LSM - KHỞI NGHIỆP TINH GỌN
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

PHẦN I: NỀN TẢNG KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

-   Xu hướng khởi nghiệp ở thế giới và Việt Nam

-   Các khái niệm nền tảng của Khởi nghiệp

-   Khởi tạo doanh nghiệp mới (Entrepreneurship) và Tái khởi nghiệp (Intrapreneurship)

-   Những sai lầm "chết người" khi Khởi nghiệp - Đâu là con đường đúng ngay từ đầu ?

-   Những nguyên lý của Khởi nghiệp tinh gọn.

 

PHẦN II: MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

-   Phương pháp dẫn hướng của Khởi nghiệp tinh gọn (BML)

-   Các bước triển khai mô hình Khởi nghiệp tinh gọn

-   Thách thức & những lựa chọn theo mô hình Khởi nghiệp tinh gọn

-   Phương pháp điều chỉnh tối ưu

 

PHẦN III: CÔNG CỤ KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

-   Các thành tố cốt yếu và công cụ Khởi nghiệp tinh gọn (BMC)  

-   Xây dựng doanh nghiệp bằng công cụ Khởi nghiệp tinh gọn

-   Những lưu ý quan trọng và những sai lầm cần tránh

 

PHẦN IV: THỰC HÀNH VÀ TỔNG KẾT

-   Thực hành theo tình huống mô phỏng

-   Phân tích và đúc kết

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE