BSC - TINH HOA BALANCED SCORECARD
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

Phần I: Tổng quan về Thẻ điểm Cân bằng (BSC)

1. BSC là gì?

+ Kiến thức về hoạch định và quản trị chiến lược

+ Các thành tố chiến lược và mục tiêu chiến lược

+ 4 khía cạnh/góc nhìn của chiến lược

+ Các mối liên hệ và bản đồ chiến lược

+ Đồng bộ chiến lược qua phân tầng

+ Thực thi và đánh giá

2. BSC giúp gì cho doanh nghiệp

+ Trong công tác hoạch định chiến lược

+ Trong công tác quản trị chiến lược

+ Trong công tác truyền thông chiến lược

Phần II: Xây dựng Bản đồ Chiến lược – thành phần cốt lõi của Thẻ điểm Cân bằng

 1. Tìm hiểu về một Bản đồ Chiến lược thực tế trên một trang giấy

+ Giới thiệu về các nội dung trên Bản đồ Chiến lược

+ Mối quan hệ giữa các nội dung được trình bày trên Bản đồ Chiến lược

 2. Phương pháp xây dựng Bản đồ Chiến lược

+ Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp

+ Hình thành chiến lược công ty

+ Xây dựng mục tiêu chiến lược

+ Hình thành bản đồ chiến lược

Phần III: Một số mấu chốt quan trọng cần quan tâm

 1. Truyền thông chiến lược
 2. Làm thế nào để không rơi vào kịch bản “bản đồ chiến lược chỉ nằm trên giấy”

Phần IV: Tổng kết chương trình

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE