BSM - BỨT PHÁ TRONG KINH DOANH
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Nhận biết được đâu là những tinh thần và những nguyên tắc cốt lõi cần tuân thủ để có thể tạo bứt phá kinh doanh trong giai đoạn nhiều thách thức;
 • Nắm được nguyên lý sáng tạo và mô hình sáng tạo giải pháp mới trong kinh doanh, để từ đó, góp phần tạo bứt phá kinh doanh mang lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay;
 • Giúp đội ngũ sales chủ động hơn, sáng tạo hơn, đồng thời biết cách biến hóa các hình thức sales, đa dạng hóa các kênh sales và biết cách tiếp cận khách hàng phù hợp với bối cảnh mới để sales thành công.
THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình này được thiết kế dành riêng cho 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến sự sống còn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đó là:
 • Lãnh đạo doanh nghiệp (Top Leaders)
 • Lãnh đạo kinh doanh (Sales Leaders)
 • Đội ngũ kinh doanh (Sales Team).

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE