Các khóa học quản trị nhân sự: Nâng cao kỹ năng quản lý

Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ việc quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự, chuẩn mực đào tạo và phát triển nghề nhân sự tại Việt Nam, Trường Quản trị Nhân sự PACE (Trực thuộc Học viện Quản lý PACE) đã ký kết hợp tác với các đối tác toàn cầu nhằm mang lại những chương trình Quản trị nhân sự uy tín, chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Các khóa học Quản trị Nhân sự

Quản trị Nhân sự Quốc tế/ International Human Resource Management - IHRM

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá và quan trọng bậc nhất trong việc nâng cao hiệu quả, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Nghề quản trị nhân sự ngày nay không chỉ đòi hỏi về kiến thức, mà cần phải có cả tinh thần, phương pháp triển khai theo chuẩn mực toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, những người làm nghề nhân sự luôn phải đồng thời thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng, đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức.

Hiểu rõ những thách thức đó, Học viện Quản lý PACE đã nghiên cứu và triển khai chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management” (gọi tắt là “IHRM”), phù hợp với xu hướng toàn cầu, dựa trên Khung năng lực & Kiến thức (BASK) - Chuẩn mực Toàn cầu về Quản trị Nhân sự của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ (SHRM).

Chương trình này giúp:

Người tham dự chương trình

 • Nắm rõ chân dung, thước đo nghề nghiệp trong giới nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu
 • Nắm rõ những chuẩn mực trong năng lực, bổ sung kiến thức cho người làm công tác nhân sự trong bối cảnh hội nhập như hiện nay
 • Biết cách thực hiện công tác quản trị nhân sự, góp phần xây dựng hệ thống quản trị nhân sự trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu
 • Sử dụng hệ thống học liệu SHRM (SHRM Learning System®) được tích hợp trên mạng toàn cầu của SHRM (chỉ dành riêng cho Học viên khóa học này).
 • Được học tập cùng những giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được SHRM công nhận
 • Có cơ hội giao lưu, học hỏi những đồng nghiệp cùng chí hướng nhằm góp phần nâng cao tầm vóc, trình độ nghề nghiệp của bản thân.

Doanh nghiệp cử người tham dự

Khi bộ phận làm công tác nhân sự của mình đạt chuẩn quốc tế, doanh nghiệp có thể:

 • Xây dựng chiến lược nhân sự, vận hành hệ thống quản trị nhân sự chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn, chất lượng hơn
 • Quản trị, phát triển nguồn nhân lực thành công hơn nhằm góp một phần quan trọng vào việc thực hiện hóa chiến lược, phục vụ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 • Xây dựng môi trường làm việc đạt chuẩn mực cao, biến doanh nghiệp trở thành một môi trường làm việc mơ ước của nhân viên, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường lao động.

Nội dung chương trình

Nhóm năng lực hành vi (Behavioral Competencies)

STT

Nhóm năng lực

Chuyên đề

Mô tả

1

Nhóm Năng lực

Lãnh đạo

(Leadership)

1. Lãnh đạo và Định hướng

(Leadership & Navigation)

Khả năng chỉ đạo, khởi phát hoạt động, và xây dựng quy trình trong tổ chức.

2. Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Practice)

Khả năng tích hợp những giá trị cốt lõi, phẩm chất tín thực và đáng tin trong toàn bộ hoạt động vận hành và kinh doanh của tổ chức.

3. Tính đa dạng, công bằng và dung hợp

(Diversity, Equity & Inclusion)

Khả năng tạo ra môi trường làm việc mà các cá nhân được đối xử công bằng và tôn trọng, và có thể sử dụng năng lực và phẩm chất của mình để đóng góp vào thành công của tổ chức.

2

Nhóm Năng lực 

Kinh doanh

(Business)

4. Hiểu và nhạy bén về kinh doanh

(Business Acumen)

Khả năng thấu hiểu và vận dụng thông tin để đóng góp vào quá trình hoạch định chiến lược của tổ chức.

5. Tư vấn lãnh đạo

Khả năng hướng dẫn cho những bên liên quan trong tổ chức.

6. Khả năng phân tích (Analytical Aptitude)

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu định tính và định lượng.

3

Nhóm Năng lực

Tương tác  với  con người

(Interpersonal)

7. Quản trị mối quan hệ

(Relationship Management)

Khả năng quản trị các mối quan hệ trong quá trình cung ứng dịch vụ và hỗ trợ tổ chức.

8. Tư duy toàn cầu

(Global mindset)

Khả năng đánh giá và cân nhắc quan điểm và nền tảng của tất cả các bên, để tương tác với những người khác trong bối cảnh toàn cầu.

9. Giao tiếp và Truyền thông (Communication)

Khả năng trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan.

 

Nhóm năng lực chuyên môn (Technical Competencies)

#

Gồm 14 lĩnh vực chức năng của quản trị nhân sự

1

Về nhân lực (People)

1.  Chiến lược Nhân sự (HR Strategy)

2.  Chiêu mộ người tài (Talent Acquisition)

3.  Gắn bó và lưu giữ nhân viên (Employee Engagement)

4.  Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)

5.  Chế độ đãi ngộ (Total Rewards)

2

Về tổ chức

(Organization)

6. Cơ cấu Chức năng Nhân sự  (Structure of the HR Function)

7. Sự hiệu quả và phát triển tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)

8. Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)

9. Quan hệ lao động (Employee & Labor Relations)

10.   Quản trị Công nghệ, Hệ thống (Technology Management)

3

Về môi trường hoạt động (Workplace)

11.   Quản trị lực lượng lao động toàn cầu (Managing a Global Workforce)

12.   Quản trị rủi ro (Risk Management)

13.   Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)

14.   Luật & Quy định về Lao động (U.S. Employment Law & Regulations)

 

Xem thêm chương trình tại: Quản trị Nhân sự Quốc tế/ International Human Resource Management

Khóa học Quản trị Nhân sự Quốc tế/ International Human Resource Management - IHRM

Khóa học CHRO - Đào tạo Giám đốc Nhân sự

Nguồn nhân lực luôn là câu chuyện trung tâm của mọi doanh nghiệp ở mọi thời đại, đặc biệt là trong một môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay. Trong đó, Giám đốc Nhân sự đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Trong bối cảnh nhân sự Việt Nam cùng các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của PACE đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn khóa học “CHRO - Đào tạo Giám đốc Nhân sự”.

Chương trình với ban giảng huấn là các chuyên gia giàu kinh nghiệm về quản trị nhân sự, am hiểu sâu sắc về quản trị nhân sự quốc tế cùng bối cảnh nhân sự Việt Nam hiện nay, những người luôn mong muốn đưa ngành quản trị nhân sự Việt Nam lên một tầm cao mới và hội nhập với ngành quản trị nhân sự thế giới.

Khóa học quản trị nhân sự này sẽ cung cấp cho học viên:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò, vị thế của Giám đốc Nhân sự thời nay
 • Nắm rõ những xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam và thế giới
 • Nắm được những tư duy, kiến thức cốt lõi mà một Giám đốc Nhân sự cần có.

Nội dung chương trình:

#

CHUYÊN ĐỀ

BUỔI

GIỜ

1

Chân dung CHRO/ Being a Professional CHRO

- Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO

- Tố chất, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CHRO

- Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp

1

3

2

Bộ phận Nhân sự/ HR Division

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của BP Nhân sự

- Các chức năng chính yếu, các quy trình, các chính sách của BP Nhân sự

- Thước đo hiệu quả BP Nhân sự và Hệ thống báo cáo của BP Nhân sự

1

3

3

Chiến lược Nhân sự/ HR Strategy

- Chiến lược công ty và Chiến lược nhân sự

- Hoạch định Chiến lược nhân sự

- Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá Chiến lược nhân sự

4

12

4

Tuyển dụng & Bổ dụng/ Recruitment & Assignment

- Tuyển dụng - Vai trò của phòng Nhân sự và các phòng ban

- Chiến lược tuyển dụng và quy trình tuyển dụng

- Một vài nguyên tắc trong bổ dụng hiệu quả

- Các hoạt động chính yếu trong công tác bổ dụng

2

6

5

Đánh giá Nhân sự/ Personnel Appraisal & Talent Assessment

- Mục đích đánh giá nhân sự (để Bổ dụng, Thôi dụng, Đào tạo, Đãi ngộ)

- 3 tiêu chí đánh giá nhân sự: Thái độ, Năng lực & Thành tích

- Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự & Quy trình triển khai đánh giá nhân sự

- Một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

4

12

6

Đào tạo & Phát triển/ Learning & Development (L&D)

- Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện đại

- Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo

- Quản trị Tài năng và Phát triển Đội ngũ kế thừa

4

12

7

Lương bổng & Đãi ngộ/ Compensation & Benefits (C&B)

- Cơ sở trả lương và đãi ngộ: Thành tích, Năng lực & Thái độ

- Phương pháp 3P và Xây dựng Chính sách lương theo 3P

- Ngân sách tiền lương, Hệ thống lương, Cấu trúc lương

- Chính sách và chế độ đãi ngộ khác ngoài lương

4

12

8

Văn hóa Doanh nghiệp/ Corporate Culture

- Văn hóa Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hóa Doanh nghiệp

- Phương pháp xây dựng và thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp

- Đo lường kết quả xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

2

6

9

Pháp luật Lao động/ Laws on Labour

- Phương pháp tìm hiểu pháp luật

- Hiểu về Pháp luật lao động, Hợp đồng lao động

- Quy định pháp luật về thôi dụng

- Minh họa: tranh chấp lao động

2

6

10

Quản trị Cuộc đời/ Life Management Program (LMP)

2

6

11

Thu hoạch cuối khóa/ Final Exam

1

3

*

Lễ Tốt Nghiệp/ Graduation Ceremony

*

*

TỔNG CỘNG

27

81

Xem thêm chương trình tại: CHRO - Đào tạo Giám đốc Nhân sự

Khóa học CHRO - Đào tạo Giám đốc Nhân sự

Các khóa học kỹ năng cho quản trị nhân sự

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

Khi có sự tham gia tuyển dụng của những người trực tiếp sử dụng lao động như trưởng nhóm, quản lý, giám đốc chức năng,... khả năng chọn được ứng viên tài năng và phù hợp sẽ cao hơn. Do đó, kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng không chỉ cần thiết cho những người làm nhân sự, mà các cấp Trưởng nhóm/ Quản lý/ Giám đốc chức năng cũng cần phải có.

Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong phỏng vấn tuyển dụng, PACE đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo "Kỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng" (Interviewing Skills). Chỉ trong vòng 2 buổi duy nhất, Học viên sẽ được trang bị những tư duy, nhận thức cốt lõi về phỏng vấn, có những phương pháp phỏng vấn phù hợp để tuyển dụng được nhân tài, phát huy tối đa nguồn lực nội tại, mang đến thành công bền vững cho doanh nghiệp.

Chương trình nhằm cung cấp cho Học viên:

 • Nhận thức được rõ hơn về tầm quan trọng trong phỏng vấn tuyển dụng
 • Hiểu và biết cách vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả, chuyên nghiệp
 • Biết cách triển khai các cuộc phỏng vấn, đánh giá, sàng lọc ứng viên một cách khách quan
 • Cải thiện kỹ năng bổ trợ cần thiết, đồng thời biết cách làm chủ quá trình phỏng vấn tuyển dụng.

Chương trình đào tạoKỹ năng Phỏng vấn Tuyển dụng

Khóa học kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

Kỹ năng giao việc hiệu quả

Kỹ năng giao việc hiệu quả được xem là một kỹ năng cứng mà bất kỳ nhà quản trị nào cũng cần phải thành thạo nếu muốn quản trị thành công. Nếu vai trò này không được thực hiện tốt, sẽ phát sinh sinh nhiều vấn đề không cần thiết, gây lãng phí thời gian, nguồn lực

Hiểu được những vấn đề đó, PACE đã biên soạn và triển khai chương trình đào tạo “Kỹ năng Giao việc Hiệu quả”, với mong muốn giúp các nhà quản lý nâng cao kỹ năng quan trọng này trong việc quản trị.

Chương trình này sẽ cung cấp cho Học viên:

 • Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc đặt đúng người vào đúng vị trí, bao gồm việc phân công nhiệm vụ, ủy thác công việc,...
 • Nắm chắc những kiến thức nền tảng về công tác tổ chức, hoàn thành mục tiêu công việc trong vai trò là một nhà quản trị doanh nghiệp
 • Biết cách sử dụng các quy trình, công cụ, phương pháp, kỹ thuật để phân việc một cách hiệu quả
 • Ứng dụng hiệu quả phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại như ngày nay.

Tham khảo chương trình tại: Kỹ năng Giao việc Hiệu quả

Khóa học nhân sự kỹ năng giao việc hiệu quả

Kỹ năng đào tạo & huấn luyện nhân viên

Các hoạt động đào tạo & huấn luyện nhân viên là rất thiết yếu đối với sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Trong đó, các cấp lãnh đạo, quản lý, các giảng viên nội bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Chương trình đào tạo “Kỹ năng Đào tạo & Huấn luyện Nhân viên” do PACE thiết kế, biên soạn và triển khai, sẽ cung cấp cho Học viên:

 • Nắm rõ được những nhận thức nền tảng về các hoạt động đào tạo, huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện đại
 • Nắm được nguyên tắc, quy trình, phương pháp và công cụ nhằm thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả và phù hợp
 • Biết cách làm thế nào để phát huy năng lực tư duy sáng tạo, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo & huấn luyện nhân viên.

Xem thêmKỹ năng Đào tạo & Huấn luyện Nhân viên

Khóa học kỹ năng đào tạo & huấn luyện nhân viên

Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Chương trình đào tạo "Tạo Động lực làm việc cho nhân viên" được PACE triển khai chủ yếu hướng tới việc khai thác tối đa giá trị của mỗi nhân viên, biến họ thành “ông chủ” của chính quá trình làm việc, tìm được niềm vui, có trách nhiệm, nỗ lực, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt xuất sắc các nhiệm vụ.

Với chương trình này, Học viên có thể:

 • Biết rõ những mấu chốt quan trọng nhằm hình thành và phát triển năng lực tạo động lực làm việc cho nhân viên, trong vai trò là một nhà quản lý
 • Hiểu được cội nguồn hình thành niềm đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp
 • Nắm những nguyên tắc quan trọng, đồng thời biết cách vận dụng các công cụ, quy trình, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.

Xem chi tiết chương trình tạiTạo Động lực làm việc cho nhân viên

Triển khai OKR & KPI

Năng lực thực thi và hệ thống đo lường kết quả chưa hiệu quả là lý do khiến nhiều doanh nghiệp thất bại.

Hiểu được vấn đề đó, PACE triển khai chương trình đào tạo “Triển khai OKR & KPI” nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống OKR và KPI một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Với chương trình này, Học viên có thể:

 • Nắm rõ bản chất thật sự của OKR và KPI trong mối quan hệ với quản lý hiệu quả hoạt động (Performance Management)
 • Trình bày mô hình và vận hành hệ thống OKR & KPI nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp
 • Biết cách sử dụng hệ thống OKR & KPI để quản lý hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên, các bộ phận/ phòng ban và toàn bộ tổ chức.

Chi tiết chương trìnhTriển khai OKR & KPI

Chương trình đào tạo “Triển khai OKR & KPI” tại PACE

Học Quản trị Nhân sự tại Trường Quản trị Nhân sự PACE

Trường Quản trị Nhân sự PACE, một trong 8 trường trực thuộc Học viện Quản lý PACE, đã ra đời và ký kết hợp tác với các đối tác toàn cầu để mang tới những chương trình đào tạo uy tín, nhằm trang bị cho Cộng đồng Nhân sự những tinh thần mới, tư tưởng mới, cũng như những công cụ và phương pháp cập nhật nhất về Quản trị Nhân sự theo chuẩn quốc tế.

Hệ sinh thái Quản trị Toàn cầu của Học Viện Quản Lý PACE hiện có 8 trường trực thuộc về 8 chuyên ngành trọng yếu trong lĩnh vực quản trị, 8 đơn vị thành viên về các mảng quản trị chuyên biệt, cùng với 9 đối tác toàn cầu là những tổ chức dẫn đầu thế giới chuyên sâu về từng lĩnh vực quản trị. Trong đó:

8 Trường trực thuộc Học Viện Quản Lý PACE:

 1. Trường Doanh Nhân PACE / PACE School of Leadership & Management
 2. Trường Quản Trị Nhân Sự PACE / PACE School of Human Resources Management
 3. Trường Tài Chính Kế Toán PACE / PACE School of Finance & Accounting
 4. Trường Quản Trị Marketing PACE / PACE School of Marketing Management
 5. Trường Quản Trị Bán Hàng PACE / PACE School of Sales Management
 6. Trường Quản Trị Sản Xuất PACE / PACE School of Production Management
 7. Trường Quản Trị Chuỗi Cung Ứng PACE / PACE School of Supply Chain Management
 8. Trường Quản Trị Dự Án PACE / PACE School of Project Management

8 Đơn vị thành viên của PACE

 1. FranklinCovey Vietnam
 2. Blanchard Vietnam
 3. Balanced Scorecard Vietnam
 4. Mindful Leadership Vietnam
 5. Talent Assessments Vietnam
 6. Tomorrow Leaders Academy
 7. PACE Consulting
 8. PACE Books

9 Đối tác toàn cầu của PACE

 1. FranklinCovey
 2. Blanchard
 3. SIY Global
 4. Hogan Assessments
 5. Digital Marketing Institute (DMI)
 6. Wiley Efficient Learning™
 7. George Washington University (GWU)
 8. American Management Association (AMA)
 9. The Society for HR Management (SHRM)

5 Tổ chức Phi lợi nhuận

 1. IPL Scholarship - Học bổng “Lãnh đạo Khai phóng” dành cho Doanh nhân trẻ
 2. Trường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu
 3. Viện Giáo Dục IRED
 4. Giải thưởng Sách Hay
 5. PLEMS Education

Với hơn 22 năm "Phát triển Lãnh đạo & Đào tạo Chuyên gia” cùng “Hệ Sinh Thái Quản Trị Toàn Cầu” đầu tiên tại Việt Nam, Học viện Quản lý PACE cung cấp các khóa học Quản trị Nhân sự, mang lại những chương trình đào tạo uy tín, trang bị cho cộng động Nhân sự những tư tưởng, tinh thần mới cũng như những công cụ và phương pháp mới nhất về Quản trị Nhân sự theo chuẩn quốc tế.

Chương trình đào tạo

CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
CHRO - Chief Human Resources Officer

Góp phần xác lập & phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về Nhân sự và Quản trị Nhân sự theo xu hướng mới của Thế giới
cho Ngành Quản trị Nhân sự tại Việt Nam trong thời đại mới.

Vui lòng xem thông tin chương trình
tại đây

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 339