Đạo đức kinh doanh

Vào giữa những năm 90, những bài báo trong các tạp chí lớn như The Wall Street Journal, Havard Business Review, và U.S. News and World Report đã đặt ra tính hợp pháp và giá trị của việc giảng dạy các buổi học về đạo đức kinh doanh.

Có người cho rằng đạo đức kinh doanh đòi hỏi chúng ta phải quen thuộc với những khái niệm và phạm trù của hai lĩnh vực khác nhau, đó là kinh doanh và đạo đức.

Đối với nhiều sinh viên học ngành kinh doanh, thì một lớp học về đạo đức sẽ không giống với những lớp học khác. Toàn bộ giảng viên khoa kinh doanh thấy nắm vững đạo đức là một thử thách; và những người thuộc khoa đạo đức thì cũng có những thách thức tương tự trong việc nắm vững những khái niệm về kinh doanh. Thử thách này sẽ tăng lên khi càng nhiều khoa kinh doanh bị buộc phải giảng dạy đạo đức như là một môn học chủ chốt trong chương trình giảng dạy cho sinh viên khoa kinh doanh. Sự tiến triển này đỏi hỏi cần có một giáo trình có thể hỗ trợ về mặt sư phạm cho cả giảng viên và sinh viên. Nhiều học giả bây giờ nhận ra rằng đạo đức kinh doanh nên được tích hợp vào toàn bộ các môn học về kinh doanh.

Giáo trình này cung cấp phần giới thiệu về các vấn đề đạo đức nổi lên ở các doanh nghiệp mang tính toàn diện nhưng dễ hiểu.

Trong mỗi chương cũng được tích hợp phần Kiểm tra thực tế, trong đó nêu bật những tình huống thực tế kinh doanh. Đây là những ví dụ minh họa cách ứng dụng các quy trình một cách kịp thời, đi thẳng vào tình huống kinh doanh. Kiểm tra thực tế cung cấp một ứng dụng khác của tài liệu này và giúp sinh viên nhận thức được các vấn đề và câu hỏi mà họ sẽ nghiên cứu trong khóa học.

Mục đích của cuốn sách này nhằm khuyến khích người đọc, nhất là các bạn sinh viên một phương pháp tư duy trong đó có cả việc phản ứng với những thách thức đạo đức phức tạp nhất, trang bị cho họ những lý thuyết, lập luận rõ ràng có sức thuyết phục cùng với tính chính trực sẽ là những nhà lãnh đạo kinh doanh hiệu quả, cung cấp công cụ giúp họ hành động hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững.

Nguồn: Sách Hay

CÁC BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Đối tác toàn cầu của PACE