gắn kết trong tổ chức có thể giúp phát triển và mở rộng quy mô. Điều đó cho thấy, vai trò của một Giám đốc nhân sự (CHRO) là rất quan trọng trong một doanh nghiệp.

Giám đốc Nhân sự (CHRO) là gì?

Giám đốc nhân sự (CHRO) là người điều hành các hoạt động nhân sự, quản trị nguồn nhân lực và văn hoá của một tổ chức, tên tiếng Anh của Giám đốc Nhân sự là Chief Human Resources Officer (viết tắt CHRO). Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tổ chức có đủ nhân lực chất lượng để đáp ứng yêu cầu công việc, quản lý quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, quản lý chế độ và chính sách nhân sự, thu hút và giữ chân nhân tài, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động.

Ngoài ra, giám đốc nhân sự thường tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược tổ chức và đóng vai trò tư vấn trong việc đưa ra quyết định liên quan đến nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Giám đốc nhân sự là giám đốc điều hành cấp cao, phụ trách quản lý, điều hành và phát triển các chính sách, hoạt động nhân sự của một tổ chức, doanh nghiệp

Vai trò của Giám đốc nhân sự (CHRO) trong doanh nghiệp

Sự cạnh tranh ngày càng cao của nguồn nhân lực tài năng đã góp phần nâng cao tầm quan trọng của bộ phận nhân sự trong các doanh nghiệp, đặc biệt là giám đốc nhân sự (CHRO). Cùng với sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của công nghệ, các yêu cầu mới của chính phủ cũng góp phần làm cho vai trò của họ trở nên cần thiết và quan trọng hơn.

Các giám đốc nhân sự thời nay được kỳ vọng nhiều trong việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược tổng thể của doanh nghiệp, thông qua việc tuyển dụng, quản lý nhân tài, quản lý hiệu suất, đào tạo, phát triển, kế thừa,...  Đồng thời xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, đảm bảo sự phát triển lành mạnh trong một tổ chức.

Một doanh nghiệp muốn phát triển và tăng trưởng bền vững thì cần hiểu đúng về tầm quan trọng của yếu tố con người trong tổ chức. Một tổ chức sẽ khó có thể đạt được mục tiêu kinh doanh nếu thiếu những cá nhân tài năng và biết phối hợp làm việc chặt chẽ.

Muốn có nguồn nhân lực mạnh mẽ thì giám đốc nhân sự chính là người “đầu tàu” chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị nguồn nhân lực và tạo ra môi trường phù hợp để nhân viên có thể nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho mục tiêu chung của tổ chức.

Muốn có nguồn nhân lực mạnh mẽ thì giám đốc nhân sự chính là người “đầu tàu” chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị nguồn nhân lực

Nhiệm vụ chính của Giám đốc Nhân sự (CHRO)

  1. Lãnh đạo, quản lý
  2. Quan tâm giá trị con người
  3. Tìm hiểu, dự đoán về nghề nghiệp trong tương lai
  4. Quyết định
  5. Kết nối nhân viên với đơn vị sử dụng lao động
  6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  7. Phân tích

Lãnh đạo, quản lý

Đóng vai trò là giám đốc cấp cao trong doanh nghiệp, giám đốc nhân sự có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. CHRO có trách nhiệm đưa ra những chiến lược, kế hoạch quản lý nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng thời, CHRO cũng có nhiệm vụ giám sát, đánh giá, chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động của bộ phận nhân sự. Theo đó, họ cần đưa ra những hướng dẫn, hỗ trợ, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, thu hút, giữ chân nhân tài và giải quyết mâu thuẫn khi cần thiết.

Giám đốc nhân sự cần đảm bảo rằng, những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp được phổ biến với tất cả mọi người, và giúp toàn thể nhân viên hiểu rằng mọi hành vi của họ tác động rất lớn tới văn hóa làm việc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, họ cần đưa ra cơ chế thưởng phạt phù hợp cho nhân viên, tạo ra môi trường kinh doanh năng động trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Đóng vai trò là giám đốc cấp cao trong doanh nghiệp, giám đốc nhân sự có nhiệm vụ là lãnh đạo, quản lý

Quan tâm giá trị con người

Yếu tố con người là nền tảng để mọi doanh nghiệp tồn tại. CHRO cần có nhiệm vụ kết nối nguồn nhân lực đa dạng, đảm bảo một môi trường làm việc lành mạnh, năng động, họ không chỉ quan tâm đến niềm vui của nhân viên mà còn quan tâm đến đạo đức, niềm tin và sự công bằng, bình đẳng giữa tất cả mọi người.

Những điều này rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự tận tâm của nhân viên, có được niềm vui trong công việc bên cạnh những khó khăn, đồng thời cam kết về sự gắn bó lâu dài với tổ chức. CHRO kết nối mọi người, giúp tổ chức tạo thành một tập thể đoàn kết, văn minh.

Tìm hiểu, dự đoán về nghề nghiệp trong tương lai

Giám đốc nhân sự phải tận dụng những hiểu biết về xu hướng kinh doanh, xã hội, chính trị,... để nắm bắt về nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Điều này giúp họ thu hút nguồn nhân lực tài năng, xây dựng đội ngũ nhân lực phù hợp để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Đồng thời họ cũng cần đánh giá về khoảng cách giữa khả năng hiện tại và nhu cầu trong tương lai của doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực cho tổ chức. CHRO cần tìm hiểu về những vị trí việc làm mà công ty đối thủ đang tuyển để dự đoán xu hướng cũng như năng lực nghề nghiệp trong tương lai.

Quyết định

Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ đưa ra các quyết định quan trọng, các chiến lược liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Bao gồm lãnh đạo, phát triển nhân sự, đảm bảo sự phát triển của hoạt động kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp thông qua nguồn nhân lực và văn hóa công ty.

CHRO cũng đảm bảo đưa ra những quyết định phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức, đưa ra các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của công ty. Ngoài ra, họ cũng có chức năng cố vấn cho Ban lãnh đạo cấp cao, các trưởng bộ phận trong vấn đề kinh doanh cũng như quản lý nhân sự.

Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ đưa ra các quyết định quan trọng, các chiến lược liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức

Kết nối nhân viên với đơn vị sử dụng lao động

Giám đốc nhân sự được xem là cầu nối kết nối nhu cầu của nhân viên với đơn vị sử dụng lao động. Một mặt họ vận động đấu tranh bảo vệ quyền lợi của nhân viên khi cân nhắc đến các vấn đề tài chính. Mặt khác, họ cùng với ban điều hành xây dựng các cơ chế về lương thưởng, đãi ngộ nhằm cân bằng sự hài lòng của nhân viên và lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nhiệm vụ này của giám đốc nhân sự bao gồm việc xác định, xây dựng và nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp. CHRO cần duy trì sự gắn kết giữa các nhân viên, tạo ra một môi trường lành mạnh nơi mà mọi người đều được đối xử công bằng, thân thiện, hỗ trợ, tạo động lực để thúc đẩy hiệu suất làm việc.

Đặc biệt là ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, giám đốc nhân sự cần phải có tư duy để xây dựng văn hóa phù hợp với công nghệ, hoạt động của cuộc cách mạng chuyển đổi số. Họ chính là người thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp để gắn kết mọi người lại với nhau.

>> Tham khảo: 6 Yếu tố tạo nên Văn hóa Doanh nghiệp

Phân tích

Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ phân tích, bao gồm việc tận dụng các công cụ quản lý để nắm bắt, tổ chức và xây dựng nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Vị trí CHRO đòi hỏi cần có khả năng phân tích, đánh giá hiệu suất làm việc, cũng như tìm ra những điểm yếu và đưa ra phương án cải thiện cho mỗi nhân viên.

Bên cạnh đó, giám đốc nhân sự cũng chuyển những kết quả đã phân tích cho các trưởng bộ phận hoặc giám đốc kinh doanh để áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề cũng như thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ phân tích, bao gồm việc tận dụng các công cụ quản lý để nắm bắt, tổ chức và xây dựng nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh của mình

Mô tả công việc Giám đốc Nhân sự (CHRO)

- Xây dựng, phát triển kế hoạch tuyển dụng và duy trì chiến lược toàn diện nhằm cung ứng đủ nguồn nhân lực cho các mục tiêu của doanh nghiệp.

- Đưa ra các chính sách để thu hút nhân tài, đảm bảo quy trình tuyển dụng đúng quy định.

- Phân tích, sắp xếp các số liệu liên quan đến nhân sự, bao gồm chỉ số KPIs, đánh giá năng lực, số nhân sự cần tuyển dụng, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc,...

- Tìm ra những lỗ hổng và giải quyết các vấn đề về nhân sự như thiếu nhân viên, nhân viên thiếu năng lực, thái độ làm việc, kỷ luật chưa tốt,... cùng với các vấn đề về sự hài lòng của nhân viên trong quá trình làm việc.

- Phối hợp làm việc với các chuyên viên HR trong bộ phận để phân tích và đánh giá cũng như các công việc liên quan khác. CHRO đóng vai trò là người tổng hợp và bao quát, tuy nhiên khi cần thiết vẫn cần giám sát kỹ lưỡng công việc của nhân viên.

- Quản lý ngân sách liên quan đến nhân sự và đảm bảo rằng các chi phí được kiểm soát và quản lý hiệu quả.

- Phát triển các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để giúp các nhân viên nâng cao kỹ năng và hiệu quả làm việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nhân sự mà ban lãnh đạo ủy nhiệm.

Mô tả công việc cụ thể của giám đốc nhân sự

Yêu cầu cần có để trở thành Giám đốc Nhân sự (CHRO)

Học vấn

Yêu cầu đầu tiên cần có ở giám đốc nhân sự chính là học vấn, ít nhất phải có bằng cử nhân về các lĩnh vực liên quan đến nhân sự, quản trị,... Ngày nay, với tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt, nhiều nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bằng Thạc sĩ trở lên ở các lĩnh vực liên quan, hoặc chứng chỉ Chuyên gia Nhân sự (SHRM certification). Bên cạnh đó, nhiều ứng viên có kinh nghiệm tương đương cũng có thể thay thế cho trình độ học vấn.

>> Tham khảo: Chương trình IHRM - Đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management”

Kinh nghiệm

Nhà tuyển dụng ngày nay yêu cầu vị trí giám đốc nhân sự cần có từ 10 - 15 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý bộ phận nhân sự, chẳng hạn như trưởng phòng quản trị nhân sự, giám đốc tuyển dụng, giám đốc đào tạo & phát triển.

Giám đốc nhân sự phải có kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý đội ngũ nhân viên và hướng họ đến mục tiêu chung của tổ chức. Ngoài ra, ứng viên cũng cần có khả năng quản lý, cho phép họ đánh giá môi trường kinh doanh và linh hoạt đưa ra thay đổi khi cần thiết.

Yêu cầu cần có để trở thành giám đốc nhân sự là phải có học vấn, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết

Kỹ năng Giám đốc Nhân sự (CHRO) cần có

Kỹ năng lãnh đạo

Giám đốc nhân sự cần phải có kỹ năng lãnh đạo để điều hành và quản lý hiệu quả các hoạt động của bộ phận nhân sự, đồng thời đưa ra quyết định đúng đắn, tạo động lực, thúc đẩy các nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Kỹ năng giao tiếp

Trong vai trò của mình, giám đốc nhân sự cần phải giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau như nhân viên, các bộ phận khác trong công ty và đối tác bên ngoài.

Kỹ năng giao tiếp tốt giúp giám đốc nhân sự dễ dàng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả, đồng thời tạo được sự tin tưởng và đồng cảm từ nhân viên, đối tác. Nếu không có kỹ năng giao tiếp tốt, giám đốc nhân sự có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhân viên thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định quan trọng.

Kỹ năng giao tiếp cũng bao gồm khả năng lắng nghe, đáp ứng các ý kiến và phản hồi từ nhân viên và các bộ phận khác trong công ty. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp giám đốc nhân sự có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự phát triển của nhân viên.

Kỹ năng phân tích

Giám đốc nhân sự cần có kỹ năng phân tích để có thể đánh giá các thông tin, dữ liệu, số liệu thống kê liên quan đến bộ phận nhân sự và đưa ra các quyết định dựa trên các phân tích đó.

Điều này bao gồm khả năng thu thập dữ liệu, đưa ra các dự đoán về tương lai dựa trên các xu hướng hiện tại, đánh giá và so sánh các lựa chọn khác nhau để đưa ra quyết định tối ưu nhất. Khi có kỹ năng phân tích tốt, giám đốc nhân sự có thể tạo ra một môi trường tích cực, giảm tỷ lệ nghỉ việc và tăng hiệu suất làm việc của các nhân viên trong doanh nghiệp.

Giám đốc nhân sự cần kỹ năng phân tích để đánh giá thông tin, số liệu thống kê liên quan đến bộ phận nhân sự và đưa ra các quyết định dựa trên các phân tích đó

Tổ chức và lập kế hoạch

Trên thực tế, giám đốc nhân sự phải thực hiện rất nhiều công việc, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, chấm công, xếp lịch làm việc, quản lý lương và phúc lợi nhân viên, giải quyết các vấn đề nhân sự phát sinh,... 

Do đó, nếu không có kỹ năng tổ chứckỹ năng lập kế hoạch tốt, giám đốc nhân sự sẽ rất khó khăn trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của bộ phận nhân sự, gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Tầm nhìn chiến lược

Quản trị chiến lược giúp giám đốc nhân sự đảm bảo rằng bộ phận mình quản lý đang hoạt động đúng cách và đóng góp vào mục tiêu chiến lược của tổ chức. Tầm nhìn chiến lược của giám đốc nhân sự nên bao gồm các mục tiêu dài hạn liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, phát triển nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản lý hiệu suất và phúc lợi nhân viên.

Nhạy bén trí tuệ lẫn cảm xúc

Nhạy bén về trí tuệ và cảm xúc giúp giám đốc nhân sự dễ dàng hiểu và đáp ứng được nhu cầu, mong muốn hay những khó khăn của nhân viên, từ đó xây dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động và nhiều động lực.

Sự nhạy bén trí tuệ giúp giám đốc nhân sự phân tích và đánh giá các vấn đề của nhân viên, từ đó đưa ra các quyết định và hành động phù hợp để giải quyết. Sự nhạy bén về cảm xúc giúp CHRO có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với nhân viên, cho họ cảm giác được quan tâm, tôn trọng và động viên. Điều này giúp gắn kết nhân viên với tổ chức, tạo đà cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhạy bén về trí tuệ và cảm xúc giúp giám đốc nhân sự dễ dàng hiểu và đáp ứng được nhu cầu, mong muốn hay những khó khăn của nhân viên

Giải quyết vấn đề

Là một giám đốc cấp cao, CHRO phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau như mâu thuẫn giữa các nhân viên, quản lý hiệu suất làm việc, các vấn đề liên quan đến lương và phúc lợi, giải quyết các tranh chấp lao động. Do đó, kỹ năng giải quyết vấn đề là hết sức cần thiết để giám đốc nhân sự tìm ra giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất cho các tình huống khó khăn này.

Nắm rõ về luật pháp

Giám đốc nhân sự phải đảm bảo rằng các quy trình tuyển dụng, chấm công, xếp lịch làm việc, quản lý lương, phúc lợi nhân viên, các chế độ bảo hiểm, thuế,... đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, họ cũng cần nắm rõ về các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, chính sách lao động,... để đảm bảo rằng tổ chức của mình đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật và tránh được các rủi ro pháp lý.

Kỹ năng về công nghệ

Ngày nay, hầu hết các công cụ, hệ thống quản lý nhân sự đều sử dụng công nghệ để quản lý dữ liệu nhân viên, chấm công, quản lý hiệu suất làm việc, đào tạo và phát triển nhân sự,... Do đó, giám đốc nhân sự cần phải có sự hiểu biết về công nghệ để có thể áp dụng một cách hiệu quả cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, họ cũng cần nắm rõ các xu hướng công nghệ mới để có thể áp dụng vào công tác quản lý nhân sự, cải thiện quy trình làm việc, tăng cường hiệu suất và hiệu quả làm việc của tổ chức.

Giám đốc nhân sự cần phải có sự hiểu biết về công nghệ để có thể áp dụng một cách hiệu quả cho doanh nghiệp

Lộ trình trở thành Giám đốc Nhân sự (CHRO)

Thông thường, giám đốc nhân sự sẽ bắt đầu với tư cách là nhà tuyển dụng hoặc chuyên gia nhân sự, sau đó từ từ tiến lên các cấp bậc cao hơn cho đến khi đạt được vai trò là Chief Human Resources Officer.

Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ

Hãy bắt đầu bắt tấm bằng cử nhân liên quan đến lĩnh vực nhân sự, quản trị hoặc các ngành liên quan. Bên cạnh đó, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) giúp tăng đáng kể cơ hội đạt đến vị trí giám đốc nhân sự. Tấm bằng này cung cấp thêm lợi thế và kỹ năng lãnh đạo, điều cần thiết để trở thành một CHRO xuất sắc.

Lộ trình trở thành giám đốc nhân sự

Tích lũy kinh nghiệm

Mặc dù giáo dục là điều bắt buộc, nhưng cũng phải đi kèm với kinh nghiệm. Mặc dù con số kinh nghiệm yêu cầu khác nhau ở mỗi tổ chức, nhưng thường thì kinh nghiệm trung bình cần thiết sẽ là khoảng 8 đến 10 năm. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự, họ thường làm việc với tư cách là quản lý nhân sự cấp cao hoặc chuyên gia nhân sự.

Trau dồi kỹ năng

Hiệu quả và sự tăng trưởng có thể đến từ những kinh nghiệm, nhưng tác động lâu dài sẽ đến từ sự lãnh đạo có tầm nhìn. Khả năng lãnh đạo liên quan đến các kỹ năng như xây dựng mạng lưới mối quan hệ. Hãy cố gắng trau dồi các kỹ năng cần thiết từ những người lãnh đạo đi trước, học hỏi về tầm nhìn, phong cách lãnh đạo và cả những sai lầm của họ.

Tạo dựng tầm ảnh hưởng

C-suite là một đặc quyền dành cho những người giỏi nhất và khả năng gây ảnh hưởng đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được điều đó. Một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng có thể thúc đẩy sự thay đổi lâu dài và có ý nghĩa.

Một giám đốc nhân sự đáng tin cậy có những kỹ năng đặc biệt về con người để quản lý nhân sự tốt, thúc đẩy, truyền cảm hứng cho người khác nỗ lực nhiều hơn nữa. Tóm lại, nếu đang khao khát và định hình mục tiêu rõ ràng về việc trở thành CHRO thì hãy hành động ngay từ bây giờ dựa vào những tiêu chí trên.

Một giám đốc nhân sự đáng tin cậy có những kỹ năng đặc biệt về con người để quản lý nhân sự tốt, thúc đẩy, truyền cảm hứng cho người khác nỗ lực nhiều hơn

Học Giám đốc Nhân sự (CHRO) ở đâu tốt nhất?

Với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam và các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của PACE đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo "Giám đốc Nhân sự".

Chương trình này được Trường Quản Trị Nhân Sự PACE triển khai nhằm "Góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam”.

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về quản trị nhân sự, những người có am hiểu sâu sắc về quản trị nhân sự quốc tế và bối cảnh nhân sự Việt Nam hiện nay, những người mong muốn góp phần đưa ngành quản trị nhân sự Việt Nam lên một tầm cao hơn và hội nhập với ngành quản trị nhân sự thế giới.

Chương trình này giúp Học viên biết được chân dung của một Giám đốc Nhân sự (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp. Đồng thời có những tư duy, kiến thức và kỹ năng cần thiết mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khai giảng: 30/03/2024 - Địa điểm: TP.HCM

Khai giảng
30/03/2024
Phí tham dự
18.000.000 VNĐ
Địa điểm
TP.HCM
Phí ưu đãi
16.800.000 VNĐ
Lịch học
Thứ Bảy
Giờ học
08:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Vai trò của Giám đốc nhân sự trong doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết. Trong thời đại ngày nay, các CHRO có tư duy tiến bộ đang sử dụng công nghệ để theo dõi dữ liệu cũng như đưa ra các dự đoán về tương lai. 

Trở thành giám đốc nhân sự đòi hỏi nhiều năm cống hiến, kiên nhẫn và bền bỉ. Mặc dù sẽ gặp nhiều trở ngại và thách thức, nhưng vị trí này mang lại nhiều cơ hội phát triển và có tầm ảnh hưởng to lớn trong doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu thêm các chức danh Giám đốc khác:

Chương trình đào tạo

CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
CHRO - Chief Human Resources Officer

Góp phần xác lập & phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về Nhân sự và Quản trị Nhân sự theo xu hướng mới của Thế giới
cho Ngành Quản trị Nhân sự tại Việt Nam trong thời đại mới.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 337