CONTENT MARKETING (Live Learning)
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

In addition to the public training programs are offered at Head Office for individuals or groups from different organizations, PACE also offers In-house Workshops which tailored to the specific needs of each organization.

MANAGEMENT CONSULTING

In addition to the training program, PACE also provides management consulting such as Strategy Maps, Corporate Management System, High-Performance Culture,...

 BUSINESS KNOWLEDGE BOOKSHELF

In addition to the training program, PACE also provides management consulting such as Strategy Maps, Corporate Management System, High-Performance Culture,...

Bạn đã từng nghe cụm từ "nội dung là vua" chưa? Mặc dù Marketing bằng nội dung (Content Marketing) trước đây chỉ là một cách để các nhà tiếp thị tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, nhưng giờ đây nó đã trở thành một điều cần thiết cho bất kỳ thương hiệu hiện đại nào. Content Marketing là trung tâm của hầu hết các chiến dịch Digital Marketing thành công.

Đằng sau mỗi thương hiệu lớn là vô số những nội dung có giá trị, có liên quan và thực sự kết nối với khách hàng của công ty. Một trong những lợi ích lớn nhất thực sự cho thấy tầm quan trọng của Content Marketing là xây dựng phẩm chất và danh tiếng cho thương hiệu thông qua những nội dung tuyệt vời. Trong thời đại kỹ thuật số bận rộn ngày nay, việc các doanh nghiệp nỗ lực để xây dựng niềm tin với khách hàng và khách hàng tiềm năng là điều vô cùng quan trọng. Xây dựng niềm tin thông qua Content Marketing có thể giúp doanh nghiệp của bạn thiết lập được danh tiếng thương hiệu tích cực trong mắt khách hàng.

Chương trình đào tạo "Content Marketing/ Marketing bằng Nội dung" bắt đầu bằng cách giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của Content Marketing để giúp bạn kết hợp nội dung một cách hiệu quả với hành trình mua hàng của khách hàng. Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện chiến lược Content Marketing theo định hướng dữ liệu cá nhân hóa. Chương trình cũng bao gồm việc kiến tạo nội dung, thu thập và lan tỏa để mở rộng giá trị của nội dung. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chương trình là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về quản trị Marketing và kinh doanh, am hiểu môi trường kinh doanh quốc tế và bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, những người có mong muốn được chung sức và góp phần định hình vị thế của ngành Marketing của Việt Nam lên một tầm cao hơn.

PACE’S MEMBER COMPANIES

PACE’S GLOBAL PARTNERS